Katanya, Masjid Abu Bakr, Masjid Omar ibn Al-Khattab, Masjid Ali ibn Abi Talib, Masjid Al-Ejaba dan Masjid Abu Dhar (Al-Sajdah) akan kekal terpelihara kerana struktur binaan masjid-masjid itu berada di luar sempadan kawasan kerja-kerja pembesaran tersebut.
Menurut sumber itu sebagaimana dilaporkan portal Arabnews.com, pemulihan Masjid Al-Ejaba dan Masjid Al-Sajdah hanya akan bermula selepas projek pembesaran Masjid Nabawi siap.
Ketua Pengarah Kementerian Hal Ehwal Islam, Wakaf, Panggilan dan Bimbingan di Madinah, Mohamed Al-Amin Al-Khatri berkata, terdapat 131 buah masjid yang akan menjalani proses pemulihan.
Katanya, antara masjid yang mengalami proses pemulihan ialah Masjid Abu Bakr, Masjid Omar ibn Al-Khattab, Masjid Ali bin Abi Talib dan Masjid Fatima Al-Zahra.