Pages

Thursday, January 28, 2010

Tipuan Syaitan Terhadap Mereka Yang Beribadat

Tipuan Syaitan Terhadap Mereka Yang Beribadat
Fiqih Quran & Hadist Oleh : Redaksi 16 Sep, 05 - 2:10 am

Adapun tipuan serta ajakan syaitan terhadap manusia agar meninggalkan beribadah kepada Allah Taala ada 7 macam jalan;

1. Syaitan melarang manusia, agar jangan taat kepada Allah. Orang-orang yang dipelihara Allah, akan menolak ajakan itu dan akan berkata:
Aku sangat memerlukan sekali kepada pahala dari Allah, kerana aku harus mempunyai bekal dari dunia untuk akhirat yang kekal abadi.

2. Bila pujukan pertama tidak berhasil, maka syaitan mengajak manusia untuk mengakhiri taat; nanti saja atau kalau sudah tua, dan sebagainya. Orang-orang yang terpelihara akan menolak ajakan itu dan akan berkata:
Ajalku bukan pada tanganku; jika aku menunda-nunda amal hari ini untuk esok, maka amal hari esok bila akan aku kerjakan, padahal tiap-tiap hari dan waktu mempunyai amal tersendiri dan hak hukum waktunya.

3. Kadang-kadang syaitan akan mendorong manusia supaya terburu-buru mengerjakan amal baik dengan amat segera dan katanya: Ayuh' cepat-cepat beramal supaya engkau dapat memburu lagi amal lainnya. Orang-orang yang selamat tentu menolak dan berkata:
Amal yang sedikit tapi sempurna lebih baik daripada amal banyak tetapi tidak sempurna. Dalam hal Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda dengan maksud:
"Tergopoh-gopoh itu pembawaan dari syaitan, kecuali dalam lima perkara;
1. Mengkahwinkan anak perawan jika telah sampai waktunya.
2. Membayar hutang jika sudah sampai janjinya.
3. Menguruskan mayat bila datang ajalnya.
4. Menghormati tetamu di kala ia datang bertandang.
5. Bertaubat setelah mengerjakan dosa.

4. Syaitan itu lalu menyuruh manusia supaya mengerjakan amal baik dengan sempurna sebab kalau tidak sempurna nanti dicela oleh orang lain. Orang-orang yang terpelihara tentu menolaknya dan akan berkata;
Untuk saya cukup dinilai oleh Allah sahaja dan tidak ada faedahnya beramal kerana manusia. Ini adalah isyarat supaya manusia Riya' dalam amalnya.

5. Setelah itu syaitan menancapkan perasaan dalam hati orang yang beramal dengan mengatakan; Betapa tingginya darjatmu dapat beramal sholeh dan betapa pula cerdikmu dan kesempurnaanmu. Orang-orang yang baik akan menjawab

bahawa semua keagungan dan kesempurnaann itu kepunyaan Allah, bukan kekuatan atau kekuasaan aku. Allahlah yang memberi taufiq kepadaku untuk mengerjakan amal yang Ia redhoi, dan memberikan ganjaran yang besar dengan anugerah kurniaNya. Jika sekiranya tanpa kurnia Allah, maka apalah harganya amalku ini dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah kepadaku, di samping dosaku yang banyak pula.
Tidak dapat berkata-kata dan mengamalkan begini melainkan mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang Ilmu Tasauf atau Ilmu Makrifat.

6. Setelah jalan kelima gagal, maka syaitan mengajukan jalan yang keenam. Jalan ini lebih hebat dari yang disebut tadi, dan tidak akan bisa selamat terhadapnya kecuali orang yang cerdik dan hidup fikirannya. Syaitan itu berkata, membisikkan di hati manusia: "Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan Sir, jangan diketahui oleh manusia sebab Allah jualah yang akan menzhohirkan amalmu nanti terhadap manusia dan akan mengatakan bahawa engkau adalah seorang hamba Allah yang ikhlas". Syaitan itu mencampur-baurkan terhadap setiap orang yang beramal dengan amal tipuannya yang lemah sekali. Dengan ucapannya itu, syaitan bermaksud untuk memasukkan sebahagian daripada penyakit Riya'. Orang yang terpelihara oleh Allah akan menolak ajakan syaitan itu dengan mengatakan;

Hai Malaun (yang dilaknat) tiada henti-henti engkau menggodakaku untuk merosakkan amal dan ibadatku dengan berbagai-bagai jalan dan sekarang engkau berpura-pura seolah-olah akan memperbaiki amalku, padahal maksudmu untuk merosakkannya. Aku ini hamba Allah dan Allahlah jua yang menjadikan aku. Kalau Allah SWT. berkehendak menzhohirkan amalku atau menyembunyikannya; dan kalau berkehendak menjadikan aku mulia atau hina, ini adalah urusan Allah. Aku tidak gelisah apakah amalku itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia atau tidak kerana itu bukan urusan aku sebagai seorang hamba Allah.

7. Setelah gagal syaitan itu menggoda dengan jalan keenam, maka ia menggoda lagi dengan jalan ketujuh dengan mengatakan; "Hai manusia..tidak perlu engkau menyusahkan dirimu untuk beramal ibadah, kerana jika engkau telah ditetapkan oleh Allah pada masa azali dan dijadikan makhluk yang bahagia, maka tidak menjadi mudorat apa-apa bagi engkau untuk meninggalkan amal, engkau akan tetap menjadi seorang yang bahagia. Sebaliknya jika engkau dikehendaki Allah menjadi orang yang celaka, maka tidak ada gunanya lagi engkau beramal dan tetaplah engkau celaka".Orang-orang yang terpelihara oleh Allah tentu akan menolak godaan ini dengan mengatakan:

Aku ini seorang hamba, berkewajipan menurut perintah Tuhanku. Tuhan Maha Mengetahui , menetapkan sekehendakNya dan berbuat apa saja yang dikehendakiNya. Amalku tetap akan bermanfaat, walau bagaimanapun keadaanku. Jika aku dijadikan seorang yang seorang yang berbahgia, aku tetap perlu beribadah untuk menambah pahala, dan jika aku dijadikan seorang yang celaka, aku tetap harus beramal ibadah, supaya tidak menjadi penyesalan bagi diriku meninggalkan amal itu.

Jika sekiranya aku dimasukkan neraka, padahal aku taat, aku lebih senang daripada jika dimasukkan neraka kerana aku maksiat. Tetapi tidak akan demikian keadaannya kerana janji Allah pasti terjadi dan sabdaNya pasti benar. Allah telah menjanjikan kepada siapa yang beramal taat kepadaNya akan diberi ganjaran. Siapa-siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan pasti akan dimasukkan ke Syorga. Jadi masuknya, seseorang ke Syurga bukanlah kerana kekuatan amalnya, tetapi kerana janji Allah semata yang pasti dan suci.

Oleh kerana itu, sedarlah wahai hamba Allah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, sesungguhnya urusan taat kepada Allah seperti yang engkau lihat dan dengar bahawa banyak sekali godaan dan tipuan syaitan untuk menggagalkannya. Qiyaslah segala urusan dan tingkah laku kepada keadaan tersebut, dan bermohonlah pertolongan kepada Allah agar engkau dilindungi dan dipelihara dari kejahatan syaitan ini, kerana sega sesuatu benda di bawah kekuasaan Allah dan kepada Allah kita mohon Taufiq untuk mendapatkan keridhoaanNya.

TIDAK ADA DAYA UNTUK MENINGGALKAN MAKSIAT DAN TIDAK ADA KEKUATAN UNTUK MENGERJAKAN TAAT, KECUALI DENGAN PERTOLONGAN ALLAH YANG MAHA LUHUR DAN MAHA AGUNG

Hizbusy Syaithon (Parti/Tentera Syaitan)


Hizbusy Syaithon (Parti/Tentera Syaitan) Isnin, 17 November 2008 18:11 Oleh Alm Ust Rahmat Abdullah

Kali ini kita mengambil tema Hizbut Syaitan, ertinya Parti Syaitan.
Tentu saja kita tidak ingin bangsa kita dihina terus menerus dengan
gambaran-gambaran bodoh yang meracuni fikiran anak-anak kita, dengan
pengenalan-pengenalan yang salah tentang syaitan melalui filem-filem.

tidak berfaedah, murahan, yang mempersempitkan otak, membuat anak-anak menjadi
penakut dengan gambaran-gambaran yang salah dan menyimpang. Barangkali
tidak semuanya salah tetapi lebih banyak salahnya daripada benarnya
yang digambarkan dalam bermacam khayalan.

Salah satu hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini
ialah bermusuhan. Mungkin mengejutkan, kenapa kita harus bermusuhan?
Bukankah kita harus mencari sahabat. Tidak benar. Mencari sahabat itu
perlu bahkan dikatakan lebih susah mencari seorang sahabat daripada
mencari musuh. Tanpa mencari pun kita juga mudah bertemu musuh.
Berjalan di depan orang ramai tanpa bertegur sapa dengan sifat sombong,
berkata yang tidak menyenangkan sudah cukup untuk mendapatkan musuh.

Jadi realitinya kita sebagai muslim bahawa dalam hidup ini
kita harus mengambil musuh dan harus punya musuh. Siapa yang dimaksudkan?
Itulah yang Allah firmankan " Innasy syaithoonalakum 'aduwwun,
"Sesungguhnya syaitan itu untukmu adalah musuh". Saya jelaskan struktur
ayatnya :

Inna, dengan sungguh, kata penguat disebut talkit.
Asysyaithon, dengan alif lam ta'riful jism satan
Dengan jelas kita harus tahu tandanya atau cirinya kalau begitu. Tidak
dikatakan syaitan musuh tapi diajukan dulu.

Lakum, untuk kamu
'Aduwwun sama dengan musuh
Dengan mengatakan lakum lebih dulu, kita mendapatkan pelajaran, bukan
untuk kerbau syaitan itu, bukan untuk lipas, bukan untuk haiwan,
atau benda-benda, tetapi untuk kamu jenis manusia, ingat musuh kamu!

Tetapi karena kita sering lupa pernyataan yang sudah sengat
jelas innasy syaithoona lakum 'aduwwun ternyata perlu ditambahkan,
dilengkapi, dan bukan karena dia kurang, lebih kepada pelajaran buat
kita. Fattakhidzuhu 'aduwwa, perlakukanlah syaitan itu, posisikan
dirimu sebagai musuh. Ada pernyataan anggaplah syaitan itu sebagai
musuh. Kalau cuma dianggap tidak cukup. Untuk itu kita perlu mengenal
beberapa hal :

1. Definisi

Khusus dengan segala hal yang berkaitan dengan hizbut syaitan,
parti syaitan, kita berikan disini jenis-jenisnya, ada jin, iblis, dan
syaitan. Kita tidak ingin mendalamkan masalah ini, cuma sekilas ada
golongannya :

a. Jenis pertama itu, induk dan pokoknya Al Jin. Al jin itu berasal
dari kata janah artinya gelap. Dalam Al Qur'an ada kata falamma janah
alaihi lailu, artinya ketika malam menjadi gelap. Pokok-pokok yang
lebat sampai gelap bawahnya disebut janah. Yang di dalam kandungan, di
dalam plasenta ibu, di dalam gelapnya disebut janin. Orang yang
akalnya tidak bekerja dengan baik karena tertutup disebut majlun,
tergelapkan. Jin makhluk yang tidak terlihat oleh mata kasar. Janah
pelindung untuk kita tetapi tidak mampu menembusi senjata lawan. Itu akar kata
yang sama mempunyai makna berbeza karena penggunaan yang berbeza.

Kemudian golongan jenis jin buatan asasnya adalah api. Allah
firmankan wakholaqoljaanamimm

arijimminnaar, karakternya jin ada yang
mukmin ada yang kafir. Tetapi bukan kewajiban kita meneliti mereka.
Dunia kita dunia kita, dunia mereka dunia mereka. Kita tidak
mempermudah-mudahkan muamalah dengan mereka, karena tidak taklif
kewajiban kita dengan urusan mereka.

b. Kemudian nama jenis makhluk yang lain disebut iblis, golongan jin.
Allah firmankan dalam surah 18 : 50.

Artinya : " ingatlah ketika Kami katakan kepada malaikat sujudlah kamu
kepada Adam, maka mereka semua taat kecuali iblis".

Iblis asalnya adalah bangsa jin dan akhirnya fasik, menentang perintah
tuhannya. Buatan asas api, karakter iblis kafir, sombong. Iblis
sering dikatakan sebagai bapaknya syaitan. Kesombongan adalah hal yang
jelas pada iblis.

Kita harus jernih berfikir, ketika ada pemikiran dari filosofi(ahli falsafah)
atau dari mana saja yang kadang membuat kita tertunduk-tunduk.
Contoh, seperti pembelaan seseorang bahwa akidah dan imannya iblis itu
lebih tinggi dari akidah dan imannya malaikat, lantaran malaikat itu
lugu, tidak kritis, disuruh sujud dia sujud kepada Adam. Sedangkan
iblis itu kritis, dia tidak mahu. Dia tahu bahwa sujud kepada makhluk
itu syirik hukumnya, musyrik. Hebat betul pembelaan ini. Bagaimana
kita boleh menerima kenyataan ini. Tetapi ada juga orang yang mengagumi
pemikiran ini. Makanya kita berkritislah dalam hidup ini, hatta kepada
Allah, agama, wahyu, jadinya hidup mereka krisis.

Sekarang begini, yang mudah saja. Kalau pembelaan itu mahu
dipakai, yang lebih pintar adalah iblis. Mengapa pembelaan macam itu
tidak dilakukannya ketika Allah bertanya, ma aamanaka antasjuda idz
amartu, hai iblis mengapa kamu tidak mau sujud ketika Aku perintahkan.
Iblis tidak mahu mengatakan bahwa itu syirik. Sumbernya Allah yang
memerintahkan, kalau tidak ada perintah dan larangan yang disebut
kufur sekarang menjadi kafir. Yang disebut pahala menjadi pahala.
Sesuatu menjadi baik dan buruk itu karena syariat mengatakan baik dan
buruk, tidak boleh dikatakan semata akal bebas. Lalu kita katakan pasti
jadi hukum, tidak mungkin. Jadi kalau Allah memerintahkan sujud itu
tidak jadi syirik, karena Allah yang memerintahkannya. Dan makna sujud
itu pun tidak ada sujud syirik.

Nah ternyata, ketika Allah bertanya kepada iblis kenapa tidak
mahu sujud, jawabannya langsung saja, Qoola ana khoiru minhu kholaqtani
minnaari wa kholaqtahu minthiin. Aku lebih baik dari dia, Engkau
ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Jelas aku lebih mulia,
tidak mungkin. Nah di sinilah orang terpengaruh kepada bentuk, pada
luaran. Walaupun luaran harus kita perhatikan, tapi
keterpengaruhan ini yang tidak boleh. Engkau ciptakan aku dari api dan
Engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang itu boleh kufur tanpa berubah
status. Kufur dalam Islam, berfikir kufur, berbuat kufur. Ada yang
menyebabkan orang keluar dari Islam ada yang tidak. Iblis sendiri
masih mengakui Allah, kholaqtahu, dia mengakui bahwa Allah yang
menciptakannya, tidak menolak. Bila sekadar ada orang yang mengatakan
tuhan pencipta, belum cukup. Iblis saja masih mengakui padahal
kekafirannya sudah sangat jelas, tanpa harus mengingkari wujudnya
Allah iblis cukup kafir. Bagaimana orang cuma puas mengatakan Tuhan
Maha Esa, menyebut bahkan mendengar nama Allah tidak mahu. Dia marah
wajahnya takut orang lain tersinggung sama kita. Urusan apa. Disinilah
terdapat kesombongan.

Jadi keterlibatan ini bentuknya adalah tidak melihat perkara
secara intinya. Kalau soal perintah lihat siapa yang memerintah,.
Bila Allah, selesai, laksanakan saja. Jangan soal saya lebih baik.
Sudah iblisnya sendiri terang-terangan mengatakan aku lebih bagus,
engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Masa ada yang
menawarkan jasa percuma dari iblis. Apa teringin masuk surga iblis
dengan mengatakan iblis lebih hebat tauhidnya, lebih tinggi imannya.
Iblisnya sendiri tidak mahu membela diri dengan cara itu, sedangkan dia
tahu cara itu mampu dilakukan, tetapi tidak, mengapa? Takabur,
kesombongan. Jadi iblis ini golongan jin, dasarnya surat 18 : 50.
Buatan asasnya sama dari api.

c. Nama jenis syaitan. Golongannya sama dengan iblis dan jin, tapi
dalam terminologi Al Qur'an dan saat Allah mengatakan syayaathiini
insi wal jinni, syaitan yang berasal dari manusia dan jin. Setiap nabi
itu digoda, diganggu, dan dihalangi oleh syaitan. Dan kata syaitan
memang pengganggu, pembuat was was, berbentuk jin dan manusia. Maka
kalau kedua-duanya masukan untuk buatan asasnya syaitan adalah api.
Syaitan yang berbentuk manusia buatan asasnya adalah tanah. Jadi
ketika pengenalan kata syaitan di masyarakat kita seringkali diperkecil
hanya pocong, puntianak dan sebagainya. Ini adalah suatu
rasuah, pemalsuan, pengecilan dan penyudutan. Jelas konsepnya itu
dari syaitan juga agar kita dan anak-anak kita hanya ketakutan dengan
gambaran yang demikian. Ditonton juga tapi jadi penakut juga.
Siang-siang ke bilik mandi takut, misalnya. Ini hasil kerja syaitan.

Karakter kafir, pendengki utamanya. Ketika Allah menggambarkan mahluk
jin yang ingkar itu menjadi kelompok kafir, iblis. Pada iblis yang
melekat adalah sifat sombong. Dia menolak karena dia sombong,
mengatakan dirinya lebih mulia, karena diciptakan dari api dan manusia
dari tanah. Tapi ketika aktivitinya itu menggoda, sifatnya itu tidak
hanya mempertahankan kesombongan, maka yang melekat itu syaitan. Seakan-akan
saja iblis itu pasif, padahal dirinya dari syaitan, aktif. Jadi yang
disuruh menolak, membangkang itu iblis. Kalau mengajak orang lain
supaya sombong itu syaitan, penghasut dan penyesat dan sebagainya.


2. Khutuwatisy syaithon, Langkah-langkah syetan

Apa saja yang sering mereka lakukan :

a. Tadhlil atau penyesatan

b. Penyamaran kebenaran, Ghumuudul haq

Membuat kebenaran tertutup jadi program-program, langkah-langkah.
Radio, majalah, surat kabar, televisyen yang membuat anak-anak tidak
baca Qur'am dan jam-jam sholat mereka lari dari sholat. Itu langkah
program syaitan yang berbentuk manusia, sehingga kebenaran menjadi
tidak jelas, samar, tertutup.

c. Labsul haq bil bathil, Percampuran haq dan bathil.

Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, membaur. Kerja syaitan
yang bahasa kita melayu (bahasa asalnya bagus jadi hancur) itu
terdapat bentuk-bentuk langkah syetan. Juga dalam idiom kata yang
biasa dipakai. Misalnya : Sunnah sebenarnya kalau kita mencintai
saudara kita ungkapkan, jangan disembunyikan. Kata Rosulullah,
ungkapkan kasihmu pada saudara kamu. Contoh, Aku mencintaimu karena
Allah wahai saudaraku. Kalau ada seorang pemuda dengan pemuda
(temannya) baru turun dari masjid karena mereka rajin ibadah atau
keluar dari ruang kuliah, lalu seorang berkata saudara aku cinta padamu.
Geli-geliman temannya itu. Kalau dua mahasiswi, pelajar, yang satu
mengatakan sungguh aku cinta padamu, kata-kata yang bagus
dan dianjurkan itu ternyata membuat temannya lari dan takut. Ada apa
ini, kelainan dia. Ini penghancuran bahasa. Lalu sebaliknya, memang
tidak termasuk salah juga, dalam bahasa Al Qur'an itu adil, azzamiatu
azzami, pezina perempuan dan pezina laki-laki kedua-duanya jelas
disalahkan. Disini ada pelacur dan pelacur itu pasti dinisbatkan
perempuan. Kenapa tidak ada kata atau lafadz (mis: Pelacir atau apa)
yang mencerminkan pelacur laki-laki. Ini tidak adil. Tapi pelacur hari
ini begitu terhormat, mungkin dilindungi oleh undang-undang tenaga
kerja, karena disebut sebagai pekerja cinta, pekerja sex atau penjaja
cinta. Cinta dijual-jual. Begitulah istilah cinta menjadi jatuh
tertukar. Istilah zina menjadi halus. Pelacur disebut sebagai pekerja
sexual. Kemudian dulu ada istilah kupu-kupu malam, indah betul. Penyakit yang ditimbulkan oleh zina, dihormati istilahnya, misalnya : Vietnam Rose, Gajah Raja Singa.

Penyesatan ini ada beberapa sub langkah atau wujud langkah bagaimana
ia menyesatkan dengan teknik atau caranya itu :

- Was-was, takut

Kalau kita memakai cara Islam, bumbu masakan ini haram nanti modal
luar negri tidak masuk. Orang jadi berfikir membenarkan, nanti
penganggur jadi perompak.

Kaidah menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Itu
bukan kaidah ushul, dia kawaid fiqiah. Kaidah ushul lapangannya itu
Qur'an dan hadits. Hasil yang mau dicapai adalah bagaimana natijah
sebuah ayat dan hadits, sehingga ia menjadi ketentuan langkah buat
kita. Sedangkan kaidah fiqiah lapangannya adalah kejadian-kejadian,
perkara-perkara, kes-kes yang diteropong dengan kaidah sehingga
nampak jelas hukumnya. Jadi asal cakap, asal bunyi, wallahu'alam,
apakah lupa atau tidak menguasai.

Was-was pertama yang dilakukan prestasi besar syaitan adalah membuat
was-was kepada nabi Adam dan istrinya. Fawaswas ilaihisy syaithon,
syetan pun membuat was-was. Qoola maamanakuma antilkumasisyajaroh illa
antakuma malaikaini autakuma minalkholidin. Kesannnya luar biasa.
Persis seperti pegawai yang memalsukan data pada hari ini.

Kata syaitan, tidaklah tuhan kamu melarang kamu untuk mendekati
pohon larangan ini. Allah melarang jangan dekat-dekat pohon ini,
apalagi menikmati buahnya, semua boleh dilakukan, boleh dimakan,
kecuali pohon larangan ini. Sebenarnya ada sesuatu dibalik ini,
tuhanmu tidak mau melarang kamu untuk mendekati atau memakan buah ini
kecuali sebenarnya dia tidak ingin kamu abadi di surga. Kalau kamu
mahu abadi dan menjadi raja, menjadi malaikat yang suci, makanlah buah
ini. Jadi bukan pembangkangan begitu saja nabi Adam. Dia mempunyai
keinginan tapi keinginannya itu dipalsukan. Inilah waswasah.

- Misyan, Membuat orang lupa kebaikan.

Dalam kisah nabi Yusuf dalam surat Yusuf.
Nabi Yusuf punya teman 2 orang, yang satu pelayan bar raja, tukang buat
arak. Yang satu tukang roti untuk raja. Mereka mengatakan bermimpi
sesuatu. Nabi Yusuf diberi Allah kelebihan menafsirkan mimpi. Dan
betul. Yang satu katanya dipancung hukuman mati, yang satu
dipekerjakan kembali, yaitu pelayan bar. Ketika dipekerjakan kembali
pelayan bar itu nabi Yusuf berkata, wa qoola lilladzi dzonna annahu
naajin minhuma kudzkurni indarobbik, faanshohu syaitonu dzikro robbini
falabisa fi sijni bil asini, kalau kamu lepas, bebas dipekerjakan
kembali, jangan lupa sebutkan namaku. Yusuf ini teraniaya, terzalimi,
supaya raja mengeluarkan aku. Tapi ternyata syaitan membuat lupa hal
yang sederhana itu. Apalagi terhadap temannya yang berjasa membantunya
di dalam penjara, memberikan pelajaran yang baik. Begitulah syaitan
membuat lupa, dan ini pelajaran untuk nabi Yusuf, betapapun punya
teman itu dia tetap manusia. Dia mahu pergi, buat kita ini ertinya
orang itu dekat dengan raja, hubungannya baik, dan itu haq-haq saja.
Tapi tetaplah bahwa kita harus kembali kepada kenyataan, hakikat
kekuasaan itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Selanjutnya,
maka tinggal teruslah nabi Yusuf di penjara sekian tahun lagi.

Ayatnya jelas, innasy syaithoona lakum 'aduwwun, komunisme itu
musuh. Fattakhidzu, selalu perlakukan sebagai musuh. Bukan hanya
komunisme, zionisme juga musuh. Jangan buka hubungan diplomatik,
jangan buka hubungan dagang. Rakyatnya sedikit, rakyat kita besar. Dia
yang untung jualan di sini, kita rugi. Syaitan yang buat kita jadi
lupa. Syaitan yang mana, baik syaitan yang halus ataupun syaitan yang
kelihatan. Syaitan yang kelihatan datang melalui apa? melalui buku-buku,
tulisan-tulisan.

- Membuat angan-angan, Tamanni

Orang lama dan terus semakin asyik dalam maksiat. Berkuasa makin lama
makin asyik. Kalau sudah 3 atau 4 turunan sudah cukuplah berhenti.
Tidak ada orang yang mahu berhenti di situ, sampai tersungkur hidungnya
terdahulu. Kerana tamanni, berangan-angan terus. Yang belum punya
berangan-angan ingin punya. Melihat qorun ingin seperti qorun, yang
sudah jadi qorun ingin tidak habis-habis.

- Tazyiin, Mengelabui.

Hal-hal buruk dihias menjadi baik. Kita kalau melihat
dahsyatnya kejahatan penjahat itu macam-macam. Kalau penjahat kelas
rendah kelihatan yang dicuri. Sayangnya memang, mencuri motor sampai
dibuat orang guling (sama dengan kambing atau anjing guling), orang
dipanggang. Tapi milyaran, trilyunan dirompak dari rakyat, susah
mengenalinya, disebut penjahat berkolar putih. Tazyiin, dihias. Kalau
mereka bicara indah rupawan, penampilannya bagus, pengelabuannya hebat.
Rupanya ada sekolah untuk mengelabui, untuk berbohong, membuat orang
jadi pandai berbohong. Kalau kita lihat betapa banyak orang-orang
sekarang ini, yang lalu atau sekarang, sama saja hakikatnya. Dusta ya
dusta, caranya mungkin berbeda-beda. Mereka telah berbuat ini itu,
padahal kosong dari perbuatan. Mereka telah menunaikan amanah, padahal
amanah rakyat sudah mereka khianati. Bahkan sebaliknya mampu
melemparkan kesalahan mereka kepada orang lain. Yang benar, yang
ikhlas, yang lurus itu jadi salah. Yang diingatkan tidak mau mengaku
bahkan menimpakan kesalahan kepada yang mengingatkan

- Wa'ad, membuat janji
Janji syaitan tidak pernah ditepati. Janji syaitan kepada nabi Adam
tidak ada isinya, tapi keturunannya (manusia) masih saja percaya.

- Kaid, tipu daya.

Sebetulnya tipu daya syaitan ini Allah firmankan, inna kaidasy syaithona

- Buaian, uluran.

Taubatnya nanti-nanti saja, infaqnya nanti saja. Makanya kita lihat
segala yang sisa untuk Allah, yang bagus untuk kita. Lihatlah wang
yang bagus-bagus, licin-licin, dimana tempatnya. Yang bagus dan licin
itu adanya di bank. Yang sisa, yang sering ada di
kantong kita, kita derma di masjid. Untuk Allah selalu kita beri sisa.
Umur kalau sudah menjelang mati baru taubat, sholat dzuhur kalau sudah
menjelang ashar. Harta diutamakan untuk makan, elektrik, dan
sebagainya, sisanya baru untuk Allah. Umum saja itu. Itu tipu daya
syaitan, uluran syaitan.

- 'Adaawah, permusuhan

Syaitan memusuhi kita dengan membuat permusuhan diantara kita. Yang harus
kita pahami diantara bahaya yang paling dahsyat dari syaitan adalah
fayata'allamani minhuma mayufarrikubihi baina mar I wazaujih, ilmu
syaitan diantaranya sihir. Kalau sihir masa lalu itu mangsanya cuma
beberapa orang. Sihir modern ini yang bahaya. Yang membuat seseorang
itu berpisah dari istrinya. Membuat umat menjadi terpecah belah.
Membuat umat yang tidak tahu apa-apa akhirnya ikut membela kebatilan.
Dibiayai, yang mengambil biaya malah ketua lapangan. Rakyat tidak
tahu apa-apa, main hentam, main bakar milik orang lain. Ini permusuhan
yang dihasilkan. Nasihat-nasihat yang tidak ada gunanya, yang memberi
nasihat malah yang dibelasah, diserang dengan menggunakan kekuatan. Ini
syaitan manusia, syaitan iblis dan syetan jin. Kalau syaitan bentuk
manusia ini dengan surat-surat, dengan hasutan-hasutan, dengan
pembalikan fakta-fakta. Mereka begitu hebatnya dalam menghancurkan.
Karenanya umat Islam harus waspada, pengemban dakwah harus waspada,
jangan sampai mereka itu membiarkan kekuatan umat digunakan sehingga habis oleh
kejahatan syaitan. Itulah kehendak mereka. Dalam minuman, Allah
nyatakan mereka ingin 3 hal dalam minuman keras. Agar kamu
meninggalkan sholat, saling benci dan bermusuhan diantara kamu. Semua
digarap sedemikian rupa, membuat keinginan besar bagi umat.

SEO by AceSEF Video Hari IniMutiara

kita bicara tentang iman!

apa yang lebih penting untuk diutamakan selain iman!

apa yang amat menarik untuk dibicara selain dari iman!

apa yang lebih penting untuk dijaga selain dari iman!

apa nilai yang lebih beharga selain dari iman!

apa yang paling manis selain daripada iman!

apa yang terhebat untuk di hayati selain dari iman!

apa yang lebih perlu dibangkit selain iman!

ayuh! wahai ikhwah akhwatku serulah kepada iman

Smiley

Contributed by Helen via maxis blackberry

Affair
A married man was having an affair with his secretary. One day, their
passions overcame them and they took off for her house, where they made
passionate love all afternoon. Exhausted from the wild sex, they fell
asleep, awaking around eight p.m. As the man threw on his clothes, he told
the woman to take his shoes outside and rub them through the grass and dirt.
Mystified, she nonetheless complied.
He slipped into his shoes and drove home.

"Where have you been?"demanded his wife when he entered the house.
"Darling", replied the man, "I can't lie to you.

I've been having an affair with my secretary and we've been having sex all
afternoon. I fell asleep and didn't wake up until eight o'clock."
The wife glanced down at his shoes and said, "You lying bastard! You've been playing golf!"

Don't make the same mistake ...
An Ah Lian, wanting to earn some money, decided to hire herself out as a
handyman-type and started canvassing a wealthy neighborhood.
She went to the front door of the first house and asked the owner if he had
any jobs for her to do.

"Well, you can paint my porch. How much will you charge?"
"How about 50 dollars?"

The man agreed and told her that the paint and ladders that she might need
were in the garage.

The man's wife, inside the house, heard the conversation and said to her
husband, "Does she realize that the porch goes all the way around the
house?"

The man replied, "She should. She was standing on the porch."
A short time later, the Lian came to the door to collect her money.
"You're finished already?" he asked.

"Yes," the Lian answered, "and I had paint left over, so I gave it two coats.
" Impressed, the man reached in his pocket for the $50.
"And by the way," the Lian added, "that's not a Porch, it's a Fellali."

Anythin'
A wife arrived home from a shopping trip, and was horrified to find her
husband in bed naked, with a lovely young thing. Just as she was about to
storm out of the house her husband stopped her with these words:
"Honey, before you leave, I want you to hear how all this came about."
The wife stopped to listen. He continued, "I was driving along the highway,
and I saw this young girl looking very tired and be draggled, so I offered
her a lift."

"She was also hungry, so I brought her home and made her a meal from the
roast you didn't like in the refrigerator.

She had only some very worn sandals, so I gave her a pair of shoes you had
discarded simply because they were out of style."

"She was cold, so I gave her the sweater I bought you for your birthday -
the one you never wore because the colors didn't suit you. Her slacks were
torn, so I gave her a pair of yours that were perfectly good, but much too
small for you now."

The wife seemed to have no problem with any of this, but still needed just
one question to be answered...

"That's all fine and good," she said,"but why did I find you both in our bed
with NO clothes on?"

The husband replied, "Well, that's simple...see, as she was about to leave
the house she turned to me and asked,
"Is there anything else that your wife doesn't use anymore??"

Who's better?
A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.
After a long list of stinging remarks about her shortcomings as a
cook and housekeeper, she dismissed the maid.

The maid, with her Gallic ancestry, couldn't allow such abuse to go
unanswered. "Your husband consides ma a better housekeeper and cook
than you, Madam. He has told me himself."

The rich bitch just scowled and said nothing.
"And furthermore," the angry girl continued, "I am better in bed than you!"

"And I suppose my husband told you that, too?"
"No, Madam," said he maid. "The chauffer told me that!"

Thanks Doc!
A couple, both age 67, went to a sex therapist's office.
The doctor asked, "What can I do for you?"

The man said, "Will you watch us have sexual intercourse?"
The doctor looked puzzled, but agreed.

When the couple finished, the doctor said, "There's nothing
wrong with the way you have intercourse," and charged them $50.
This happened several weeks in a row. The couple would make an appointment,
have intercourse with no problems, pay the doctor, then leave.

Finally the doctor asked, "Just exactly what are you trying to find out?"
The old man said, "We're not trying to find out anything.
She's married and we can't go to her house. I'm married
and we can't go to my house.

The Holiday Inn charges $90. The Hilton charges $108. We do it here for $50,
and I get $43 back from Medicare (Medical Claim).

The House Phone Bill...
The phone bill was exceptionally high and the man of the house called a
family meeting.

Dad: People this is unacceptable. You have to limit the use of the phone. I
do not use this phone, I use the one at the office.

Mum: Same here, I hardly use this home telephone as I use my work telephone
Son: Me too, I never use the home phone. I always use my company mobile
Maid: So what is the problem? We all use our work telephones.

Tipuan Syaitan Terhadap Mereka Yang Beribadat May 29, '08 2:01 PM


Tipuan Syaitan Terhadap Mereka Yang Beribadat May 29, '08 2:01 PM
for everyone

Photo courtesy : Storm
Adapun tipuan serta ajakan syaitan terhadap manusia agar meninggalkan beribadah kepada Allah Taala ada 7 macam jalan;


1. Syaitan melarang manusia, agar jangan taat kepada Allah. Orang-orang yang dipelihara Allah, akan menolak ajakan itu dan akan berkata:

"Aku sangat memerlukan sekali kepada pahala dari Allah, kerana aku harus mempunyai bekal dari dunia untuk akhirat yang kekal abadi."


2. Bila pujukan pertama tidak berhasil, maka syaitan mengajak manusia untuk mengakhiri taat; nanti saja atau kalau sudah tua, dan sebagainya.

Orang-orang yang terpelihara akan menolak ajakan itu dan akan berkata:

"Ajalku bukan pada tanganku; jika aku menunda-nunda amal hari ini untuk esok, maka amal hari esok bila akan aku kerjakan, padahal tiap-tiap hari dan waktu mempunyai amal tersendiri dan hak hukum waktunya."


3. Kadang-kadang syaitan akan mendorong manusia supaya terburu-buru mengerjakan amal baik dengan amat segera dan katanya:

`Ayuh cepat-cepat beramal supaya engkau dapat memburu lagi amal lainnya.'

Orang-orang yang selamat tentu menolak dan berkata:

"Amal yang sedikit tapi sempurna lebih baik daripada amal banyak tetapi tidak sempurna."

Dalam hal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan maksud:

"Tergopoh-gopoh itu pembawaan dari syaitan, kecuali dalam lima perkara;

1. Mengkahwinkan anak perawan jika telah sampai waktunya.

2. Membayar hutang jika sudah sampai janjinya.

3. Menguruskan mayat bila datang ajalnya.

4. Menghormati tetamu di kala ia datang bertandang.

5. Bertaubat setelah mengerjakan dosa.4. Syaitan itu lalu menyuruh manusia supaya mengerjakan amal baik dengan sempurna sebab kalau tidak sempurna nanti dicela oleh orang lain.

Orang-orang yang terpelihara tentu menolaknya dan akan berkata;

"Untuk saya, cukup dinilai oleh Allah sahaja dan tidak ada faedahnya beramal kerana manusia."

Ini adalah isyarat supaya manusia Riya' dalam amalnya.


5. Setelah itu syaitan menancapkan perasaan dalam hati orang yang beramal dengan mengatakan;

`Betapa tingginya darjatmu dapat beramal sholeh dan betapa pula cerdikmu dan kesempurnaanmu.'

Orang-orang yang baik akan menjawab bahawa

"Semua keagungan dan kesempurnaann itu kepunyaan Allah, bukan kekuatan atau kekuasaan aku. Allahlah yang memberi taufiq kepadaku untuk mengerjakan amal yang Ia redhoi, dan memberikan ganjaran yang besar dengan anugerah kurniaNya.

Jika sekiranya tanpa kurnia Allah, maka apalah harganya amalku ini dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah kepadaku, di samping dosaku yang banyak pula."

Tidak dapat berkata-kata dan mengamalkan begini melainkan mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang Ilmu Tasauf atau Ilmu Makrifat.


6. Setelah jalan kelima gagal, maka syaitan mengajukan jalan yang keenam. Jalan ini lebih hebat dari yang disebut tadi, dan tidak akan bisa selamat terhadapnya kecuali orang yang cerdik dan hidup fikirannya. Syaitan itu berkata, membisikkan di hati manusia:

"Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan Sir, jangan diketahui oleh manusia sebab Allah jualah yang akan menzhohirkan amalmu nanti terhadap manusia dan akan mengatakan bahawa engkau adalah seorang hamba Allah yang ikhlas".

Syaitan itu mencampur-baurkan terhadap setiap orang yang beramal dengan amal tipuannya yang lemah sekali. Dengan ucapannya itu, syaitan bermaksud untuk memasukkan sebahagian daripada penyakit Riya'.

Orang yang terpelihara oleh Allah akan menolak ajakan syaitan itu dengan mengatakan;


"Hai Malaun (yang dilaknat) tiada henti-henti engkau menggodakaku untuk merosakkan amal dan ibadatku dengan berbagai-bagai jalan dan sekarang engkau berpura-pura seolah-olah akan memperbaiki amalku, padahal maksudmu untuk merosakkannya. Aku ini hamba Allah dan Allahlah jua yang menjadikan aku. Kalau Allah SWT. berkehendak menzhohirkan amalku atau menyembunyikannya; dan kalau berkehendak menjadikan aku mulia atau hina, ini adalah urusan Allah. Aku tidak gelisah apakah amalku itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia atau tidak kerana itu bukan urusan aku sebagai seorang hamba Allah."


7. Setelah gagal syaitan itu menggoda dengan jalan keenam, maka ia menggoda lagi dengan jalan ketujuh dengan mengatakan;

"Hai manusia..tidak perlu engkau menyusahkan dirimu untuk beramal ibadah, kerana jika engkau telah ditetapkan oleh Allah pada masa azali dan dijadikan makhluk yang bahagia, maka tidak menjadi mudorat apa-apa bagi engkau untuk meninggalkan amal, engkau akan tetap menjadi seorang yang bahagia. Sebaliknya jika engkau dikehendaki Allah menjadi orang yang celaka, maka tidak ada gunanya lagi engkau beramal dan tetaplah engkau celaka".

Orang-orang yang terpelihara oleh Allah tentu akan menolak godaan ini dengan mengatakan:


"Aku ini seorang hamba, berkewajipan menurut perintah Tuhanku. Tuhan Maha Mengetahui , menetapkan sekehendakNya dan berbuat apa saja yang dikehendakiNya. Amalku tetap akan bermanfaat, walau bagaimanapun keadaanku. Jika aku dijadikan seorang yang seorang yang berbahgia, aku tetap perlu beribadah untuk menambah pahala, dan jika aku dijadikan seorang yang celaka, aku tetap harus beramal ibadah, supaya tidak menjadi penyesalan bagi diriku meninggalkan amal itu.


Jika sekiranya aku dimasukkan neraka, padahal aku taat, aku lebih senang daripada jika dimasukkan neraka kerana aku maksiat. Tetapi tidak akan demikian keadaannya kerana janji Allah pasti terjadi dan sabdaNya pasti benar.

Allah telah menjanjikan kepada siapa yang beramal taat kepadaNya akan diberi ganjaran. Siapa-siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan pasti akan dimasukkan ke Syorga. Jadi masuknya, seseorang ke Syurga bukanlah kerana kekuatan amalnya, tetapi kerana janji Allah semata yang pasti dan suci."


Oleh kerana itu, sedarlah wahai hamba Allah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, sesungguhnya urusan taat kepada Allah seperti yang engkau lihat dan dengar bahawa banyak sekali godaan dan tipuan syaitan untuk menggagalkannya.

Qiyaslah segala urusan dan tingkah laku kepada keadaan tersebut, dan bermohonlah pertolongan kepada Allah agar engkau dilindungi dan dipelihara dari kejahatan syaitan ini, kerana sega sesuatu benda di bawah kekuasaan Allah dan kepada Allah kita mohon Taufiq untuk mendapatkan keridhoaanNya.


TIDAK ADA DAYA UNTUK MENINGGALKAN MAKSIAT DAN TIDAK ADA KEKUATAN UNTUK MENGERJAKAN TAAT, KECUALI DENGAN PERTOLONGAN ALLAH YANG MAHA LUHUR DAN MAHA AGUNG

SUARA​ SYAIT​AN YANG MENGG​ODA KETEG​UHAN IMAN

SUARA​ SYAIT​AN YANG MENGG​ODA KETEG​UHAN IMAN

SHEIK​H ABDUL​ QADIR​ JAILA​NI adala​h seora​ng alim ulama​ dan ahli sufi yang cukup​ diken​ali keuta​maan dan kemul​iaan ilmun​ya di kalan​gan umar Islam​.​ Keran​a sikap​nya yang warak​ atau dekat​ denga​n Allah​,​ banya​k pengi​kutny​a yang berle​bih-​lebih​an memul​iakan​nya.​ Dicer​itaka​n suatu​ hari Sheik​h Abdul​ Qadir​ jaila​ni berja​lan meran​tau seora​ng diri.​ Dalam​ mengh​arung​i padan​g pasir​ yang panas​ terik​ itu ia meras​a kehau​san.​ Tiba-​tiba ia melih​at sebua​h bejan​a dari perak​ melay​ang di udara​ lalu perla​han-​lahan​ turun​ kepad​anya disel​imuti​ awan di atasn​ya.​

Saat itu dicer​itaka​n terde​ngar suara​ ghaib​ di angka​sa : "Hai Abdul​ Qadir​,​ minum​lah isi bejan​a ini. Hari ini kami telah​ mengh​alalk​an kamu makan​ dan minum​ semua​ yang selam​a ini aku haram​kan . Dan telah​ kugug​urka semua​ kewaj​ipan untuk​mu.​"​ Bunyi​ suara​ ghaib​ itu.

Sebag​ai orang​ yang arif,​ Abdul​ Qadir​ cukup​ tahu bahwa​ suara​ ghaib​ yang menye​rupai​ wahyu​ itu cuma syait​an yang mengg​oda keteg​uhan imann​ya.​ Maka marah​lah ia dan berka​ta : "Hai mal'​un bered​arlah​ engka​u dari sini.​ Sesun​gguhn​ya aku tiada​ lebih​ mulia​ diban​dingk​an denga​n Nabi Muham​mad S.​A.​W di sisi Allah​ Taala​.​ Kepad​a Rasul​ullah​ saja tidak​ mungk​in berla​ku keten​tuan semac​am itu. Baran​g yang dihar​amkan​ Allah​ selam​anya tetap​ haram​,​ dan kewaj​ipan hamba​ kepad​anya tidak​ perna​h digug​urkan​ terma​suk pada dirik​u.​"​ Ujarn​ya tegas​.​

Batu menangis

Pada zaman​ dulu,​ seora​ng nabi berte​mu seket​ul batu kecil​ di tenga​h jalan​.​ Belia​u haira​n dan terce​ngang​ melih​at air mencu​rah-​curah​ kelua​r denga​n banya​k melal​ui serka​han batu itu. Denga​n izin Allah​,​ batu itu boleh​ berka​ta-​kata.​ "​Semen​jak aku denga​r Firma​n Tuhan​ bahaw​a bahan​ bakar​ nerak​a ialah​ manus​ia dan batu,​ aku selal​u menan​gis ketak​utan!​"​ Nabi itu bermo​hon supay​a batu itu terle​pas dari nerak​a.​

Beber​apa lama kemud​ian,​ nabi itu menju​mpai batu itu sekal​i lagi dalam​ keada​an menan​gis seper​ti dulu.​ Belia​u berta​nya batu itu kenap​a dia menan​gis lagi sedan​gkan dia terse​lamat​ dari menja​di bahan​ bakar​ api nerak​a.​ "​Dulu aku menga​ngis keran​a ketak​utan tetap​i sekar​ang aku menan​gis keran​a bersy​ukur dan gembi​ra!​!​"​

MORAL​ & IKTIB​AR

1. Batu adala​h juga makhl​uk Allah​ yang mempu​nyai peras​aan
2. Batu menja​di bahan​ bakar​ api nerak​a selai​n manus​ia
3. Makhl​uk jumud​ boleh​ berka​ta jika diizi​nkan Allah​
4. Orang​ yang kasya​f yakni​ merek​a yang dibuk​akan oleh Allah​ pintu​ hijab​ dapat​ mende​ngar dan melih​at perka​ra yang tersi​rat
5. Hati manus​ia seper​ti batu yang keras​ - sukar​ mener​ima nasih​at dan petun​juk kecua​li merek​a yang diizi​nkan
6. Hati manus​ia bisa dilem​butka​n denga​n cara tangi​san seper​ti batu tadi.​ Menan​gis keran​a takut​ akan azab Allah​ dan juga keran​a rasa syuku​r dan gembi​ra akan nikma​t kurni​aan Allah​
7. batu yang tidak​ mempu​nyai akal pun takut​ dibak​ar dalam​ nerak​a,​ betap​a denga​n manus​ia yang diber​ikan akal
8. Manus​ia yang berha​ti batu tidak​ akan menda​pat kurni​aan dan rahma​t Allah​
9. Ada batu yang terke​cuali​ dari menja​di bahan​ bakar​ nerak​a seper​ti batu gilin​g Siti Aisya​h yang tidak​ henti​-​henti​ mengg​iling​ demi untuk​ menol​ongny​a mengi​sar tepun​g.​

KRONOLOGI KEJAHATAN DAN KEZALIMAN KAUM YAHUDI ZIONIS TERHADAP BANGSA ARAB DI PALESTIN

style="font-weight:bold;">cursor:hand;width: 362px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_kYvYDXgwCrGQ3rbOmd9UR6utp_Vf1oIpOfiIwRkpt-xXeWF7J_imXG9pd8nHK1qFiUz-nz2j4GawFEOPFjIJArEriZmSwEF4zQA5CAXH7NPI_sgBpYpfi_Re_YXvH3han8iRVrPKjs4/s400/palestin_-_6.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5431790370387123826" />Gambar-gambar ini menjelaskan kekejaman rejim Israel ke atas rakyat Palestin yang tidak berdosa

Bagi memahami bagaimana ragam Bangsa Yahudi yang dimurkai Allah kerana membunuh para Nabi yang diutuskan Allah dan dibenci oleh umat manusia sejagat kerana perangai jahat mereka, khususnya yang berada di kawasan penempatan haram di Bumi Palestin yang diberi nama Israel itu, disini kami perturunkan petikan dari buku PALESTINIANS SPEAK : I Painted the Snow Black , because we’re afraid of the days (RAKYAT PALESTIN BERSUARA : Kuwarnai Salji Hitam kerana kami takut hari-hari mendatang) oleh Alijah Gordon dan diterbitkan oleh Malaysian Sosiological Research Institute (MSRI) 2001, dan diterbitkan sebagai karya terjemahan DBP 2003, dengan demikian kita dapat melihat urutan tindakan kaum Yahudi Zionis ini terhadap penduduk lain di sekeliling mereka tanpa perasaan perikamanusiaan-Pengarang.


Palestin terletak di wilayah yang dinamakan Bulan Sabit Subur, sebuah kawasan yang pada hari ini meliputi Iraq, Syria, Lubnan , Israel , Tebing Barat yang di duduki dan Gaza. Disebabkan kawasan tanah suburnya yang luas serta kedudukan geografinya yang penting sebagai penghubung komunikasi antara Afrika dan Asia, Palestin sering ditakluk, sehingga lebih kurang tiga puluh kali dalam sejarahnya yang menjangkau 5000 tahun.
Dunia menyaksikan kezaliman rejim Israel ke atas rakyat PalestinBangsa Canaan merupakan kaum nomad yang sampai ke Palestin dari padang pasir beribu-ribu tahun sebelum Nabi Isa, dan mungkin merekalah bangsa pertama yang menghuni kawasan tersebut. Mereka menamakan negara mereka “Canaan”. Perkataan “Palestin” dicipta oleh orang Yunan yang membawa maksud “tanah air orang Philistine”, iaitu suatu bangsa yang menakluki kawasan pantai Canaan sekitar 1400 SM. Mereka menamakan negara mereka Philistia. Nama Arab bagi Palestin ialah Filestin. Palestin jatuh di bawah pemerintah Arab dan sama seperti Jordan dan Lubnan merangkumi sebahagian Syria Besar. Pada tahun 1948 sebahagian besar Palestin ditukar namanya kepada “Israel” apabila pandatang Yahudi Eropah mengisytiharkan negara mereka sendiri selepas PBB mengundi untuk memecahkan Palestin yang diperintah dengan mandat antara Rakyat Arab Palestin dan Pendatang Haram Yahudi. Ikuti kronologi sejarahnya seperti berikut;

SM
2800 Firaun-firaun Mesir menyerang Canaan. Beribu-ribu penduduk Canaan dibawa ke Mesir sebagai hamba.

