Pages

Tuesday, March 16, 2010

MENGENALI RASULULLAH S.A.W.


1.         Biodata Rasulullah SAW

            a.         Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.

            b.         Tarikh Lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April  
571 Masehi (dikenali sebagai Tahun Gajah; sempena peristiwa        tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah).

c.                  Tempat Lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah.

d.         Nama Bapa : Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.

e.         Nama Ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf.

f.          Pengasuh Pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu
Aiman, Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW).

g.         Ibu Susu Pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

h.         Ibu Susu Kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah (lebih
dikenali Halimah As-Saadiah. Suaminya bernama Abu Kabsyah).

2.         Peristiwa-Peristiwa Penting

a.         Usia 5 Tahun. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya.

b.         Usia 6 Tahun.

(1)        Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan    
meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak    di antara Makkah dan Madinah)

(2)        Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib.


c.         Usia 8 Tahun.

(1)        Datuknya, Abdul Muttalib pula meninggal dunia.

(2)        Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.


d.         Usia 9 Tahun.(Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).

(1)        Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam
atas urusan perniagaan.

(2)        Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani
bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.


e.         Usia 20 Tahun.

            (1)        Terlibat dalam peperangan Fijar . Ibnu Hisyam di dalam    
kitab ' Sirah ’ jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.

(1)        Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul ' ; perjanjian damai untuk
memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah.


f.          Usia 25 Tahun.


(1)               Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan
barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah.
(2)                 Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.

(3)                 Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.

(4)        Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500
dirham.g.         Usia 35 Tahun.

(1)        Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding
Kaabah.

(2)        Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-
pembesar dan penduduk Makkah.

(3)        Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan
' Hajarul-Aswad ' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan
batu tersebut.


h.                  Usia 40 Tahun. Menerima wahyu di gua Hira ' sebagai perlantikan
menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.


i.          Usia 53 Tahun.

(1)        Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh
Saidina Abu Bakar Al-Siddiq.

(2)        Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24
September 622M.

j.          Usia 63 Tahun. Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-
Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11Hijrah/ 8 Jun 632 Masihi.


3.      Isteri-Isteri Rasulullah S.A.W

a.         Khadijah Binti Khuwailid.

b.         Saudah Binti Zam'ah.

c.         Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar).

d.         Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab).

e.         Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.

f.          Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).

g.         Zainab Binti Jahsy.

h.         Maimunah Binti Harith.

i.          Safiyah Binti Huyai bin Akhtab.

j.          Zainab Binti Khuzaimah (digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin).


4.         Anak-Anak Rasulullah S.A.W.

a.                  Qasim.

b.                  Abdullah.

c.                  Ibrahim.

d.                  Zainab.

e.         Ruqaiyah.
.          
f.          Ummi Kalthum.

g.                  Fatimah Al-Zahra’.


5.         Anak Tiri Rasulullah S.A.W.  Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada Saidatina Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda).


6.         Saudara Sesusu Rasulullah S.A.W.

a.                  Ibu Susuan / Saudara Susuan.

(1)        Thuwaibah / Hamzah.

(4)                 Abu Salamah Abdullah bin Asad

b.                  Saudara Susuan.

(1)               Halimah Al-Saidiyyah / Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib

(2)               Abdullah bin Harith bin Abdul ' Uzza

(3)               Syaima ' binti Harith bin Abdul ' Uzza

(4)               ‘Aisyah binti Harith bin abdul ' Uzza

7.         Bapa dan ibu saudara Rasulullah SAW (anak-anak kepada Abdul
Muttalib)

a.                  Al-Harith.

b.                  Muqawwam.

c.                  Zubair.

d.                  Hamzah ***

e.                  Al-Abbas ***

f.                    Abu Talib.

g.                  Abu Lahab (nama asalnya Abdul Uzza).

h.                  Abdul Ka ' bah.

i.                     Hijl.

j.                     Dhirar.

k.                  Umaimah.

l.                     Al-Bidha (Ummu Hakim).

m.                Atiqah ##

n.                  Arwa ##

o.                  Umaimah.

p.                  Barrah.

q.                  Safiyah (ibu kepada Zubair Al-Awwam) ***

Nota :

*** Sempat masuk Islam.
## Ulama berselisih pendapat tentang Islamnya.

Sabda Rasulullah SAW :

"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga." (Riwayat Al-Sajary daripada
Anas )

No comments: