Pages

Friday, February 19, 2010

ALLAH itu ada....[wajib baca]

Ada seorang pemuda yang lama BERLAJAR di Amerika Syarikat kembali ketanah air. Sesampainya dirumah ia
meminta kepada Bapanya untuk mencari
seorang Guru agama, kiai atau siapapun yang boleh
menjawab 3 pertanyaannya.
Akhirnya bapa pemuda itu mendapatkan orang
tersebut.

Pemuda: Anda siapa? Dan apakah boleh menjawab
pertanyaan-pertanyaan saya?

Kyai : Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya
akan menjawab pertanyaan anda

Pemuda: Anda yakin? sedang Profesor dan banyak orang
pintar saja tidak mampu menjawab pertanyaan saya.

Kyai : Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.

Pemuda: Saya punya 3 buah pertanyaan:
1. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukan wujud Tuhan
kepada saya
2. Apakah yang dinamakan takdir
3. Kalau syaitan diciptakan dari api kenapa dimasukan
ke neraka yang dibuat dari api,tentu tidak menyakitkan
buat syaitan Sebab mereka memiliki unsur
yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah berfikir sejauh
itu?

Tiba-tiba Kyai tersebut menampar pipi si Pemuda
dengan keras.

Pemuda(sambil menahan sakit): Kenapa anda marah
kepada saya?

Kyai : Saya tidak marah...Tamparan itu adalah
jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang anda ajukan
kepada saya.

Pemuda: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti.

Kyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda: Tentu saja saya merasakan sakit

Kyai : Jadi anda percaya bahwa sakit itu ada?

Pemuda: Ya

Kyai : Tunjukan pada saya wujud sakit itu !

Pemuda: Saya tidak boleh
Kyai : Itulah jawaban pertanyaan pertama: kita semua
merasakan keberadaan Tuhan tanpa mampu melihat
wujudnya.

Kyai : Apakah tadi malam anda bermimpi akan ditampar
oleh saya?

Pemuda: Tidak

Kyai : Apakah pernah terpikir oleh anda akan
menerima sebuah tamparan dari saya hari ini?

Pemuda: Tidak.

Kyai : Itulah yang dinamakan Takdir.

Kyai : Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan
untuk menampar anda?

Pemuda: kulit.

Kyai : Terbuat dari apa pipi anda?

Pemuda: kulit.

Kyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda: sakit.

Kyai : Walaupun Syaitan terbuat dari api dan Neraka
terbuat dari api, Jika Tuhan berkehendak maka Neraka
akan Menjadi tempat menyakitkan untuk syaitan.

No comments: