Pages

Tuesday, May 25, 2010

DAJAL-Ketibaan & Kebangkitan


Assalamua laikum kepada kawan2 selamba org yang aku hormati sekalian. . Dimulakan dengan lafaz Bismillah irrahmani rrahim aku mulakan segalanya ...Its a start of Jihad.. Mungkin ramai yang tertanya-tanya what its all about thread ini... Mungkin ada segelinti r kawan2 selamba org sudah baca apa yang akan aku post di thread aku forum yang lain.. Mungkin ada juga yang belum membacany a.. Mungkin ada yang sudah mengetahu i tentang semua ini.. Mungkin ada yang masih belum tahu.. Ada juga yang masih kabur-kabur..

Apa yang akan aku cubakan lakukan ialah untuk menerangk an apa yang kabur dan menyuluh apa yang gelap dengan sedikit sebanyak ilmu yang aku ada.. Apa yang akan aku kongsi dalam thread ini adalah tentang perancang an-perancangan Dajal/The Antichris t/The Hidden Hand dalam usaha untuk menguasai dunia kita secara menyeluru h.. Aku juga akan berkongsi tentang Imam Mahdi, sejarah sebenar bangsa Melayu, konspiras i-konspirasi dunia, pertubuha n-pertubuhan rahsia di seluruh dunia (Illuminat i, Freemason dll), zaman kebangkit an Islam, penyelewengan terhadap agama kristian sebenar, kemuncula n panji-panji hitam dan lain-lain..Sesungguhnya, masa untuk kita semakin hari semakin hampir.. SANGAT HAMPIR! Cuma kita tidak tahu dengan tepat bilakah kiamat akan berlaku. Hanya Allah yang maha mengetahu i.. Tapi kita sebagai umat akhir zaman haruslah mengkaji dan bersedia untuk menghadap i semua ini. Banyak tanda-tanda kecil yang sudah berlaku. Aku tidak mahu cerita tentang tanda-tanda kecil di sini, aku mahu berkongsi tentang tanda-tanda besar yang semakin menghamba t kita. Kita sekarang sudah berada di peralihan tanda kecil kiamat ke tanda besar..

Aku bagi satu contoh tanda kiamat kecil, banyak bangunan pencakar langit dibina.. Itu sudah lama terjadi di dunia ini. Apa yang akan aku kongsi dalam thread ini adalah kemuncula n tanda-tanda besar! Kemuncula n Dajal, Imam Mahdi dan lain-lain.Aku juga akan sertakan sumber-sumber hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Al-Quran bagi mengukuhk an lagi info-info ini.

Pertama, aku akan menggunak an bahasa dan perkataan baku di sini untuk memudahka n mane-mane org untuk menyalin semula info-info di dalam thread ini ke mana-mana blog atau forum.. Juga memudahka n untuk diterbitk an e-book jika ada yang berkeingi nan..

Keduanya, aku akan cuba berusaha untuk menyusun info-info di dalam thread ini dengan lebih teratur. Aku juga harap kwan2 selamba org sekalian untuk memberi komen dan pendapat tentang apa yang aku post ini supaya kita dapat juga berkongsi maklumat dan memperbet ulkan mana yang salah jika ada..

Jika ada info-info yang aku kongsi nanti bertentan gan dengan info-info yang anda semua tahu aku harap anda semua dapat kongsi di sini.. Sama-sama kita ajak saudara Islam kita yang lain membaca info-info ini. Sedarkan mereka sebelum terlambat .

Aku juga akan sedaya upaya update thread ini jika berkesemp atan.. Banyak kejutan yang anda semua tidak menyangka selama ini akan dibongkar kan.Insya Allah semoga kita sama-sama dapat keberkata n dan perlindun gan dari Allah s.w.t... Stay tuned! Wake Up People!!

Ok, step pertama.. Untuk memudahka n anda semua faham, aku syorkan anda semua download koleksi video The Arrival.. . tapi masalahny a video ini semakin susah didapati kerana ada pihak-pihak tertentu yang tidak mahu video ini disebarka n kepada orang ramai. Kenapa? Sebab mereka tidak mahu rahsia sebenar mereka terbongka r. Jadi video ini boleh dikategor ikan sebagai rare. Mungkin masih ada di youtube, tapi kebanyaka nnya tiada audio dan tidak mengcukup i. Video ini mengandun gi 53 part dan setiap part lebih kurang 10 minit... Tapi tidak perlu bimbang kerana aku sempat mendownlo ad koleksi video ini semasa baru diterbitk an dan tidak kena ban! Dan aku up balik kt mediafire . Aku kongsi koleksi video ini dekat sini... Alhamduli llah..


Ok, firstly aku akan dedahkan pasal secret society around the world... Aku permudahk an, secret society ini adalah pertubuha n-pertubuhan rahsia yang telah diilhamka n oleh dajal laknatull ah untuk merencana kan dan melaksana kan rancangan-rancangan jahat dan kotor mereka- New World Order... Terdapat banyak secret society seluruh dunia ni.. Contoh-contoh secret society setakat yang aku tahu adalah Freemason, Illuminat i, Bilderber gh Group, Knight Of Malta, Skull And Bones, Priory Of Sion, Society Of Jesus/ Jesuit, Knights of The Golden Circle dan banyak lagi..... Samada kite semua sedar ataupun tidak, dunia kita ini sebenarny e dikawal oleh mereka... . teruskan membaca.. . aku akan rungkaika n sedikit demi sedikit persoalan ini..

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/freemason.jpg)

FREEMASON

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/illuminati.gif)

Illuminat i....

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/Prieure_de_sion-logo.png)

Priory Of Sion...

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/Olde_Skull_Bones.gif)

Skull And Bones...

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/crosspicture2.jpg)

Knight Of Malta

(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/kgcnew3.jpg)

Knight Of Golden Circle


Sekarang aku akan detailkan lagi tentang Illuminat i...Aku akan cerita asal usul sejarah penubuhan Illuminat i ini...

lluminati ini telah ditubuhka n pada 1774 di Perancis oleh Adam Weishaupt yang merupakan seorang profesor di Universit i Ingoldsta ld.Perkataan Illuminat i dinisbahk an kepada salah satu daripada kumpulan (Mazhab) Yahudi iaitu kumpulan Illuminat i yang dianggota i oleh golongan bijaksana (Hukama’) Yahudi... Manakala di dalam bahasa Arab pula Illuminat i bermaksud al-Nuraniyin.... Nama Illuminat i ini diambil sempena nama Iblis yang pada hemat mereka sebagai pemerinta h tunggal alam ini.

(http://www.mortesubita.org/jack/area-51/conspiracoes/Johann_Adam_Weishaupt.jpg)

Pusat pentadbir annya ialah di segitiga bermuda yang menjadi tempat tinggal Dajjal laknatull ah...Lamb ang pertubuha n ini ialah apa yang terdapat
pada duit 1 dolar US... lambang yang ade pada duit US tersebut
menunjukk an bahawa US telah dikuasai oleh bangsa Yahudi... sebenarny a,
pereka cipta duit US dilakukan oleh seorang anggota Freemason ry dari
pergeraka n illuminat i yang bernama Pat Robertson .

(http://www.conspirations.tv/images/Illuminati_Unfinished_Pyramid_on_one_dollar_bill.jpg)

Pertubuha n ini telah mendapat sokongan daripada Rotschild yang merupakan gedung kewangan yang dikuasai oleh Yahudi... Perkataanilluminat i pula diambil daripada perkataan “Lucifer” (iblis) yang beerti “Pemegang Cahaya”...beliau membuat helah bahawa dunia ini patut diperinta h oleh orang yg benar2 berwibawa sahaja, maka beliau telah berjaya memujuk lebih kurang dua ribu orang untuk menjadi pelaksana kepada agenda yang dirancang olehnya dengan disokong anggota Freemason ry peringkat tinggi... .pengikut -pengikut ini memang berkemahiran dalam semua aspek kehidupan telah membina markas-markas sulit di seluruh dunia yang diberi nama sebagai “Lodges of The Grand Orient” untuk melaksana kan apa yang telah dirancang oleh pihak tertinggi (Freemason ry/ Zionisme)....


Berikut merupakan matlamat illuminat i secara umumnya yang perlu mereka capai mengikut agenda yang telah dirancang:

1. Menghapus kan semua kerajaan-kerajaan kebangsaa n yang berpelemb agaan...

2. Menghapus kan sistem warisan harta pusaka...

3. Menghapus kan pemilikan harta benda sebagai hak persendir ian...

4. Menghapus kan semangat nasionali sme...

5.Menghap uskan rumahtang ga sebagai hak orang perseoran gan dan kehidupan berkeluar ga kerana ia merupakan permulaan kepada ketamadun an manusia.. .

6.Apa yang paling penting ialah menghapus kan semua agama yang sedia ada di dunia terutama agama Islam supaya umat manusia dapat dipaksa menganut ideologi internasi onalisme. . One World Religion!

One World Religion ini sedang berkemban g dan secara halus di seluruh dunia termasukl ah di Malaysia. Terdapat banyak cara One World Religion ini merebak, satunya melalui perfilema n. Dan juga melalui IFC. Jika aku berkesemp atan aku akan huraikan lebih lanjut tentang One World Religion ini. Insya Allah.

Freemason ...
Mungkin ramai antara korang dah tahu apa itu Freemason .. Freemason ini
aku boleh kategorik an sebagai ketua kepada secret2 society yang lain..
Freemason ini amat berpengar uh di seluruh dunia.. Lodge2 mereka
terdapat di seluruh dunia, termasukl ah di negara kita yang tercinta
ini...Mal aysia...T uan Guru Nik Aziz pernah mengusulk an pengharam an Freemason ini di parlimen satu ketika dulu tetapi gagal.. Di Malaysia, Freemason didaftark an sebagai Pertubuha n Persaudar aan untuk menyembun yikan tujuanseb enar mereka.. Contoh-contoh Pertubuha n di bawah Freemason ialah Rotary Club dan Lion Club.. Amerika sendiri adalah negara Freemason .. George Washingto n yang juga Presiden Amerika pertama merupakan Grand Master 33rd Degree iaitu pangkat paling tinggi dalam Freemason ini.. Boleh dikatakan semua Presiden Amerika adalah ahli Freemason dan mereka mengikut arahan dari
orang atasan Freemason ... Tetapi ada juga yang cuba menentang mereka dan kesudahan nya berakhir dengan pembunuha n Presiden itu sendiri, contohnya Abraham Lincoln dan John Fitzgeral d Kennedy (JFK). Insya Allah, aku juga akan ceritakan cerita sebenar di sebalik pembunuha n orang-orang ternama ini. Orang atasan Freemason pula mengikut arahan
Dajal laknatull ah... aku akan update lagi pasal Freemason ini nanti.. Untuk kali ini aku akan ceritakan tentang asal-usul dan perancang an-perancangan jahat mereka... ..

(http://www.superiorfreemasonry.org/151141~George-Washington-1732-99-as-a-Freemason-Posters.jpg)

Freemason ini ialah sebuah pertubuha n Yahudi yang telah didirikan sejak lebih kurang tahun 900 SM, dan mempunyai sepuluh program antaraban gsa..prog ram ini dlm istilah Freemason dinamakan 'HARAR' or 'SATANIM', berlamban gkan sotong kurita (octopus) berkaki sepuluh, ular berbisa (serpent) berkepala sepuluh, dan hantu penerkam berkuku besi.


Program pertama.. .
Program pertama dalam istilah Freemason dinamakan 'TAKKIM' :

Pada zaman Nabi Isa a.s orang-orang Yahudi dengan segala tipu daya ingin membunuh Nabi Isa a.s.antar a fitnah keji - ' Nabi Isa a.s. ingin menjadi Raja Yahudi yang disampaik an kepada kerajaan Rom... tetapi Allah S.W.T. telah selamatka n Nabi Isa a.s... dan mengganti nya dengan seorang lelaki bernama Judas...m aka setelah wafatnya Nabi Isa a.s., Yahudi masih
berusaha menghancu rkan ajaran Nabi Isa a.s. yang sudah disebarka n
dengan program 'TAKKIM' iaitu :
- Merosakka n ajaran Nabi Isa a.s. yang ada seperti menghalal kan yang haram dan sebalikny a.
-Merosakkan akidah dengan Doktrin Trinitas (konsep yang digunakan oleh
penganut ajaran Kristian sekarang yang dibawa oleh Paulus- aku akan
cerita lebih lanjut macam mana Paulus menyebark an ajaran Doktrin
Trinitas nanti)...
- Merosakka n Injil (Bible) yang ada dengan Injil palsu....
- Pope dijadikan tandingan Nabi Isa a.s.....


Pada zaman Islam :
-Pada zaman Rasululla h s.a.w, orang-orang Yahudi memupuk munafiqin dan muhadin.. .mereka diantaran ya berusaha menfitnah isteri nabi, mengacau ajaran Islam, memecah-belah kaum ansar dan muhajirin ...
- Melaga-lagakan Ali r.a. dan Muawiyah r.a. sehingga Aisyah r.a. masuk campur.
- Membuat ratusan hadis2 palsu, memasukka n dongeng israeliya t, mengubah penafsira n al-Quran dan sebagainy a..
-Mewujudkan lembaga pendidika n Islam
yang dipimpin seorang alim didikan Freemason ry yang menafsirk an
al-Quran dan hadis sesuai dengan pemikiran Freemason ry....
- Menghidup kan sunnah-sunnah jahilliah dengan alasan memelihar a adat istiadat nenek moyang.
-Menjadikan Islam supaya tasyabbuh, selari dengan Nasrani dan agama
lain...an taranya dengan memasukka n bentuk nyanyian gereja ke masjid,
ulangtahu n dan sebagainy a....

(http://freemasoninformation.com/wp-content/uploads/2009/02/ordo.gif)

Program kedua....
Dinamakan 'SHADA'
- bermaksud membentuk agama baru dan agama tandingan di seluruh dunia....
- salah satunya ialah di India
ketika islam bangkit untuk kembali kepada al-quran dan hadis dan
menyeruka n 'jihad fisabilil lah', pihak penjajah Inggeris bekerjasa ma dgn
Freemason ry menubuhka n gerakan anti-jihad...antara lain ialah dengan
menggalak kan ahli sufi dan ulama menganggo tai Freemason ry....

Seorang Freemason iaitu 'Mirza Ghulam Ahmad', kalu anda ambil SPM mesti kenal Mirza Ghulam Ahmad ini, ada dalam silibus Pendidika n Islam tingkatan 5-Pengasas Ajaran Sesat..di a mendakwa dirinya sebagai nabi akhir zaman,
Bhuda Awatara, Krishna dan sebagainy a...Rabit hah Alam Islami
yang brsidang di Makkah 14-18 Rabiul awal, tahun 1394 Hijrah memutuska n bahawa ajran 'Ahmadiah' itu bukan islam dan ia berkait rapat dengan Zionisme. ...

(http://www.ahmedi.org/Pics/mga.gif)

-Kes-kes 'aliran sesat islam' yang berjadi di Indonesia seperti solat
dua bahasa dan lainnya, kemungkin an besar ianya berkaitan dengan program Freemason ni..

Program ketiga...
Dinamakan 'PAROKIM' :
- Membuat gerakan yang bertentan gan untuk satu tujuan...
-Mengembangkan Freemason tempatan (domestik) dalam suatu negara dengan nama tempatan, akan tetapi tetap tidak lari dari asas dan tujuan
Freemason ....
- Mendukung teori2 bertentan gan.....
-Membangkitkan bida'ah dan khufarat - menyebark an teori Sigmond Freud
dan Charles Darwin sehingga antara ilmu pengetahu an dan agama itu
bersaing, cuba utuk kalah-mengalahkan satu sama lain...

(http://www.egy.com/P/articles-2/freemason-1.jpg)

Program keempat.. .
Dinamakan 'LIBARIM' :
- Melenyapk an etika klasik yang mengekang pergaulan muda-mudi, termasuk melalui penyebara n seks bebas.
- Menghapus kan hukum yang melarang kahwin antara agama untuk mencipta generasi bebas agama (atheism dan freethink er).
- Pengemban gan pendidika n seks di sekolah-sekolah.
- Persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam hal 'kedudukan waris' dan 'pakaian'.
- Menggemba lakan pemuda-pemudi ke dunia khayalan, dunia muzik, dan narkotik. ... AF,Malaysian Idol, OIM...
- Mendirika n bait-satan (rumah syaitan) untuk menampung pemuda-pemudi ke alamnya.
- Mengorgan isasi kaum gay, lesbian, lutherian serta menggalak kan perakuan menuntut hak mereka dalam hukum.

Program kelima... .
Dinamakan 'BABILL' -
- Memupuk asas kebangsaa n dalam setiap bangsa.
- Menjaga kemurnian bangsa Yahudi.

Program keenam...
Dinamakan 'ONAN' :
- Mengekang pertumbuh an bangsa goyim (orang selain Yahudi).
- Menggalak kan perempuan 2 yahudi agar menjadi subur.

(http://www.raleigh770.org/Lodgeroom.jpg)

Program ketujuh.. .
Dinamakan 'PROTOKOL'
-dalam istilah Freemason ry.protok ol khusus untuk program bangsa Yahudi
dalam suhyuniah (zionisme) yang dimulai dengan penyebara n
protokol. isi protokol adalah tentang rancangan Yahudi untuk menguasai
dunia.dia ntaranya ialah penghancu ran ekonomi suatu negara,
penghancu ran moral suatu bangsa dan banyak lagi.deng an program
protokol ini, bangsa yahudi dapat menjdi penguasa ekonomi dunia,
pengaturc ara politik dan peneranga n (medium, media) dunia. (mungkin website sosi** mcm FS,FB,Tagg boleh dikategor i dlm program ini)

Program kelapan.. .

Disebut 'GORGAH' :
-Untuk merosakka n para pemimpin negara, ulama dan parti, mereka harus
dijerumus kan dalam pasaran seks dengan seribu satu jalan...p epatah
Yahudi mengataka n ”jadikanlah perempuan cantik itu untuk alat suatu permainan soal-siasat.”
-Membuat perangkap seks bagi seseorang yang terhormat .jika namanya
disiarkan sehingga kehormata nnya terjejas, itu adalah satu kejayaan.(cara ini jugalah digunakan oleh mereka untuk menjatuhk an wira kita, Micheal Jackson)
- Menyebark an ejen kasisah, iaitu intel Freemason ry untuk menghancu rkan martabat musuh di tempat-tempat maksiat..
- Mendirika n pusat perjudian terbesar dan moden.... .
- Melemahka n musuh dengan perempuan dan ubat khusus...

(http://members.shaw.ca/mastermasons/perfection/perfection_logo_small.jpg)

Program kesembila n...
Dinamakan 'PLOTISME' :
- Mendidik alim-ulama dalam plotis yang fahamanny a terumbang-ambing.
- Alim-ulama plotis itu disebarka n sebagai tenaga pengajar di sekolah2 dan pertubuha n2 Islam.
- Alim-ulama Plotis harus diangkat menjadi anggota kehormat Freemason .

Program kesepuluh ...
Dinamakan 'QORNUN' :
-Orang-orang yang terpilih yang disyaki berbahaya kepada Freemason ry diangkat agar menjadi kaya-raya sehingga bergeluma ng harta benda, tetapi akhirnya di peras secara halus oleh suruhan Freemason ry.
-Memberi dana pendidika n bagi pendidika n agama...m emberi dana dalam hal perniagaa n, pertanian dan sebagainy a sehingga mereka sibuk dalam
keduniaan (materiali sme).
- Musuh-musuh Freemason ry akan diperdaya agar terjerat riba (interest) oleh bank Freemason ry.
-Menghasut dan memberi jalan dengan berbagai cara agar bank selain dari
bank Yahudi melakukan rasuah sehingga bank tersebut hancur dan kemudian bank itu diberi bantuan bank Freemason ry dengan ikatan yang kuat..ban k itu akan beroperas i kembali dengan 75% modal Yahudi... kemudian pemimpin2 bank tersebut diberi ajaran Freemason ry dan menjadi
anggotany a....


Dari data-data tersebut dapat kita lihat bahawa
begitu berkemban gnya program-program Freemason ry dan Allah s.w.t. telah memberi peringata n dalam Al-Quran bahawa mereka (Freemason) itu saling bantu membantu dan menjadi pelindung satu dengan yang lain....

Pada lafaz “illa taf’aluuhu” Allah s.w.t. memerinta hkan kita untuk mengadaka n saingan program tansiq iaitu
penyatuan hati umat islam.dal am hal ini, ulama Islam sebagai
pemegang amanah para rasul2 seharusny a bersatu untuk memimpin dan
membangun kan program tandingan sedunia yang insya-allah pasti akan
menyaingi dan menghancu rkn program-program Freemason ciptaan Dajal ini.

Malaysia ini dah lama bertapakn ya Freemason .. masa zaman penjajaha n British dulu bermulany a kemasukan Freemason ke dalam negara kita. Aku akan post tentang kemasukan Freemason di Malaysia kemudian.

p/s Kalau anda semua perasan kebanyaka n logo-logo Freemason dan Illuminat i ada lambang mata satu...Ma ta Satu= Dajal....


Percaya atau tidak, inilah kenyataan yang sedang berlaku.. . Gerakan Freemason juga kuat di Malaysia ini.. Antara yang paling kuat pengaruhn ya di Asia... Yang mendukaci takan terdapat juga orang Melayu yang berpendid ikan tinggi dan berpangka t besar menyertai pertubuha n Dajal
ini... Hanya kerana harta dan kekuasaan, mereka sanggup menjual agama
meraka... Subhanall ah...

Di Malaysia, cawangan Freemason beroperas i sebagai Loji Besar Daerah Timur Tengah (District Grand Lodges of Middle East atau DGLME)...DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pd 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19, setiap yang berada antara timur India tidak termasuk timur jauh (Hong Kong, China dan Jepun) dikenali sebagai Timur Tengah... Hanya pada kurun ke-20, istilah Timur Tengah merujuk kepada negra Arab dan Teluk... Cawangan ni bagaimana pun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisiny a.....

DGLME
 ini meliputi bandar yang luas termasuk bandar lain di rantau ini:

Singapura: 3 loji..
Kuala Lumpur: 3 loji..
Pulau Pinang: 1 loji..
lpoh: 1 loji.. 
Kuantan: 1 loji..

Kuching: 2 loji.. 
Port Dickson: 1 loji..
 
Port Klang: 1 loji.. 

Taiping: 1 loji..
 
Kota Kinabalu: 1 loji.. 

Bangkok: 3 loji..
Pattaya: 1 loji..


Di Malaysia terdapat 12 logde Freemason!! Manakala Thailand hanya ada 4 sahaja... Ini tidak termasuk lagi lodge-lodge kecil yang dibina di seluruh negara.. Samada kita perasan ataupun tidak, inilah kenyataan sekarang. ..


Ini satu lodge dekat Johor.. Member aku yang asal Johor cakap dia kenal Lodge ini,lodge ni dia cakap ondaway nak pergi Danga Bay korang akan lalu katlodge ni... Mungkin mr x, mr smile atau siapa saja yang stay Johor pernah ternampak lodge ini.

(http://farm4.static.flickr.com/3077/2306121637_a8c1e2d478.jpg)


Yang ini pula, gambar-gambar  Freemason dari Pulau Pinang... .

(http://www.rpwlodge.com/RPW%20Images/installation08/images/DSC_0026_jpg.gif)

(http://www.rpwlodge.com/RPW%20Images/installation08/images/DSC_0002_JPG.gif)

(http://www.rpwlodge.com/RPW%20Images/installation08/images/DSC_0016_jpg.gif)

(http://www.rpwlodge.com/RPW%20Images/installation08/images/DSC_0025_jpg.gif)
Hmm,tidak banyak maklumat yang aku dapat korek tentang pertubuha n rahsia ini.. Secara ringkasny a, Priory of Sion adalah satu kelompok rahsia di mana dikatakan Leonardo Da Vinci,Jacques De Molay (Grand Master Knight Templar) dan Isaac Newton adalah Grand Master bagi kelompok rahsia ini...Pri ory of Sion mempunyai kaitan dengan Masonic Lodges yang lain seperti GLA (Swiss Grand Lodge Alpina) dan P2 (Italian Masonic
Lodge)....
(http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/vinci/sketch/vitruvian.jpg)

(http://www.freimaurerei.ch/images/sgla-logo-100x100.jpg)


Sir Isaac Newton..


(http://www.center.k12.co.us/hs/vhs/Julio_Paez/newton.jpg)Jacques De Molay 

(http://www.templaricavalieri.it/images/jacques_de_molay9.gif)Masonic Lodge ini telah merekrut ahli-ahli mereka untuk Priory of
Sion...P2,sebagai rangkaian Priory of Sion adalah satu organisas i yang
lebih kepada mafia,mereka telah mengawal Italian Secret Police dan ada
kaitan dengan CIA dan KGB.P2 disyaki sebagai suspek utama pembunuha n
John Paul I dan melakukan percubaan membunuh John Paul II.


(http://www.dioceseofknoxville.org/etc/april10/a-jp22%20shot.jpg)


(http://www.fatimacrusader.com/cr16/images/cr16pg07.jpg)

CFR ini adalah bayangan kepada pertubuha n Illuminat i.Tujuan utama pertubuha n ini dibentuk adalah untuk mewujudka n One World Governmen t..CFR ditubuhka n pada 1921 iaitu selepas Perang Dunia Pertama dan menyebabk an dasar luar Amerika berubah selepas itu.. Amerika menyokong penubuhan negara Israel dan membantu perpindah an penduduk Yahudi ke Palestin dan juga Perang Dunia kedua.. Semua Presiden Amerika Syarikat sejak 1920-an hingga sekaran adalah ahli CFR.. Ia juga dianggota i oleh billionai re-bllionaire berbangsa Yahudi seperti Rockefell er dan Rotschild ....
(http://up2.podbean.com/image-logos/19503_logo.jpg)

(http://beritaradio.rtm.gov.my/Portals/136/pbb.gif)


Untuk mencapai maklamat utama mereka iaitu One World Governmen t, mereka telah menubuhka n PBB selepas perang dunia kedua.. PBB pula dikuasai oleh Majlis Keselamat an yang dianggota i oleh 7 buah negara Kuasa Nuklear termasukl ah Jepun..un tuk menguasai dunia, CFR harus mempunyai ahli-ahli dari kalangan negara Islam dan satu lagi pertubuha n sulit ditubuhka n bagi merealisa sikan misi itu iaitu Trilatera l Commissio n (TC)..


(http://www.jackblood.netfirms.com/home/images/roundtable-Chart.jpg)


TC pula ditubuhka n oleh insan yang ada di  dalam mana-mana Secret Society ini, David Rockefell er pada 1973... TC meliputi semua korporat seluruh dunia, antaranya ialah Presiden Bank Dunia, Presiden Fuji Xerox, Presiden Toyota, Presiden Panasonic, , bekas Penasihat Politik Presiden Indonesia (mungkin sebelum Bambang Susilo dan [SIZE="5"]termasuk 2 orang dari billionai re dari Malaysia[/SIZE]

(http://4.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj4DVZ5yWgI/AAAAAAAAAC8/-GZHvvXzYOk/s400/afm4.jpg)

Seperti pertubuha n2 lain juga, pertubuha n rahsia Freemason juga ada pangkat2 tertentu dalam pertubuha n mereka. Hanya ahli2 berpangka t tinggi sahaja yang mengetahu i rahsia sebenar di sebalik pertubuha n ini..

[size=16] Pangkat dalam Freemason ....[/size]
Mereka ada pangkat2 tertentu. Ada dua sect yang popular, Scottish Lodge dan American Lodge.... ada 33 pangkat semuanya. ..tapi di Amerika cuma ada 32 level, untuk ke level 33, mereka harus diiktiraf di Scotland. ..lihat lambang kerajaan Amerika (The Great Seal) ,
cuba kira berapa helai bulu pelepah burung tu pada kedua-dua
kepaknya. ..tapi harus diingat, tak semua ahli Freemason tahu mereka
menganggo tai satu persatuan yang amat berbahaya ....ni adalah kerana
cuma mereka yang berpangka t 31 ke 33 (tertinggi) saje yg tahu tujuan
dan motif sebenar kumpulan ini...ada satu pendapat untuk peringkat
tertinggi yang mengataka n ahli bawahan harus ditipu dan dialih
perhatian mereka dari kebenaran kumpulan tu kerana mereka masih
mentah... .

(http://1.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj4Dty5tVKI/AAAAAAAAADE/scrDLQldZxU/s400/53.jpg)
Kita  kena ingat, persatuan macam Freemason ni pada mereka bangsa takpentin g, yang penting, matlamat mereka,

 [size=16]NWO/ New World Order....[/size]

[/center]

Sapa yang cetuskan perang Dunia 1 dan 2? korang ingat apa yang korang
belajar kat sekolah tu betul??? merekalah sebenarny a yang cetuskan
perang2 nih. kenapa?.........

Sebab mereka adalah Bankers, dan bila negara berperang, negara akan amik hutang. mereka akan bagi hutang dengan bunga yang tinggi...tak dapat bayar, mereka akan kenakan syarat2 ketat supaya mereka dapat 'kawal' kerajaan' tu..

Hitler, sapa yang finance dia? Rothschil d, dia ni antara kepala Illuminat i.... dia Yahudi, tapi kenapa dia finance org yang seksa Yahudi? Sebab dia bukan kisah pasal bangsa, yg dia tahu plan NWO....se bab itulah, mereka dah rancang, atas dasar kesian (pasal Holocaust), pencerobohan atas
Palestine oleh Yahudi (mereka claim mereka Yahudi, sebenarny a mereka
bukan Yahudi pon, cuma suku kaum Tar Tar ) di halalkan. ...kononn ya
tanah Palestine tu milik mereka.se bab tuh, Rothschil d bnyak invesment
kat Israel... dan sapa ingat pasal salah satu hadis nabi, pasal tentera
dajal akn ada tulisah KAFIR sampai org buta hufur pon dapat baca?....
see this picture.. .

(http://3.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj4E_z3f9lI/AAAAAAAAADM/McVLkklibfQ/s400/2jdm0ar.jpg)

tentera ape yang akan tolong dajal?? lmbg mata satu tu pon ade sekali...

http://rlv.zcache.com/president_obama_great_seal_card-p137051070373500365qi0i_400.jpg)


[size=16] “The Great Seal” [/size]menjadi salah satu lambang negara Amerika pada 20 Jun 1782...
[size=16] The Great Seal [/size]penuh dengan makna-makna tersembun yi... Fakta-fakta disebalik misteri simbol Mason, The Great Seal, antaranya ialah...(http://www.plaquesandletters.com/govt_plaques/great_seal.jpg)


-
Pada bahagian atas sekali, ada 13 bintang dan membentuk star of david
atau seal of solomon.. . Heksagram ini adalah azimat yang digunakan oleh
kaum pagan untuk membangki tkan/menyeru syaitan..

- Pada ranting pohon zaitun, daun berjumlah 13....

- Pada cakar kanan, anak panah berjumlah 13...

- Pada perkataan, “E Pluribus Unum”, huruf-hurufnya berjumlah 13...

- Pada sisi atas helang, terdapat bintang yang berjumlah 13...

-
Pada sayap kanan, bulu berjumlah 32 yang melambang kan tingkat 32 dalam
darjat Freemason Scottish Rite, belah kiri pulak ade 33 melambang kan
tingkat dalam darjah Freemason ry...

- Pada perkataan Annuit Coeptis, huruf-hurufnya berjumlah 13..

- Bulu ekor burung helang ni ade 9, melambang kan tingkat darjat Freemason kt New York..


Helang itu sendiri merupakan ikon Freemason yang telah digunakan secara luas oleh Scottish Rite..... ..

(http://justgetthere.us/blog/uploads/The-Illuminati-Movie.PNG)


Untuk menjayaka n projeknya iaitu [size=16]New World Order[/size],
Dajal memerluka n satu medium untuk melekakan manusia.. Medium itu
adalah hiburan.. . Sepertima na yang kita semua lihat pada hari ini
industri hiburan berkemban g pesat dan telah banyak mempengar uhi
muda-mudi di seluruh dunia termasukl ah di Malaysia ini... Dari segi
berpakaia n, cuba kita lihat muda-mudi zaman sekarang terutama
perempuan .. Bukak tudung, pakai ketat2.. Bertepata n lah dengan prinsip 

[size=16]New World Order- Lupakan akhirat, lebihkan dunia...[/size]

Ok, tadi just mukadimah .. Apa yang aku nak bagitau kali ini adalah
berkenaan artis2 Illuminat i... Kebanyaka n artis2 Hollywood adalah aritis[size=16] Illuminat i.[/size].. Cuma kita je yang tak perasan.. Ini adalah salah satu rancangan dajal untuk 'brainwash' kita... Mesej2 dalam lagu tu ada maksud tersembun yi... aku akan terangkan balik pasal tu nanti.... ok, ni gambar2 artis Illuminat i....

Madonna.. .

(http://www.sinj.com/the-star-tarot/images/madonna-illuminati-jacket.jpg)


Jaz-Z...

(http://darkotix.dreamhosters.com/illuminati-jayz.jpg)


Kanye West...

(http://djkonservo.files.wordpress.com/2008/08/rocboysinthebuilding.jpg)


ini hanya sebahagia n contoh2 artis Illuminat i.. Bukan hanya di Hollywood
tetapi di seluruh dunia... bukan semua artis adalah artis Illuminat i..Ade artis yang menentang Illuminat i, contoh terbaik Bob Marley.. Beliau adalah artis yang menentang Illuminat i melalui lirik lagunya.. Tetapi beliau akhirmya mati dibunuh oleh agen2 dajal... Selain itui, mereka akan dijatuhka n reputasi dan akirnya dibunuh, Micheal Jackson. Ini kerana mereka membawa mesej Peace Love Harmony melalui lagu-lagu mereka yang bertentan gan dengan agenda konco-konco dajal yang ingin sebalikny a.

Al-fatihah to our hero, Mikaeel..
(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/Dajal%20Project/micheal-jackson-death-photo.jpg)

(http://andalusia.blogsome.com/images/11MichaelJacksonDubaiAugust2005.jpg)Bob Marley

(http://www.unn13.com/images/bobmarley.jpg)


Kebangkit an Amerika dari tidur lena.

(http://1.bp.blogspot.com/_olZdmWPC84A/SjILyC5QhMI/AAAAAAAAALU/JMUPOPFEiGI/s320/UN.jpg)

Bukan, kita di Malaysia saja yang mengkaji konspiras i ini, ramai rakan-rakan kita dari negara-negara lain juga menyelidi k serta meneliti perkara yang berlaku pada sekelilin g kerana merasakan ada "sesuatu yang tak kena", termasuk juga Amerika. Sesetenga h orang kita cukup bencikan Amerika, kerana mereka percaya bahawa Amerika pencetus kepada keganasan, tapi kami akan beritahu anda bahawa, kami akan tolong mereka, walaupun mereka bukan saudara kita, kerana mereka hanya digunakan sebagai bahan mentah, DAN ada dalang besar di sebalik mereka. Jika dapat disedarka n, sedarkanl ah semua manusia ini, jangan bersifat Asabiyah hanya menyedark an kaum kita saja, kita biar kaum lain hanyut. Tak kira, apa warna kulit, apa agama, mereka perlu di bangunkan . Kita tidak mahu mereka terus dibuai lena. Apabila mereka sedar dan "mula" mencari kebenaran secara tidak langsung mereka akan semakin hampir dengan Islam.

Sejak berlakuny a peristiwa 9-11, ia merupakan tarikh pencetus kepada rakyat Amerika untuk mengkaji peristiwa aneh yang berlaku di sekitar mereka. Kebanyakk an mereka juga telah menyedari bahawa mereka ditipu hidup-hidup melalui peristiwa itu. Lihat hari ini semakin ramai rakyat Amerika menganut Islam setelah mengkaji peristiwa penting tersebut serta konspiras i-konspirasi yang berlaku dalam kehidupan mereka.

Orang Amerika juga sudah "mula" sedar betapa mereka diperguna kan oleh Dajjal. Disebabka n itu hari ini lahirlah orang-orang yang mempunyai "high curiosity" untuk mengkaji sejarah dan konspiras i antaraban gsa seperti David Icke, Mike Hanson dan Alex Jones. Demi untuk mengkaji pelbagai konspiras i yang berlaku, mereka telah mengeluar kan pelbagai hipotesis berkaitan dengan Dajjal. Macam-macam teori mereka kemukakan berdasark an kertas siasatan mereka, seperti Obama, George Bush dan Pope John Paul II sebagai Anti Christ, David Rockefell er sebagai Dajjal sebab menguasai 50% harta seluruh dunia, dan pengaruh politik yang kuat.
Ini salah satu video contoh tentang pembentan gan teori mereka.

http://www.youtube.com/v/N2w2LyZ7c0s (http://www.youtube.com/v/N2w2LyZ7c0s)

Terdapat juga penyelidi k popular seperti Canadian Prof David Livingsto n, menganut Islam selepas membuat penyelidi kan berkaitan konspiras i dunia. Sebenarny a mengkaji konspiras i dunia ini menyebabk an kita semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah ialah 2 rujukan yang ditinggal kan oleh Rasululla h, sesiapa berpanduk an 2 ini tidak akan sesat! Sebab itu zaman dahulu, Mak dan Ayah atau Atok Nenek kita berpesan supaya kita mengaji Al-Quran, bukan setakat membaca Al-Quran. Begitu penting nya mengaji Al-Quran, kerana segala macam ilmu semua ada di dalamnya. Hanya yang mengaji akan ketahui rahsia di sebalikny a. Dajjal yang hebat dalam konspiras i ini telah lama mengkaji Al-Quran, walaupun mereka kata mereka tidak percaya, tapi tetap mereka mengkajin ya. Sebenarny a mereka telah tahu cara hidup yang betul, pelbagai teknologi juga mereka peroleh hasil dari kajian mereka terhadap Al-Quran.
Sebagai contoh penulis seperti I. D. Campbell , telah menghasil kan karya membongka r teori-teori kristian seperti There is No Trinity, Islam is the truth dan sebagainy a. Sila layari laman web berikut untuk keteranga n lanjut: http://www.islamisthetruth.org/ (http://www.islamisthetruth.org/)
Semakin hari semakin ramai American bangkit dari tidur, pada pemerhati an kami, tidak lama lagi, Dajjal tidak akan menggunak an Amerika sebagai proksi kuasa. Dajjal akan terus menggunak an Israel. Di awal-awal dahulu, Dajjal menggunak an British sebagai proksi (menyorok di belakang British), hari ini Amerika, dan sekiranya Amerika telah bangun, dijangkak an Dajjal akan menggunak an Israel. Lihatlah hari ini, apa saja yang berlaku di dunia, akan menguntun gkan Israel, tak kira apa pun, seolah-olah ia pusat pengumpul an kuasa, dan kemungkin an tentera dajjal.
Jika anda telah membuat kajian tentang illuminat i dan freemason, kami sarankan untuk anda pergi tengok wayang untuk lihat unsur-unsur illuminat i berada di wayang. Anda akan dapat kesan. Sebagai contoh angel vs demon (terang-terangan), Alien vs Monster dan Drag me to hell. Tujuan kami memberita hu anda perkara ini, ialah untuk menjadi kan anda lebih peka dengan sekelilin g, dan mengetahu i bahawa unsur-unsur mereka juga ada dalam kehidupan kita tanpa kita sedar
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Anti-Israel.jpg)
Bagaimana Yahudi Laknat membentuk negara haram Israel?? Semuanya sudah dirancang oleh The Hidden Hand/ Dajal/ The False Messiah/ Anti-Christ... Di bawah adalah kronologi bagaimana negara haram ini ditubuhka n...

Dajal memerluka n One World Governmen t untuk mengawal seluruh dunia ini.... Dia telah melakukan suatu perancang an rapi untuk menubuhkan negara Yahudi Israel melalui kaedah2 perundang an antaraban gsa dan sekiranya tidak berjaya kaedah paksaan digunakan ...melalu i pergeraka n Illuminat i yang majoriti ahli-ahlinya berkelulu sn undang2, Dajjal merancang bahawa negara Yahudi perlu ditubuhka n melalui suatu gerakan NGO yang kuat yang dapat mempengar uhi ahli2 politik dunia... Maka keputusan yang dibuat ialah menubuhka n pertubuha n Zionis... Pertubuha n ini berfungsi sebagai agen penggerak utama dalam menubuhka n negara Israel dan akhirnya bertindak sebagai pemerinta h negara tersebut. .. Oleh itu seseorang perlu dipertang gungjawab kan untuk melaksana kan kerja2 ini....
Sejarah pertubuha n Zionist Antaraban gsa....

Pertubuha n Zionist diasaskan oleh seorang bekas peguam yang berbangsa Yahudi iaitu Theodor Herzl.... Herzl dilahirkn di Budapest, Hungary.. ..dia menerima ijazah dalam perundang n tetapi memilih untuk menceburi bidang
penulisan ...


(http://2.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj3nI6ID6uI/AAAAAAAAABU/MC8cDT_XDD8/s400/herzl-www-israelvets-com.jpg)


Menurut suatu sumber, pada 1891 semasa Herzl berumur 31 tahun, dia telahberh ijrah ke Paris sebagai tetamu undangan bagi persidang an akhbar
Vienna Neue Presse... .dia mengangga p peningkat an sikap anti-sematik
(anti yahudi) timbul kerana fahaman dan sikap orang yahudi sendiri yang
tidak mahu berubah.. .. (Sumber ini mungkin rekaan sahaja untuk menutup
cerita bahawa Herzl sebenarny a sedang diarah “seseorang” bukannya suka2 pergi Paris)Semasa di Paris, dia menyaksik n sikap anti-sematik yang
menebal di Perancis semasa cuba membela Dreyfus yang cuba menyataka n
kesaksian bagi kes penindasa n Yahudi... Bila Herzl meninjau kelibat Alfred Dreyfus, dia terdengar suara sumbang dari para hadirin mengataka n“Death to the Jews!, death to the Jews!“. Dreyfus ialah seorg Yahudi sejati serta berpangka t besar dalam ketentera an negara Perancis....

(http://graphics8.nytimes.com/images/2007/10/17/arts/dreyfusslide6.jpg)

Namun begitu, orang Perancis sangat maju, berbudaya di dunia...s ifat
anti-sematik mereka susah utuk dihakis.. . Herzl berasa kurang senang
dan menyimpul kan bahawa penyelesa ian terhadap sifat anti-sematik ialah
menempatk an semula mereka (minoriti Yahudi) di tanah bumi asal mereka
iaitu Palestin. ..anti-Sematik akan pudar, dia percaya, hanya bila Yahudi mempunyai negara mereka sendiri.. .daripada tu, Herzl menubuhka n
gerakan politik Zionist.. ..selepas berjumpa Dreyfus, Herzl telah menggunak an sepenuh masa hidupnya untuk mencapai matlamatn ya iaitu
membina sebuah Negara Yahudi merdeka.. ..dia mula membuat risalah (brochure) dan mengedark n risalah2 berikut dikalanga n Yahudi Eropah...risalahny a itu mendapat sambutan yang menggalak kan dari
masyaraka t Yahudi Eropah dari pelbagai negara... .


(http://3.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj3px9701xI/AAAAAAAAABc/MmGjlr4NW5Q/s400/ger-8-10-herzl.jpg)

Pada tahun 1897, kongres pertama Dunia Zionist telah diadakan di Bassel,
Switzerla nd...Ia merupakan kali pertama org2 Yahudi seluruh dunia
berjumpa untuk membincan gkan agenda politik.. .bahasa perantara an yang
digunakan dalam kongress tersebut ialah bahasa Jerman... . mreka sedar
bahawa organisas i politik perlu dibentuk untuk mencari negara baru... kongress sebulat suara mengundi Herzl sebagai Presiden organisas i.. mereka mula menetapkn tarikh akhir, menetapka n corak bendera, dan bersetuju membuat perjumpaa n setahun sekali... pada pejumpaan pertama tersebut, Herzl telah berucap dgn mengataka “Jika kamu semua berkehend ak, maka ia bukan lagi fantasi”.......

Kongres Zionis Pertama..

(http://4.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj3rJDuQB4I/AAAAAAAAABk/Y1GAZKZa-BY/s400/FirstZionistCongress.jpg)(http://1.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj3rhz42vvI/AAAAAAAAABs/WJgssDyaNpQ/s400/il_1899.jpg)


Hasrat Herzl menubuhka n negara Yahudi iaitu Israel didorong oleh arahan dari pemimpinn ya dalam pergerakn Illuminat i...cara Herzl bekerja adalah luar biasa... dia tidak lagi menghirau kan akan kerjayany a dan keluargan ya,
malah yang lebih aneh ialah ia tidak perlu mencari sumber kewangan untuk bergerak ke serata dunia...d ari mana dia mendapatkan semua kos
pengangku tannya ke sana ke mari itu?...

 Tidak lain adalah dari jutawan2 yangg juga ahli Illuminat i... jutawan2 ni telah diarahkan untuk membantu Herzl dari sumber kewangan sebagai jalan memudahka n kerja2 Herzl.... jutawan2 ini juga berbangsa Yahudi atau dikenali sebagai financier s..... Siapakah financier s tersebut? nantikan. ..


sumber dari my sifu-ibnu yaacob


Telah dinyataka n bahawa tanda-tanda kiamat adalah petunjuk atau isyarat yang sudah hampirnya hari kiamat dan bakal menyusul pula tanda-tanda kiamat besar. Sebahagia n ulama telah mengira tanda-tandanya dan menemui lebih 90 tanda walaupun berbeza menurut para penghitun gnya.
Didapati kini bahawa seluruh tanda-tanda kecil telah muncul dan terbukti seperti yang dinyataka n dalam hadis iaitu sabda Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Kebanyaka n hadis-hadis ini dapat ditemukan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Riwayat Tarmizi.

Tanda-Tanda Menurut Dalil

Penakluka n Baitulmuq addis
Dari Auf b. Malik r.a., katanya, "Rasululla h s. a. w. telah bersabda:"Aku menghitun g enam perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penakluka n Baitulmuq addis." - Sahih Bukhari

Zina bermahara jalela
"Dan tinggalla h manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubu han seperti himar (keldai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." - Sahih Muslim

Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik

Bermahara jalela alat muzik
Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka."Ada yang bertanya kepada Rasululla h; "Wahai Rasululla h bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah bermahara jalela bunyi-bunyian (muzik) dan penyanyi-penyanyi wanita" - Ibnu Majah

Menghias masjid dan membangga kannya
Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirika n masjid" - Riwayat Nasai.

Munculnya kekejian, memutuska n kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik
Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuska n hubungan silaturah im dan sikap yang buruk dalam tetangga." - Riwayat Ahmad dan Hakim

Ramai orang menuntut ilmu kerana pangkat dan kedudukan

Ramai orang soleh meninggal dunia“
Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dimuka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahu i yang makruf dan tidak mengingka ri kemungkar an - Riwayat Ahmad

Orang hina mendapat kedudukan terhormat
Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka' orang yang ***** dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" - Riwayat Thabrani

Mengucapk an salam kepada orang yang dikenalny a sahaja
"Sesungguh nya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapk an salam kepada orang lain kecuali yang dikenalny a saja." - Riwayat Ahmad

Banyak wanita yang berpakaia n tetapi hakikatny a telanjang
Diriwayat kan dari Abu Hurairah r.a."Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainy a keadaanny a seperti telanjang ."

Bulan sabit kelihatan besar
Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelem bung (membesarn ya) bulan sabit." - Riwayat Thabrani

Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampai kan berita
Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapa-bapa kamu sebelumny a, kerana itu jauhkanla h dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatk anmu dan memfitnah mu" - Sahih Muslim

Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar
Sesungguh nya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembuny ikan kesaksian yang benar" - Riwayat Ahmad

Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai
Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai." - Sahih Muslim

Banyaknya sifat bohong dan ia menjadi perkata biasa
Jarak-jarak antara pasar menjadi dekat (menunjukk an banyaknya kegiatan perdagang an)
Banyaknya sifat bohong, pendeknya waktu, dekatnya jarak-jarak antara pasar-pasar." - Riwayat Bukhari

Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda
Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti 'bulu merpati' yang mereka itu tidak akan mencium bau syurga." - Sahih Abu Daud & Nasai

Kekayaan umum dikuasai segelinti r orang tanpa kebenaran dan tanpa rasa takut, termasuk rasuah dan mengambil harta secara tersembun yi.

Akan terdapat banya pengkriti k, pembawa-cerita, penikam-belakang dan pengejek dalam masyaraka t.

Orang akan mendirika n hubungan dengan orang tak dikenali dan memutuska n hubungan dengan yang rapat dan disayangi .

Orang akan melakukan homoseksu al.

Akan terdapat ramai anak luar nikah.
- Abdullah Ibn Mas'ood (R.A.)
Berkurang nya sifat amanah

Terasa berat untuk menjalank an syariah (zakat dijadikan hutang)

Lelaki mentaati isterinya tetapi menderhak ai ibunya

Lelaki berkasar dengan bapanya tetapi beramah dengan rakannya

Suara manusia meninggi (menjerit dan berteriak) di masjid-masjid

Pemimpin suatu kaum adalah keji dan pemimpin suatu suku adalah fasik

Lelaki dihormati bukan kerana budi dan kebaikan tetapi kerana takut akan kejahatan nya
Dari Ali dan Abu Hurairah r.a.: "Apabila harta rampasan perang (milik umum) dikuasai segelinti r orang sahaja, barang amanah menjadi rampasan, harta zakat menjadi hutang, seorang lelaki mentaati isterinya dan menderhak ai ibunya, berbuat baik kepada temannya dan berbuat kasar kepada bapanya, suara-suara tinggi di masjid-masjid, yang menjadi pemimpin suatu kaum (bangsa) adalah orang yang hina (berkelaku an/bersifat keji) di antara mereka dan orang yang menjadi ketua suatu suku (kabilah) adalah orang fasik di antara mereka, seorang lelaki dihormati kerana takut jahatnya, arak biasa diminum, sutera biasa dipakai (oleh lelaki), munculnya penyanyi perempuan dan alat-alat muzik, orang yang di kalangan umat terkemudi an akan melaknat (mengutuk) umat terdahulu, maka ketika itu hendaklah mereka menunggu kedatanga n angin merah atau pembalika n bumi atau keburukan bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beriringa n seperti tali yang putus maka jatuhlah biji secara berterusa n". - Riwayat Tarmizi
Anggota polis semakin ramai yang menunjukk an semakin banyak kerosakan

Mendahulu kan lelaki menjadi imam bukan kerana ilmu tetapi kerana suara...

Penjualan jawatan atau kepemimpi nan (politik wang)

Memandang rendah kepada darah
Rasululla h bersabda: "Bersegera lah untuk melakukan amal soleh apabila telah muncul enam perkara: perlantik an pemimpin yang *****, ramainya bilangan anggota polis, penjualan kepemimpi nan, tiada pengharga an terhadap darah, pemutusan silaturra him, orang mabuk menjadika n al-Quran sebagai alat nyanyi yang mereka mendahulu kan seseorang antara mereka menjadi imam agar dapat menyanyik annya walaupun orang tersebut paling sedikit ilmunya." - Sahih Riwayat Tabrani & Ahmad
Seorang isteri bekerja dalam satu syarikat dengan suaminya. (Malah isteri berpangka t lebih besar)
Dari riwayat Ibnu Masud: "Di pintu gerbang (dekatnya) hari kiamat: Salam hanya kepada orang yang khusus (sudah dikenalin ya), tersebar dan berkemban gnya perdagang an sehingga seorang isteri membantu suaminya berdagang" - Sahih Lighairih i Riwayat Ahmad
Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam
Apabila umatku berjalan dengan sombong dan yang melayan mereka adalah putera-puteri raja, putera-puteri Parsi dan Rom, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihanny a)." - Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar r.a.
Orang fasik dimuliaka n sedangkan orang mulia dan terhormat direndahk an
Sungguh hebat dia, sunggu jarang orang seperti dia dan sungguh pintar dia sedangkan di dalamnya tidak ada iman sedikitpu n" - Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi, Ibnu Majah

Banyak orang berharap untuk mati kerana banyaknya kekacauan ataupun kesengsar aan
"Tidak akan berlaku kiamat sehingga apabila seorang lelaki melalui sebuah kubur maka ia akan berkata: 'Aduhai seandainy a aku juga berada ditempatn ya.'" - Riwayat Bukhari dan Muslim

Banyaknya berlaku gempa bumi

Banyaknya berlaku huru-hara yang menyebark an kejahatan

Banyaknya berlaku pergaduha n dan pembunuha n
"Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat, banyaknya berlaku gempa bumi, timbulnya huru-hara dan banyak pergaduha n iaitu pembunuha n - Sahih Bukhari

Munculnya mati mendadak atau mati secara tiba-tiba

Masjid dijadikan jalan iaitu seseorang muslim melalui masjid tanpa melakukan solat
Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan dan timbulnya mati mendadak" - Hasan At-Tayalisy.
Rujukan
bin Abdul Lateef Az-Zubaidi, Al-Imam Zain-ud-Din Ahmad; Dr. Muhammad Muhsin Khan (1996). bab: “104”, tajuk: The translati on of the Meanings of Summarize d Sahih Al-Bukhari (dalam bahasa Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris), muka surat: 638, Riyadh, Arab Saudi: penerbit: Darussala m. "Narrated 'Auf bin Malik R.A."I went to the Prophet S.A.W. during the Ghazwa of Tabuk while he was sitting in a leather tent. He said, "Count six signs that indicate the apporach of the Hour: my death, the conquest of Jerusalem, a plague that will afflict you (and kill you in great numbers) as the plague that afflicts sheep, the increase of wealth to such an extent that even if one is given one hundred Dinars, he will not be satisfied; then an afflictio n which no Arab house will escape, and then a truce between you and Bani Al-Asfar (i.e. the Byzantine s) who will betray you and attack you under eighty flags: Under each flag will be twelve thousand soldiers."
bin Abdul Lateef Az-Zubaidi, Al-Imam Zain-ud-Din Ahmad; Dr. Muhammad Muhsin Khan (1996). bab: “10”, tajuk: The translati on of the Meanings of Summarize d Sahih Al-Bukhari (dalam bahasa Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris), muka surat: 1022, Riyadh, Arab Saudi: penerbit: Darussala m. "Narrated (Abu Huraira)" Allah's Messenger SAW said, "the Hour will not be establish till:(1) two big groups fight each other..(2) about thirty dajjal appear (liars).. (3) the religious knowledge is taken away... (4) earthquak es will increase in number (5) time will pass quickly (6) al-Fitan (trials and afflictio ns etc.) will appear, (7) al-Harj, (i.e., killing) will increase, ( wealth will be abundance ... (9) the people compete with one another in construct ing high buildings, (10) a man passing by a grave of someone will say, "Would that I were in his place" (11) ... the sun rises from the west..."


Egypt ada lodge freemason s mereka yang terkenal, Cairo Lodge!! disini la banyak freemason s2 muslim berkumpul!!, salah satu Lodge terpentin g di Middle East!! Knights of Malta King Juan Carlos of Spain ada role yang amat penting di Middle East!! elite2 menggelar nya sebagai "King of Jerusalem" dan "The Navigator"...orang ni pun pernah datang negara kita dan orang2 kita pun pernah melawat beliau di Spain sana!!

cairo lodge!
(http://www.rgle.org.uk/Cairo.gif)

King Juan Carlos of Spain/King Of Jurusalem/The Navigator
(http://weblogs.sun-sentinel.com/news/politics/dcblog/King%20Juan%20Carlos.jpg)
dajjal keluar secara bersembun yi dan secara terang-terangan...bersembunyi selama 40 tahun dan secara terang selama 40 hari..

selama 40 hari tersebut sebab dia keluar didalam keadaan kemarahan .Ketika ini keadaan wajahnya yang sebenar terpapar. .

satu hari nanti di negeri bernama amarika akan dihujani dengan hujan komet dari angkasa.k etika ini lah ramai yang mati dan termasuk dajjal terkena dengan hujan komet ni.Bunyik umpama beduk diangkasa,bunyik ni ada orang maksudkan sebagai komet atau pon letupan bom atom.Kala u bom atom mungkin juga.Masa tu perang armageddo n.Perang yang super dahsyat.P erang yang sesuatu yang kamu tak pernah lihat sebelum ni.Teknol ogi materiali stik berperang dengan teknologi spiritual .Umpama perang antara lemuria dgn atlantis.

amarika itulah tempat si dajjal bersembun yi sekarang ni...Illu minati tu pertubuha n si dajjal...

Si dajjal ni ada tentera ghaib dan tentera nyata...

tentera ghaib si dajjal biasa nya makhluk hitam legam berkepala botak ada yang sekecil toyol dan sebesar manusia.K alau korang mimpi jumpa makhluk ni dalam mimpi korang serang korang itu maknanya ada sesuatu yang diorang tak suka yang ada pada diri korang.Di orang ni akan cuba ubah takdir hidup korang buat hidup korang rasa tertekan dan porak peranda,jiwa kacau dan hati yang kusut.
ini pernah terjadi pada diriku.di serang dengan yang kecil dan yang besar.

Untuk pengetahu an alien-alien yang selalu digembar-gemburkan di media-media sebenarny a adalah manusia yang diubahsua i genetiknya.Kacukka n antara manusia dengan syaitan jin.Tidak mustahil ini akan berlaku kerana teknologi genetik DNA sudah ada sekarang dan sudah muncul ketika sebelum perang dunia pertama lagi.Mala han sekarang ni lebih canggih  sekarang ni.Dibant u dengan ilmu yang terdapat pada si iblis.

Dajjal ni bersekong kol membuat perjanjia n dengan Iblis azazil.


sekarang masanya zaman sidajjal bersembun yi.Cuba cari masa 40 tahun tersebut bermula pada tahun berapa?


yahudi berkuasa dimuka bumi ni hanya selama 76 tahun sahaja untuk buat kali ke 2.2021/22 yahudi tumbang dan akan disembeli h oleh orang melayu islam.

Khutbah Rasululla h SAW tentang Dajjal 

> Dari Abi Umamah Al-Bahiliy, beliau berkata: "Rasululah s.a.w telah berkhutba h di hadapan kami. Dalam khutbahny a itu Baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda: "Sesungguh nya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap Nabi yang 
diutus oleh Allah SWT ada mengingat kan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi (angkatan) kamu. Seandainy a dia 
datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematiank u, maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarny a Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin. 

"Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Iraq. Dan mempengar uhi manusia dengan begitu 
cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal, yang belum diterangk an oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. 

"Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya edangkan Allah SWT tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis KAFIR, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. 

Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarny a syurganya sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksany a dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolong an kepada Allah dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaima na api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. 

"Di antara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab: "Seandainy a aku sanggup menghidup kan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu?" Orang Arab itu akan 
berkata: "Tentu." Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama dan suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata kepadanya: "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguh nya dialah Tuhanmu." di antara tipu dayanya juga dia tipu seseorang, yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah itu dia katakan kepada orang ramai: "Lihatlah apa yang akan 
kulakukan terhadap hambaku ini, sekarang akan kuhidupka n dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian Laknatull ah Alaih itu bertanya: "Siapa Tuhanmu?" Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang beriman, menjawab: "Tuhanku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah." Orang itu bererti lulus dalam ujian Allah dan dia termasuk orang yang paling tinggi darjatnya di syurga." 

Kata Rasululla h s.a.w lagi: "Di antara tipu dayanya juga dia suruh langit supaya menurunka n hujan tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh bumi supaya mengeluar kan tumbuh-tumbuhannya tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampun gan orang-orang baik dan mereka tidak me-ngakunya sebagai Tuhan, maka disebabka n yang demikian itu tanam-tanaman dan ternakan mereka tidak menjadi. 

"Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung itu mengakuny a sebagai Tuhan. Disebabka n yang demikian hujan turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun menjadi. 

"Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua-dua kota itu tidak dapat ditembusi oleh Dajjal kerana dikawal oleh Malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah. Namun demikian ketika Dajjal datang ke pergunung an di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncan g seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang 
munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. 
Inilah yang dikatakan hari pembersih an kota Madinah. 

Dalam hadis yang lain, "di antara fitnah atau tipu daya yang dibawanya itu, Dajjal itu lalu di satu tempat kemudian mereka mendustak annya (tidak beriman kepadanya), 
maka disebabka n yang demikian itu tanam-tanaman mereka tidak menjadi dan hujan pun tidak turun di daerah mereka. 
Kemudian dia lalu di satu tempat mengajak mereka supaya beriman kepadanya 

Mereka pun beriman kepadanya . Maka isebabkan yang demikian itu Dajjal menyuruh langit supaya menurunka n hujannya dan menyuruh bumi supaya menumbuhk an tumbuh-tumbuhannya. 
Maka mereka mudah mendapatk an air dan tanam-tanaman mereka subur." 

Dari Anas bin Malik, katanya Rasululla h s.a.w bersabda: 
"Menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya, iaitu tahun orang-orang pendusta dipercaya i orang dan orang jujur tidak dipercaya i. Orang yang tidak amanah dipercaya i dan orang amanah tidak dipercaya i." 

Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasululla h s.a.w ada bersabda: "Bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal (di luar Madinah), kota Madinah bergegar tiga kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah (lelaki atau perempuan) bagaikan cacing kepanasan kemudian mereka keluar meninggal kan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu. Itulah yang dikatakan hari pembersih an. Madinah membersih kan kotoranny a seperti tukang besi membersih kan karat-karat 
besi." 

Diriwayat kan oleh Ahmad, hadis yang diterima dari Aisyah r.a. mengataka n: "Pernah satu hari Rasululla h s.a.w masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya 
menangis beliau bertanya: "Mengapa menangis?" Saya menjawab: "Ya Rasululla h, engkau telah mencerita kan Dajjal, maka saya takut mendengar nya." Rasululla h s.a.w 
berkata: "Seandainy a Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguann ya. Kalau dia datang setelah kematiank u, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat." 

Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasululla h s.a.w bersabda: "Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal ada empat puluh hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikans ebulan, ada satu hari yang terasa satu minggu, kemudian hari-hari berikutny a seperti hari biasa." 
Ada yang bertanya: "Ya Rasululla h, tentang hari yang terasa satu tahun itu, apakah boleh kami solat lima waktu juga?" Rasululla h s.a.w menjawab: "Ukurlah berapa jarak solat yang lima waktu itu." Menurut riwayat Dajjal itu nanti akan berkata: "Akulah Tuhan sekalian alam, dan
matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahanny a?" Katanya sambil ditahanny a matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan. 

Setelah dia tunjukkan kehebatan nya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia: "Sekarang apakah kamu ingin 
supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab: "Ya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatan nya dengan menjadika n satu hari begitu cepat berjalan. 

Menurut riwayat Muslim, Rasululla h s.a.w bersabda: "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama empat puluh. Saya sendiri pun 
tidak pasti apakah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan 
kemudian membunuh Dajjal itu." 

Dan menurut ceritanya setelah munculnya Dajjal hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Menurut ceritanya orang yang tetap dalam iman hanya tinggal 12,000 lelaki dan 7,000 kaum wanita.


Ada Apa dengan 2012 

Trailer movie 2012 adalah satu lagi konspiras i nak mengeliru kan orang awam. Ia diterbitk an columbia tristar iaitu sekutu paling kuat illuminat i dalam bidang perfilema n.

Cerita ini based kepada kalendar kaum Maya. Oleh kerana kalendar Maya akan tamat pada 21 dec 2012 maka, mereka juga mengadaka n cerita konspiras i ini iaitu kiamat pada 2012.

Menurut Zagami: (The Resistanc e)

Illuminat i merancang melakukan “Penazian” negara-negara Barat pada tahun 2012 dan akan menghukum semua orang beriman, dengan alasan berperang melawan terorist serta akan menghancu rkan perekonom ian dunia.

Zagami, seorang keturunan keluarga Illuminat i, pada bulan Jun tahun lalu telah menukar agama, dan memilih Islam sebagai agama barunya. Kemudian dia nekad melakukan counter attack terhadap Illuminat i. Sewaktu beliau masih sebagai anggota keluarga Illuminat i, Ia mempunyai banyak pengalama n mengikuti berbagai upacara setan yang menakutka n, upacara magic hitam (sihir jahat), pengendal ian fikiran (mind control) dan penyeksaa n yang dilakukan di dalam lingkunga n Loji tertutup.

Pada setiap Sabtu ia menyimpan daftar nama-nama anggota Freemason ry tingkat tinggi dan dipanggil sebagai Illuminat i Confessio ns, mereka menyataka n persediaa n berperang melawan para pengikut setan Illuminat i. Di samping melakukan kawalan secara ketat, Zagami juga memberika n nombor telefon peribadi untuk menjawab berbagai pertanyaa n penting mengenai ketulusan nya melakukan hal tersebut.

“Zagami menjelask an bahawa sekarang adalah akhir zaman, dan ini bukan main-main, tegasnya, Hal itu disampaik annya pada tanggal 3 Januari 2007 dalam sebuah wawancara di tempatnya .

“Perlu diingat bahawa akan terjadi perubahan posisi kosmik pada tanggal 21 Desember 2012, dimana situasi itu memerluka n waktu 6 tahun kepada kita untuk mempersia pkan diri … Jadi, sebaiknya waktu itu dipersiap kan diri kita masing masing, kemudian semuanya bangkit melawan Illuminat i dan memertaha nkan hak kita di bawah perlindun gan dari Allah s.w.t sebelum Illuminat i mengambil mengambil alih dan memulakan penganiay aan terhadap orang-orang beriman. … Siapkan senjata kamu untuk mempertah ankan keyakinan atau kita juga akan hancur binasa. Ini perang melawan Setan, jadi, wahai penduduk bumi belahan Barat, (termasuk di Timur juga) sadarlah, atau kamu akan bangun dari mimpi buruk di pagi hari bulan Desember 2012.

“Mulai tahun 2010 Anda akan mula merasai perubahan suasana secara besar-besaran, akan tetapi pada tahun 2012 Anda akan melihat dengan jelas berakhirn ya peradaban ini dengan mata kepala kita sendiri … akan terjadi total PENAZIAN negara-negara Barat pada tahun 2010, sebelum itu ekonomi akan mula jatuh ke tahap yang teruk yang kesannya akan dirasakan setiap orang. Kemudian keteganga n sosi** akan memuncak ketahap yang belum pernah terjadi sebelumny a, dan pada akhirnya menjadi konflik internal pada tahun 2012, yaitu PERANG SAUDARA”

“Apakah Anda siap mati untuk Allah dan dengan keyakinan agama Islam untuk melakukan perubahan positif untuk dunia, ataukah Anda semua hanyalah sekumpula n pengecut yang berada di bawah kekuasaan setan, atau hanya tahu cakap saja dengan tidak ada bukti nyata”

Zagami, sebagai mantan anggota the Comitato Esecutivo Massonico - Masonic Executive Committee (MEC) of Monte Carlo, beliau juga sebagai anggota Freemason ry tingkat 33, dan sebagai salah seorang pimpinan dalam kelompok Loji setan P2 (Propagand a 2) Freemason ry. Dia adalah seorang “pemimpin” yang dipersiap kan untuk mengambil alih pimpinan Illuminat i dari “raja” Licio Gelli yang sudah tua.

Illuminat i layaknya seperti kumpulan-kumpulan besar. Tiada masalah jika keluarga Chicago, London atau New York yang melakukan tugas. Mereka merupakan lingkaran keluarga yang hidupnya diabadika n untuk kepenting an tujuan yang sama, iaitu menguasai dunia dengan sistem Luciferia n.

Mari kita lihat pementasa n karya Illuminat i

Zagami menjelask an bahawa dunia merupakan pertunjuk an boneka global di kendalika n oleh tangan-tangan manusia *****, yang tidak pernah berubah cara hidupnya selama berabad-abad di bawah naungan ajaran Lucifer.

Kata Zagami, mereka bekerja bersama-sama, termasuk Hugo Chavez yang dengan sungguh-sungguh membantu melaksana kan agenda Bush dengan penampila n theatrica l nya. Chavez dikendali kan oleh Vatican dan bekerja untuk The New World Order sebagaima na juga dilakukan oleh hampir semua pimpinan pemerinta han dan agama-agama di dunia.

“Begitulah cara mereka bekerja bersama-sama di lapisan atas untuk satu tujuan yang mereka fikir merupakan suatu cover-up yang sempurna. Wahabi atau Wahibi [the Saudis] diciptaka n oleh Zionis dan teman-temannya. Tentu saja Ikhwanul Muslimin (Persaudar aan Islam) juga berada dibelakan g pimpinan Iran dan pimpinan Perlawana n Iraq . Semuanya panggung sandiwara untuk mengeliru kan orang-orang awam.

“Pertunjukkan yang dicanang oleh pertubuha n rahsia” dan Ahmadinej ad di kenali sebagai pengikut aliran setan yang tidak jelas hubungann ya dengan Islam”.

Dia juga mengataka n bahawa konflik Putin dengan Rothschil d hanyalah sebuah “permainan”. Putin juga dikendali kan oleh Illuminat i.

Zagami menentang bekas kawan-kawan beliau yang merupakan anggota Freemason ry penyembah setan dan pengamal black magic, para penipu, untuk berdialog secara terbuka. Untuk menguasai rakyatnya sendiri, para Aristokra t Eropah dalam melaksana kan pemerinta hannya selalunya dibantu dengan sorcery dan black magic.. serta kekuatan setan lainnya … Mereka belajar ilmu setan ini dari Guru-gurunya di Rome yang diambil ilmunya dari Yunani, Mesir, Sumeria … yang tidak pernah berhenti melakukan penipuan terus menerus terhadap umat manusia.

Selanjutn ya dikatakan bahawa G.W. Bush adalah anak “orang paling berkuasa di Illuminat i dan dia dididik bapaknya serta CIA untuk menjadi seorang boneka. Antichris t Vatican Zionist, dan tidaklah menjadi masalah bagi Illuminat i, apakah ia menjadi presiden atau tidak, kerana keluarga Bush akan selalu tampil berperana n sebagai pemimpin keadaan. Ingat tokoh setan Anton LaVey, pendiri Gereja Setan dan pengendali perang pemikiran CIA adalah teman dekat George H. Bush, mereka bersama-sama merencana kan untuk menjadika n anak nya iaitu George W.Bush sebagai pengikut setan, untuk melakukan peranan penting apabila datangnya Era Setan setelah 11 September 2001. Dan kejadian tersebut dirancang rapi sejak lama dulu, sewaktu Anton LaVey masih hidup.

“Saat ini hampir semua ajaran agama dirosak dari dalam oleh Illuminat i, termasuk Islam, Yahudi, Evangelis, Protestan, the Born-Again Kristen, semuanya di kuasai secara rahsia oleh Freemason ry, knight templar, dan Jesuit. Jadi dialog antar-agama secara murni pun sangat mustahil untuk dilakukan .

Natijahny a, Leo Zagami menanggap dirinya sebagai "the last idealist in the Illuminat i." Dan mengataka n bahawa Ia memimpin pemberont akkan terhadap Illuminat i dan cukup memperole h sokongan dari rakan-rakannya yang sama-sama telah sedar. Adalah penuh harapan dalam situasi seperti waktu sekarang ini muncul seorang yang berani dan layak seperti Leo Zagami. Ingat, Illuminat i selalu merancang huru-hara dan kemudian mereka juga menjadi juru selamat. Umpama mereka menghanta r virus mungkin seperti H1N1, dan mereka juga akan berperana n sebagai juru selamat. Contoh lain, seperti Hitler berjaya menjebak rakyat Jerman ke dalam perangkap Illuminat i. Dan beliau juga menjadi hero Jerman
Ayat dan doa berlindun g dengan Allah dari fitnah Dajjal

1- Sepuluh ayat permulaan Surah Al-Kahfi dan sepuluh ayat terakhir.

‘Jika seseorang membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindun gi dari fitnah Dajjal’ (HR. Muslim no. 809)

“Barang siapa yang membaca sepuluh ayat pertama dari surah al-Kahfi maka akan dijaga dari dajjal.” Dan di dalam riwayat yang lain disebutka n, “Barang siapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dari surat al-Kahfi maka akan dijaga dari dajjal.” (HR. Muslim)

2 – Baca doa elak fitnah dajjal, berdasark an kepada hadith yang diriwayat kan oleh Abu Hurairah r.a . Doa nya berbunyi begini,

اللهم اني اعوذبك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

‘Allaahumma innii a’uudzubika min ‘adzaabil qabri wamin ‘adzaabinnaari wamin fitnatil mahyaa wal mamaati wamin fitnatil masiihid dajjaali’ , yang maksudnya ‘Ya Allah, sesungguh nya aku berlindun g kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masih Dajjal‘.”

Dan beberapa doa lain lagi yang lebih kurang dengan doa di atas ini seperti mana yang tercatit pada hadith-hadith Nabi Muhammad S.a.w. Semoga Allah memelihar a kita dan menjauhka n kita dari fitnah Dajjal, aamiiin. Wallahu a’lam


ASAL USUL MELAYU


ini aku nak share sket.. tentang asal usul bangsa melayu yg sebenar.. korang xyah caya la buku2 teks ke rujukan2 tu. semua tipu!! dorang xmo kita tahu asal usul sebenar kita... sebab apa? nnti aku share kt thread dajal.. ni adalah satu muka surat dari kitqb yahudi purba, kitab mormon kalu x silap aku. yg menunjukk an keturah bersama 6 org anak2 nya.. sape keturah? isteri no3 Nabi Ibrahim. nnti aku detailkan lagi k.
(http://i267.photobucket.com/albums/ii306/efairy1990/HVenice6.jpg)
AWAS PENGGUNA FACEBOOK!

(http://3.bp.blogspot.com/_olZdmWPC84A/SiEudVxSmuI/AAAAAAAAAHs/PmUox8qHOZA/S220/facebook.jpg)

[SIZE="4"]Ia telah diasaskan oleh CIA. Mereka menggunak an fb sebagai alat untuk mengumpul maklumat, dengan adanya sistem fb ini, mereka dapat mengumpul maklumat terperinc i dengan mudah sekali terutama melalui applicati on relatives dan lain-lain. Jadi anda pengguna fb, pastikan anda tidak meletakka n maklumat yg betul. CIA adalah skuad kanan Illuminat i![/SIZE]

columbia tristar

(http://4.bp.blogspot.com/_olZdmWPC84A/SiEvvfWX1sI/AAAAAAAAAH0/MHVYn2XsS7U/S220/columbia.jpg)

salah satu sekutu kuat freemason/illuminati dalam perfilema n[/quote]
(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/illuminati1.jpg)

(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/nwochart.jpg)


Ya'juj Ma'juj dah keluar lama. Masa nabi hidup nabi dah bagitau lubang tembok besi yang dibina Zulkarnai n seperti dalam surah Al-Kahfi telah ditebuk dan lubangnye sebesar ibu jari.

Dipetik dari satu web (www.musli mvillage. wordpress .com (http://www.muslimvillage.wordpress.com))

Tembok menyekat kaum Ya’juj & Ma’juj telah lama terbuka apabila orang Yahudi kembali ke Bait al-Maqdis (Jerusalem) dan membentuk negara Israel pada tahun 1948. Allah swt telah memberi keteranga n di bawah bagi menjelask an kepulanga n Yahudi ke Bait al-Maqdis:—

“…Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang Kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya’juj & Ma’juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi...”; al-Anbiyaa’:95-96

“Penduduk” dimaksudk an ialah orang Yahudi, “negeri” adalah Bait al-Maqdis, “Ya’juj & Ma’juj” adalah Yahudi (Khazar), dan “meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi” bermaksud Ya’juj & Ma’juj menguasai dan menjajah keseluruh an aspek kuasa-kuasa pemerinta han dunia.Isr ael

Allah swt malahan menyataka n “mustahil” bagi orang Yahudi untuk pulang ke Bait al-Maqdis, kecuali setelah tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj terbuka dan mereka telah berkuasa. Orang Yahudi telah lama pulang ke negeri Bait al-Maqdis dan membentuk negara Israel pada tahun 1948. Oleh itu apakah penjelasa n kepulanga n mereka ke Bait al-Maqdis?

Ini bermaksud tembok telah terbuka dan Ya’juj & Ma’juj telah lama menguasai pemerinta han. Orang Yahudi dikembali kan melalu agenda puak Khazar, iaitu Yahudi Zionis yang menguasai dunia hari ini dan digambark an di dalam Surah al-Kahfi sebagai kaum Ya’juj & Ma’juj.

Fakta kedua menyokong dakwaan tembok Ya’juj & Ma’juj telah lama terbuka ialah berdasark an keteranga n Allah swt di bawah:

[COLOR="Blue"]“…Maka mereka… tidak dapat menebukny a…”; al-Kahfi:97[/COLOR]

Ayat menyataka n mereka tidak dapat “menebuk” tembok tersebut. Beribu-ribu tahun Allah swt memelihar a tembok tersebut dan tiada yang mampu menebuk tembok kecuali apabila Allah swt mengizink an Ya’juj & Ma’juj dilepaska n.

Sebalikny a dan di dalam satu hadis, Nabi bangkit dari tidur [dalam satu riwayat yang lain, Nabi masuk ke rumah Zainab binti Jahsyi], lalu berkata, “Celakalah Arab kerana kejahatan telah hampir. Ya’juj dan Ma’juj telah menembusi tembok seluas ini.” Nabi mengisyar atkan lubang dengan menemukan ibu jari dan jari telunjuk.

Apakah maksud hadis apabila dibaca bersama ayat 97 surah al-Kahfi yang menyataka n Ya’juj & Ma’juj “tidak dapat menebuknya”? Ini membuktik an Allah swt telah melepaska n mereka kerana fakta tembok berlubang membuktik an mereka telah berjaya menebuk tembok. Tembok tidak akan berlubang jika tidak boleh ditebuk!

Tiada satu makhluk pun di seluruh alam ini mampu “menebuk” tembok kecuali dengan keizinan Allah swt, iaitu bermaksud jika Allah swt tidak mengizink an Ya’juj dan Ma’juj dilepaska n. Oleh itu fakta tembok berlubang membuktik an Ya’juj & Ma’juj dilepaskan semasa zaman kehidupan Rasululla h saw di Madinah, iaitu selepas Allah swt menukarka n kiblah ke arah Kabbah.

Berdasark an fakta, meraka yang berpegang Ya’juj & Ma’juj dilepaska n selepas Dajjal mesti memikirka n kembali kepercaya an mereka yang bercangga h dengan Al-Quran dan bertanya diri sendiri ke atas fakta di bawah:

(a) penjelasa n kepulanga n orang Yahudi ke Bait al-Maqdis dan membentuk negara Israel pada tahun 1948 (al-Anbiyaa’:95-96), dan

(b) Rasululla h saw menyataka n tembok telah berlubang, iaitu telah berjaya ditebuk (al-Kahfi:97).


tidak hairankah anda mengapa begitu byk maklumat mengenai mereka??
antara sebab yang saya dapati adalah antara menwujudk an Plan "Chaos".
serta menimbulk an suasana yang kucar kacir serta maklumat yang mengeliru kan.

tak silap saya pernah terbaca satu kisah di mana seorang bekas ahli illuminat i (lupa nama) bertindak keluar dr illuminat i dgn alasan menyedari rancangan serta pelan jahat illuminat i. tapi menarikny a...
dia mendakwa yang Nabi Muhammad salah satu antara konspiras i serta ciptaan illuminat i untuk menguasai dunia..
jadi anda nampak tak betapa liciknya mereka??

contoh video "The Arrivals" di youtube yg mana pembuat video mendakwa video mereka dan website mereka dipadamka n dan dihack kerana menyebark an maklumat berkaitan illuminat i zionis dan yahudi. sama dakwaan mereka benar atau sebalikny a sama sama kita menggunak an akal serta fikiran yg betul. mungkin kerana maklumat mereka mendatang kan kerugian buat yahudi. sedangkan pemilik youtube seorg yahudi. atau dakwaan mereka supaya membuatka n kita percaya yg kajian serta video begitu bahaya lantas kita percaya apa yg disampaik an..

jika anda baca berkaitan illuminat i mungkin anda terbaca maklumat berkaitan 666(number of beast, 13thFrida y.
tapi sebenarny a 666 adalah sengaja diburukka n oleh musuh islam serta maklumat ini dikaitan dgn illuminat i supaya kita terpengar uh serta percaya.

memang betul musuh musuh islam terutama yahudi lebih dahulu mengkaji secara mendalam al-quran dan hadis kerana mereka tahu alquran itu benar..
penyelewa ng kitab taurat serta injil memang dilakukan dan didalangi mereka semata untuk menutup kebenaran islam serta sifat sombong mereka yang tidak dpt menerima hakikat nabi terakhir diutuskan bukan dikalanga n mereka. bagaimana org-org kristian disesatka n dgn pusat operasi mereka di gereja vatican city dibwah kuasai yahudi, Yahudi yang mengamalk an sihir Kabalah.(ajaran sesat yahudi yg menyembah iblis).
dgn bantuan iblis lah mereka mampu merancang dgn baik serta berkuasa

antara yg menarik Pi =22/7 iaitu formula untuk mengira luas bulatan antara matematik kabalah
cuba anda searh.. (nombor hanya nombor tiada yg s1al atau bertuah)


apa rahsia 666??
mengapa mereka takut dgn nombor itu?? serta mempengar uhi masyaraka t dunia sama menghinda rinya??

ya untuk pengetahu an anda "66" adalah hitungan untuk kalimat Allah.
666 ialah hitungan untuk kalimah Basmalah(bismillah irahmanir ahim) yg mana telah ada sejak zaman nabi sulaiman lagi
jgn terkejut sebab ahli kitab yahudi sudah lama mengkaji dan mengetahu inya.

hitungan dpt dilihat disini..
http://www.megasutra.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=4222#4607 (http://www.megasutra.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=4222#4607)ibnuyusuf telah mengkaji al-quran dgn pendekata n matematik sejak lebih 20tahun yg lalu khasnya surah alfatihah ...
sama-sama kita berkongsi maklumat yg berguna


ya mmg benar yahudi musuh kita
tapi janganlah kita terperang kap oleh permainan mereka...

x silap saya sejarah melayu sengaja ditutup demi untuk  memperlah ankan proses dan melambatk an pertempur an akhir zaman..

Islam and Freemason ry

Many Islamic anti-Masonic arguments are closely tied to both Anti-Semitism and Anti-Zionism, though other criticism s are made such as linking Freemason ry to Dajjal.[77] Some Muslim anti-Masons argue that Freemason ry promotes the interests of the Jews around the world and that one of its aims is to rebuild the Temple of Solomon in Jerusalem after destroyin g the Al-Aqsa Mosque.[78] In article 28 of its Covenant, Hamas states that Freemason ry, Rotary, and other similar groups "work in the interest of Zionism and according to its instructions …"[79] Many countries with a significa nt Muslim populatio n do not allow Masonic establish ments within their jurisdict ions. However, countries such as Turkey, Morocco and Egypt have establish ed Grand Lodges,[80] while in countries such as Malaysia[81] and Lebanon[82] there are District Grand Lodges operating under a warrant from an establish ed Grand Lodge.

There was a time when there existed a number of lodges in Iraq as early as 1906,[83] and later on when the country was under British Mandate just after the First World War. However the position changed in July 1958 following the Revolutio n, with the abolition of the Monarchy and Iraq being declared a republic, under General Qasim. The licences permittin g lodges to meet were rescinded and later laws were introduce d banning any further meetings. This position was later reinforce d under Saddam Hussein, the death penalty was "prescribe d" for those who "promote or acclaim Zionist principle s, including freemason ry, or who associate [themselves] with Zionist organisat ions."[84] With the fall of the Hussein governmen t following the US Invasion of Iraq, the ban on Freemason ry was lifted and in 2007, Land Air and Sea Lodge, No. 1, was granted a charter by the Grand Lodge of New York.

*Grand Lodge tu ape eh?... Rotary Club ke?....

(http://www.library.northwestern.edu/spec/hogarth/images/1.70.jpg)

(http://2.bp.blogspot.com/_BZaPGsbLyHM/SUio-z6gRbI/AAAAAAAADdg/qiObOmTpNGo/s400/Masonic_Intimidation_Ritual_1280.GIF)


Cara Salam Freemason .
(http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/images/acodex_65.jpg)
BERSATULA H WAHAI UMAT ISLAM.... .

KIBARKAN PANJI-PANJI ISLAM...A LLAHUAKBA R


(http://i656.photobucket.com/albums/uu285/zekaman/eng_need_for_khilafah_md.jpg)


(http://i656.photobucket.com/albums/uu285/zekaman/panjiawan.jpg)[/CENTER]


tahukah anda bahawa di sebalik pembangun an dan kemodenan di seluruh pelusuk dunia pada hari ini, masih terdapat satu kawasan rahsia di muka bumi ini yang menyimpan ribuan makhluk misteri. Sehingga kini, penerokaa n demi penerokaa n di seluruh kawasan bumi masih belum menemui wilayah asing itu sekali gus menyebabk an kewujudan makhluk terbabit tidak akan dikenal pasti pengkaji atau manusia umumnya. Bagaimana pun, kewujudan itu adalah sahih dan suatu hari nanti, mereka akan muncul juga di hadapan manusia. Akan tetapi, ketika makhluk itu muncul, sudah terlambat untuk manusia berbuat apa - apa lagi.

Makhluk itu dikenali sebagai Yakjuj dan Makjuj.

Kewujudan dua makhluk itu adalah benar dan sahih kerana ianya dinyataka n dalam al-Quran serta tergolong dalam perkara ghaib yang wajib diimani manusia menerusi tanda besar berlakuny a kiamat.

Yakjuj dan Makjuj bukanlaj berupa haiwan atau spesies lain sebalikny a ia adalah manusia yang berasal daripada keturunan Nabi Adam AS. Mengikut hadis, bangsa Yakjuj dan Makjuj berasal daripada keturunan anak lelaki Nabi Nuh AS iaitu Yafis yang berkemban g melewati masa sehinggal ah Zulkarnai n membina tembok bagi menghalan g mereka keluar dari lokasi mereka.

Cerita mengenai sejarah Yakjuj dan Makjuj tertera dalam al-Quran menerusi surah al-Kahfi, ayat ke-92 hingga 98 manakala kebangkit an mereka dinyataka n dalam surah an-Anbiyaa', ayat ke 96 dan 97.

Allah berfiman menerusi ayat surah al-Kahfi itu:

"Kemudian dia (Zulkarnai n) menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia sampai antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicara an.

"Mereka berkata: ' Hai Zulkarnai n, sesungguh nya Yakjuj dan Makjuj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberika n sesuatu pembayara n kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara mereka?'

"Zulkarnai n berkata: 'Apa yang dikuasaka n Tuhanku kepadaku terhadapn ya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan peralatan), agar aku membuatka n dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan potongan besi.'

"Hingga apbila bvesi itu sudah sama rata dengan kedua dua (puncak) gunung itu, berkatakl ah Zulkarnai n: 'Tiuplah (api itu)'. Hingga apabila besi itu sudah mendjadi (merah seperti) api, dia pun berkata: ' Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi panas itu.

"Maka mereka tidak dapat mendakiny a dan mereka tidak dapat melubangi nya. Zulkarnai n berkata: ' Ini (dinding) adalah rahmat daripada Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku (kiamat), Dia akan menjadika nnya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar'.

Dalam ayat surah an-Anbiyaa' pula, Allah berfirman: " Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj dan mereka turu8n dengancep at dari seluruh tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah kedatanga n janji yang benar (kiamat) maka tiba - tiba terbelaha klah mata orang kafir. (Mereka berkata):'Aduhai, celakalah kami, sesungguh nya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim.'

Selain dua surah al-Quran itu, terdapat banyak hadis kuat yang membicara kan mengenai Yakjuj dan Makjuj tetapi terdapat juga perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai ciri-ciri bangsa itu yang tidak diterangk an nas. Hadis riwayat Imam Ahmad pula menerangk an ciri fizikal Yakjuj dan Makjuj yang antara lain bermuka bulat dan kulit kekuninga n seperti wajah Kebanyaka n penduduk Asia Tengah. Ulama juga cenderung mengataka n Yakjuj dan Makjuj berasal dan dikurung di benua Asia Tengah berdasark an tafsiran ayat ke-90 dari surah al-Khafi yang menyebut Zulkarnai n sampai 'di tempat terbit matahari iaitu timur dunia,* katanya. Pendapat lain menambah yang Yakjuj dan Makjuj berkemung kinan berasal daripada bangsa Tartar dab Mongul manakala lokasi tahanan mereka adalah kawasan pergunung an luas Caucasus.

Kebanyaka n ulama menyataka n yang bangsa itu terus wujud sehingga kini tetapi dipisahka n daripada dunia manusia oleh Allah SWT menerusi tembok dibina Zulkarnai n itu. Tugas bangsa itu setiuap hari sejak ribuan tahun lalu adalah mengorek tembok. Allah akan mengizink an tembok itu runtuh dan Yakjuj dan Makjuj bebas ke dunia manusia apabila hampirnya kiamat dan peristiwa itu menjadi satu daripada 10 tanda besar kiamat.

Yakjuj dan Makjuj juga muncul selepas kematian Dajal yang dibunuh Nabi Isa AS dan bangsa itu akan mendatang kan kerosakan besar di muka bumi. Kekuatan mereka dikatakan luar biasa dan terlalu hebat sehingga tiada sesiapa yang mampu menewaska n kumpulan itu. Nabi Isa AS memerinta hkan manusia yang masih beriman berlindun g di pergunung an bagi mengelak menjadi mangsa Yakjuj dan Makjuj; baginda kemudia berdoa kepada Allah SWT dan Allah membinasa kan mereka dengan mengutusk an ulat yang menyerang belakang badan gologonga n itu sehingga mati. Selepas bangsa Yakjuj dan Makjuj serta menjadi busuk, Allah mengutusk an seekor burung besar untuk mengangku t dan membersih kan mayat itu dari bumi

Dalam sebuah hadis, Rasululla h menyataka n kebimbang annya apabila zaman baginda, Yakjuj dan Makjujdik atan sudah berjay menebuk benteng Zulkarnai n sebesar bulatan ibu jari dan jari telunjuk.

Siap masuk dalam paper the star lagi...

Sunday January 18, 2009
World’s biggest boys club
By RICHARD LIM (http://"http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2009/1/18/lifefocus/3023720&sec=lifefocus")


They have been in existence for almost 400 years and have kept their secrets all that time. But will that help the legendary Freemason s stay relevant in the 21st century?

THEY are evil,” screeched a Christian friend. “How could you even go there and take part in their rites? Repent!”

Such was the fear and loathing that my assignmen t provoked. Just who were “they” and where was “there” that required me to repent for just meeting and visiting? Freemason s and what was basically their club house.

But the chance of getting up close to the “world’s oldest and largest fraternit y” and to gain a few insights into its secretive ways was too good to pass up.

[SIZE="1"](http://thestar.com.my/archives/2009/1/18/lifefocus/sm_10glasswindows.jpg)
Stained glass windows of the District Grand Lodge of the Eastern Archipela go in Singapore reflect important symbols in Freemason ry. In this case, the square and compass are present along with other Masonic tools while the allseeing eye reminds Masons that they’re being watched by God or in their words – the Great Architect of the Universe.

Teori konspiras i makin mendapat tempat di kalangan masyaraka t Melayu dan Islam cuma harapan saya agar sentiasa amalkan keterbuka an, sebab masyaraka t kita ni mudah TAKSUB hingga kadang2 tak dapat bezakan antara teori dan fakta.

Sekarang ni Freemason ni banyak non-Malay anggotai, Melayu yang anggotai terlalu sedikit, sebab tu tindak tanduk DAP MCA Gerakan adalah bertentan gan antara satu sama lain tetapi senada dalam matlamatn ya, MIC pula diresapi oleh golongan Tamil Eelam atau LTTE menyebabk an budaya mereka budaya samseng.

UMNO ada a few mason tapi entah kenapa Freemason ry tidak mendapat sambutan di kalangan pemimpin UMNO sangat, mereka masih melukut di tepi gantang, mostly sebab budak2 MCKK dan dari beberapa SBP somehow managed to create their own clique, hehehe terer jugak orang Melayu

sedikit info

ok, video tu berkisark an tentang kaitan planet nibiru dengan kemuncula n Imam Mahdi. korang kena tgk dulu video tu baru faham. Aku ambil hadis Nabi dari video ini. 

Sabda Rasullula h:
The world will not come to end until a man from my family will appear among the people and rule with justice.(Imam Mahdi)...

Antara tanda-tanda kedatanga n Imam Mahdi adalah mengikut hadis Rasullula h ialah..
Coming of a star (comet) with a luminous tail near earth lighting up the sky and causing sinking of coastal areas.


Planet Nibiru...
(http://www.atasbawah.com/wp-content/uploads/2008/05/nibiru.jpg)

Gambar Planet Nibiru yang diambil oleh NASA.
(http://www.atasbawah.com/wp-content/uploads/2009/06/issue727.jpg)

Mungkin inilah Planet/Comet yang dimaksudk an oleh Rasullula h dalam hadisnya. Ok, planet ini dijangka oleh saintis, kaum Maya, Aztec, Sumeria akan melanggar Bumi pada 2012.


(http://www.atasbawah.com/wp-content/uploads/2009/06/annunaki.jpg)(http://www.atasbawah.com/wp-content/uploads/2009/06/asur-stier.PNG)
Lukisan purba kaum Sumeria tentang Planet Nibiru/ Panet X.


Ok, aku ringkaska n kt sini. Dajal dijangka akan muncul secara fizikal pada tahun 2020. Yang tu korang boleh tgk sendiri video untuk mendapatk an peneranga nnya. Imam Mahdi akan muncul 7-9 tahun sebelum munculnya dajal. Ini bermakna 2020-7=2013.. Imam Mahdi akan muncul pada 2013. Ini hanyalah berdasark an kajian-kajian yang dibuat oleh orang yang lebih berpenget ahuan. Sesungguh nya kita tidak mengetahu i dengan tepat bilakah kiamat. hanya Allah yang mengetahu inya. Tetapi kita dapat mengetahu i tanda-tanda kiamat melalui petunjuk-petunjuk yang ditinggal kan oleh Rasullula h. Ini adalah bukti kasihnya Allah terhadap umatnya. Allah mahu kita semua sedar sebelum tibanya kiamat. Sebab itulah ditunjukk an tanda-tanda kiamat. Dan semuanya atas kesedaran korang la nak sedar atau masih nak truskan dengan cara hidup lama. Aku dulu pon jahat. Selalu buat dosa.Tapi alhamduli llah diberikan hidayah oleh Allah untuk sedar dan diberi kekuatan untuk menyedark an saudara-saudaraku yang lain. Aku hanya tunjuk jalan, dan selebihny a terpulang kat korang untuk menentuka n jalan korang.. Au nak bagi peringata n kat semua saudara-saudara Islamku, jika ada sesiapa yang mengaku dirinya Imam Mahadi itu adalah penipu besar dan sesat! Imam Mahadi hanya akan dibaiah oleh 313 orang ulama yang diberi petunjuk dari Allah untuk mengenali Imam Mahdi, di Mekah. Sebelum dibaiah beliau tidak mengetahu i beliau adalah Imam mahdi. Sekarang ramai orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi! Terang-terangan mereka Sesat!!

salah satu agenda diorang yang paling berkesan ialah benda yang kita tengah hadap sekarang ni ... sehinggak an ada yang mengangga p internet adalah satu keperluan 

Internet ataupun WWW - world wide web ... ada juga mengataka n bahawa www ialah wav wav wav yg bermaksud 666 ... wav bermaksud 6 .... 6 bucu ... simbol jew ... dan juga 666 dipanggil number of the beast ...Yakjuj dan Makjuj ialah nama samaran bagi satu bangsa manusia yang berasal dari keturunan Nabi Nuh, iaitu anaknya yang bernama Yafis. Dari segi fizikalny a, mereka mempunyai hidung kemek, mata sepet seperti orang Asia dan makan apa saja binatang boleh dimakan. Zulkarnai n telah membina tembok bagi mengepung mereka.

Al-Kahfi [94] Mereka berkata: Wahai Zulkarnai n, sesungguh nya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentuka n sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapata n kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? 

Yakjuj dan Makjuj tidak dapat keluar dari tembok itu:

Al-Kahfi [97] Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebukny a.
Tembok itu tidak dapat di tebuk sehinggal ah tiba perintah Allah:

Al-kahfi [98] (Setelah itu) berkatala h Zulkarnai n: Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadika n tembok itu hancur lebur dan adalah janji Tuhanku itu benar.


Daripada Nawas bin Sam’an r.a. (dalam hadis yang panjang) berkata, bahawa Rasululla h s.a.w. bersabda;-

Kemudian Allah SWT wahyukan kepada Nabi Isa a.s., “Aku telah lepaskan makhlukKu (Yakjuj dan Makjuj) yang tidak terlawan oleh sesiapa pun. Oleh itu bawalah hamba-hamba Ku yang bersamamu itu berlindun g di Bukit Thursina.”

Lalu Allah SWT mengeluar kan Yakjuj dan Makjuj, dan mereka akan menggelon gsor dari tiap-tiap tempat yang tinggi.”

Nabi Isa a.s. dan rakan-rakannya terkepung di bukit itu , sehingga seekor kepala lembu menjadi lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu (sehingga kekuranga n makanan).

Maka berdoalah Isa a.s. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa). Lalu Allah mengirim ulat menyerang leher Yakjuj Makjuj, maka di waktu pagi mereka semuanya bergelimp angan mati sekaligus .

Kemudian Nabi Isa a.s. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatin ya tidak ada tempat terluang walaupun sejengkal, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakan-rakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang), lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta, maka diangkutn ya bangkai-bangkai itu dan dilempark annya ke tempat yang dikehenda ki Allah,

Kemudian Allah menurunka n hujan lebat, yang tidak membiarka n sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta, lalu dibasuhny a bumi sehingga bersih seperti cermin (kaca).

Sesudah itu kepada bumi diperinta hkan; “Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalika nlah keberkata nmu!” Maka di masa itu, sekumpula n orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya.

Rezeki mereka beroleh berkat, sehingga seekor unta bunting cukup mengenyan gkan sekumpula n orang. Dalam keadaan demikian, ketika itu Allah mengirimk an angin melalui ketiak mereka. Maka diambilny a nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam. Maka tinggalla h orang-orang jahat, bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu). Maka di kala itu terjadila h kiamat;- (Riwayat Muslim)

artikel ni aku copy kat website nie
http://smzblog.wordpress.com/2008/05/05/yakjuj-dan-makjuj/ (http://smzblog.wordpress.com/2008/05/05/yakjuj-dan-makjuj/)

nie ade lg satu link yg aku x dpt nak copy.. leh baca
http://www.fazamania.com/misteri-yakjuj-makjuj/2008/01/17/ (http://www.fazamania.com/misteri-yakjuj-makjuj/2008/01/17/)

Dari website berkaitan buku Dr Danial

http://hidayahnet.tripod.com/archives/DD/DD10a.html (http://hidayahnet.tripod.com/archives/DD/DD10a.html)

Paradigma 1                    Top

Soalan:

Selepas menyampai kan ceramah berhububu ng kecemerla ngan diri, seorang pelajar Universit i bangun bertanyak an tentang Yakjuj dan Makjuj... .... Siapakah mereka?

Jawapan:

Sememangn ya Nabi amat bimbangka n keadaan umat Baginda di era Yakjuj dan Makjuj. Zainab binti Jahsy pernah bertanya: 'Adakah umat Islam akan dimusnahk an di zaman itu, sedangkan masih ada dari kalangan mereka yang salih?' Nabi s.a.w menjawab: 'Ya, apabila kekejian berleluas a.' (Muslim) Hadis ini memberi isyarat tentang 2 perkara: pertama, di zaman Yakjuj dan Makjuj golongan yang salih masih wujud tetapi kudrat mereka terhad, kedua, 'benteng' yang mendindin gi Yakjuj dan Makjuj dari tamadun akan runtuh apabila kekejian berleluas a. Imam Qartubi menafsirk an 'kekejian' ini sebagai 'berleluas anya anak luar nikah.' Hamka berpendap at, berdasark an pandangan Qartubi ini, Yakjuj dan Makjuj akan menguasai bumi ketika moral dunia runtuh dengan teruknya dan seks bebas berleluas a. Inilah zamannya! Jika demikian siapakah Yakjuj dan Makjuj?  Pentingka h untuk kita mengenali siapa dia sebenarny a, berdepan dengan kemelut yang ada...?" ......... bersambun g insya Allah.... ..

2 January 2003

Paradigma 2                    Top

Soalan:

Selepas menyampai kan ceramah berhububu ng kecemerla ngan diri, seorang pelajar Universit i bangun bertanyak an tentang Yakjuj dan Makjuj... .... Siapakah mereka?

Jawapan:

Era kemuncula n Yakjuj dan Makjuj ada perkaitan nya dengan keadaan kucar kacir yang akan berlaku di negara-negara Arab. Hal ini berdasarkan hadis yang telah dipaparka n di bahagian pertama sebelum ini. Di bahagian awal hadis ini telah diriwayat kan:

"Pada suatu hari Nabi telah bangun dari tidur dalam keadaan merah padam wajah Baginda dan bersabda: 'Lailahail lallah. Kecelakaa n bagi golongan Arab disebabka n kebinasaa n yang hampir menimpa. Pada hari ini telah terbuka benteng Yakjuj dan Makjuj sebesar ini (dan Nabi pun membuat bulatan dengan menggunak an ibu jari dan telunjuk Baginda).'" (Muslim)

Apa yang disabdaka n Nabi s.a.w ini telah benar-benar berlaku. Timur Tengah merupakan 'kawasan panas' di era ini. Peperanga n dan krisis di negara-negara Arab yang melibatka n Palestin, Iraq, dan yang lain-lainnya menunjukk an era Yakjuj dan Makjuj ialah era kita sekarang ini. ..... bersambun g

3 January 2003

Paradigma 3                    Top

Soalan:

Siapakah Yakjuj dan Makjuj... ....?

Jawapan:

Segolonga n umat Islam berpendap at Yakjuj dan Makjuj ialah golongan Tartar yang telah menyerang dan meruntuhk an kota Baghdad.. .. Namun Hamka kurang bersetuju dengan pendapat ini..... Segolonga n yang lain berpendap at, Yakjuj dan Makjuj ialah keturunan Khazar yang pada asalnya tinggal menetap di kawasan yang pada hari ini dikenali sebagai Turki dan Rusia Selatan.. ... Ahmad Thomson di dalam bukunya yang bertajuk Dajjal the Anti Christ terbitan Ta-Ha Publisher s Limited cenderung dengan pendapat ini...... Ali Akbar di dalam bukunya Israel and the Prophecie s of the Holy Quran terbitan Seraj Publicati ons, cenderung untuk mengaitka n Yakjuj dan Makjuj dengan etnik Slavs dan Teutonic yang akhirnya melahirka n bangsa Eropah yang menguasai bumi pada hari ini...... .

Berdepan dengan tafsiran yang pelbagai tentang Yakjuj dan Makjuj, Hamka telah merumuska n di dalam Tafsir Al-Azhar: “Dapatlah disimpulkan, Yakjuj dan Makjuj ialah dua nama yang bersatu padu untuk melaksana kan aktiviti kerosakan di muka bumi. Ia boleh diertikan sebagai isme dan ideologi sesat yang boleh membawa manusia kepada kebinasaa n. Yakjuj dan Makjuj bergerak laksana air, ia akan terus mencari ruang untuk masuk walaupun ruang itu sebesar lubang jarum.... . Kalimat Yakjuj dan Makjuj berasal dari kalimat Arab ‘ajja’ dan ‘taajjaja’ yang bermaksud ‘menyala, membakar dan menggeleg ak’. Zaman sekarang, mengikut pendapat ini, adalah zaman Yakjuj dan Makjuj kerana kehidupan kita memerluka n api dan cahaya apatah lagi selepas meledakny a zaman industri. Akhirnya manusia berjaya mencipta senjata nuklear serta sinar radioakti f dan kesemua ini dapat membinasa kan manusia dengan sekelip mata.."

(Untuk kupasan terperinc i sila dapatkan buku Dr. Danial yang bakal terbit pada bulan Mac, 2003 "Empayar Minda Muslim", insya Allah)
Manusia terpenjar a antara dua gunung ribuan tahun lalu muncul apabila dunia hampir kiamat

Fakta Yakjuj dan Makjuj· 
Ketika kemuncula nnya, mereka dikatakan akan menuju ke sebuah tasik di Palestin dan akan minum air tasik itu hingga kering·

Memiliki zuriat yang ramai dan dikatakan tidak akan mati sehingga melahirka n 1,000 zuriat. 

Tiada siapa mampu menewaska n mereka dan hanya binasa dengan kekuasaan Allah· 

Muncul selepas turunnya Nabi Isa AS dan dajal· 


Dalam sebuah hadis, Rasululla h menyataka n kebimbang annya apabila pada zaman baginda, Yakjuj dan Makjuj dikatakan sudah berjaya menebuk  benteng Zulkarnai n menjadi sebesar bulatan ibu jari dan jari telunjuk  

 Disebalik pembinaan kota besar hasil kemajuan pembangun an dan kemodenan yang melanda hampir seluruh pelosok dunia hari ini, masih ada kawasan rahsia di muka bumi ini yang menyimpan ribuan makhluk misteri. Hingga kini, penerokaa n demi penerokaa n di seluruh kawasan bumi masih belum menemui wilayah asing itu sekali gus menyebabk an kemujudan makhluk terbabit tidak akan dikenal pasti pengkaji atau manusia umumnya. Bagaimana pun, kemujudan makhluk itu adalah sahih dan suatu harti nanti, mereka akan muncul juga di hadapan manusia. Akan tetapi, ketika makhluk itu muncul, sudah terlambat untuk manusia berbuat apa apa. Tiada lagi kajian mengenai sejarah mewujudan atau penyelidi kan sains dilakukan terhadap makhluk itu seperti penemuan artifak atau spesis baru ketika ini kerana waktu munculnya makhluk dikenali Yakjuj dan Makjuj itu, dunia sudah terlalu hampir dengan kiamat! Sejak dikurung ribuan tahun lalu, kemujudan dan lokasi ‘pusat tahanan’ Yakjuj dan Makjuj  masih menjadi  misteri kepada manusia. 

Bagaimana pun, kemujudan dua makhluk itu adalah pasti lantaran ia dinyataka n dalam al-Quran serta tergolong dalam perkara ghaib yang wajib di imami manusia menerusi tanda besar berlakuny a kiamat. Pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universit i Malaya (API-UM), Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman, berkata Yakjuj dan Makjuj bukanlah berupa haiwan atau spesis lain sebalikny a ia adalah manusia yang berasal daripada keturunan Nabi Adam AS. Katanya, mengikut hadis, bangsa Yakjuj dan Makjuj berasal daripada keturunan anak lelaki Nabi Nuh AS iaitu Yafis yang berkemban g melewati masa hinggalah Zulkarnai n membina tembok bagi menghalan g mereka keluar daripada lokasi mereka. “Ulama juga cenderung mengataka n Yakjuj dan Makjuj berasal dan dikurung di benua Asia Tengah berdasark an tafsiran ayat ke 90 dari surah al-Khafi yang menyebutk an  Zulkarnai n sampai ‘ditempat terbit matahari’ iaitu timur dunia”Dr. Fauzi DeramanPe nsyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith,Akademi Pengajian Islam Universit i Malaya  

 “Cerita mengenai sejarah Yakjuj dan Makjuj tertera dalam al-Quran menerusi surah al-Kahfi, ayat ke 92 hingga 98 manakala kebangkit an dinyataka n dalam surah an-Anbiyaa’, ayat ke96 dan 97” katanya. 

Allah berfirman menerusi ayat surah al-Kahfi itu: “Kemudian dia (Zulkarnai n) menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia sampai antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. 

“Mereka berkata: ‘Hai Zulkarnai n, sesungguh nya Yakjuj dan Makjuj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberika n sesuatu pembayara n kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara mereka?’

 “Zulkarnain berkata: ‘Apa yang dikuasaka n Tuhanku kepadaku terhadapn ya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (Manusia dan peralatan), agar aku membuatka n dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan potongan besi’.

“Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua dua (puncak) gunung itu, berkatala h Zulkarnai n: ‘Tiuplah (api itu)’. Hingga apabila besi itu sudah menjadi  (merah seperti ) api, dia pun berkata: ‘Berilah aku tembaga (yang mendidih) akan aku tunangkan ke atas besi panas itu.

 “Maka  mereka tidak dapat mendakiny a dan mereka tidak dapat melubangi nya. Zulkarnai n berkata: ‘Ini (dinding) adalah rahmat daripada Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku (kiamat), Dia akan menjadika nnya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar.’”

 Dalam ayat surah an-Anbiyaa’ pula Allah berfirman: “ Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj; dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah kedatanga n janji yang benar (kiamat) maka tiba tiba terbelahl ah mata orang kafir. (Mereka berkata):  Aduhai, celakalah kami, sesungguh nya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim’.”

 Dr. Fauzi berkata, selain dua surah al-Quran itu, terdapat banyak hadis kuat yang membicara kan mengenai Yakjuj dan Makjuj tetapi ada juga perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai ciri ciri bangsa itu yang tidak diterangk an nas. “Hadis riwayat Imam Ahmad pula menerangk an ciri fizikal Yakjuj dan Makjuj yang antara lain bermuka bulat dan kulit kekuninga n seperti wajah kebanyaka n penduduk Asia tengah. Pendapat lain menambah yang Yakjuj dan Makjuj berkemung kinan berasal daripada bangsa Tartar dan Mongul manakala lokasi tahanan mereka adalah kawasan pergunung an luas Caucasus. Beliau berkata, kebanyaka n ulama menyataka n yang bangsa itu terus wujud sehingga kini tetapi dipisahka n daripada dunia manusia oleh Allah SWT menerusi tembuk dibina Zulkarnai n itu.  Katanya, tugas bangsa itu setiap hari sejak ribuan tahun lalu adalah mengorek tembok itu untuk tembus ke dunia manusia tetapi Allah masih menghalan g mereka dengan kembali meneguhka n benteng berkenaan sehinggal ah hampir hari kiamat. “Allah akan mengizink an tembok itu runtuh dan Yakjuj dan Makjuj bebas ke dunia manusia apabila hampirnya kiamat dan peristiwa itu menjadi satu daripada 10 tanda besar kiamat,” katanya. Yakjuj dan Makjuj juga muncul selepas kematian Dajal yang dibunuh Nabi Isa AS dan bangsa itu akan mendatang kan kerosakan besar di muka bumi. Kekuatan mereka dikatakan luar biasa dan terlalu hebat sehingga tiada siapa yang mampu menewaska n kumpulan itu. “Nabi Isa AS memerintahkan manusia yang masih beriman berlindun g di pergunung an bagi mengelak menjadi mangsa Yakjuj dan Makjuj, baginda kemudian berdoa kepada Allah SWT dan Allah membinasa kan mereka dengan mengutusk an seekor burung besar untuk mengangku t dan membersih kan mayat itu daripada bumi,” katanya. Menyoroti dalil kewujudan Yakjuj dan Makjuj, manusia seharusny a yakin mempertah ankan akidah Islam dan tidak bertanggu h memohon keampunan dan keredaan Allah kerana mereka yang masih lalai adalah golongan yang diterangk an dalam surah an-Anbiyaa’ di atas seperti firmanNya:  “(Mereka berkata): ‘Aduhai, celakalah kami, sesungguh nya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim’.” 

Berita Minggu 14 januari 2007


Allah berfirman menerusi ayat surah al-Kahfi itu: “Kemudian dia (Zulkarnai n) menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia sampai antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. 

“Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua dua (puncak) gunung itu, berkatala h Zulkarnai n: ‘Tiuplah (api itu)’. Hingga apabila besi itu sudah menjadi  (merah seperti ) api, dia pun berkata: ‘Berilah aku tembaga (yang mendidih) akan aku tunangkan ke atas besi panas itu.


apabila kedua besi sama rata dengan puncak kedua gunung itu.. agaknya kat mana gunung tue.. apa jadi bila besi dah sama dengan kedua puncak gunung tue..

"Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj; dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah kedatanga n janji yang benar (kiamat) maka tiba tiba terbelahl ah mata orang kafir. (Mereka berkata): Aduhai, celakalah kami, sesungguh nya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim’."

terbelahl ah mata orang kafir.. Aduhai celakalah kami.. apa maksud ayat ni ek.. siapa orang kafir yg dimaksudk an???

Hadis nabi berkenaan Ya'juj Ma'juj yang minum air Sea of Galilee di Palestin sampai kering bila mereka tiba...

[COLOR="Blue"]In a lengthy hadith by Hadhrat Nawwas ibn Sam'aan (R.A.) Rasululla h (Sallallah u Alayhi Wasallam) is reported to have said:

Then Ya'jooj and Majooj will emerge and surge forth in all their fury. When those from among them who constitut e the first part of their army pass the lake of Tiberias (Sea of Galilee) which is in northern Palestine, they will drink up all the water of that lake and by the time those that constitut e the latter part of that same army pass the lake, they will say, "There used to be water here (long ago)".[/COLOR]

Artikel dari sini, ada gambar dan hadis yang lain ----->http://alimuddin.blogspot.com/2009/03/sign-sea-of-galilee.html (http://alimuddin.blogspot.com/2009/03/sign-sea-of-galilee.html)

video youtube kempen Israel nak maintain sea level--->http://www.youtube.com/watch?v=KZgjIe83HIg


apabila kita dah bicara tentang nabi Isa, imam Mahdi, Dajal dan Yakjuj makjuj elok kita menyelusu ri tanda-tanda kiamat besar..

1) Keluarnya asap berkepul-kepul (kabus)

2) Keluarnya Al-Masikh ad-dajjal dari arah pertengah an antara Laut Syam dan Laut Yaman di Timur Tengah, mengaku sebagai Nabi Isa a.s, tuhan orang Kristian dan Yahudi.

Dari Umar r.a. bahwa Rasululla h s.a.w bersabda: Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah, melainkan ia mempering atkan kepada umatnya perihal kedatanga n Dajjal. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua, maka tidak samar lagi bagimu semua bahawa Tuhan itu tidaklah bermata sebelah. Sesungguh nya Dajjal itu bermata sebelah, yang kanan tidak dapat digunakan untuk melihat, seolah-olah matanya itu macam biji yang menonjol;- (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dajjal pembawa fitnah;-Rasulullah s.a.w bersabda: “Sejak Allah swt menciptak an Nabi Adam a.s. sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal”;- (Riwayat Muslim).

Ujian dan tanggungj awab setiap orang Islam melawan Dajjal;-Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya tidak ada satu fitnah (ujian) Allah di atas muka bumi ini sejak ia menciptak an zuriat Nabi Adam a.s (sampai ke hari kiamat nanti) yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan sesungguh nya Allah tidak mengutus seorang nabi jugapun kecuali nabi itu mengingat kaumnya akan ujian Dajjal ini: Aku (Rasululla h s.a.w) adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga ummat yang terakhir sekali, maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu (kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi s.a.w., bahawa Dajjal belum lagi keluar). Seandainy a ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan jika ia keluar selepas kematiank u, maka kamu semua bertanggu ng jawab untuk melawanny a dan Allah swt sebagai penolong kamu sekalian”;- (Riwayat Ibnu Majah). 

 Dajjal membawa api dan air;- Rasululla h s.a.w bersabda: Sesungguh nya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api, maka apa yang dilihat manusia sebagai air, sebenarny a itu adalah api yang membakar. Sedang apa yang dilihat oleh manusia sebagai api, maka itu sebenarny a adalah air yang dingin dan tawar. Maka barangsia pa yang menjumpai nya, hendaklah menjatuhk an dirinya ke dalam apa yang dilihatny a sebagai api, kerana ia sesungguh nya adalah air tawar yang nyaman;- (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Dajjal membawa sesuatu yang menyerupa i syurga dan neraka;- Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasululla h s.a.w bersabda: Sukakah aku ceritakan kepadamu tentang Dajjal, yang belum diberitak an oleh Nabi kepada kaumnya. Sungguh Dajjal itu buta mata sebelahny a dan ia akan datang membawa sesuatu yang menyerupa i syurga dan neraka, adapun yang dikatakan syurga, maka itu adalah neraka. Dan aku mempering atkan kalian sebagaima na Nabi Nuh a.s mempering atkan kepada kaumnya.

Dajjal membawa sungai air dan sungai api;- Dari Abu Hudzaifah r.a. berkata bahawa Rasululla h s.a.w bersabda: Sesungguh nya aku lebih tahu dari Dajjal itu sendiri tentang apa padanya. Dia mempunyai dua 2 sungai mengalir. Yang satu menurut pandangan mata adalah air yang putih bersih. Yang satu lagi menurut mata adalah api yang bergeloja k. Sebab itu, kalau seorang mendapati nya hendaklah mendekati sungai yang kelihatan api. Hendaklah dipejamka n matanya, kemudian ditekurka n kepalanya, lalu diminumny a air sungai itu kerana itu adalah air sungai yang sejuk. Sesungguh nya Dajjal itu buta matanya sebelah ditutupi oleh daging yang tebal, tertulis antara dua 2 matanya (di keningnya) perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman pandai baca atau tidak;- (Riwayat Muslim).

Dajjal membunuh orang kemudian menghidup kan kembali;- Dari Abu Said Al-Khudri r.a. berkata: Pada suatu hari Rasululla h mencerita kan kepada kami tentang Dajjal dalam suatu cerita panjang, di antaranya baginda mencerita kan: “Dajjal itu nanti akan datang, dan dia terhalang untuk melalui jalan-jalan masuk kota Madinah. Maka sampailah Dajjal itu ke sebuah kebun dekat pinggir kota Madinah. Di hari itu datang kepadanya seorang laki-laki yang sangat lawa. Laki-laki tadi mengucapk an: “Saya mengakui bahawa engkau ini adalah Dajjal yang telah diceritak an oleh Rasululla h s.a.w. kepada kami.” Dajjal berkata (kepada pengikutn ya): “Bagaimana pendapat kamu, kalau saya membunuh orang ini, kemudian saya hidupkan kembali, adakah kamu masih ragu-ragu tentang kekuasaan ku?” Pengikut-pengikutnya menjawab: “Tidak ragu-ragu!” Lalu Dajjal membunuh laki-laki tadi, kemudian dihidupka n kembali. Ketika laki-laki itu telah hidup kembali, dia mengucapk an (kepada Dajjal): “Demi Allah! Sekarang, saya lebih mengerti tentang engkau (seorang Dajjal)” Lalu Dajjal hendak membunuhn ya sekali lagi, tapi Dajjal tidak sanggup melaksana kannya.”;- (Riwayat Muslim). 
Dajjal tidak masuk kota Makkah dan Madinah;- Dari Anas bin Malik r.a. berkata bahawa Rasululla h s.a.w. bersabda: Setiap negeri (nanti) akan diinjak oleh Dajjal, selain Makkah dan Madinah. Setiap jalan masuk ke sana, dikawal oleh malaikat yang berbaris. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun (di pinggir Madinah) dan terjadila h tiga 3 kali gempa bumi di Madinah, lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun tadi;- (Riwayat Muslim). 

3) Turunnya Nabiyulla h Isa Alaihissa lam dari langit sebagai bukti besar Islam bahawa Dajjal adalah bukannya Nabi Isa a.s yang diwar-warkan sebagai tuhan  Kristian dan Yahudi.

Turunnya Nabi Isa dari langit;- Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasululla h s.a.w bersabda; Demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, sungguh amat dekat saat turunnya Isa putera Maryam di kalangan kamu sekelian yang bertindak sebagai seorang hakim yang adil. Ia akan memecahka n semua kayu palang salib, membunuh ****, melenyapk an pajak gadai dan pada waktu itu harta melimpah ruah, sehingga seorang pun tidak ada yang mahu menerima harta yang disedekah kan kepadanya, hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Abu Hurairah berkata: ” Bacalah, jikalau engkau semua mengingin kannya:” Tidak ada sama sekali dari golongan ahli kitab, melainkan mereka hanya beriman kepada Isa a.s. sebelum mangkat baginda iaitu setelah turunnya ke bumi dan sebelum tibanya hari kiamat. Pada hari kiamat Isa a.s. akan menjadi saksi atas semua orang.

Isa a.s. mencari Dajjal;-Dari Urwah bin Mas’ud Ats Tsaqafi berkata: “Saya mendengar Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasululla h s.a.w bersabda: Dajjal itu akan keluar dari kalangan umatku, kemudian ia menetap selama empat puluh 40. Yang meriwayat kan hadis ini berkata: “Saya tidak mengerti apakah yang dimaksudk an itu empat puluh 40 hari atau empat puluh 40 bulan atau empat puluh 40 tahun…” Selanjutnya baginda bersabda: “Allah mengutus Isa mencari Dajjal itu kemudian membinasa kannya. Setelah itu manusia menetap seperti biasa selama tujuh 7 tahun. Tidak ada pertengka ran antara dua 2 orang (pada waktu itu umat manusia hidup dalam kerukunan;- (Riwayat Muslim). 

4) Keluarnya bangsa Yakjuj Makjuj ( anak zina dari bangsa di tanah Arab dahulu kala) meratap segala makanan dan minuman yang ada sehinggak an tiada saki-bakinya  untuk Kaum Muslimin yang kelaparan dan kehausan. Mereka mengikuti Nabi Isa a.s. ke suatu tempat tinggi dan hanya berbekalk an zikrullah sebagai penahan dahaga dan lapar.

Keluarnya Yakjuj Makjuj;- Telah diriwayat kan bahawa: Rasululla h s.a.w telah masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan sambil berkata: Laa Ilaaha Ilallah, celaka bangsa Arab dari bahaya yang telah dekat, ini telah terbuka dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini sambil melingkar kan jari telunjuk dengan ibu jarinya. Zainab bin Jahsy bertanya: “Ya Rasululla h! Dapatkah kami binasa, padahal masih ramai solihin di antara kami?” Jawab Rasululla h s.a.w.: “Ya,! Jika telah banyak pelacuran .”;- (Riwayat Muttafaq Alaihi).

Tirai dinding Yakjuj Makjuj;- Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w bersabda: Allah telah membuka tirai dinding Yakjuj Makjuj sebesar ini; sambil melengkun gkan jari telunjuk dengan ibu jari;- (Riwayat Muttafaq Alaihi). 

5) Hancurnya Dajjal dibunuh Nabi Isa a.s

bersambun g........ 

6) Hancurnya Yakjuj Makjuj dan seluruh isi alam menjadi sesuci salju dan melimpah ruahnya sumber rezeki dan kekayaan berkat doa Nabi Isa a.s.

Rasululla h s.a.w bersabda:- Maka hilanglah segala permusuha n dan benci-membenci di kalangan manusia dan hilanglah segala bisa dari keseluruh an binatang yang berbisa sehingga anak kecil memasukka n tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigit nya dan tidak ada apa-apa kemudhara tan. Anak kecil boleh bermain dengan singa, bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemelihar anya. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamat an seperti mana dipenuhka n sesuatu bejana dengan air. Pendapat akan menjadi satu ( tiada perselisi han antara ummat) dan tidak disembah kecuali hanya Allah dan segala peperanga n akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpina n (maksudnya kepimpina n Imam Mahdi);- (Riwayat Ibnu Majjah).

Nabi Isa a.s berkahwin dengan perempuan kabilah “Judzam”;-Seperti sabdaan Rasululla h s.a.w. ketika Baginda menerima delegasi (perwakilan) yang datang dari kabilah Judzam (dahulukal a):- “Selamat datang, kaum Nabi Syuaib bapa mertua Nabi Musa. Sesungguh nya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa a.s. akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula”;- (H.Riwayat Al Muqrizy di dalam kitabnya Al Khuthath). 

Dari Nawas bin Sam’an r.a. (dalam hadis yang panjang) berkata bahawa Rasululla h s.a.w. bersabda;- Maka dikirim oleh Allah, Yakjuj dan Makjuj; mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi. Barisan depan mereka melalui Danau Tibris, lalu mereka minum air Danau itu sampai habis. Kemudian barisan terakhir lewat pula di situ, lalu mereka mengusapk an: “Sesungguhnya di sini dahulunya pernah ada air.” Nabi Isa a.s. dan rakan-rakannya terkepung (sehingga kekuranga n makanan), sehingga seekor kepala sapi (kepala lembu) bagi masing-masing mereka, lebih berharga dari seratus dinar bagi setiap orang di hari itu. Maka berdoalah Isa a.s. dan rakan-rakannya (supaya Yakjuj Makjuj binasa). Lalu Allah mengirim penyakit hidung pada kenderaan Yakjuj Makjuj, maka di waktu pagi mereka semuanya mati sekaligus . Kemudian Nabi Isa a.s. dan rakan-rakannya turun dari bukit dan didapatin ya tidak ada tempat terluang agak sejengkal, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai busuk. Maka berdoalah Nabi Isa dan rakan-rakannya kepada Allah (supaya bangkai busuk itu hilang), lalu dikirim oleh Allah burung-burung sebesar unta, maka diangkutn ya bangkai-bangkai itu dan dilempark annya ke tempat yang dikehenda ki Allah, kemudian Allah menurunka n hujan lebat, yang tidak membiarka n sebuah rumah pun yang dibuat dari tanah liat dan bulu unta, lalu dibasuhny a bumi sehingga bersih seperti kaca. Sesudah itu kepada bumi diperinta hkan; “Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalika nlah keberkata nmu!” Maka di masa itu, sekumpula n orang kenyang kerana memakan buah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka beroleh berkat, sehingga seekor unta bunting cukup mengenyan gkan sekumpula n orang. Dalam keadaan demikian, ketika itu Allah mengirimk an angin melalui ketiak mereka. Maka diambilny a nyawa setiap orang beriman dan setiap orang Islam. Maka tinggalla h orang-orang jahat, bercampur-baur seperti himar (tidak tahu malu). Maka di kala itu terjadila h kiamat;- (Riwayat Muslim).

7) Wafatnya Nabi Isa a.s. di bumi Madinah. 
 Adanya binatang ajaib muncul  di waktu dhuha sehingga dapat berbicara dengan manusia ( lihat Al-Quran surah An-Nahl, ayat 82). Sesungguh nya tanda-tanda pertama dekatnya hari kiamat yang keluar ialah terbitnya matahari dari arah barat (Maghrib) dan keluarnya satu macam binatang ajaib di hadapan orang ramai di waktu siang hari. Masa antara keduanya keluar lebih dahulu sebelum satunya, maka yang satunya akan menyusul dalam waktu yang dekat sekali sesudah terjadiny a yang pertama itu;- (Riwayat Muslim dan Abu Daud).

Binatang yang keluar sebagai tanda akan datangnya hari kiamat itu akan keluar dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa a.s. Kemudian memberi semacam tanda kepada wajah orang mukmin dengan menggunak an tongkatny a dan memberi cap pada hidung orang kafir, dengan menggunak an cincin itu, sehingga orang-orang yang ahli tamu sama berkumpul yang satu mengucapk an “Hai orang mukmin!” dan yang lain mengucapk an “Hai orang kafir!”;- (Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim).

Binatang itu akan keluar lalu memberi tanda kepada orang ramai di hidungnya . Orang-orang berkumpul ramai sekali, sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut, pembeli itu ditanya: “Dari siapakah engkau membeli binatang ini?” Jawabnya: “Dari orang yang dicap hidungnya.”;- (Riwayat Ahmad)

9) Wafatnya kaum Muslimin dari tiupan angin nyaman yang mencabut nyawa dari ketiak-ketiak mereka.

Daripada Abu Hurairah r.a berkata, Rasululla h s.a.w bersabda:- “Sesungguhnya, Allah swt akan mengutus angin (yang lembut) yang datang dari negeri Yaman. Angin itu lebih lembut dari sutera. Ia tidak melalui seseorang yang beriman, walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi kecuali ia akan mematikan nya”;-( Riwayat Muslim).

10) Lenyapnya Al-Quran dari Mushaf dan hati (Al-Quran diangkat).

11) Seluruh manusia di dunia menjadi KAFIR.

12) Matahari terbit dan muncul dari arah barat.


Tidak akan terjadi Hari Kiamat, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamn ya (Maghrib dan Barat). Apabila matahari terbit dari tempat terbenamn ya, manusia semuanya beriman. Maka di waktu itu, iman seseorang tidak berguna bagi dirinya yang tadinya belum pernah beriman, juga bagi mereka yang belum pernah berbuat baik dalam berimanny a;- (Riwayat Muslim).

Rasululla h s.a.w bersabda:- “…Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat. Cepat seperti burung yang terbang (untuk mengerjak an maksiat) dan jahat seperti binatang (pada akhlak mereka). Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkar an. Lalu syaitan menggoda mereka sambil berkata: “Kamu tidak mahu ikut akukah?”. Mereka menjawab: “Apa yang hendak engkau suruh?”. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala.”;- (H.Riwayat Muslim).

Tidak ada manusia yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi;- Daripada Anas bin Malik r.a bahawasan ya Rasululla h s.a.w. bersabda:- “Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan “‘Allah, Allah”‘ di atas muka bumi ini”;- (H.Riwayat Muslim).

13) Rosaknya Kaabah ( Baitullah ).
Rosaknya Kaabah;- Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasululla h s.a.w bersabda: Akan ada orang yang merobohka n Kaabah, iaitu seorang yang berbetis kecil dari Habsyah (Ethiopia);- (Riwayat Muttafaq Alaih).

Kaabah diruntuhk an;-Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a. berkata, Rasululla h s.a.w. bersabda:- “Ka’bah akan dihancurk an oleh orang Habsyah (orang Negro) yang bergelar “Dzus-Suwaiqatain” (orang yang kedua-dua betisnya kecil) dan ia akan merampas segala perhiasan nya dan melucutka n kelambuny a. Seakan-akan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak, bengkok sedikit sendi-sendinya. Ia memukul-mukul Ka’bah itu dengan besi penyeduk dan kapak besar”;- (H. Riwayat Imam Ahmad).
Sabda Rasululla h s.a.w;- “Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubu h (berzina) seperti bersetubu h keldai di tengah jalan.”- (H.Riwayat Ibnu Hibban).

Jika keadaan sudah jadi seperti ini, maka kiamat bila-bila masa boleh terjadi. Kiamat diumpamak an seperti:- “Seperti perempuan yang mengandun g yang sudah cukup bulan. Keluargan ya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutka n dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya, sama ada di waktu malam atau siang”;- (H.Riwayat Ahmad).

Gempa bumi di timur, barat dan semenanju ng Arab;- Sebelum berlaku kehancura n alam ini, maka akan terjadi dahulu gempa bumi yang besar dan amat dahsyat menenggel amkan manusia ke dalam perut bumi. Gempa yang seumpama itu akan berlaku di Timur, kemudian di Barat dan yang ketiga di Semenanju ng Arab.

14) Keluarnya api dari Hijjaz menghalau manusia pada masa itu dari arah selatan Yaman ke utara negeri Syam, maka ketika itu Malaikat Israfil akan meniup sangkala tiupan yang pertama yang mengejutk an ke semua orang yang berada pada hari itu. Di hari itu orang ramai tidak sempat berurusan dengan urusan masing-masing. Mereka akan dikejutka n dengan tiupan yang keras sekali, yang menderu di udara sehingga semua orang akan tercengan g ke langit mendengar kannya.

apa yg aku pernah baca ulama berselisi h pendapat tentang yg mana dahulu tanda yg akan berlaku.. ape pun elok rujuk pada yg lebih arif..

(http://4.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj36gmtm5cI/AAAAAAAAAC0/R2QcoIE2gww/s400/illuminati_detail.jpg)Secara
sedar atau tidak, banyak lambang2 yang kita tidak sedari dalam
kehidupan kita mempunyai kaitan dengan semua ini... Berikut adalah
antara gambar2 yang mengandun gi secret sign...
The one eyes...

(http://1.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj35VE7ZdhI/AAAAAAAAACc/cydE606w-54/s400/316p5yc.jpg)Simbol disebalik One Dollar..
(http://1.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/Sj35_YUQdhI/AAAAAAAAACs/IELGjF2hSG4/s400/2im5k6f.jpg)

(http://www.spc.edu/images/webmaster%20images/JesuitLogo.jpg)Society of Jesus ataupun lebih dikenali sebagai Jesuit adalah
satu aliran keagamaan di dalam Gereja Roman Katolik ataupun disebut
Gereja Rom... Aliran ni pada zahirnya menjalank an misi keagamaan atas
nama Jesus dan Kristian tapi sebenarny a mempunyai agenda tertentu yang
amat jahat lagi licik lbih lagi Jesuit adalah antara pembantu yang
paling penting dan besar perananny a kepada Iblis Laknatull ah dan rakan
kongsinya Dajjal Laknatull ah...Ini kerana Jesuit adalah antara elemen
penting dalam membangun kan plan besar[size=16] New World Order[/size] yang termasuk di dalamnya Freemason ry dan Zionis Antarabangsa....

Pada awalnya mereka berselind ung di celah-celah jubah Pope Vatican dengan mengadaka n misi dakwah di negara-negara jauh (lebih mendekati peranan organisas i Tabligh dalam dunia Islam) khasnya berkhidma t di Jerusalem (Baitul Maqdis) tapi lama kelamaan mereka mula menguasai gereja dan sampai ke tahap membunuh kepada sesiapa yg cuba menghalan g rancangan mereka termasukl ah para paderi, bishop dan Pope sendiri!

Jesuitlah yang merancang konsep 'White Pope' dan 'Black Pope' di mana Pope yang memegang kuasa Vatican sekarang adalah boneka kepada 'Black Pope' iaitu Jeneral Agung Jesuit di mana kini dipegang oleh Peter Hans Kolvenbac h.... Apabila orang Islam dapat ditundukk an dengan kejayaan membina Kuil Sulaiman/ Temple of solomon/ Temple Millennia di tapak Masjid Al-Aqsa, maka 'Black Pope' tadi akan ditabal menjadi Raja Kristian Kerajaan Satu Dunia yang bekerjasa ma dengan Raja Yahudi yg Ditunggu-tunggu, Al-Masih Ad-Dajal.....

White Pope dan Black Pope...

(http://1.bp.blogspot.com/_KCiil5c7z2w/SmIQj40NSwI/AAAAAAAAAEI/b1_BQY8fIQk/s400/black_pope_0103.jpg)[/url]

(http://aftermathnews.files.wordpress.com/2008/01/pope_-adolfo-nicolas.jpg)

Dokumenta ri pasal illuminat i
Sapa2 nk download leh refer link bawah.


(http://i25.photobucket.com/albums/c96/Pranay295/The_Illuminati_Volume_One_sm.jpg)

SIRI 1 (http://katz.cd/download/3457705/TV/The-Illuminati-Vol-1/)
SIRI 2 (http://katz.cd/download/3457703/TV/The-Illuminati-Vol-2/)


http://www.youtube.com/watch?v=ZSm9m_C8Mbw

http://www.youtube.com/watch?v=-rwAbSMjQgI
(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/a_Millennial_Temple.gif)
This post is about rancangan jahat yahudi untuk membina Millennia l Temple di tapak masjid Al-Aqsa..
Ini adalah Milennial Temple (atau Temple Mount) yang telah dirancang pembinaan nya di atas tapak Masjid Al-Aqsa. Rekabentu k dan senibina Millennia l Temple ini telah dirancang bertahun-tahun dan ada jurupelan yang mengkaji senibina kuil-kuil Yahudi terdahulu seperti Ezekiel Temple dan Solomon Temple untuk menghasil kan senibina Milennial Temple ini selama 30 tahun..

Temple Of Solomon.
(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/solomonstemple0517091.jpg)

Ezekiel Temple

(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/350px-Secondtempleplan.jpg)

Untk merealisa sikan Milennial Temple ni, pihak Jesuit dgn kerjasama 'The Masonic's Papacy' di bawah kawalan Freemason ry dan pemerhati an Zionis Antaraban gsa menjalank an plan yang digelar 'Roadmap War' di mana mereka ingin membersih kan tapak itu dari kewujudan Masjid Al-Aqsa dan di antara perancang annya yg telah atau akn dilaksana kan ialah:

1. Menjauhka n orang Islam dari Masjid Al-Aqsa supaya melupakan masjid itu atau berasa tidak ada kena mengena dgn masjid itu dengan menyebark an di media-media atau gambar-gambar Masjid Al-Sakhrah (Dome of The Rock-berkubah emas) sebagai Masjid Al-Aqsa yang sebenar sedangkan Masjid Al-Aqsa berkubah hijau dan terletak lebih krang 91.44 meter dari Dome of The Rock....

Dome Of Rock
(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/dome_of_the_rock.jpg)


Al-Aqsa
(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/Al-Aqsa_Mosque2.jpg)

2. Menjalank an propagand a Islam sebagai punca keganasan dunia dan melancark an perang salib ke atas keganasan (sebenarny a ke atas Islam). Jadi Islam dikambing hitamkan-rujuk 911!

3. Merekrutk an sebahagia n orang Islam sebagai Masonik (selalunya orang-orang yang berpengar uh, para pemimpin dan ahli perniagaa n)

Kemudian apabila Milennial Temple siap, mereka akan menabalka n 'The Black Pope' untuk menjadi Raja Satu Kerajaan Dunia (One World Governmen t) yang menjalank an Order Baru Dunia (New World Order) selain menjaga keturunan Yahudi sbagai bangsa pilihan Tuhan....
Ini adalah perancang an Jesuit,Nasrani dan Freemason ry/Zionis Yahudi untk menghancu rkan musuh mereka sepanjang zaman,Islam..

Antara binaan-binaan yang mengambil The Millennia l Temple sebagai rujukan:


KLCC!- The Gate!

(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/klcc-wallpaper.jpg)


Yupe..The Black Pope..Ket ua kepada pertubuha n Jesuit..s ub Katolik yang paling berkuasa. .some said dier la the most peowerful man kat dunia nie..dier la yang control sume negara2 christian, politik, ekonomi and mcm2 lagi..die r la master kepada The White pope (boneka)..dia yang rancang 9/11 and dier gak yang order to execute mana2 leader yang try lari dari plan Jesuit nie termasuk la perviouse pope, kennedy and lincoln..

Jesuit punyer sub nie byk terdiri daripada pemimpin2 negara termasuk negara arab..neg ara2 arab atau negara2 islam byk dicontrol oleh Jesuit nie melalui satu organizat ion yang dipanggil Nation Of Islam. Saddam and Bush gak merupakan ahli Jesuit. War tu cume drama yang memang dah dirancang utk dimainkan oleh Saddam and Bush. Walaupun dimata kita diorg musuh, tapi sebetulny e diorg nie brother of lounge. Why Saddam kena bunuh?. Itu part of Jesuit plan. Sama ada Saddam tau or tak. Aku xtau. Jesuit just gune sume peperanga n kat negara2 arab tu untuk test senjata diorg. Sebenarny e war tu bukan just utk test senjata, tapi gak one of the Jesuit plan and process. Diorg control negara arab in specific masyaraka t Islam, but when masyaraka t Islam tu try to riot (Iraq, Afghanist an), diorg create war utk hapuskan diorg.

Vietnam War. Jesuit plan gak. Why?. Sbb bagi Jesuit sume communist and buddhist kat Vietnam tu useless and xle nak diconvert ke Christian. So diorg execute disamping test byk new weapon. Ape main objective Jesuit nie?. Convert seramai mungkin org Christian utk memebantu bangsa Yahudi di masa depan nanti.

Protokol 1 :Cara memerinta h yang sebaik-baiknya ialah dengan menggunak an kekerasan dan keganasan bukan dengan perbincan gan ilmiah. Hak itu terletak kepada kekuatan. Sesungguh nya politik tidak sesuai dengan akhlak. Pemerinta h yang berpanduk an moral bukanlah ahli politik yang bijak. Mereka yang ingin memerinta h mestilah pandai menggunak an tipu helah dan matlamat yang menghalal kan cara. Minuman keras harus digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Protokol 2 : Bantuan-bantuan yang diberikan oleh bangsa Yahudi melalui agen-agen Yahudi akan memperkua tkan kedudukan Yahudi. Yahudi akan memerinta h bangsa lain seperti bangsa itu sendiri memerinta h negaranya tanpa disedari bahawa mereka telah berada di bawah genggaman Yahudi. Ketua pentadbir yang dilantik untuk mengatur pentadbir an negeri terdiri daripada oramg-orang yang berjiwa budak, yang mudah diarah untuk kepenting an Yahudi. Melalui akhbar, Yahudi mengerakk an fikiran orang ramai serta mengambil kesempata n mendapatk an emas, meskipun dari lautan darah dan air mata. Pengorban an adalah perlu, kerana setiap yang bernyawa di kalangan Yahudi berharga 1,000 orang bukan Yahudi.

Protokol 3 : Yahudi akan menjadika n negara bukan Yahudi , sebagai gelanggan g pertelaga han manusia yang boleh membawa huru-hara dan seterusny a kemerosot an ekonomi. Yahudi akan berlagak sebagai penyelama t dengan mempelawa memasuki PASUKAN KITA iaitu sosi**is, komunis dan lain-lain yang dapat memberi ruang kepada Yahudi untuk menguasai bangsa bukan Yahudi. Dalam alam fikiran Yahudi wajib ditanam perasaan bahawa semua haiwan (bangsa bukan Yahudi) tidur nyenyak apabila kenyang dengan darah. Ketika itu senanglah bagi yahudi memperham bakan mereka.

Protokol 4 : Bangsa Yahudi mestilah menghapus kan segala bentuk kepercaya an agama serta mengikis dari hati orang bukan Yahudi prinsip ketuhanan dan mengganti kannya dengan perkiraan ilmu hisab serta lain-lain keperluan kebendaan . Fikiran orang bukan Yahudi mestilah dialih ke arah memikirka n soal perdagang an dan perusahaa n supaya mereka tidak ada masa untuk memikirka n musuh-musuh mereka. Akhirnya seluruh kepenting an akan jatuh ke tangan Yahudi.

Protokol 5 : Kalau muncul orang-orang yang bijaksana dari kalangan bukan Yahudi, mereka tidak akan dapat mengatasi bangsa Yahudi. Ilmu sains, politik dan ekonomi rekaan orang Yahudi yang bijak memberi taraf yang tinggi kepada modal. Untuk menjamin public oponion kepada Yahudi, bangsa Yahudi mestilah membingun gkan mereka dengan memberika n pelbagai pendapat yang saling bertentan gan. Akhirnya mereka mengambil keputusan tidak mencampur i urusan politik kerana politik hanya difahami oleh orang-orang yang memimpin rakyat sahaja. Inilah rahsia yang pertama.

Protokol-protokol Zionis antaraban gsa: Untuk memusnahk an perusahaa n bangsa bukan Yahudi, ialah dengan cara merosakka n sumber pengeluar an dengan memupuk tabiat berbuat kejahatan dan meminum minuman keras di kalangan pekerja, serta mengambil langkah menghapus kan orang-orang terpelaja r di kalangan bangsa bukan Yahudi. Semua bangsa yang bukan Yahudi mesti dipatuhka n menduduki martabat kaum buruh yang melarat.

Protokol 7 : Orang-orang Yahudi wajib menaburka n fitnah supaya timbul kekacauan, pertelaga han dan permusuha n di kalangan manusia. Bila timbul penentang an terhadap bangsa Yahudi, maka wajiblah orang-orang Yahudi menyambut nya dengan peperanga n secara total di seluruh dunia .

Protokol 8 : Pemerinta h Yahudi akan dikelilin gi oleh segolonga n ahli-ahli bank, jutawan dan usahawan.

Protokol 9 : Yahudi akan mendirika n KERAJAAN DIKTATOR dengan membuat dan melaksana kan undang-undang yang tegas , iaitu undang-undang yang akan membunuh tanpa pengampun an. Yahudi akan merosakka n moral pemuda-pemuda bukan Yahudi dengan menanamka n teori-teori palsu dan ilmu-ilmu yang batil.


Protokol 10 :
 Yahudi akan membawa masuk racun liberisme ke dalam negara-negara bukan Yahudi supaya menggugat kestabila n politik. Pilihanra ya diatur supaya boleh memberi kemenanga n kepada pemimpin-pemimpin yang dapat bertugas sebagai agen Yahudi dalam melaksanakan rancangan-rancangan Yahudi.

Protokol 11 : Bangsa Yahudi menyifatk an diri mereka sebagai SERIGALA dan bangsa lain sebagai KAMBING. Bagi mereka, Yahudi merupakan bangsa yang terpilih dan mereka bercerai-berai di atas muka bumi ini sebagai satu rahmat. Cerai-berai yang nampak sebagai satu kelemahan, tetapi mencermin kan kekuatan yang dapat membawa bangsa itu ke pintu kekuasaan di seluruh dunia.

Protokol 12 : Yahudi akan mengubah pengertia n tentang KEBEBASAN atau KEMERDEKA AN dengan mentafsir kan istilah itu sebagai mengamalkan apa-apa yang diperkena lkan atau diberikan oleh undang-undang. Kalau bangsa bukan Yahudi diberi permit menerbitk an 10 akhbar atau majalah, maka bangsa Yahudi mesti menerbitk an 30 akhbar atau majalah. Ia penting supaya menjadi alat untuk mengubah fikiran rakyat.

Protokol 13 : Untuk melengkap i usaha-usaha memonopol i dan mempercep atkan proses keruntuha n kaum industria lis dari kalangan bukan Yahudi, di samping terus mendorong adanya spekulasi itu, maka bangsa Yahudi menyebark an projek-projek kemewahan, badan pertunjuk an di kalangan bukan Yahudi kerana semuanya ini akan menelan kekayaan mereka. Untuk mengalihk an perhatian orang-orang bukan Yahudi dari memikirka n persoalan politik, maka agen-agen Yahudi hendaklah membawa mereka kepada kegiatan-kegiatan hiburan, olahraga (sukan), pesta-pesta, pertandin gan-pertandingan kesenian, kebudayaa n dan lain-lain lagi.

Protokol 14 : Para filosuf mestilah membincan gkan kekuranga n-kekurangan serta mendedahk an keburukan agama-agama lain. Para penulis Yahudi harus menonjolk an tulisan-tulisan pornograf i (lucah) iaitu mengadaka n sastera yang tidak bermakna, kotor dan keji.

Protokol 15 : Bila mendapat kekuasaan, bangsa Yahudi akan membunuh tanpa belas-kasihan terhadap setiap orang yang menentang nya. Setiap pertubuha n yang merancang untuk menentang nya mestilah dibubarka n dan ahli-ahlinya dibuang negeri. Oleh itu mesti didirikan sebanyak-banyaknya FREMASONI C LODGE iaitu tempat-tempat pertemuan rahsia orang-orang Yahudi.

Protokol 16 : Yahudi akan membangun kan universit i mengikut rancangan yang tersusun. Pensyarah-pensyarah akan mendidik dan membina para pemuda supaya menjadi manusia yang patuh kepada pihak berkuasa (Yahudi) .Bagaiman apun, ajaran mengenai undang-undang negeri dan politik tidak diajar kecuali beberapa orang sahaja yang dipilih kerana kebolehan mereka.

Protokol 17 :
 Yahudi meletakka n kehakiman dalam bidang yang sempit dan terhad. Perguaman akan melahirka n orang-orang yang kejam dan tidak berperike manusiaan . Ia mempunyai tabiat untuk mencapai kemenanga n bagi orang yang dibelanya, walaupun terpaksa menghancu rkan semangat keadilan dan mengorban kan kebajikan masyaraka t.

Protokol 18 : The King of Jew akan dikawal oleh pengawal-pengawal rahsia, kerana orang-orang Yahudi tidak akan membuka pintu kepada kemungkin an adanya kegiatan-kegiatan untuk menentang Yahudi.

Protokol 19 : Bangsa Yahudi akan membicara kan orang-orang yang melakukan kesalahan politik sama seperti orang yang membunuh dan lain-lain kesalahan yang hina. Orang ramai akan memandang kesalahan-kesalahan politik itu sebagai kesalahan yang hina dan berasa benci kepada mereka yang melakukan nya.

Protokol 20 : Bank Yahudi Internati onal akan memberi pinjaman kepada bangsa yang bukan Yahudi dengan kadar bunga yang tinggi. Pinjaman yang sedemikia n merupakan lintah yang melekat pada badan. Bank Yahudi akan membiarka n lebih banyak lintah yang melekat hingga akhirnya mereka mati kerana kehilanga n darah yang terlalu banyak. Ekonomi akan lumpuh bila hutang melekat.

Protokol 21 :
 Yahudi mengganti kan pasaran wang institusi hutang kerajaan di mana tujuannya untuk meletakka n nilai perusahaa n mengikut pendapata n kerajaan. Institusi ini akan dapat menawarka n kepada pasaran 500 sijil pinjaman perusahaa n dalam sehari atau memberi sebanyak itu juga. Dengan cara inilah perusahaa n akan bergantun g kepada Yahudi.

Protokol 22 :
 Untuk mencapai tujuan yang baik, kadang-kadang kekerasan terpaksa digunakan . Kekuasaan bagi Yahudi kerana BERKUASA PENUH dalam rangka meletakka n dunia di bawah pemerinta hannya. Di tangan Yahudilah terletak pusat kekuasaan yang paling besar.


Protokol 23 :
 Orang Yahudi wajib melatih seluruh umat manusia dalam meninggik an rasa segan dan malu agar mereka terbiasa dengan sifat patuh dan setia iaitu setia pada Yahudi.

Protokol 24 :
 Kerajaan tidak boleh diserahka n kepada mereka yang tidak tahu selok-belok pemerinta han. Hanya mereka yang boleh menunjukk an sifat keras, kejam dan boleh memerinta h dengan tegas akan menerima teraju kerajaan daripada pemimpin-pemimpin kita (Yahudi ).

Protokol Yahudi telah dibawa ke pengetahu an umum pada tahun 1901M, apaila seorang wanita perancis telah mencuri naskhah protokol ini daripada seorang pemimpin tertinggi Freemason ary. Wanita tersebut telah mencuriny a diakhir muktamar rahsia (Jewish Masonic Conspirac y) yang diadakan di Perancis. Di dalam naskhah asalnya tidak digunakan kalimah “Yahudi” kecuali di dalam dua tempat sahaja. Ianya hanya menggunak an perkataan “Kita” dan “Orang bukan Yahudi”. Protokol-protokol ini telah diterjema hkan ke bahasa Arab oleh Ust Mohd Khalifah Attunisi. Di bawah tajuk “Protokol Hukama Sohyuni”

klu benda tue baik bersesuai an dgn islam apasalahn ya ikut, makanan dalam islam

Sabda Rasululla h s.a.w

"Berilah makan buah kurma kepada isteri-isteri kamu yang hamil, kerana
sekiranya wanita hamil itu memakan buah kurma, nescaya anak yang bakal
dilahirka n itu menjadi anak yang penyabar, bersopan santun serta cerdas
pemikiran nya."

Kebaikan Kurma Ketika Mengandun g dan Bersalin

Adalah amat baik sekali jika puan mengamalk an memakan buah kurma semasa
mengandun g kerana ini akan memudahka n bersalin nanti. Semasa bayi
dilahirka n, buah kurma juga dicalitka n sedikit di lelangit bayi. Ingat
tak kisah dimana Maryam hanya memakan buah kurma semasa melahirka n nabi
Isa a.s.Buah kurma tidak mengandun gi gula yang merbahaya kanmalah ia
merupakan
makanan Rasullull ah s.a.w. Puan janganlah risau kerana takut diserang
kencing manis.Apa yang harus puan buat, makanan manis2 yang lain puan
jauhkanla h. Buah kurma tidak merbahaya kan kesihatan kerana
ianyameng andungi banyak khasiat.

1) KURMA

Abu Abdillah a.s. bersabda: "Buah kurma adalah salah satu buah yang
berasal dari syurga dan dapat mensirnak an pengaruh sihir". Abu Abdillah
a.s.
bersabda: "Orang yang memakan 7 buah kurma yang baik sebelum sarapan,
maka pada hari itu dia tidak akan tertimpa racun, sihir dan tidak
diganggu setan". Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s. bersabda: "Barangsia pa
memakan 7 buah kurma yang baik, maka cacing-cacing yang ada di perutnya
akan mati". Nabi Muhammad SAW bersabda: "Rumah yang tidak ada kurma di
dalamnya, akan menyebabk an penghunin ya kurang sehat". Nabi Muhammad SAW
bersabda: "Berilah makanan kurma pada wanita yang hamil sebelum dia
melahirka n, sebab yang demikian itu akan menyebabk an anaknya menjadi
seorang yang tabah dan bertakwa (bersih hatinya)".

2) KISMIS

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsia pa memakan kismis merah sebanyak
21 biji setiap hari sebelum sarapan pagi, maka dia tidak akan tertimpa
penyakit kecuali kematian". Imam Ali a.s. bersabda: "Barangsia pa memakan
21 biji kismis merah, maka dia tidak akan melihat pada jasadnya suatu
yang tidak disenangi". Imam Ali a.s. bersabda: "Kismis dapat menguatka n
jantung, menghilan gkan penyakit, menghilan gkan panas dan memulihka n
kesehatan jiwa". Pada riwayat lain dari Abi Ja'far At-thusi disebutka n
bahwa kismis dapat menghilan gkan lendir dan menyehatk an jiwa". Nabi
Muhammad SAW bersabda: "Biasakanl ah memakan kismis karena kismis dapat
menghilan gkan kepahitan (empedu/cairan kuning), menghilan gkan lendir,
menyehatk an badan, membagusk an rupa, menguatka n saraf dan menghilan gkan
letih".

3) MADU

Dari Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda: "Rasul saw sangat
menyenang i madu". Dari Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s., beliau bersabda:
"Biasakanl ah dirimu memperole h dua obat yaitu meminum dan membaca
Al-Quran". Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsia pa minum madu setiap
bulan dengan niat melakukan nasehat Al-Qur'an, maka Allah SWT akan
menyembuh kannya dari 77 penyakit". Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Barangsia pa ingin memiliki hafalan yang kuat hendaklah dia meminum
madu".
Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sebaik-baik minuman ialah madu karena dia
dapat mengkonse ntrasikan hati dan menghilan gkan dingin yang ada di dalam
dada". Dari Imam Ali a.s. beliau bersabda: "Madu adalah obat dari segala
penyakit,tiada penyakit di dalamnya, ia dapat menghilan gkan lendir dan
membersih kan hati". Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWt telah
meletakan berkah di dalam madu dan menjadika nnya sebagai obat dari rasa
nyeri, dan madu telah didoakan oleh 70 Nabi".

PETUA IMAM SYAFIE - 4 PERKARA UNTUK SIHAT:

Empat perkara menguatka n badan
1. makan daging
2. memakai haruman
3. kerap mandi
4. berpakaia n dari kapas

Empat perkara melemahka n badan
1. banyak berkelami n (bersetubu h)
2. selalu cemas
3. banyak minum air ketika makan
4. banyak makan bahan yang masam

Empat perkara menajamka n mata
1. duduk mengadap kiblat
2. bercelak sebelum tidur
3. memandang yang hijau
4. berpakaia n bersih

Empat perkara merosakka n mata
1. memandang najis
2. melihat orang dibunuh
3. melihat kemaluan
4. membelaka ngi kiblat

Empat perkara menajamka n fikiran
1. tidak banyak berbual kosong
2. rajin bersugi (gosok gigi)
3. bercakap dengan orang soleh
4. bergaul dengan para ulama

CARA TIDUR:
1. TIDUR PARA NABI - Tidur terlentan g sambil berfikir tentang kejadian langit dan bumi.

2. TIDUR PARA ULAMA' & AHLI IBADAH - Miring ke sebelah kanan untuk 
memudahka n terjaga untuk solat malam.

3. TIDUR PARA RAJA YANG HALOBA - Miring ke sebelah kiri untuk mencernak an makanan yang banyak dimakan.

4. TIDUR SYAITAN - Menelungk up/tiarap seperti tidurnya ahli neraka.

(http://www.q80s.com/wp-content/peace-symbol.jpg)

1 2 3! Kebiasaan ya kita selalu angkat tangan Peace semasa mengambil gambar. Tapi anda semua tahu tak rahsia di sebalik lambang Peaceitu? Ok, di sini aku kongsi sikit tentang rahsia lambang Peace!

(http://www.dizguise.com/images/Department%20pages/peace_symbol_8-full.jpg) Simbol ini berasal dari simbol syaitan yang diamalkan semasa upacara keagamaan Yahudi. Simbol ni telah digunakan oleh Yasser Arafat(Bekas Presiden Palestin), Richard Nixon dan Winston Churchil (Bekas Presiden Amerika).

Richard Nixon(http://blogs.rockymountainnews.com/bridget/RichardNixonFarewell.jpg)[/url]

Winston Churchill
(http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2008/02_01/churchillDM0302_468x542.jpg)

Yasser Arafat
(http://photos.upi.com/topics-Yasser-Arafat-at-a-rally-on-13th-anniversary-of-Al-Fatah/a2d952990a9eae98a8670561609e60f5/Y-1.jpg) Lambang kedamaian pada tangan sebenarny a simbol gerakan Illuminat i!!
Tanda “v” mempunyai pelbagai sejarah. V (tanda tangan) adalah tanda
huruf Roman yang bermaksud nombor 5 dan Adam Weishaupt menggunak an
simbol ini dalam gerakan rahsianya iaitu Illuminat i (pertubuha n
Yahudi). Ahli-ahli Illuminat i akan menggunak an simbol ini sebagai tanda
“Law of Fives” (Hukum Lima).

Dalam tulisan Yahudi, huruf V (Van)
bermaksud ‘Nail’ (Kuku). The Nail adalah salah satu tanda rahsia
Syaitan yang digunakan dalam upacara penyembah an berhala.S yaitan ingin
membiarka n kita tahu bahawa tu adalah tanda kegemaran nya.Anton Lavey,
pengasas Church of Satan (Gereja Syaitan), menggunak an simbol PEACE
sebagai latar belakang mimbar upacara penyembah annya. Simbol PEACE ni
adalah dari simbol kumpulan Yahudi yang anti Kristian (antiChris t).
Mereka mengambil salib kristian dan mematahka nnnya ke atas dan
menerbali kkannya ke bawah.Tan da 3 palang yang menghala ke bawah membawa
maksud Past (Palang kanan), Present (Palang tengah) dan Future (Palang
kiri)

(http://ibnuyaacob.com/wp-content/uploads/2009/04/peace_sign01006.jpg)[/url]


Persoalan 1: Samada tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj terbuka?

Tembok menyekat kaum Ya’juj & Ma’juj telah lama terbuka apabila orang Yahudi kembali ke Bait al-Maqdis (Jerusalem) dan membentuk negara Israel pada tahun 1948. Allah swt telah memberi keteranga n di bawah bagi menjelask an kepulanga n Yahudi ke Bait al-Maqdis:—


“…Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang Kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya’juj & Ma’juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi...”; al-Anbiyaa’:95-96“Penduduk” dimaksudk an ialah orang Yahudi, “negeri” adalah Bait al-Maqdis, “Ya’juj & Ma’juj” adalah Yahudi (Khazar), dan “meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi” bermaksud Ya’juj & Ma’juj menguasai dan menjajah keseluruh an aspek kuasa-kuasa pemerinta han dunia.

(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/israel.jpg)


Allah swt malahan menyataka n “mustahil” bagi orang Yahudi untuk pulang ke Bait al-Maqdis, kecuali setelah tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj terbuka dan mereka telah berkuasa. Orang Yahudi telah lama pulang ke negeri Bait al-Maqdis dan membentuk negara Israel pada tahun 1948. Oleh itu apakah penjelasa n kepulanga n mereka ke Bait al-Maqdis?Ini bermaksud tembok telah terbuka dan Ya’juj & Ma’juj telah lama menguasai pemerinta han. Orang Yahudi dikembali kan melalu agenda puak Khazar, iaitu Yahudi Zionis yang menguasai dunia hari ini dan digambark an di dalam Surah al-Kahfi sebagai kaum Ya’juj & Ma’juj. Mereka malahan boleh dianggap menguasai dunia hari ini kerana tiada negara yang mampu menghalan g mereka daripada menghancu rkan Palestine .

(http://i346.photobucket.com/albums/p419/zamani82/Dariialsk_ravine_A.jpg)

Fakta kedua menyokong dakwaan tembok Ya’juj & Ma’juj telah lama terbuka ialah berdasark an keteranga n Allah swt di bawah:


“…Maka mereka… tidak dapat menebukny a…”; al-Kahfi:97Ayat menyataka n mereka tidak dapat “menebuk” tembok tersebut. Beribu-ribu tahun Allah swt memelihar a tembok tersebut,  dan tiada satu makhluk pun di seluruh alam ini mampu “menebuk” tembok kecuali dengan keizinan Allah swt, iaitu apabila Allah swt mengizink an Ya’juj dan Ma’juj dilepaska n.


Sebalikny a telah disebutka n dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim bahwa Nabi saw bersabda: “Telah mulai terbuka hari ini dari dinding Ya`juj dan Ma`juj sebesar (lubang) ini.” Rasululla h membuat lingkaran dengan dua jarinya, ibu jari dan jari telunjuk. (HR. Al-Bukhari dari Zainab bintu Jahsyin radhiyall ahu ‘anha).Apakah maksud hadis apabila dibaca bersama ayat 97 surah al-Kahfi yang menyataka n Ya’juj & Ma’juj “tidak dapat menebukny a”? Ini membuktik an Allah swt telah melepaska n mereka kerana fakta tembok berlubang membuktik an mereka telah berjaya menebuk tembok. Tembok tidak akan berlubang jika tidak boleh ditebuk!


Oleh itu fakta tembok berlubang membuktik an Ya’juj & Ma’juj dilepaska n semasa zaman kehidupan Rasululla h saw di Madinah, iaitu selepas Allah swt menukarka n kiblah ke arah Kabbah. Meraka yang masih berpegang Ya’juj & Ma’juj dilepaska n selepas Dajjal akan terus menerus menunggu sehinggal ah bumi ini hancur dan kiamat, dan Ya’juj & Ma’juj tetap tidak kunjung tiba. Sepatutny a mereka memikirka n kembali kepercaya an mereka yang bercangga h dengan Al-Quran dan bertanya diri sendiri jawapan bagi persoalan di bawah:(a) penjelasa n kepulanga n orang Yahudi ke Bait al-Maqdis dan membentuk negara Israel pada tahun 1948 (al-Anbiyaa’:95-96), dan


(b) Rasululla h saw menyataka n tembok telah berlubang, iaitu telah berjaya ditebuk (al-Kahfi:97).


(c) Kenapa terdapat ketepatan fakta yang sempurna menghubun gkan Al-Quran dengan sejarah Yahudi Khazar?  Sedarilah tipu daya itu teorinya tidak tetap dan sentiasa berubah-ubah, manakala kebenaran itu sebenarny a lebih terang dan tetap tidak berubah-ubah.

Persoalan 2: Samada Ya’juj & Ma’juj manusia?


An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World: Chapter 4Yahudi telah kembali ke Bait al-Maqdis namun adakah anda melihat mana-mana raksasa Ya’juj Ma’juj berkeliar an dengan banyak? Sudah tentu tidak kerana Ya’juj & Ma’juj adalah manusia. Allah memberika n petunjuk mengenali Ya’juj & Ma’juj. Ini dijelaska n di dalam Surah al-Kahfi:


“…kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan . Mereka berkata: “wahai Zulkarnai n, sesungguh nya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentuka n sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?”Dia menjawab: “(kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku menguasai nya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku dengan tenaga aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi”; sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahk an mereka membakarn ya dengan berkata: “Tiuplah dengan alat-alat kamu” sehingga apabila ia menjadika nnya merah menyala seperti api, berkatala h dia: “Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya”.


Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebukny a. (Setelah itu) berkatala h Zulkarnai n: “Ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan menjadika n tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar”…”; al-Kahfi:92-98Ya’juj & Ma’juj adalah manusia


1. Tembok buatan manusia hanya untuk manusia.


“…tembok di antara kami dengan mereka...”; al-Kahfi:97


Mereka yang meminta pertolong an adalah manusia, dan bagi memisahka n antara manusia dengan manusia (kaum Ya’juj & Ma’juj). Oleh itu dan jika mereka jin, kenapa perlu ada tembok atau perlu memanjat dan menebuk tembok? Bukankah mereka boleh terus berjalan menembusi tembok yang diperbuat oleh manusia? Ini kerana jin dan malaikat tidak dapat dihalang kerana dapat menembusi tembok dibuat manusia.


2. Perbuatan melakukan kerosakan atau “fasad” ke atas manusia.“…sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi...”; al-Kahfi:94


“…Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi...”; al-Maa’idah:33Kerosakan atau “fasad” ialah perbuatan sesama manusia, dan surah al-Kahfi menyataka n kerosakan dilakukan kepada manusia. Manusia mempunyai kebebasan membuat pilihan dan boleh dipertang gung-jawabkan ke atas fasad dilakukan . Jin mempunyai kebebasan membuat pilihan tetapi makhluk ghaib tidak dapat dikenalpa sti sebagai makhluk melakukan fasad.


3. Ya’juj & Ma’juj daripada keturunan manusia.


Dari Abu Said Al-Khudri ra bahawa Rasululla h saw bersabda. “Allah berkata, ‘Wahai Adam, berdirila h dan keluarkan penghuni neraka.’ Adam berkata, ‘Labbaik, wa sa’daik, segala kebaikan berada dalam kekuasaan-Mu. Ya Tuhan, bagaimana penghuni neraka tersebut? Allah menjawab, “Dari setiap seribu terdapat sembilan ratus sembilan puluh sembilan.” … Abu Said mengataka n bahawa mereka berkata, “Siapakah di antara kita yang termasuk orang tersebut?” Rasululla h menjawab. “Sembilan ratus sembilan puluh sembilan Yakjuj dan Makjuj, sedangkan dari kalian hanya satu” (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad)


Ya’juj & Ma’juj daripada keturunan manusia, iaitu Nabi Adam as dan daripada keturunan anak lelaki Nabi Nuh as iaitu Yafis. Sekiranya seseorang itu berketuru nan nabi, beliau semestiny a manusia dan malahan boleh dianggap berketuru nan mulia dan baik-baik. Oleh itu, tidak munasbah menyataka n Ya’juj & Ma’juj makhluk ghaib (jin?) tetapi berketuru nan nabi-nabi.4. Ya’juj & Ma’juj dimasukka n ke dalam neraka


“…telah tetap hukuman seksa dariKu: “Demi sesungguh nya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia…”; as-Sajdah:13


Ya’juj & Ma’juj adalah makhluk boleh dihisab untuk ke neraka atau syurga. Namun mereka dimasukka n ke dalam neraka. Terdapat dua penghuni neraka, iaitu jin atau manusia. Ya’juj & Ma’juj berketuru nan Nabi Adam as dan oleh itu mereka bukan jin. Ini membuktik an mereka manusia seperti kita.


Terdapat pelbagai keteranga n lain dan anda boleh merujuk buku An Islamic View of Gog and Magog in the Modern World untuk mendapatk an keteranga n penuh berserta gambaran peta dan gunung tersebut.

Persoalan 3: Di manakah kedudukan mereka?

Berdasark an keteranga n Surah al-Kahfi:92-98, fakta relevan mengenali Ya’juj & Ma’juj ialah:

a. Negeri Ya’juj & Ma’juj = Khazaria & Russia (Gog is the Anglo-American-Israeli alliance and Magog is Russia)


b. Jalan ke utara = ke utara Iran menuju ke Armenia

c. Di antara dua gunung = Gunung Caucasus

d. Kaum hampir mereka tidak memahami perkataan = Kaum Armenia

e. Tembok besi = Daryal Gorge/Iberian Gates/Caucasian Gates

Siapakah kaum Ya’juj & Ma’juj? Mereka puak Khazar, iaitu 98% bangsa Yahudi kita ketahui hari ini. Yahudi Khazar adalah palsu, dan 12 kaum Yahudi sebenar berkulit gelap, jauh berbeza dari rupa Yahudi kita kenali hari ini. Patung atau lukisan dinding Piramid atau Mesir menunjukk an Firaun adalah negro, dan orang Yahudi berkulit gelap. Mereka kaum bersama Nabi Musa as menyebera ngi Laut Merah. Oleh itu bagaimana pula mereka yang berwajah German atau Rusia boleh mengaku mereka Yahudi? Dari kaum ke-13? Inilah perdayaan Ya’juj & Ma’juj.
Persoalan 4: Di manakah tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj?

Anda boleh merujuk buku bagi memahami maksud “tembok yang menyekat Ya’juj & Ma’juj”. Tembok tersebut dipanggil sebagai Daryal Gorge/Iberian Gates/Caucasian Gates, iaitu tembok diperbuat daripada besi bercampur tembaga. Rombongan telah dihantar mencari tembok dibina Zulkarnai n pada tahun 50 H dan menemui tembok telah musnah sepenuhny a.


(http://muslimvillage.files.wordpress.com/2009/07/darial-gorge-2.jpg)

Saya turut ingin berkongsi pendapat peribadi mengenai tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj (sekatan). Sekatan lain ke atas puak Yahudi Khazar ialah sebelum Peperanga n Waterloo (1815). Pada zaman itu mereka dilayan hina, dan Nathan Mayer Rothschil d (1777-1836) membiayai England dalam peperanga n menentang Napoleon. Di antara tuntutan Rothschil d sebagai balasan ialah Yahudi diberi hak dan perlindun gan sama rata. Semenjak itu Rothschil d menguasai Bank of England dan Yahudi Khazar hidup bebas.

Saya turut ingin berkongsi pendapat peribadi mengenai tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj (sekatan). Sekatan lain ke atas puak Yahudi Khazar ialah sebelum Peperanga n Waterloo (1815). Pada zaman itu mereka dilayan hina, dan Nathan Mayer Rothschil d (1777-1836) membiayai England dalam peperanga n menentang Napoleon. Di antara tuntutan Rothschil d sebagai balasan ialah Yahudi diberi hak dan perlindun gan sama rata. Semenjak itu Rothschil d menguasai Bank of England dan Yahudi Khazar hidup bebas.

Persoalan 5: Siapakah “golongan” Ya’juj & Ma’juj?

Kita mengenali Yahudi Khazar sebagai bangsa Ya’juj & Ma’juj. Persoalan nya hadis menyataka n bilangan mereka 999 daripada setiap 1,000 orang, dan mereka ini pula adalah manusia. Oleh itu siapakah manusia yang bermaksud 999 setiap 1,000 manusia? Siapakah Ya’juj & Ma’juj yang tidak terhitung banyaknya? Dalam erti kata lainnya, siapakah “manusia tidak terhitung”

Jawapanny a semua manusia yang termasuk golongan mereka. “Golongan” Ya’juj & Ma’juj ialah manusia seperti saya, keluarga saya, anda dan keluarga anda, pemimpin dan ulama yang anda sanjung dan semua manusia di dunia, iaitu mereka yang melaksana kan sistem diperkena lkan mereka ke dalam sistem di dalam negara kita. Siapakah lagi yang selama ini melakukan kerosakan jika bukan manusia yang mengamalk an sistem mereka?


Oleh itu 99.9% manusia adalah tergolong sebagai “golongan Ya’juj & Ma’juj” (Children of Gog & Magog) kerana melaksana kan sistem mereka. Akibat daripada ini lahirlah Ya’juj & Ma’juj berbangsa barat, melayu, india, cina dan semua bangsa yang melaksana kan sistem Ya’juj & Ma’juj. Dakwaan ini dijelaska n melalui surah al-Maa’idah:51:“…Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahn ya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadika n mereka awliya, maka sesungguh nya ia adalah dari golongan mereka itu…”; al-Maa’idah:51


Keteranga n merujuk hari ini. Ini kerana Yahudi dan Kristian tidak menjadi teman rapat pada zaman dahulu. Sebab utama ialah Kristian mendakwa Yahudi bertanggu ng-jawab membunuh Jesus, iaitu tuhan mereka. Namun itu pada hari ini dan semenjak Peperanga n Waterloo (1815) di antara England dan France, mereka bekerjasa ma.


Ya’juj & Ma’juj telah terlepas daripada sekatan kemanusia an dan bekerjasa ma dengan Kristian bagi membentuk pelbagai sistem untuk menguasai dunia. Mereka membentuk “Gog & Magog World Order”.Oleh itu apakah maksud “adalah dari golongan mereka” apabila hidup di zaman “Gog & Magog World Order” dan mereka bekerjasa ma menguasai dunia?


Pertamany a hanya terdapat dua golongan utama, iaitu golongan orang Islam atau golongan Ya’juj & Ma’juj. Keduanya ia bermaksud sesiapa yang mengambil dan melaksana kan sistem mereka akan terkeluar dari golongan orang Islam dan menjadi golongan Ya’juj & Ma’juj. Allah akan membiarka n manusia mati sebagai golongan Ya’juj & Ma’juj kerana menyokong perlaksan akan sistem dan cara kehidupan mereka. Maksud selainnya ialah kita menerima nasib sama seperti mereka, iaitu kekal di neraka selamanya .


Selainnya ada yang berkata ini tidak mungkin kerana banyak yang bersyahad ah dan melakukan solat, berpuasa, zakat dan menunaika n haji. Perlu diingatka n kembali keteranga n al-Maaidah:51 menyataka n “Wahai orang-orang yang beriman!”, iaitu bermaksud mereka ini bukan sekadar Islam dan melakukan Rukun Islam, tetapi mereka malahan memenuhi semua rukun menjadi orang beriman. Mereka adalah orang beriman yang bergetar hati apabila sekadar hanya mendengar nama Allah swt.Maka orang beriman yang melaksana kan sistem mereka akan menerima nasib yang sama. Berdasark an alasan ini maka hadis yang menyatakan Ya’juj & Ma’juj tidak terhitung dan 999 setiap 1,000 orang menjadi benar dan munasabah (samada kiraan berdasark an “seorang dari sahabat” dan 999 dari kita? atau kiraan mengikut nisbah penduduk setiap zaman? Wallahual am).


Fakta ini malahan disokong fakta riba wang kertas dan transaksi melibatka n bank. Ini kerana surah al-Baqarah menyataka n pengistih aran peperanga n oleh Allah swt dan Rasululla h saw ke atas orang yang mengambil riba, membayar riba, penulis riba dan saksi kepada perjanjia n riba.


“..Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuila h kamu: akan adanya PEPERANGA N dari Allah dan RasulNya…”; al-Baqarah:279


“..Dan sesiapa yang mengulang i lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli neraka, mereka KEKAL di dalamnya…”; al-Baqarah:275

99.9% akan ke neraka kerana riba wang kertas


Bagaimana seseorang tidak malu mengaku beriman apabila statusnya sedang berperang menentang Allah swt dan Rasululla h saw? Ini satu pengakuan tidak munasabah dan iman sangkaan semata-mata (prasan). Maka melalui surah ini 99.9% bangsa dan golongan Ya’juj & Ma’juj dimasukka n ke neraka serta kekal di dalamnya.

Keteranga n Surah Al-Baqarah sepatutny a membuatka n hatinya seakan-akan tercabut kerana kedasyata nnya. Namun itu bagi golongan Ya’juj & Ma’juj, kesemua ini tidak mendatang kan ketakutan dan menjadi hiburan menghalal kan yang haram. Mereka sentiasa sahaja mempunyai alasan untuk menyelisi hinya.


Kepada yang beriman, fakta dan Gog & Magog World Order adalah ujian tersangat sukar. Sudah tentu dan siapakah tidak berakal menyangka Allah swt memberika n ujian mudah ke syurga? Soalan di sini sahaja telah pun membingun gkan manusia  menjawabn ya, maka tidak dapat dibayangk an pula apabila Allah swt pula menyoal di akhirat.


Dengan ujian kehidupan yang berat maka Rasululla h saw menyataka n akan datang kepada umat ku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggengg am bara api. Rasululla h saw dengan itu memberi “perintah yang sangat tegas” untuk meninggal kan semua puak walau terpaksa berpaut kepada akar pokok hingga mati, bemaksud pilihan mati bagi memelihar a keimanan jauh lebih baik daripada menjadi golongan Ya’juj & Ma’juj.Ianya juga perjuanga n yang selari dengan cerita Ashaab’ul-Kahfi dan Ar-Raqiim di dalam Surah Al-Kahfi, iaitu pilihan antara “keimanan” atau “kehidupan dunia tanpa iman”. Dalam hadis lain pula Rasululla h saw memberika n gambaran kehidupan orang beriman:


Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasululla h saw. bersabda, “…Selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelama tkan imannya, kecuali bila ia lari membawany a dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian (pendapata n kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitk an kemurkaan Allah swt…”. (HR Baihaqi)

Keteranga n lain yang menyokong seperti yang terkandun g di dalam Surah An-Nisaa:97


Maksudnya: “..Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiay a diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: “Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?” Mereka menjawab: Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi: “Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehk an kamu berhijrah dengan bebas padanya?” Maka orang-orang yang sedemikia n itu keadaanny a, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali..”; al-Quran: An-Nisaa:97


Berdasark an di atas maka orang beriman tiada sebarang alasan yang sah pada hari akhirat. Rasululla h saw juga telah memberika n perintah khusus dan mengingat kan mereka, maka itu tidak haruslah orang beriman mempunyai ketetapan lain:


“…dan tidak harus bagi orang beriman, lelaki dan perempuan — apabila Allah dan RasulNya menetapka n keputusan mengenai sesuatu perkara — mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguh nya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata…”; al-Ahzaab:36
Persoalan 6: Bilakah Dajjal muncul?


Dajjal dilepaska n semasa zaman kehidupan Rasululla h saw, dan hadis memberita hu Dajjal hidup selama 40 hari:


Tanya kami; “Berapa lamakah Dajjal akan tinggal di bumi?”, jawab Rasullull ah: “Selama empat puluh hari, satu hari sama seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan selebihny a seperti hari-hari kamu sekarang”. Tanya kami; “Ya Rasullull ah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat sekarang ?”, jawab Rasullull ah; “Tidak” tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. (HR Muslim) Kesimpula n hadis ialah Dajjal hidup dalam 4 dimensi, iaitu:


1 hari = Setahun1 hari = Sebulan


1 hari = Seminggu


37 hari = Seperti hari kita


Rujukan buku Jerusalem in the Quran menyataka n pembahagi an tempoh seperti di bawah:


1 hari = Setahun = British = Pound


1 hari = Sebulan = Amerika Syarikat = Dollar1 hari = Seminggu = Israel = Electroni c Money (Chemtrail?)


37 hari = Zaman seperti hari kita, iaitu zaman kemuncula n Dajjal  dan memerinta h dunia secara nyata


Israel akan menguasai dunia dan menggunak an Electroni c atau Chip Money. Sistem yang sama diimpleme ntasikan di Malaysia melalui cip yang diletakka n pada kad pengenala n. Setelah Israel menguasai dunia, Dajjal akan muncul menguasai dunia apabila Sea of Galilea menjadi kering, iaitu lebih kurang 20-40 tahun akan datang dan akibat kegunaan penduduk, perindust rian,   projek menghijau kan padang pasir dsbnya.
(http://muslimvillage.files.wordpress.com/2009/06/sea.jpg?w=284&h=203)

(http://creationwiki.org/pool/images/thumb/f/f9/Sea_of_Galilee.png/350px-Sea_of_Galilee.png)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Sea_of_Galilee_SPOT_1129.jpg)

Sepanjang tempoh sebelum ketibaan Dajjal, Peperanga n Dunia III dan kekejaman berleluas a serta berlaruta n lebih kurang 19 tahun sehingga ketibaan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Penyakit menjadi-jadi (Bio-war dan Sistem) dengan penciptaa n bakteria makmal seperti AIDS, selesema burung dan ****, serta radiasi peperanga n nuklear. Immunisas i badan manusia turut menjadi rosak dan tidak mampu menahan serangan kerana bertahun mengambil antibioti k, vaksin, makanan berkimia, air berklorin dsbnya.

Akhirnya Ya’juj & Ma’juj dan golongann ya mati kerana badan tiada immunisas i menahan serangan, iaitu mati semudah serangan “…ulat-ulat menyerang batang leher Ya’juj wa Ma’juj itu,mereka pun mati bergelimp angan dengan serentak seperti matinya satu jiwa…”. Setelah itu Islam menguasai pemerinta han dunia berserta kemewahan nya, mungkin kerana dunia menjadi kosong akibat ramai yang telah mati.
Rujukan lain yang agak menarik menyataka n kemuncula n Dajjal pada tahun 2033. Ini kerana Rasululla h saw menyataka n kehidupan Dajjal semasa 3 peringkat pertama tidak seperti hari-hari kita, dan meminta menghitun g harinya.


Apakah maksud ini? Maksudnya kita perlu membuat kiraan matematik dan menghitun g untuk mendapatk an tarikh kemuncula n Dajjal. Oleh itu persoalan nya ialah apakah jumlah hari selain hari kita? Jawapanny a terkandun g dalam surah al-Hajj:47


“…Dan (katakanla h kepada mereka): sesungguh nya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai seribu tahun dari yang kamu hitung...”; al-Hajj:47


Kini kita menemukan fakta 1 hari bersamaan 1,000 tahun, dan fakta lain ialah terdapat 12 bulan atau 52 minggu di dalam setahun. Selainnya tahun dikira mestilah mengikut tahun Hijrah dan bukan tahun Gregorian . Hanya Allah berkuasa menentuka n kiraan masa dan bilangan tahun.


“…Dia lah yang menjadika n matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya, dan Dia lah yang menentuka n perjalana n tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredaran nya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahu i bilangan tahun dan kiraan masa…”; al-Yunus:5
Oleh itu kehidupan Dajjal semasa berada di dimensi lain adalah mengikut tempoh di bawah:


1 hari = Setahun = 1,000 tahun


1 hari = Sebulan = 1,000 tahun/12 (bulan) = 83 tahun


1 hari = Seminggu = 1,000 tahun/52 (minggu) = 19 tahun


Dari kiraan kita mendapati kehidupan Dajjal selama 1,000 tahun pada peringkat atau dimensi pertama, 83 tahun pada dimensi kedua, dan 19 tahun pada dimensi ketiga. Teori kiraan mengikut tahun Hijrah menyataka n Ya’juj & Ma’juj memecah tembok pada tahun 353 Hijrah (965 AD) (Khazar mula aktif berdagang pada 850 AD). Oleh itu:353 Hijrah + 1,000 tahun = 1353 Hijrah (1935 AD)


= Zaman Dajjal menguasai Europe & kejatuhan British


1353 Hijrah + 83 tahun = 1436 Hijrah (2014 AD)


= Zaman Dajjal menguasai Amerika dan peralihan kepada Israel (bermulany a Perang Dunia III)


1436 Hijrah + 19 tahun = 1455 Hijrah (2033 AD)= Zaman Dajjal menguasai Israel dan penderita an Perang Dunia III yang berpanjan gan


= Kemuncula n Imam Mahdi & Nabi Isa


Walaubaga imanapun kesemua kiraan tarikh sekadar teori dengan kebenaran tarikh sebenar yang belum terbukti. Kebenaran yang telah terbukti ialah tembok menyekat Ya’juj & Ma’juj terbuka dan mereka meluru turun dari kuasa pemerinta han  (al-Anbiyaa’:95-96). Bukti jelas yang lainnya ialah tuhan yang mereka sembah adalah Lucifer (Iblis). Kebenaran lain yang terbukti ialah tembok tidak berupaya ditebuk dan dinyataka n ayat 97 surah al-Kahfi telah ditebuk dan berlubang semenjak zaman kehidupan Rasululla h saw. Kebenaran terbukti ialah Ya’juj & Ma’juj telah dilepaska n dan menguasai setiap pelusuk pemerinta han dunia, dan disokong oleh kuasa dari gologanYa’juj & Ma’juj (Children of Gog & Magog). Kebenaran terbukti ialah mereka telah hampir menawan seluruh bumi Palestine dan Sea of Galilea telah menjadi semakin kering. Oleh itu sama-samalah nantikan kedatanga n janji Allah swt.Maksudnya: “…Katakanlah (wahai Muhammad); “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaska n berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembali kan kepada Tuhan kamu”. Dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukk an kepalanya di hadapan Tuhan mereka: “Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya; maka kembalika nlah kami ke dunia supaya kami mengerjak an amal-amal yang baik; sesungguh nya kami sekarang telah yakin”.


Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): “Kalaulah Kami telah tetapkan persediaa n, nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjukn ya; tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: `Demi sesungguh nya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia.(Lalu dikatakan kepada mereka: “Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguh nya Kami pun tidak hiraukan keselamat an kamu lagi; dan rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan“.


Sesungguh nya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keteranga n Kami HANYALAH orang-orang yang apabila diberi peringata n dan pengajara n dengan ayat-ayat itu, mereka SEGERA merebahka n diri sambil sujud (menandaka n taat patuh), dan menggerak kan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur…”; al-Quran: as-Sajdah:11-15


Dari Jabir bin Abdullah, katanya Rasululla h s.a.w bersabda: Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal ada empat puluh hari, yang mana satu
hari terasa bagaikan setahun, ada satu hari yang terasa bagaikan
sebulan, ada satu hari yang terasa satu minggu, kemudian hari-hari
berikutny a seperti hari biasa.


Jadi apa maksud di sebalik hadis rasullula h itu?
Kita sebagai umat Islam dan akhir zaman haruslah rajin mengkaji apa yang
dimaksudk an oleh rasullula h.ok, aku akan share ilmu dengan anda semua.
Maksud di sebalik hadis ini telah didedahka n oleh seorang ulama terkenal iaitu Syeikh Imran Hussein.

(http://2.bp.blogspot.com/_BpxI-7qsY5U/R2xTsKvHKII/AAAAAAAABJQ/iTaFXU1jWpk/s320/225px-Imran_Nazar_Hosein_Eid_lecture_2005.jpg)


satu hari terasa bagaikan setahun
Dajal perintah dunia satu hari bagaikan setahun, dia perintah dunia melalui Great Britain.

(http://www.ulms.lake.k12.ca.us/ULMS/ULMS%20Faculty/Mr.%20Smith/World%20Maps/Flag_United%20Kingdom.gif)[/url]

ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan
Dajal perintah dunia melalui Amerika Syarikat. ..


(http://www.flag-images.com/image/flag_of_the_usa_0d.jpg)[/url]


ada satu hari yang terasa satu minggu
Dajal akan perintah dunia melalui Holy Land... Jurusalem (Israel)

(http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/07/60/96/400_F_7609684_c4U6qeqDTQcwi8MPzt0YLKheJxLcB8md.jpg)Ok, aku jelaskan sedikit untuk memudahka n anda semua memahami apa maksud semua ini. Semasa Dajal perintah dunia melalui Great Britain, Great
Britain adalah kuasa paling kuat dan pound sterling menjadi matawang utama dunia.

(http://www.aglabs.org/the-commonwealth/img/empire_map.jpg)[/url]


Zaman dajal perintah dunia melalui Amerika Syarikat, Amerika Syarikat adalah kuasa yang paling kuat dan US Dollar menjadi matawang utama dunia.

(http://www.army-technology.com/contractor_images/aimpoint/4_CompM2-US-Army.jpg)[/url]

Dan bila Dajal perintah dunia melalui Israel, Israel akan jadi kuasa utama
dunia dan invisible money akan menjadi matawang utama dunia.
Sepertima na yang terjadi sekarang Israel seakan-akan kebal dari
undang-undang dunia. Pada masa tu matawang dah tiada nilai. Dollar
amerika akan jatuh dan semua matawang di dunia ni akan turut jatuh
Sekarang ini kite dah nampak tanda-tanda tu. Dr. Mahathir menyeru kita
semua supaya membeli dinar emas kerana emas tidak akan jatuh nilainya.

Tentera Israel dan kanak-kanak Palestin. Jahanamla h kau Yahudi! Nantikan ketibaan Panji Hitam dari Timur.
(http://www.intifada.com/frightened.jpg)[/url]


Okay, sekarang ada kira mengira sikit.

Menurut
Islam, satu tahun syurga bersamaan 1000 tahun manusia dan kita dapat
tahu Dajal memerinta h melalui great britain selama 1000 tahun. Kerajaan
beraja Britain bermula pada thun 900 M. 1000+900=1900.Tamatnye pemerinta han Dajal di Great Britain dan beralih kepada satu hari seperti sebulan= Amerika Syarikat.
(http://i.zdnet.com/blogs/us_army.jpg)[/url]Pada
1917, Amerika Syarikat telah melibatka n diri ke dalam perang dunia dan
ini adalah langkah untuk menjadika n amerika sebagai kuasa dunia
baru.Daja l memerinta h dari sana seperti satu hari seperti sebulan. Jadi
jika setahun bersamaan 1000 tahun, satu bulan bersamaan 1000/12=83 tahun... 1917+83=2000. Tamatnya pemerinta han Dajal melalui Amerika adalah pada 2000.
ape yg terjadi pada thun 2000?
George W.Bush menjadi Presiden Amerika Syarikat.

(http://www.nogw.com/images/bush_israel.jpg)[/url]


Dajal memerinta h dunia melalui Israel pada 2000 dan menjadika n kita berada di satu hari yang terasa satu minggu. Dan bermulala h zaman yang penuh dengan kekejaman dan penzalima n ke atas umat Islam seluruh dunia.
[size=21]2001[/size]

[img(]http://actdcmetro.files.wordpress.com/2009/04/9-11.jpg[/img][/url]

 World Trade Center (9/11)-
Ini adalah konspiras i pihak Illuminat i sendiri untuk dijadikan modal
menyerang umat Islam. Osama Laden adalah 'spacegoat' mereka. Nanti aku
post tentang konspiras i WTC ini.


(http://elegiesokpagi.files.wordpress.com/2008/08/russian_invasion_of_afghanistan_1.jpg)[/url]
(http://bobp31.homestead.com/887319.jpg)[/url]
Afghanist an diserang dan ditawan.

[size=21]2003[/size]
(http://goatmilk.files.wordpress.com/2008/06/450_shock_and_awe.jpg)
(http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/03_02/saddamstatueDM1903_468x361.jpg)[/url]
(http://www.thewe.cc/thewei/_/images10/iraq_images/child_injured_iraq_invasion.jpe)[/url]
Iraq diserang dan ditawan.

[size=21]2006[/size]
(http://newnews.co.uk/israel-lebanon-new/images/destruction/war-pictures-images/lebanon_israel_war_06.jpg)[/url]
(http://i2.tinypic.com/1zxxdzr.jpg)[/url]
Lebanon diserang!

[size=21]2009[/size](http://clipsandcomment.com/wp-content/uploads/2009/01/gaza.jpg)[/url]
(http://cache.boston.com/resize/bonzai-fba/Globe_Photo/2009/01/12/1231817233_4473/539w.jpg)
(http://www.map-uk.org/files/248_attack_on_school.jpg)[/url]
Serangan ke atas Gaza!
[/color]Semakin lama semakin cepat masa berlalu, peperanga n berlaku dalam mase yang singkat.Selepas 9/11 Amerika Syarikat menubuhka n pangkalan tentera di 10 buah negara sepanjang Asia Barat. Ini untuk memastika n keselamat an Israel. As a Final Capital of New World Order!Setiap tindakan dan perang yang akan datang adalah untuk perlindun gan dan keselamat an Israel... Untuk mempertah ankan Israel sebagai kuasa utama dunia dan selepas itu bermula dari itu bermulala h fasa terakhir, kemudian hari-hari berikutny a seperti hari biasa. Seperti yang disabdaka n oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w.

Kemenanga n adalah bagi sesiapa yang mngikut penyelama t yang benar, Imam Mahdi dan Nabi Isa a.s... Tapi sedihnya kebanyaka nn memilih The False Messiah(dajal).

Selagi masa masih ada, fikirlah dan lakukan apa yang anda rasa perlu

untuk mnghadapi semua ni. Aku hanya tolong sampaikan apa yang aku tahu dengan ilmu yang tidak  seberapa ini untuk kebaikan kite bersama.I tu sahaja yang mampuaku lakukan.

just info...

Cuba kira... 1 Ramadan pada tahun 2012 jatuh pada 20 july hari jumaat,jadi 3 august 2012 bersamaan 15 ramadan jatuh juga hari jumaat.Sama dengan hadis nabi pasai huru hara besar yang akan jadi pada tengah malam pertengah an bulan ramadan iaitu hari jumaat 15 ramadan
dekat bumi ni yang akan mengejutk an semua orang yang sedang tidur, pasai satu suara yang amat dahsyat akan kita dengar dekat langit,bukan kiamat tapi huru hara tersebut akan melenyapk an umat manusia di atas muka bumi ini sebanyak 2/3,yang tinggal cuma 1/3 shj.(yang NASA Amerika dok bagitau pada 21-12-2012 planet X akan lintas mai kat bumi ni)Adakah kita semua ni tergolong dalam 1/3 tu....... ALLAH sahaja maha mengetahu i.. ......... .. cuba kita tengok hadis nabi kat bawah ni dan kenyataan pasal calender islam 2012

Nu'aim bin Hammad meriwayat kan dengan sanadnya bahwa Rasululla h saw. bersabda:
Bila telah muncul suara di bulan Ramadhan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawwal.. .". Kami bertanya: "Suara apakah, ya Rasululla h?" Beliau menjawab: "Suara keras di pertengah an bulan Ramadhan, pada malam Jum'at, akan muncul suara keras yang membangun kan orang tidur, menjadika n orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitann ya, pada malam Jum'at di tahun terjadiny a banyak gempa. Jika kalian telah melaksana kan shalat Subuh pada hari Jum'at, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutil ah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggeleg ar, maka bersujudl ah kalian kepada Allah dan ucapkanla h: "Mahasuci Al-Quddus, Mahasuci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus!", karena barangsia pa melakukan hal itu akan selamat, tetapi barangsia pa yang tidak melakukan hal itu akan binasa".


UPCOMING IMPORTANT ISLAMIC DATES

2010 Calendar
Islamic New Year: December 18, 2009 (1431 A.H.*)
Aashura: December 27, 2009
Ramadan: August 11 - September 8, 2010
Eid ul-Fitr: September 9, 2010
Hajj: November 14 - November 17, 2010
Eid ul-Adha: November 16, 2010

2011 Calendar
Islamic New Year: December 7, 2010 (1432 A.H.*)
Aashura: December 16, 2010
Ramadan: August 1 - August 29, 2011
Eid ul-Fitr: August 30, 2011
Hajj: November 4 - November 7, 2011
Eid ul-Adha: November 6, 2011

2012 Calendar
Islamic New Year: November 26, 2011 (1433 A.H.*)
Aashura: December 5, 2011
Ramadan: July 20 - August 18, 2012
Eid ul-Fitr: August 19, 2012
Hajj: October 24 - October 27, 2012
Eid ul-Adha: October 26, 2012
pasal tarikh tu hanya Allah yang tahu. kita hanya mampu mengkaji tapi tidak dapat pastikan kebenaran tarikh itu. ye, aku pernah baca tentang hadis ini. aku pon membuat kajian pasal ini. berdasark an kajian aku, sama dengan apa yang di post oleh tuan umah. ok, selepas suara yang kuat itu (mungkin planet nibiru menghenta m bumi), peradaban manusia akan kembali ke asal balik. ini bermakna tiada lagi senjata nuklear, m16, pistol dll. yang ada hanyalah keris, pedang panah dll. kalau korang sorang yang banyak mengkaji mesti korang tahu tentang teknologi pada zaman Nabi Nuh. 

Pada zaman Nabi Nuh teknologi dorang amat tinggi. mingkin lebih tinggi dari kita pada zaman sekarang. Tapi selepas bencana besar iaitu banjir besar semua teknologi-teknologi peradaban itu musnah. Meraka kembali kepada zaman asal balik. Buktinya adalah logi nuklear di Afrika yang berusia puluhan ribuan tahun dan bateri Baghdad. 

Ok, tanda yang dipost oleh tuan umah adalah tanda-tanda kemuncula n Imam Mahadi. Bukan kelahiran, tapi kemuncula n iaitu Imam Mahadi akan dibaiah oleh 313 orang ulama di Mekah. Tanda kelahiran Imam Mahadi sudah lama muncul iaitu 2 gerhana dalam bulan Ramadhan, pertumpah an darah di Mekah. Iaitu pada awal 80-an dulu. Dengan itu akan muncullah sistem khilafah dan khalifah. Yang akan menghapus kan semua sistem rekaan dajal yang diamalkan sekarang. Termasukl ah di negara kita, Malaysia. 

Mengikut hadis Imam Mahadi akan memakmurk an dunia dengan keamanan selama 7-9 tahun sebelum dajal akan muncul secara fizikal. Wallahual am.

(http://www.truefaith.de/mediac/400_0/media/2005-04-17_003226_Black_Flag.gif)


Apakah Panji Hitam Ufuk Timur? Mungkin ramai antara kita yang masih belum mengetahu i apakah Panji Hitam Ufuk Timur. Ok, di sini saya boleh
ringkaska n Panji Hitam Dari Timur adalah tentera Imam Mahdi yang akan
memperjua ngkan Islam di akhir zaman. Tentera ini tidak terkalah kerana
mendapat perlindun gan dari Allah. Tentera ini juga akan menghapus kan
Yahudi laknat yang membunuh ramai umat Islam masa kini. Tentera ini
akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekiranya ianya datang pada masa kita
sama-samalah kita berjuang di jalan Allah. Di sini saya postkan
hadis-hadis Rasullula h tentang Panji-panji Hitam Dari Timur.

1. Sabda Nabi SAW:
Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun. (Ibnu Majah)

2. Sabda Nabi SAW:
Orang ramai daripada Timur akan muncul, kemudian menyerahk an kekuasaan nya kepada al-Mahdi.

3. Sabda Nabi SAW:
Panji-panji Hitam
akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-Haris
Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar menuju Baitulmaq dis.

(http://www.arrahmah.com/images/stories/photonews/crusader-vs-jihad/ummah1gv0uf7.jpg)

4. Sabda Nabi SAW:
Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim oleh sejumlah orang yang mengikuti Perang Badar (iaitu Pemuda Bani Tamim dan pasukanny a), kemudian datang kumpulan orang dari Iraq, dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk berikrar kepadanya . Dan akan datang pula pasukan daripada Syam (sufyani) yang kemudiann ya ditelan bumi di al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Semuanya binasa melainkan si pembawa berita sahaja.
(Abu Daud & Al-Hakim)

5. Sabda Nabi SAW: 
Tiga ratus empat belas orang yang di antaranya adalah perempuan, bergabung dengan al-Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakka n keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa al-Mahdi.

6. Sabda Nabi SAW:
Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari Timur.

(http://i297.photobucket.com/albums/mm213/Br030/m_1504a98dfbbbf5adfb55e01fb86a450a.jpg)

7. Sabda Nabi SAW: 
Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam
datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa
merangkak di atas salji. Sesungguh nya di tengah-tengah panji-panji itu
ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah al-Mahdi.
(Ibnu Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)


8. Sabda Nabi SAW:
Sebelum al-Mahdi (muncul), As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda. Kemudian dengan diiringi 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa saudarany a. As-Sufyani kemudian mengerahk an askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini, 100,000 orang terbunuh di Zaura iaitu suatu bandar di Timur. Setelah itu mereka menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur. Lantas ada satu pertanyaa n, wahai Rasullula h, bagaimana kami dapat mengenali nya? Nabi SAW menjawab, Dia adalah dari keturunan ku, perawakan nya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari Syam, tokoh-tokoh Nujabat dari Mesir, Asoib dariTimur dan para pengikutn ya.

9. Sabda Nabi SAW
:
Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirk an kebenaran . Mereka tidak dapat dirosakka n (dikalahka n) oleh orang-orang yang menentang nya, hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat).

(http://1.bp.blogspot.com/_olZdmWPC84A/SeVw5QEo0TI/AAAAAAAAADA/WjnHSw8lrH8/S220/panji+hitam.jpg)[/url]


10. Sabda Nabi SAW:
Dari Ibnu Masud RA, katanya, ketika kami berada di sisi Rasullula h SAW,
tiba-tiba datang sekumpula n anak muda dari kalangan Bani Hasyim.
Apabila terlihat mereka, maka kedua-dua mata banginda SAW dilinangi air
mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, Mengapaka h kami
melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai? Baginda
menjawab, Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih
dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingki ran
selepasku kelak sehinggal ah datang suatu kaum dari Timur yang membawa
bersama-sama mereka Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan nya, maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikan lah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggal an mereka menyerahk annya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhka n bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini dipenuhi dengan kedurjana an sebelumny a. Sesiapa yang sempat menemuiny a, maka datangila h mereka itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguh nya dia adalah al-Mahdi.
(Ibnu Majah)

11. Sabda Nabi SAW:Daripada al-Hasan, bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum keluargan ya, hinggalah Allah mengutusk an Panji-panji Hitam dari Timur. Sesiapa yang menolongn ya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinan ya akan dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatang i seorang lelaki yang namanyna seperi nama aku. Mereka pun melantikn ya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongn ya.
(Nuaim bin Hammad)


12. Sabda Nabi SAW: 
Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatl ah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji.
(Al-Hafiz Abu Naim)

(http://2.bp.blogspot.com/_khoqzxBcLDI/SBaZD7XmYPI/AAAAAAAAADQ/2ZkqSeZBnAk/s320/BENDERA%2520ISLAM.jpg)

13. Sabda Nabi SAW:
Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin
Harras, yang di hadapanny a ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur,
dialah yang akan memudahka n urusan atau membela keluarga Nabi SAW
seperti pihak Quraisy yang membela Rasululla h SAW. Wajib setiap mukmin
menolongn ya atau baginda bersabda, Wajib setiap orang mukmin
meneriman ya. (Abu Daud, an-NasaâI, al-Baihaqi & al-Husin)

14. Sabda Nabi SAW:
Sesungguh nya ketika zahir al-Mahdi, menyerula h malaikat dari atas kepalanya, Ini al-Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia. Seluruh manusia tunduk dan patuh kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya . Sesungguh nya al-Mahdi itu menguasai Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam mendatang inya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah mengutusk an kepadanya tentera dari Khurasan denganPanji-panji Hitam dan mereka menuju ke Syam. Allah menutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi adalah antara pembantunya.

15. Sabda Nabi SAW:
Sesiapa yang berpegang (teguh) dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak, baginya seratus pahala syahid.
(Iman Muslim)

(http://fkmmj.files.wordpress.com/2008/05/agent-of-change.gif)
16. Sabda Nabi SAW:
Ada tiga orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri
berhampir an tempat simpanan Kaabah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak
seorang khalifah. Kemudian tidak seorang pun antara mereka yang menjadi
khalifah. Kemudian muncullah Bendera Hitam dari arah Timur, lalu mereka
membunuh kamu semua (yang sedang berperang saudara itu) dengan satu
pembunuha n yang (sangat banyak) belum pernah berlaku sebelum ini oleh
sesuatu kaum. Kemudia baginda menuturka n sesuatu yang tidak saya
ingatinya . Kemudian baginda bersabda, apabila kamu semua melihatny a,
hendaklah berbaiat kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji
kerana dia adalah Khalifah Allah, iaitu al-Mahdi.
(Ibnu Majah)

17. Sabda Nabi SAW:Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka
mempersia pkan segala urusan untuk al-Mahdi, yakin pemerinta hnya.
(Ibnu Majah)

18. Sabda Nabi SAW:
Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolakny a hinggalah dipacakka n di Ilya.
(At-Tarmizi)

(http://thecia.com.au/reviews/k/images/kingdom-of-heaven-9.jpg)
aku penah baca buku kerajaan dajjal muncul dr segitiga bermuda tp x berapa paham sbb dlm bahasa indon kot..dah lama dah masa tu pun aku x matang lg kot...

skang ni bnyk psoalan yg bmain dminda... .

dulu2 plng touching bila aku dengar nasyid ni....


    http://www.youtube.com/watch?v=SSHgDfd6PSU

Tuhan Kau telah memberita hu kami
Tentang peristiwa akhir zaman
Peristiwa di zaman kami ini
Melalui lidah NabiMu

Di zaman ini ikhtilaf banyak terjadi
Firqah sesat tujuh puluh dua banyaknya
AlQuran dijadikan barangan dagangan
Isinya sudah tidak dihirauka n

Tuhan kekasihMu memberita hu
Dunia dijadikan barang yang diburu
Muslimin diseksa dan dihina
Oleh tangan-tangan kafir durjana

Tuhan NabiMu terus bermadah
Ilmu Akhirat ditinggal kan orang
Ilmu dunia dijadikan rebutan
Perempuan-perempuan dijadikan hiasan

Rumah-rumah syaitan penuh riang
Rumah-rumah Tuhan kosong dan lengang

Tuhan yang paling menakutka n
NabiMu pernah bersabda
Di akhir zaman yang paling jahat
'Ulama yang memandang dunia
Tabi'atnya busuk bak bau bangkai
Siapa tercium kan mati jiwanya

Tuhan NabiMu menyambun g lagi
Terhadap peristiwa akhir zaman
Perempuan hilang malunya
Anak tidak hormati ibu bapa
Bahkan keduanya dijadikan kuli
Atau sudah tidak dipeduli

Tuhan penutup kata kami ceritakan
Dari lidah Nabi kekasihMu
Rezeki yang halal susah dicari
Ibarat mencari berlian berharga
Tuhan kekasihMu menjanjik an
Kedatanga n mujaddid baru

Muslimin nasibnya akan terbela
Rumah-rumah Tuhan penuh riang
Rumah-rumah syaitan akan musnah
Perempuan-perempuan akan dilindung i
Anak-anak soleh dan solehah
Kebenaran kan pasti terbukti


Al-Tayalisah (eng: Persian Shawl) ialah pakaian jubah orang Parsi (Iran) yang tidak berjahit, berbeza dengan jubah orang-orang Arab. Ia merupakan pakaian pengikut-pengikut Dajjal yang akan bersama dengan 70,000 Yahudi yang mengikut Dajjal di akhir zaman. Ini bertepata n dengan hadis Rasululla h S.A.W yang diriwayat akan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya : "DAJJAL AKAN DIIKUTI OLEH 70,000 YAHUDI DI BANDAR YAHUDI ISFAHAN MEREKA MEMAKAI AL-TAYALISAH".


SYIAH PARSI = YAHUDI DARI SEGI KETURUNAN DAN AGAMA.

Sementara adalah sedia maklum keturunan Parsi adalah merupakan BANI ISHAK (anak-anak keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim a.s). Sementara Yahudi pula adalah merupakan keturunan Israel (Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim a.s). Justeru orang-orang Parsi dan Yahudi adalah dari satu keturunan terutaman ya orang-orang Syiah Iran kerana
menurut al-Naubakhti ulama' besar Syiah pada kurun ke -3H dalam kitabnya Firaq al-Shiah, "ajaran Syiah telah diasaskan oleh seorang Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba' ". Agama Syiah amat berbeza dengan Sunnah baik dari segi aqidah dan juga amalan hidup (ibadat dan Sunnah).

Contoh AL-TAYALISAH :

(http://1.bp.blogspot.com/_M0V00ISCmWE/SSNc0eFyb_I/AAAAAAAAAJU/_yPLVciwrPo/s400/tayalisah2.bmp)

Teladan Dari Kisah Hidup Mustafa Kamal Attartuk.
 
1. Membolehk an perempuan memakai tudung dengan syarat pakai skirt.
2. Membolehk an lelaki memakai seluar panjang dengan syarat pakai tali leher
dan topi(sesuai dengan kehendak barat).
3. Menyuruh wanita dan lelaki menari di khalayak ramai. Beliau sendiri pernah menari dengan seorang wanita di satu parti umum yang pertama di Ankara.
4. Beliau pernah menegaska n bahawa "negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden."
5. Menggalak kan minum arak secara terbuka.
6. Mengarahk an Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki.
7. Menukar azan ke dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan
membuang unsur-unsur Arab dan Parsi.
8. Mengambil arkitek- arkitek dari luar negara untuk memodenka n Turki. Hakikatny a mereka diarah mengukir patung-patung dan tugu-tugunya di seluruh bandar Turki.
9. Satu ucapan beliau di bandar Belikesir di mana beliau dengan terang-terangannya mengataka n bahawa agama harus dipisahka n dengan urusan harian dan perlu dihapuska n untuk kemajuan.
10.Agama Islam juga di buang sebagai Agama Rasmi negara.
11.Menyer ang Islam secara terbuka dan terang-terangan.
12.Menggu bal undang-undang perkahwin an berdaftar berdasark an undang-undang
barat.
13.Menuka r Masjid Ayasophia kepada muzium, ada sesetenga h masjid dijadikan gereja.
14.Menutu p masjid serta melarang dari bersembah yang berjemaah .
15.Mengha puskan Kementeri an Wakaf dan membiarka n anak-anak yatim dan fakir
miskin.
16.Membat alkan undang-undang waris, faraid secara islam.
17.Mengha pus penggunaa n kalendar Islam dan menukarka n huruf Arab kepada
huruf Latin.
18.Mengga nggap dirinya tuhan sama seperti firaun. Berlaku peristiwa apabila
salah seorang askarnya ditanya "siapa tuhan dan di mana tuhan tinggal?"
oleh kerana takut, askar tersebut menjawab 'Kamal Atartuk adalah tuhan"
beliau tersenyum dan bangga dengan jawapan yang diberikan oleh askar itu.

KEMATIAN KAMAL ATARTUK YANG MENYEKSAK AN

Di saat kematiann ya, Allah telah datangkan beberapa penyakit kepada beliau
sehingga beliau rasa terseksa dan tak dapat menanggun g seksaan dan azab
yang Allah berikan di dunia. Antaranya ialah :

1. Didatangk an penyakit kulit hingga ke kaki dimana beliau merasa gatal-gatal seluruh badan.
2. Sakit jantung.
3. Penyakit darah tinggi.
4. Panas sepanjang masa, tidak pernah merasa sejuk sehingga terpaksa diarahkan kepada bomba untuk menyiram rumahnya 24 jam.

Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletak ketulan-ketulan ais di dalam selimut untuk menyejukk an beliau. Maha suci Allah, buat macam mana pun rasa panas tak hilang-hilang. Oleh kerana tidak tahan dengan kepanasan yang ditanggun g, beliau menjerit sehingga seluruh istana mendengar jeritan itu. Oleh kerana tidak tahan mendengar jeritan, mereka-mereka yang
bertanggu ng jawab telah menghanta r beliau ke tengah lautan dan diletakka n dalam bot dengan harapan beliau akan merasa sejuk.

Allah itu Maha Besar, panasnya tak jugak hilang! Pada 26 september 1938,
beliau pengsan selama 48 jam disebabka n terlalu panas dan sedar selepas itu
tetapi beliau hilang ingatan. Pada 9 November 1938, beliau pengsan sekali
lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. sewaktu beliau meninggal,
tidak seorang pun yang memandi, mengkafan dan menyembah yangkan mayat beliau. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam, sehingga adik perempuan beliau datang meminta ulama-ulama Turki memandika n, mengkafan kan dan menyembah yangkanny a. Tidak cukup dari itu, Allah tunjukkan lagi balasan azab ketika mayatnya di bawa ke tanah perkubura n. Bila mayatnya hendak
ditanam, tanah tidak meneriman ya (tak dapat nak bayangkan bagaimana tanah
tidak meneriman ya). Disebabka n putus asa, mayatnya diawetkan sekali lagi
dan dimasukka n ke dalam muzium yang diberi nama EtnaGrafi (kalau tak silap dengar) selama 15 tahun (sehingga tahun 1953). Selepas 15 tahun mayatnya hendak ditanam semula, tapi Allah Maha Agung, bumi sekali lagi tak meneriman ya. Habis ikhtiar, mayatnya dibawa pula ke satu bukit ditanam
dalam satu binaan marmar beratnya 44 tan. Mayatnya ditanam di celah-celah
batu marmar.

Apa yang menyedihk an, ulama-ulama sezaman dengan Kamal Atartuk telah mengataka n bahawa "jangan kata bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak menerima Kamal Atartuk!"

Adakah akan wujud manusia yg sama sifatnya dgn Fir'aun mahupun Mustafa
Kamal Attartuk dimuka bumi Allah ini?Wallahua'lam (Hanya Allah sahaja yang
Maha Mengetahu i).
Wassalam. Sekian.

@Laman naeim

Sumber:
http://www.geocities.com/eim83/mustafa.htm (http://www.geocities.com/eim83/mustafa.htm)
http://www.telokbakong.com/?p=298 (http://www.telokbakong.com/?p=298)
http://www.jomlayan.com/mybb/sejarah-kamal-ataturk-t-2510.html (http://www.jomlayan.com/mybb/sejarah-kamal-ataturk-t-2510.html)
http://blog.extrablack.net/v2/?p=128 (http://blog.extrablack.net/v2/?p=128)       
Ini adalah penjelasa n tentang masalah Vatican, dunia Kristian, misteri
okultisme dan kelompok rahsia (occultism and secret societies).

(http://www.azfotos.com/countries_worldwide/europe/vatican/alamy-pictures/vatican-picture-by%20night_AJM515.jpg)

(http://deadwhitemales.net/pictures/blogs/vatican_library.jpg)
(http://image.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/vatican-city2.jpg)

Setiap Pope yang dilantik di Vatican mengetahu i sekurang-kurangnya dua rahsia terbesar ini. Bukan sahaja para Pope tetapi para Bishop dan paderi-paderi kanan termasuk pendakwah-pendakwah mereka juga mengetahu i rahsia ini dari sumber-sunber yang tidak diketahui . Siapa yang tidak mengetahu i adalah pengikut-pengikut Kristian yang tidak mengkaji dan tidak dianggap elit oleh Kelompok Rahsia yang mengawal Vatican dan Dunia Kristian itu sendiri.I ni kerana, dua rahsia ini adalah 'mantera' peringkat penceraha n agung' ( Grand Illuminat ion) dalam secretsoc ieties yang mengawal Vatican.

Pope John Paul II

(http://newzar.files.wordpress.com/2009/04/pope-john-paul-2.jpg)

Pope Benedict XVI

(http://infidelsparadise.files.wordpress.com/2009/05/pope_benedict_easter_vigil_2007.jpg)

Setiap Pope telah menempuh jalan-jalan 'kebenaran' mereka yang tersendir i. Dari peringkat pelatih (apprentic e), paderi, bishop hinggalah mencapai pangkat Pope sebagai ketua umum Gereja Roman Katolik, sudah tentu banyk rahsia yang mereka ketahui. Dan sekurang-kurangnya dua rahsia terbesar ni telah mereka ketahui. Tetapi yang anehnya mereka terpaksa menyembun yikan rahsia ini. Amat terpaksa. Jika rahsia ini terbongka r, maka sudah tentu nyawa, kewibawaa n, sumber rezeki hatta keimanan mereka kepada kristian itu sendiri akan punah-ranah. Begitu hebat kuasa yang terpendam di dalam dua rahsia terbesar ini sehingga para penulis, pengkaji dan pembuat filem berlumba-lumba mengorek rahsia yang terpendam ini. Rahsia-rahsia ini adalah kesimpula n dari misteri di sebalik pergeraka n syaitan Illuminat i dan Freemason dan perkaitan mereka dengan Dunia Kristian. Terdapat banyak rahsia yang amat kompleks dan bersimpul-simpul di dalam beribu-ribu kisah, mitos, kod-kod rahsia serta harta karun terpendam .


Tentu anda ingin tahu apakah rahsia terbesar yang disimpan oleh setiap Pope atau sekurang-kurangnya majoriti dari mereka. Rahsia yang akan saya beritahu ini adalah bertaraf 'Rahsia Dalam Rahsia'.  Anda akan bakal mengetahu i Mantra Ajaib Penceraha n Agung ini sama seperti yang dipegang oleh Ketua Umum Illuminat i atau Master berpangka t 33 Darjat Freemason atau Commitee 300 ( Majlis Tertinggi pergeraka n syaitan Freemason).
(http://www.wingtv.net/images/committee300.jpg)

Para pengikut Freemason itu sendiri tidak mengetahu i rahsia ini. Ini kerana
sudah menjadi prinsip Freemason untuk membuka sedikit-demi sedikit
rahsia (atau istilah Freemason nya 'Penceraha n' - Illuminat ion) selaras dengan peningkat an darjat mereka dalam pertubuha n. Dari kelab-kelab kecil mereka seperti Lion Club atau Rotary Club hingga ke Lodge-lodge Agung mereka, rahsia mengenai siapa Tuhan sebenar dan rahsia Alam Semesta akan dibuka satu-persatu.(http://nixa.schoolfusion.us/modules/groups/homepagefiles/cms/768151/Image/community/rotary_logo.jpg)
(http://www.fatherhennepinfestival.com/images/lions_club_logo_2_p5mt.gif)


Juga, para pengikut Kristian juga tidak tahu tentang Dua Rahsia Terbesar yang mati-mati disorokka n paderi-paderi besar mereka.Po pe Vatican di dalam Koleksi Perpustak aan Diraja Vatikcan sehingga diwujudka n banyak kod rahsia, lorong rahsia dan bilik rahsia dan segalanya misteri dan
rahsia, untuk memadamka n Dua Rahsia Terbesar yang juga mendekati tahap Penceraha n Agung Sang Iblis Izazil Laknatull ah ( The Azazel Watcher Lucifer of Fallen Angel). Jika anda betul-betul faham maksud di sebalik dua rahsia ini, akan memimpin anda kepada satu 'Zikir Agung'.Percayala h, zikir inilah yang selalu dikenang-kenang oleh Iblis sehingga ke saat ini, sehingga mengalirk an air matanya. Sesungguh nya Iblis tidak mampu merubah takdir yang ditetapka n kepadanya walupun menggunak an seluruh kekuatann ya namun kita di sini, mahukah kita mengubah persepsi kita yang banyak menyesatk an atau bersama-sama 'takdir' Sang Iblis. Ingin saya maklumkan di sini, rahsia kedua ini amat sensitif kepada umat
Kristian. Rahsia pertama juga sensitif, tetapi rahsia yang kedua melengkap i sensitivi ti ini, sehingga para pengkaji konspiras Kabbalah-Kristian cuba mengelak dari mendedahk an rahsia kedua ini, walaupun itulah keputusan yang berulang kali mereka temui dari 'makmal' penyelidi kan mereka. Dua rahsia ini amat penting dalam mengungka p rahsia Da Vinci Code, Rennes le Chateau, Knight Templar, Rosicrusi an serta golongan-golongan Kristian awal seperti Essenes dan misteri skrol Nag Hammadi.

Skrol Nag Hammadi

(http://www.religionfacts.com/da_vinci_code/images/nag-hammadi.jpg)
(http://magisteria.files.wordpress.com/2008/01/naghammadi2.jpg)Nantikan 2 rahsia terbesar ini. Rahsianya tersembun yi di sebalik lambang Papal Vatican ini.

(http://www.ngw.nl/int/oveur/images/vaticanc.jpg)


(http://www.amfiteatar.org/yabbfiles/Attachments/PYRAMIDOFPOWER.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=BtoEwGuNJto


http://www.youtube.com/watch?v=-MBlpJqhXPsRahsia ini sememangn ya tidak diketahui oleh penganut Kristian khususnya aliran Katolik yang menjadi mangsa 'pendoktri nan palsu' oleh para Elit dalam 'secret societies' yang mengawal dunia Kristian seluruhny a.Mereka sebenarny a hanya mengikut sahaja apa jua telunjuk kelompok rahsia ini dalam menentuka n imej yang bagaimana harus dihiaskan kepada Kristian. Sehingga para Paus sendiri tidak terlepas dari kawalan kelompok rahsia ini.Sebab itu ada yang mati diracun atau digulingk an dari takhta Paus kerana berdegil tidak mematuhi perintah para Mason peringkat Cahaya Iblis Terutama. Para Biskup dan Kardinal yang menjadi pemakan rasuah atau diugut adalah perkara biasa dalam politik Vatikan.A PA YANG ANDA INGIN BUAT JIKA ANDA DAPAT MENGAWAL SATU INSTITUSI YANG MEMPUNYAI PENGIKUT BERBILION MANUSIA?Ini adalah kuasa yang amat hebat,dan inilah yang terjadi kepada dunia Kristian hari ini.Amat *****lah The AntiChris t jika mengabaik an institusi Katolik dalam merangka pelbagai pelan untuk menakluk dunia.KRI STIAN ADALAH MANGSANYA YANG UTAMA UNTUK MENGHADAP I PARA PENGIKUT MUHAMMAD YANG DIGERUNIN YA.

Dunia Kristian harus dikawal sebaiknya .Jika tidak,dikhuatiri mereka akan terbaca ajaran-ajaran suci yang sebenar dari Jesus (Isa a.s) dan beramai-ramai mencari agama yang diredhai oleh Allah s.w.t.Seb ab itu siapa yang menjadi Kardinal dan Paus adalah penting bagi The AntiChris t.Amat penting.S epenting mencari siapakah Imam Mahadi.In i adalah lanjutan dari Dua Rahsia Sulit Terbesar. Rahsia sulit yang hanya diketahui oleh Paus dan paderi-paderi yang terpilih atau rahib-rahib Katolik yang menjadi hamba peringkat tinggi Illuminat ion of AntiChris t & Azazel.

Jika anda mengabaik an 'clue' ini dalam mencantum puzzle anda,adalah amat tidak lengkap segala 'permainan' anda dan jika anda membuangn ya lantas mengangga p ia satu pembohong an semata,ingatlah,tidak kira anda seorang Muslim atau Katolik suatu hari nanti pasti anda akan dipertang gungjawab kan atas segala sikap acuh tak acuh anda.Kebe naran pasti akan tersingkap.Persoal annya bila?Dimana dan pada keadaan yang bagaimana?Kebenaran akan tersingka p jua di 'The Judgement Day' tetapi siapa yang membawa 'jigsaw puzzle' yang tidak lengkap atau berselera kan pada ketika itu,padahnya adalah amat pedih.Leb ih baik anda mencantum kannya sekarang daripada anda mencantum kannya di dalam keadaan anda tetap dihukum walaupun telah menyiapka n 'Gambar Besar' berkali-kali.

Ini adalah dua kunci rahsia yang memimpin anda kepada Dua Rahsia Sulit Terbesar. Dua kunci ini adalah kunci-kunci yang dipegang erat oleh Paus atas arahan Church of Lucifer supaya jangan diketahui oleh para pengikut Kristian yang dungu.Sud ah tentu anda ingin tahu dan ingin melihat kunci-kunci rahsia ini.Sudah tentu anda ingin tahu apakah petunjuk di dalam Dua Kunci Bersilang;The Papal Crossed Key yang penuh rahsia itu.Kami akan memberika n kepada anda.Jika anda dapat memegang kunci-kunci bersilang ini,kami akan membawaka n anda ke Pintu Sebelah Timur Sistine Chapel of Blessed Azazel,untuk membuka ruang khalwat Iblis Laknatull ah The Watcher Lucifer.P ada ketika-ketika tertentu Sang Iblis pasti mengalirk an airmatany a mengenangkan masa-masa dia terbang bebas di dalam kerajaan Tuhan, KINGDOM OF HEAVEN dan bergurau senda dengan para Malaikat 'Angels' yang amat cantik diperbuat dari cahaya yang indah.

Ini adalah satu petunjuk.

Untuk menjejak rahsia The Crossed Key,mari kita telusuri apakah maksud di sebalik Dua Kunci Bersilang ini.


The Secret Beyond The Crossed Key

Lambang ini berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh Jesus (Isa a.s) kepada Saint Peter atau Peter of Fisherman atau nama asalnya Simon Bar Jonadah (Petros dalam bahasa Greek,Cephas dalam bahasa Aramaik Kuno,Bithrus dalam bahasa Arab juga dikenali sebagai Ben Yonah,Simon Peter,Simon atau Simeon atau dalam sebutan Arab Syam'un) seorang Yahudi Galilee (arab:al-Jaleel) yang berasal dari Bet'shayid (Bethsaida) sebuah kota di timur sungai Jordan.Be liau bertutur dalam bahasa Aramaik Kuno (satu rumpun dengan bahasa Semitik seperti Arab dan Ibrani) bahasa yang sama digunakan oleh Isa a.s dan kitab Injil yang asli.Sain t Peter (atau Petrus) inilah yang dinisbatk an namanya pada ibupejaba t Paus Vatikan;St. Peter Basilica yang terkenal itu.Belia u adalah termasuk di dalam daftar duabelas sahabat Nabi Isa a.s (Twelve Apostles of Jesus) atau lebih dikenali sebagai Hawariyyu n di dalam AlQuran.


"Maka tatkala ‘Isa mengetahu i keingkara n mereka berkatala h dia,’Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakka n agama) Allah? Al Hawariyyu n menjawab,’Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah ; dan saksikanl ah bahwa sesungguh nya kami adalah orang-orang yang berserah diri"

-Surah Ali Imran 3:52

"Dan (ingtlah) ketika awhaiytu (Aku wahyukan/ilhamkan) kepada Al Hawariyyi n,’Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku’. Mereka menjawab,’Kami telah beriman dan saksikanl ah (wahai rasul) bahwa sesungguh nya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)"

-Al-Maidah 5:111


Sudah pasti St. Peter (St.adalah kependeka n dari kata Saint yang berasal dari kata Santos iaitu orang suci dalam bahasa Latin) berada bersama-sama para sahabat Nabi Isa a.s yang lain di dalam situasi yang disebutka n dalam AlQuran itu.Selai n Peter,terdapat 11 lagi sahabat Nabi Isa a.s:The Twelve Apostles

1. Peter

2. Andrew

3. James

4. John

5. Philip

6. Bartholom ew

7. Matthew

8. Thomas

9. James

10. Thaddeus

11. Simon the Zealot

12. Judas Iscariot

St. Peter juga dianggap oleh orang Kristian sebagai ketua Biskup pertama.B eliau dikatakan telah datang ke Rom untuk menyebark an ajaran-ajaran Nasrani dan ini menimbulk an situasi tegang di antara para pemerinta h Rom yang beragama pagan ketika itu.Ketik a era pemburuan ke atas golongan Nasrani,St. Peter telah ditangkap oleh Nero,Kaisar Rom ketika itu dan menyalibn ya secara songsang atas permintaa n Peter sendiri yang merasa tidak layak disalib pada pada posisi yang sama dengan Nabi Isa a.s (Nabi Isa tidak disalib mengikut kepercaya an umum dalam Islam) di lapangan Nero (Nero's Circus) berdekata n Obelisk Vaticano yang kemudiann ya diletakka n di hadapan St. Peter Basilica pada hari ini.

Crossed Key di dalam lencana Paus adalah perlamban gan kepada KUNCI-KUNCI KERAJAAN TUHAN 'KINGDOM OF HEAVEN' yang disebut oleh Nabi Isa a.s kepada sahabatny a itu (Peter).


"And I will give unto thee the keys of the Kingdom of Heaven. And whatsoeve r thou shalt bind on earth shall be bound in Heaven, and whatsoeve r thou shalt loose on earth shall be loosed in Heaven."

-Matthew 16:18-19 (21st Century King James Version)

maksud dalam Bahasa Melayu,

"Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga."

Katakunci di sini adalah KINGDOM OF HEAVEN.In i adalah kod rahsia yang disembuny ikan di dalam The Crossed Key.

Apakah dia kunci untuk membuka Kingdom of Heaven itu?Adakah Jesus (Isa a.s) telah membukaka n rahsianya kepada Peter?Apakah kunci Syurga itu?

Ini adalah persoalan paling penting dan mencapai tahap kritikal sehingga ia dijadikan lambang dalam lencana kebesaran Paus.Amat penting sehingga ramai paderi diracun dan para Biskup dan Kardinal diugut.Ra hsia yang amat penting sehingga beribu-ribu orang mati dan cedera dan banyak peperanga n yang sia-sia dilancark an kerana DUA KUNCI RAHSIA BERSILANG INI.Apaka h rahsia yang disebut oleh Nabi Isa a.s kepada Peter??Mengapa kunci-kunci syurga tidak tertulis di dalam Bible?Bagaimana dengan beribu-ribu manuskrip asli yang dibakar setelah Persidang an Nicea??

Selagi lagi,APAKAH DIA KUNCI-KUNCI SYURGA ITU???

Untuk menjawab persoalan ini,mari kita ikuti satu kisah benar yang terjadi di antara seorang pemuda Muslim dan seorang paderi Katolik.K isah ini menyimpan banyak rahsia besar.Rah sia yang menyingka p apakah silibus yang diajar kepada setiap paderi Katolik di Vatikan.D an apakah fungsi AlQuran di dalam altar khas di Perpustak aan Vatikan.

Paderi & Kunci Syurga

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesa ikan pengajian nya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidika n agama Islam bahkan dia mampu mendalami nya. Selain belajar, dia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia berkenala n dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. Memberiny a hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampun gan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaa nnya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaima na kebiasaan mereka.

Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberika n penghorma tan lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita Ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini."

Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya . Paderi tersebut mengucapk an perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya . Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamat annya. " Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang Muslim?"

Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."

Kemudian dia beranjak hendak keluar.Na mun, paderi ingin memanfaat kan keberadaa n pemuda ini dengan mengajuka n beberapa pertanyaa n, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut Dan sekaligus mengukuhk an agamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajuka n kepada anda 22 pertanyaa n Dan anda harus menjawabn ya dengan tepat. "

Si pemuda tersenyum Dan berkata, "Silakan!"

Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapanny a, delapan yang tiada sembilann ya, sembilan yang tiada sepuluhny a, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga? Sebutkan sesuatu yang diciptaka n Allah namun Dia tidak menyukain ya? Sebutkan sesuatu yang diciptaka n Allah dengan tanpa ayah Dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api Dan siapakah yang terpeliha ra dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu Dan siapakah yang terpeliha ra dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptaka nAllah Dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan Dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaa n tersebut, pemudaitu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca Bismillah dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. Berfirman, "Dan Kami jadikan malam Dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra': 12).Sedikit rujukan 'Miftahul Jannah' dari sumber Islam:

Muaz bin Jabal Radiallah u-Anhu meriwayat kan bahawa Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

“Anak-anak kunci syurga ialah mengakui kalimah La Ilaha Illallah (Riwayat Al-Imam Ahmad)


Rasululla h bersabda :

"Barangsia pa yang pada akhir kalimatny a mengucapk an "La ilaaha illallah" maka ia dimasukka n kedalam surga" (HR. Hakim)

Imam Bukhari rahimahul lah meriwayat kan dalam Shahihnya, bahawa seorang pernah bertanya kepada Imam Wahab Ibn Munabbih: “ Bukankah Laa ilaaha illallah itu kunci syurga?”

Wahab menjawab: “ Benar, akan tetapi tidaklah bagi setiap kunci itu melainkan ia mempunyai gigi.Jika engkau membawa kunci yang bergigi, maka pintu syurga akan di bukakan untukmu, jika tidak maka pintu tak akan di bukakan untukmu”

'Gigi' yang dimaksudk an ialah bukan sekadar menyebut kalimah syahadah tetapi memahamin ya serta melaksana kan apa yang dimaksudk an darinya.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku mendengar Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda: Zikir yang paling mulia ialah La Ilaha Illallah dan doa yang paling baik ialah Alhamduli llah. (Riwayat Al-Imam Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah Radiallah u-Anhu, ia berkata: Bersabda Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam: “Yang akan mencapai kebahagiaan dan keuntunga n melalui syafaatku ialah orang yang mengucapk an kalimah La Ilaha Illallah dengan hati yang ikhlas”. (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Dari Zaid bin Arqam Radiallah u-Anhu meriwayat kan bahawa Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya: “Barangsiapa yang mengucapk an La Ilaha Illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukka n ke dalam syurga.” Lalu ditanyaka n kepada baginda: “Bagaimanakah yang dimaksudk an dengan ikhlas itu? Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda: “Ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram”. (Riwayat Al-Imam At-Thabrani)

Dari Umar Radiallah u-Anhu meriwayat kan bahawa beliau mendengar Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Aku mengetahu i satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapk annya dan membenark annya dengan hati kemudian ia mati dengannya melainkan haramlah ke atasnya neraka jahanam. Kalimah itu ialah “La Ilaha Illallah”. (Riwayat Al-Imam Al-Hakim)

Dari Ibnu Abbas Radiallah u-Anhuma bahawa Rasululla h Sallallah u Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Demi yang diriku ditangann ya, jika sekiranya segala langit dan bumi dan siapa yang ada padanya dan apa-apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakka n disebelah dacing dan kalimah La Ilaha Illallah disebelah yang lain, maka dacing kalimah (La Ilaha Illallah) itulah yang lebih berat”. (Riwayat Al-Imam At-Thabrani)

*Juga diingatka n ketika Nabi Isa a.s berkata kepada Peter,tidaklah baginda bertutur dalam bahasa Arab atau dalam bentuk 100% kalimah syahadah dalam bahasa Arab,tetapi di dalam bahasa Aramaik Kuno yang konsepnya tetap satu iaitu Tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah

Dan Nabi Isa sudah tentu maklum tentang kedatanga n Nabi Muhammad s.a.w sesudahny a,

Dan (ingatlah) ketika Isa Putera Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguh nya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenark an kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".

(Al-Saff 61:6)

Juga di dalam kisah Nabi Isa:

Telah sekian lamanya Nabi Isa as melakukan perjalana n untuk menjalank an ibadah. Pada suatu saat, dalam perjalana n beliau melihat sebuah gunung yang tinggi. Kemudian beliau mendaki gunung itu. Sesampain ya di puncak gunung, nabi Isa as melihat batu besar berwarna putih seperti air susu yang sangat indah. Beliau pun menyaksik an batu itu dari dekat dan mengagumi keindahan nya.

Ketika sedang mengamati batu indah itu, Allah swt menurunka n wahyu kepada nabi Isa as: “Wahai Isa, senangkah bila Aku menampakk an kapadamu sesuatu yang menakjubk an bila engkau melihatny a?”

“Ya” jawab Isa.

Tiba-tiba batu itu terbuka dengan sendiriny a dan membuat nabi Isa terkejut. Di dalam batu itu terdapat seorang syekh yang sudah tua, di tangannya memegang tongkat biru dan di hadapanny a ada anggur yang masih segar. Ketika itu ia sedang melakukan solat.

Dengan hairan nabi Isa bertanya, “Ya syekh! Bagaimana anda dapat hidup di dalam batu ini?”
“Tidakkah anda lihat anggur segar di depan mataku ini? Ini merupakan rezekiku sepanjang hari” sahut syekh itu.
“Sejak bilakah anda beribadah pada Allah di dalam batu ini?” Tanya nabi Isa lagi.
“Sejak empat ratus tahun lalu” jawab syekh.
“Ya Allah. Sungguh aku tak dapat membayang kan bila ada di antara makhlukMu yang lebih mulia dari orang ini.” Kata nabi Isa dengan suara agak halus.

Kemudian Allah mewahyuka n lagi kepada nabi Isa: “Sesungguhnya akan datang suatu umat, yaitu umat Muhammad saw. Jika mereka beribadah kepadaKu dengan sungguh-sungguh, maka kedudukan mereka lebih mulia bagiKu daripada orang yang beribadah selama empat ratus tahun ini.”

“Ya Allah, betapa beruntung nya umat Muhammad, dan betapa bahagiany a aku jika Engkau jadikan aku umat Muhammad” kata nabi Isa as.
Terdapat banyak lagi sumber-sumber yang mencerita kan seperti perkara-perkara di atas dan sememangn ya Nabi Isa a.s (Jesus) adalah rasul yang diutuskan Allah s.w.t untuk membawa agama-Nya.Tetapi setelah Nabi Muhammad s.a.w diutuskan,syariat ajaran Nabi Isa a.s dan lain-lain rasul atau nabi (syariat,bukannya akidah atau konsep agama Allah) adalah automatik terbatal (di mana jika kaum Nasrani benar-benar mengikut ajaran Isa a.s/Jesus mereka hendaklah memasuki agama Islam) dan hanya Islamlah sahaja agama yang benar:

Sabda Rasullah s.a.w:

Ertinya: Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. (Riwayat Bukhari)
Firman Allah:

Sesungguh nya agama yang benar dan diredhai di sisi Allah ialah Islam.
(Ali Imran ayat 19)


Protokol Yahudi - Siri 1

Oleh : AMEER ABDULLAH
Dalam ruangan kali ini, fokus penulis ialah mengenai protokol Yahudi. Sebenarny a tulisan mengenain ya boleh dikatakan banyak di pasaran. Cuma kita kurang memberi perhatian dan membacany a, dan bertindak mengikut kemampuan kita.
Allah SWT telah meletakka n satu garis pemisah yang jelas antara orang Islam dengan orang kafir. Firman ALLAH dalam Surah Al Kafirun, maksudnya:
“Katakanlah: Wahai orang-orang kafir! Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pemah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pemah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmula h agamamu dan untukkula h agamaku.”
Garis pemisah ini adalah lebih jelas dan lebih keras lagi terhadap pemimpin-pemimpin orang kafir, mereka yang secara terang-terangan mernerang i orang Islam dan cuba merosakka n Agama ALLAH. Kalau kita benar-benar meneliti akan keadaan musuh-musuh Islam ini, kita akan dapati bahawa pemimpin-pemimpin sebenar mereka, yang merupakan perancang atau ‘master planner’ mereka, cukup menjaga rahsia dan sentiasa bersembun yi di sebalik tabir (very low profile).
Pemimpin Pak Turut
Pemimpin-pemimpin mereka yang biasa kita lihat itu adalah hanya sebagai pak turut atau ‘puppet’ yang hanya menurut perintah. Pemimpin-pemimpin yang tersembun yi atau master planner inilah yang sebenarny a memerinta h dan memberi arahan dan mereka iniah yang perlu kita siasat dan fahami akan kerja-kerja dan perancang an jahat mereka.
Kebanyaka n orang membuat silap dengan menyangka bahawa pemerinta h yang ada sekarang inilah yang berkuasa. Contohnya Presiden Amerika Syarikat dikatakan sebagai jawatan yang paling berkuasa di dunia. Tetapi sebenamya presiden-presiden mereka hanyalah pak turut yang menurut perintah. Kita lihat telah banyak presiden yang bersilih ganti namun dasar dan sikap kerajaan mereka tidak banyak berubah. Ini adalah kerana pemimpin sebenar mereka yang tidak berubah. Sesiapapu n yang menjadi presiden akan mematuhi arahan yang diberikan oleh master planner itu tadi. Jadi adalah cukup penting bagi kita untuk menyelidi k akan pergeraka n mereka ini.

Sumber Panduan Yahudi
Perancang-perancang ini mempunyai kitab-kitab mereka sendiri yang mereka jadikan sebagai panduan. Kitab-kitab mereka mengikut susunan dari yang kurang kejam kepada yang paling kejam adalah seperti berikut:
1) ‘Perjanjian Lama’ (Old Testament atauTaura t).
Walaupun kitab ini mereka panggil Taurat, tetapi kita tahu ia bukanlah Taurat yang diturunka n oleh ALLAH kepada Nabi Musa as, kerana di dalamnya terdapat cukup banyak perubahan yang mereka lakukan yang sama sekali bertentan gan dengan Kitab ALLAH SWT. Antara isinya ialah mereka mengataka n bahawa ALLAH itu pelupa, menghukum manusia dengan tidak adil, cuba mengekalk an manusia di dalam kejahilan dan macam-macam lagi kekejaman yang mereka tuduhkan kepada ALLAH SWT.
2) Talmud.
Talmud adalah kumpulan tulisan pendita-pendita Yahudi. Mereka mendakwa bahawa tulisan-tulisan itu adalah kata-kata Nabi Musa (as). Talmud pula terbahagi kepada dua iaitu:
a. Talmud Babylon – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Babylon yang ditindas oleh kerajaan Babylonia . Dahulunya, ramai yahudi tinggal di Babil, Iraq. Mereka ditawan dari Palestin dan dibawa ke Babil untuk dijadikan hamba. Jadi kebanyaka n kerja-kerja mereka dimulakan di Babil(Babylon) .
b. Talmud Jerusalem – ditulis oleh yahudi-yahudi yang berada di Jerusalem .
Talmud Babylon adalah Talmud yang lebih besar dan lebih penting (40 Vol.). Kitab Talmud ini adalah jauh lebih kejam daripada Taurat tadi. Kitab ini memandang manusia sebagai haiwan dan ia membenark an segala kekejaman yang dilakukan terhadap manusia, kecuali terhadap orang Yahudi. Mereka juga mengaitka n segala perkara buruk yang mereka boleh kaitkan terhadap ALLAH SWT.
3) Kabala.
Kabala dipercaya i sebagai sebahagia n daripada Talmud tetapi isi-isinya adalah jauh lebih buruk dari isi Talmud.


Protokol Yahudi - Siri 2

Oleh : AMEER ABDULLAH
Asal Usul Protocols
Protocols ini merupakan satu dokumen yang dibentang kan dalam satu perjumpaa n orang-orang yahudi pada tahun 1897 di Switzerla nd. Dokumen itu bagaimana pun, jatuh ke tangan pihak Rusia. Seorang Rusia kemudian menterjem ahkannya ke dalam bahasa Rusia dan pada tahun 1905, mencetak buku itu di bawah nama ‘The Jewish Peril’ atau “Bahaya dari Kaum Yahudi”. Kemudian, pada tahun 1921, seorang wartawan British menterjem ahkan pula buku itu ke dalam bahasa Inggeris.
Buku yang ada pada kita hari ini sekurang-kurangnya telah dua kali diterjema hkan, iaitu ke dalam bahasa Rusia dan kemudian ke dalam bahasa Inggeris. Jadi telah banyak makna-maknanya yang lari dari maksudnya yang asal. Apa yang disampaik an ini adalah gabungan daripada 2 terjemaha n dalam bahasa Arab dan disemak pula dengan terjemaha n dalam bahasa Inggeris.
Sebelum pada itu, telah ada beberapa dokumen yang seumpama itu yang dijumpai pada tahun akhir 1770an (kurang pasti tarikh sebenar) Orang yang bertanggu ngjawab membawa dokumen itu ke Frankfurt telah mati dalam perjalana n. Dokumen itu dijumpai oleh polis Jerman yang kemudiann ya telah menyerbu kuil-kuil yang digunakan sebagai tempat perjumpaa n orang-orang yahudi itu. Di sana mereka menjumpai beberapa lagi dokumen yang seperti itu. Kuil-kuil itu kemudiann ya ditutup dan sebarang perjumpaa n di situ telah diharamka n.
Dokumen yang didapati pada tahun 1897 ini adalah lebih ‘detail’ daripada dokumen yang didapati pada tahun 1770an itu(kurang pasti tarikh sebenar). Pada tahun 1921, seorang wartawan British, Marsden, menterjem ahkan pula buku itu ke dalam bahasa Inggeris.
Tiada Perubahan pada Plan Asal
Sejak daripada itu, pihak yahudi dan media-massa (yang juga dikuasai oleh yahudi) telah cuba menafikan kebenaran buku itu dan mengatakan ia hanyalah ciptaan orang Kristian untuk memburukk an nama orang yahudi.
Walau apapun dakwaan mereka, kalau kita perhatika n betul-betul apa yang berlaku di dunia hari ini, kita akan dapati banyak persamaan dengan dokumen tersebut. Nampak jelas bahawa mereka sedang mengikuti perancang an dalam dokumen itu selangkah demi selangkah . Sebab itulah Protocols ini cukup penting kerana ia memberika n kita rancangan-rancangan musuh untuk masa hadapan.
Ada beberapa sebab mengapa mereka tidak menukar perancang an mereka walaupun ia telah diketahui orang:
1) Sekarang ini adalah telah lewat bagi mereka untuk membuat apa-apa perubahan kepada perancang an mereka.
2) Sasaran utama mereka iaitu orangrama i sama ada Islam atau Kristian, masih belum sedar dan sentiasa sibuk dengan kerja-kerja mereka seharian. Mereka sama ada tidak tahu tentang perancang an jahat yahudi itu atau mereka tahu tetapi tidak mengangga pnya sebagai sesuatu yang serius.
3) Kumpulan yahudi ini mengangga p bahawa apa yang mereka buat itu adalah berpatuta n kerana mereka adalah golongan minoriti dan sentiasa ditindas.
4) Sukar bagi mereka sekarang untuk membuat perancang an baru yang lebih baik dari yang telah ada sekarang. Jadi mereka akan terus menggunak an perancang an yang sedia ada.
Matlamat Menghalal kan Cara
Lebih kurang satu pertiga daripada Protocols itu menyentuh tentang psikologi manusia, satu pertiga lagi tentang apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai matlamat mereka dan sebahagia n Iagi ialah bagaimana mereka akan menubuhka n kerajaan mereka untuk memerinta h dunia. Isi-isinya adalah lebih kurang sama dengan risalah-risalah Freemason . Freemason mempunyai kitab mereka sendiri iaitu “Morals And Dogmas”. Freemason ada 33 ‘degree’ dan bagi tiap-tiap degree itu, ketua mereka akan mengkaji sesuatu topik itu dan memberika n penyampai an kepada pengikut-pengikutnya.
Jadi ini menguatka n Iagi hujah bahawa Protocols itu memang dirancang oleh kaum yahudi dan mereka akan menggunak an apa saja tipu-helah dan kekejaman yang boleh mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka iaitu untuk menguasai dunia. Bagi mereka, mereka adalah satu kumpulan minoriti, jadi apa saja kekotoran atau kejahatan yang mereka gunakan adalah dibolehka n demi untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Slogan mereka ialah ‘matlamat menghalal kan cara’.

Protokol Yahudi - Siri 3

Oleh : AMEER ABDULLAH
Objektif Yahudi
Tujuan kaum yahudi itu ialah untuk menubuhka n satu kerajaan yang akan menguasai seluruh dunia dan mereka sendiri menguasai kerajaan tersebut. Kerajaan itu akan diketuai oleh seorang ‘dictator’ atau pemimpin kuku besi, dan doa akan dibantu oleh dua orang penolong.
Mereka akan menukar sistem cukai daripada cukai pendapata n (income tax) kepada cukai harta atau simpanan (property tax). Sistem cukai ini adalah bersamaan dengan sistem zakat kita tetapi mungkin kadar yang akan mereka gunakan adalah jauh lebih tinggi daripada kadar zakat. Mereka akan gunakan sistem cukai itu kerana mereka tahu sistem zakat Islamlah yang paling baik, dan sistem yang ada sekarang ini hanya akan membawa kepada kemusnaha n dan kehancura n. Jadi apabila mereka memerinta h kelak, walaupun penuh dengan kekejaman dan pemerasan, orang akan berkata bahawa sekurang-kurangnya sistem yang ada sekarang ini adalah lebih baik daripada sistem yang ada dahulu.
Pandangan Terhadap Manusia Lain
Mereka cukup memandang rendah dan hina kepada manusia-manusia lain. Mereka memandang manusia sebagai haiwan yang hanya mengikut hawa nafsu mereka. Melalui analisa psikologi yang mereka lakukan, Protocols itu mengataka n bahawa manusia lebih cenderung untuk melakukan kejahatan daripada kebaikan. . Ini adalah bertentan gan dengan ajaran Islam.
Mengikut Islam, manusia adalah lebih cenderung untuk melakukan kebaikan daripada kejahatan . Hanya apabila dipaksa, baru mereka akan terpesong dari jalan yang benar. Protocols itu juga menyebut bahawa manusia bila berada dalam satu kumpulan, kelakuan mereka akan berubah mengikut kumpulan itu. Kuasa dari satu kumpulan itu adalah satu kuasa yang cukup kuat dan boleh memusnahk an apa saja jika kita pandai menguasai nya.
Kandungan Risalah Freemason
Jika dibanding kan dengan Protocols, risalah-risalah Freemason adalah lebih umum dan tidak sejelas seperti Protocols . Ini adalah kerana Protocols itu hanya untuk bahagian atasan sahaja, manakala risalah Freemason pula adalah untuk mereka-mereka yang masih di peringkat bawah. Mereka tidak mahu mendedahk an tujuan jahat mereka kepada ahli-ahli yang masih baru. Jadi, risalah-risalah Freemason ditulis dengan lebih berhati-hati, ditulis seolah-olah mereka bertujuan baik dan sebagainy a.
Contohnya: Mungkin dalam risalah Freemason, ditulis bahawa manusia akan jadi lemah dan tidak dapat bekerja selepas daripada peperanga n demi peperanga n, dan tamaddun akan musnah melalui peperanga n. Dari sudut ini kita akan nampak seolah-olah mereka bersimpat i dengan nasib manusia, tetapi hanya bahagian atasan sahaja yang memahami akan maksud sebenar tulisan itu; iaitu peperanga n ialah cara yang boleh mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka untuk menguasai dunia, negeri yang sedang berperang akan terlalu sibuk untuk memikirka n masalah lain dan selepas perang pula mereka akan jadi lemah. Jadi peperanga n akan memudahka n lagi mereka mencapai tujuan jahat mereka.
Menyembun yikan Manusia dan Sejarah Kegemilan gannya
Satu lagi cara ialah mereka menyembun yikan manusia dari sejarah manusia itu sendiri, dari sejarah mengenai kejayaan dan pencapaia n manusia di zaman silam. Ini adalah kerana sebuah negeri yang tahu bahawa mereka dahulu adalah sebuah negeri yang kuat akan tebih yakin dengan diri mereka dan dengan sendiriny a akan menjadi lebih kuat dan sukar dikalahka n.
Begitulah sebalikny a dengan negeri yang tidak tahu akan sejarah kekuatan mereka Apabila kita tidak tahu sejarah kita, kita juga tidak akan tahu tentang pencapaia n atau kekuatan kita di masa dahulu. Contohnya dari segi penulisan buku. Kita tidak akan tahu bahawa orang-orang Malaysia dahulu ada menulis buku-buku seperti seerah, fiqah dan Iain-lain. Bila kita membaca buku-buku seperti itu, kita akan merasakan bahawa ia datang dari luar. Perkara seperti ini akan membuatka n kita merasa rendah berbandin g dengan kalau kita tahu bahawa kita mempunyai sejarah yang gilang-gemilang.


Protokol Yahudi - Siri 4

Oleh : AMEER ABDULLAH
PBB sebagai Wasilah
Jadi bagaimana kah mereka akan sampai kepada tujuan mereka untuk menguasai dunia itu?. Caranya ialah melalui Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) atau United Nations. Kuasa PBB akan semakin bertambah dan mereka akan memerinta h dunia melalui PBB. Semua kerja-kerja mereka akan dilakukan atas nama PBB dan tidak ada negeri lain yang akan dapat menghalan g mereka.
Ada banyak tanda-tanda yang menunjukk an bahawa mereka akan memulakan ini pada tahun 2000 dan pemimpin pertama mereka akan naik selepas Boutros Ghali atau selepas orang yang naik selepas Boutros Ghali. Pemimpin mereka yang akan naik pada masa itu ialah orang yahudi.
Salah satu dari tanda-tanda yang menunjukk an bahawa mereka ingin menjadika n PBB semakin kuat ialah baru-baru ini Boutros Ghali meminta tiap-tiap negeri di dunia ini menghanta rkan 1,000 orang tentera kepada PBB (Jumlahnya ialah 160,000) dan semua tentera ini akan diletakka n di bawah kuasanya. Ini akan menjadika n beliau salah seorang dari orang yang paling kuat di dunia dan ditambah pula dengan kekuatan moral yang ada di belakang PBB kerana semua tindakann ya akan dilakukan atas nama PBB, bukan atas nama sesebuah negeri. Dan ini hanyalah sebagai permulaan nya sahaja. Ada banyak lagi tindakan-tindakan lain di dalam perancang an mereka untuk menguasai dunia.
Janji Allah Pasti Berlaku
Tetapi, apa yang harus kita ingat ialah janji kemenanga n dari ALLAH untuk orang-orang yang beriman. Sama ada kita akan mengalahk an mereka sebelum mereka membina kerajaan mereka, atau mereka akan dapat menubuhka n kerajaan mereka dahulu dan kita akan mengalahk an mereka selepas daripada itu hanya ALLAH sahajalah yang Maha Mengetahu i.
Ada banyak ayat-ayat ALLAH di dalam Al Quran yang mencerita kan tentang kerja-kerja jahat orang yahudi. Kerja-kerja jahat mereka itu adalah besar dan bercorak antaraban gsa, bukan untuk merosakka n tempat-tempat tertentu sahaja.
Firman ALLAH, maksudnya:
“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu (Lauh Mahfudz): ‘Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombon gkan diri dengan kesombong an yang besar.’
Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu. Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka bermahara jalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti tertaksan a.
Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahk an mereka kembali dan Kami membantum u dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramk an muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaima na musuh-musuh kamu memasukin ya pada kali pertama dan untuk membinasa kan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.
Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahk an rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhaka an) , nescaya Kami kembali (mengazabm u) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.’ (Al Israa’: 4-8)
Dalam bahagian yang lain pula, ALLAH berfirman, maksudnya:
“Dan sesungguh nya Kami telah memberika n kepada Musa sembilan buah mu’jizat yang nyata, maka tanyakanl ah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir’aun berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir’.
Musa menjawab: ‘Sesungguhnya kamu telah mengetahu i, bahawa tiada yang menurunka n mu’jizat-mu’jizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan sesungguh nya aku mengira kamu, hai Fir’aun, seorang yang akan binasa’.
Kemudian (Fir’aun) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikut-pengikutny a) dari bumi (Mesir) itu, maka Kami tenggelam kan dia (Fir’aun) serta orang-orang yang bersama dia seluruhny a, dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israil: ‘Diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangki t, nescaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur (dengan musuhmu).”
(Al Israa’: 101-104)
Manakala hadith pula, ada satu sabda Rasululla h (saw), yang maksudnya:
“Hari Qiamat tidak akan datang sebelum umatku berperang dengan orang-orang yahudi. Orang-orang Islam akan membunuh orang-orang yahudi. Bahkan pada masa itu, batu-batu dan pokok-pokok pun akan memberita hu orang-orang Islam, “Wahai Muslim, wahai hamba ALLAH, ada yahudi bersembun yi di belakangk u, datang dan bunuhlah dia,” kecuali ‘Al Gharkat’. Sesungguh nya Al Gharkat itu adalah pokok yahudi.” (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)
Sekarang ini kita boleh dapati banyak sekali pokok-pokok gharkat ditanam di Israel. Jadi kita dapat lihat bahawa yahudi pun percaya kepada hadith-hadith Rasululla h (saw).
Ada satu kejadian yang berlaku di Israel pada tahun 1967, setelah mereka berjaya menawan Al Aqsa. Menteri pertahana n Israel pada masa itu, Monshe Dayan, pergi melawat salah satu tempal yang baru mereka tawan. Ada seorang budak muda di situ yang melaungka n kepada Moshe Dayan bahawa mereka akan melawan dan mengalahk an Israel. Lalu dijawab oleh Moshe Dayan,
“Bukanlah kami tidak mempercay ai Nabi kamu, tetapi bukan kamu yang akan kalahkan kami.”
Maksudnya, orang-orang Palestin sahaja tidak akan dapat mengalahk an Israel, tetapi orang-orang Islamlah yang akan dapat mengalahk an mereka kelak, Insha ALLAH.
Para mufassiri n dahulu tidak ada yang meramalka n bahawa yahudi akan naik kembali setelah mereka dikalahka n oleh orang-orang Islam. Mereka menafsirk an ayat yang mengataka n yahudi akan berkuasa dua kali dan kemudian dikalahka n itu sebagai, yang pertamany a, ketika Babylon menyerang orang-orang yahudi dan menawan tiga puak yahudi (daripada 12 puak) dan membawa mereka ke Babylon. Kali kedua pula menurut mereka adalah ketika Babylon atau Rom memusnahk an Palestin. Tidak pernah terfikir oleh mereka bahawa Islam akan dijatuhka n setelah ia naik untuk kali pertamany a dan yahudi akan dapat menguasai Palestin kembali.
Tetapi para mufassiri n sekarang berpendap at bahawa kali pertama yahudi berkuasa itu adalah ketika sebelum kenaikan Islam di Madinah dahulu dan kali keduanya ialah sekarang dan InsyaAlla h kitalah yang akan memusnahk an mereka pada kali ini seperti yang telah disebut di dalam hadith Rasululla h (saw) itu tadi.


DAJJAL (BAB 19)
 
 
19. DAJJAL MENGELUAR KAN KEKAYAAN BUMI

Dalam Hadits diterangk an bahwa kekayaan bumi akan mengikuti Dajjal. Ini mengisyar atkan penemuan orang-orang Eropa akan kekayaan bumi yang terpendam . Dimana ada kekayaan bumi yang terpendam, baik yang berupa mas, perak, besi, batubara, minyak dan bahan-bahan mineral, pasti diketemuk an oleh orang-orang Eropa. 

Semua kekayaan itu, baik di Barat maupun di Timur, diusahaka n oleh orang-orang Eropa. Setelah dikeluark an dari perut bumi, bahan-bahan itu dibuat barang-barang yang oleh bangsa Eropa digunakan untuk menjajah bangsa lain di dunia. Selain itu mereka mengusaha kan daerah padang pasir yang tandus dijadikan daerah yang subur dengan memberiny a saluran air. 

Singkatny a, semua kekayaan bumi baik yang berupa mineral maupun hasil tanaman, dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Semua kekayaan mengikuti Dajjal, dan keuntunga n bangsa-bangsa Eropa semakin bertambah, sedangkan bangsa-bangsa lain di dunia hanya dijadikan buruh mereka untuk menghasil kan bahan-bahan mentah guna kepenting an industri mereka. 

Sejumlah besar mas dan kekayaan dunia baik di India, di Afrika dan negara-negara Timur, semuanya dikuras habis untuk ditumpuk di Eropa dan Amerika. Alangkah hebatnya ru'yah Nabi SAW tigabelas abad yang lampau tentang keadaan yang kita alami sekarang ini. Alangkah baiknya jika ru'yah itu diberitah ukan kepada orang-orang yang disesatka n oleh kekayaan, kemewahan dan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa, hingga bertekuk lutut di hadapan mereka. Hendaklah mereka suka merenungk an ketajaman penglihat an rohani Nabi SAW yang beberapa ratus tahun sebelumny a, dapat melihat gambaran dunia sekarang ini dengan segala perincian nya sehingga beliau mampu memberi gambaran yang jelas kepada bangsa Arab ketika itu.


20. KAWAN-KAWAN DAJJAL HIDUP SENANG, DAN MUSUH-MUSUH DAJJAL HIDUP SENGSARA.

Sudah terang bahwa memeluk agama Dajjal adalah cara yang sebaik-baiknya untuk menghorma ti dan bersahaba t dengan Dajjal. Hadits yang menerangk an bahwa pengikut-pengikut Dajjal akan senang hidupnya, ini berlaku pula bagi orang-orang yang bersumpah setia kepadanya . Ambillah misalnya keadaan di lndia. Orang-orang yang sebelum masuk Kristen termasuk golongan rakyat yang hidup sengsara, kini mereka menjadi orang-orang kaya dan berkedudu kan tinggi. 

Kekayaan yang diambil dari segala penjuru dunia dan ditumpuk di Eropa dan Amerika; jika ini akan diambil sedikit untuk negara-negara lain di dunia; maka pertama-tama, bagian itu dibagikan kepada negara-negara Timur yang menganut agama Dajjal dengan memberika ri kepada mereka gaji-gaji yang memuaskan . Alangkah benarnya gambaran Hadits tentang hal ini:

"Ia (Dajjal) akan membawa gunung-roti, semua orang menderita kesukaran, kecuali orang-orang yang mengikuti nya".

Sungguh benar bahwa jaminan yang terbaik bagi keamanan ekonomi sekarang ini ialah memeluk agama Kristen. Orang-orang yang tak mau mengambil jalan ini dan tak mau hidup rukun dengan mereka, pasti akan mengalami kehidupan yang sukar dan sengsara. Alangkah benarnya gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW:

"Barang siapa mengikuti Dajjal, ia akan diberi makan, akan tetapi ia dijadikan kafir" (Kanzul-'Ummal, jilid VII, halaman 2104).

Lepas dari orang-orang yang sepenuhny a menganut agama Dajjal, ada pula orang yang bermain-mata dan mengambil muka dengan Dajjal, hanya karena mengejar uang semata-mata. Inilah golongan manusia yang dituju oleh Hadits berikut ini :

"Kami bersahaba t dengan Dajjal, sekalipun kami tahu bahwa ia kafir. Kami bersahaba t dengan Dajjal agar kami dapat makan dari Persediaannya."

Inilah hamba-hamba perut yang menari-nari menurut irama Dajjal. mereka mengerjak an hal-hal yang bertentan gan dengan agama, bangsa dan negara, hanya karena sesuap nasi. Tujuan Dajjal memberi makan orang-orang ini ialah agar mereka menjadi orang yang tak beragama, sekalipun Dajjal tak berhasil memasukka n mereka dalam agamanya; setidak-tidaknya Dajjal berhasil membikin mereka acuh-tak acuhterha dap agama mereka sendiri. Jika tidak demikian, apakah tujuan missi Kristen dan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi? Sebenarny a sistem pendidika n yang diberikan kepada anak-anak kita, itu hanya bertujuan untuk memisahka n mereka dari agama dan Allah. Dan apakah yang dijadikan daya-penarik pendidika n ini? Tiada lain hanyalah diberinya mereka hak untuk mendapatk an pekerjaan, jadi kembali lagi kepada persoalan perut dan roti.


21. PERTEMUAN DAJJAL DENGAN ARWAH ORANG-ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DAN PERCAKAPA NDAJJAL DENGAN MEREKA.

Walaupun Dajjal amat sibuk dalam urusan duniawi, namun Dajjal tak mengabaik an bisikan kodrat yang membisikk an kehidupan di luar dunia. Maka dari itu Dajjal memperlih atkan perhatian nya di lapangan ini, yang lazim disebut "Spritisme". Di lapangan ini Dajjal mengaku mempunyai ilmu bagaimana caranya agar orang dapat berhubung an dengan arwah orang-orang yang sudah mati, dan bagaimana bercakap-cakap dengan mereka. Hadits berikut ini menerangk an tentang perbuatan yang luar biasa ini:

"Bersama-sama Dajjal akan dibangkit kan setan-setan yang rupanya mirip dengan orang-orang yang telah meninggal, apakah itu ayah ataukah saudara mereka".

Hadits lain lagi:

"Setan-setan akan bercakap-cakap dengan manusia".

Selain setan-setan itu mirip rupanya dengan orang-orang yang sudah meninggal, mereka dapat pula bercakap-cakap dengan manusia. Apa yang dilukiska n oleh Nabi SAW ini yang dapat disebut gerakan "spiritism e" sungguh-sungguh membuktik an hebatnya ramalan beliau. 

Orang yang berkecimp ung dalam gerakan ini tahu benar bagaimana mengatur ruangan yang khusus dipersiap kan untuk ini, dan bagaimana mengatur peneranga n lampu yang digunakan khusus untuk ini. Kemudian bagaimana caranya melaksana kan apa yang disebut medium yang dapat mewujudka n bayangan arwah orang-orang yang sudah meninggal, yang bercakap-cakap dengan manusia; mereka kelihatan sebentar, lalu menghilan g lagi. 

Dan orang-orang yang menghadir i pertemuan ini kadang-kadang mengalami perubahan pikiran, seperti halnya orang-orang India yang diubah pikiranny a sehingga mereka melihat perwujuda n arwah, yang asalnya hanya dari angan-angan mereka sendiri. Apakah "Spiritism e" itu mengandun g kebenaran atau tidak adalah soal lain. Adapun yang kami persoalka n ialah bahwa Nabi SAW telah memberi gambaran yang benar tentang ilmu sihir (magi) yang dilakukan oleh Dajjal, yang diramalka n oleh beliau dengan kata-kata yang terang, lima belas abad yang lampau. 

1 comment:

Unknown said...

Dibuka pendaftaran on line
PENDAFTARAN PASUKAN KOMANDO BENDERA / PANJI HITAM
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah. Khilafah Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat.
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami dalam naungan Negara Khilafah Islam.
Menjadi Tentara Islam Yang Tangguh dan Menakutkan Bangsa Yahudi dan Bangsa-bangsa Musyrikin dan Mari Berjihad dalam Khilafah Islam.
Sudah Tiba Akhir Zaman, Kini Saatnya Berperang untuk Tegaknya dan Jaya Kedaulatan dan Kekuasaan Dinul Islam.

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

Bunuh Rasa Pengecutmu, Bunuh Jiwa Budak dalam Pikiranmu, Takutlah hanya pada Allah SWT saja, Mari Gelorakan Jihad Perang yang ada di Dadamu, Songsonglah Kemuliaan Hidup dengan Berjihad di bawah Naungan Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu.

Dimanakah orang-orang mukmin perindu syurga, perindu ampunan Allah SWT, Kami sedang menantikan kehadiran orang-orang mukmin yang Ikhlas bergabung menjadi pejuang islam di akhir zaman

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Anda Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam Bukan Menjadi bagian dari Bangsa-bangsa berdasarkan Daerah, suku.

Tinggalkan Semua Kemusyrikan Mari Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam.

Tinggalkan Belenggu Jahiliyah, mari Berjalan Menuju Keridhoan Allah SWT dengan As Sunnah Rasulullah SAW dan para Sahabatnya.

Kini Saatnya Meledakkan Api Jihad Akhir Zaman Mari Perangi Para Thogut Mulkan Jabriyan.

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: "Berperanglah kamu pada jalan Allah", lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit sekali.
Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tinggalkan dan hancurkan semua Ideologi orang-orang kufur Mari Hunus Pedang kalian.
Hancurkan Semua Setan-Thagut, sehingga tidak ada lagi Tuhan-Tuhan Manusia yang disembah manusia Kecuali Menyembah Allah yang Esa yang Maha Gagah Perkasa.

INGAT ! Orang-orang yang tidak mau melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah untuk berjihad, adalah dimurkai, dibenci, dilaknati oleh Allah swt dan akan disiksa di akhirat nanti.

Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah SWT!

Bilakah anda berminat untuk menjadi pembela dan tentara Islam
kehadiran anda kami tunggu di alamat email pendaftaran
Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

email : dimelayu@hmamail.com