1850 Kekurangan makanan menyebabkan orang Ibrani meninggalkan tempat
tinggal mereka, Ur ( di Iraq pada hari ini ) dan mereka berhijrah ke Canaan. Pemimpin mereka Nabi Ibrahim. Orang Ibrani mempunyai satu Tuhan sahaja. Agama mereka Yahudi.

1400 - Orang Aramea dan Philistine berhijrah ke Canaan.Berbagai-bagai puak saling berperang berkurun-kurun lamanya.

1004 -Orang Ibrani mengukuhkan kuasa politik ke atas sebahagian besar Canaan di bawah kepimpinan raja mereka Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kerajaan mereka dinamakan Israel. Ibu negaranya Jerusalem.

930 -Tidak sampai 70 tahun selepas pembentukkannya, kerajaan Ibrani dibahagi dua- Judaea dan Samaria- yang kemudiannya ditakluk berturut-turut oleh orang Babylon, orang Farsi, orang Yunan dan akhirnya orang Rom.
TM
70 - Selepas pemberontakan orang Yahudi di wilayah Palestin yang dikuasai Rom, orang Rom memusnahkan Jerusalem dan melarang orang Yahudi daripada memasuki kota itu. Tawanan Yahudi dihantar ke Rom,yang lainnya berhijrah ke pelbagai kawasan Eropah dan Afrika Utara. Ada yang masih tinggal di Palestin dan kawasan lain di Timur Tengah.

630- Angkatan tentera dari Madinah yang diketuai oleh Nabi Muhammad S.A.W, menakluki kota Makkah di Semenanjung Arab, iaitu Arab Saudi pada hari ini. Peristiwa ini dalam sejarah Islam disebut Pembukaan Kota Mekah , di mana Orang Arab keseluruhannya memeluk agama Islam.

636- Khalifah Alrashidin sudah Berjaya menakluki kawasan Timur Tengah yang selebihnya dan mereka terus mara ke Turki dan Afrika Utara. Masa ini Al-Quran disusun oleh Sayyidina Othman..1099-1187 Pejuang Perang Salib Kristian Eropah menduduki Palestin tetapi 88 tahun kemudian mereka diusir oleh orang Arab di bawah kepimpinan ketua mereka, Salah al-Din al-Ayubbi.

1516 - Pemerintahan Uthamaniyah dari Turki menakluki keseluruhan Timur Tengah, termasuk Palestin. Mereka menguasai kawasan ini selama 400 tahun.

Abad ke – 19- Orang Yahudi ditindas di Eropah. Kumpulan-kumpulan kecil Yahudi Eropah mula berhijrah ke Palestin.Mereka bersepadu dengan penduduk Aran dan mendapat tempat perlindungan untuk mengamalkan agama mereka. Apabila kolonialisme Eropah menakluki hampir seluruh dunia, lahirlah Zionisme, sebuah gerakan politik yang mendakwa bahawa menurut kitab Bible (yang telah diubahsuai) semua orang Yahudi mempunyai hak “eksklusif” ke atas Palestin.


Pada masa yang sama, pemerintahan Uthmaniyah ke atas Palestin dan Timur Tengah menjadi kian lemah. Sebuah konsortium Perancis- British membina Terusan Suez, menerusi Mesir. Terusan yang dibuka pada 1869 ini menjadi jalan pintas ke jajahan Perancis dan jajahan British,dan menjadi cukup penting hinggakan England menggabungkan Mesir ke dalam empayarnya pada tahun 1882. Terusan Suez dan kedudukan Timur Tengah yang strategik membuat kawasan ini amat diperlukan oleh penjajah.


Pada tahun 1896, Theodor Herzl, salah seorang pengasas Zionisme, menulis sebuah buku The Jewish State. Dalam buku ini Herzl menyokong pembentukan negara Yahudi di Palestin. Pada tahun berikutnya, gerakan Zionisme mengadakan kongresnya yang pertama di Basel, Switzerland. Penyokong Zionisme mula menguruskan penghijrahan orang Yahudi secara besar-besaran ke Palestin.

1908- Minyak ditemui buat kali pertama di Timur Tengah oleh orang British di Iran.


1914-16 - Perang Dunia Pertama meletus.Orang Turki bimbang dengan pengaruh British dan Perancis yang semakin kuat di Timur Tengah, lantas mereka bersekutu dengan Jerman.

Zionis bekerjasama dengan Britain dan menyarankan Britain menyokong penghijrahan orang Yahudi di Palestin. Sebagai balasan, mereka menjanjikan negara Yahudi yang terbentuk nanti akan melindungi kepentingan British di Terusan Suez.

Pada masa yang sama, Britain berjanji orang Arab akan diberikan kemerdekaan jika mereka bangun menentang orang Turki. Justeru orang Arab memulakan pemberontakan.

Sementara itu, Britain dan Perancis bertemu secara sulit. Dengan menjangkakan bahawa orang Turki akan ditewaskan, kedua-dua kuasa ini merancangkan pembahagian Timur Tengah.

1917 Perisytiharan Balfour, 2 November, Setiausaha Luar Negara Britain, Lord Balfour, mengumumkan sokongan kerajaan Britain kepada pembentukan “sebuah tempat tinggal kebangsaan bagi orang Yahudi di Palestin”. Orang Arab membantah. Britain menenangkan mereka dengan berjanji bahawa ‘penempatan Yahudi di Palestin hanya dibenarkan sejauh mana”penempatan mereka sejajar dengan kebebasan politik dan ekonomi penduduk Arab”. Bagi rakyat Palestin, 2 November menjadi hari berkabung buat seluruh negara.

1918 - Orang Arab membebaskan Damsyik daripada pemerintahan Uthamaniyah. Walaupun mereka telah dijanjikan kemerdekaan, namun sebulan kemudian Britain menguasai Damsyik. Britain, Perancis dan Amerika Syarikat memenangi Perang Dunia Pertama.


1920-39 -Liga Bangsa dibentuk, dan jelas sekali sebahagian besar negara ahlinya merupakan negara Eropah. Liga memberi Perancis mandat ke atas Syria, manakala Britain dberikan mandat ke atas Iraq, Jordan, dan Palestine. Di sini mandat ringkasnya membawa makna bahawa Britain dan Perancis mentadbir kawasan-kawasan ini sebagai jajahan de facto. Pada 1 September 1920, Perancis membentuk Lubnan Besar, merangkumi Gunung Lubnan dan beberapa bahagian Syria.
Antara mayat kanak-kanak Palestin yang tidak berdosaDengan persetujuan British, berlakulah penghijrahan orang Yahudi Eropah secara besar-besaran ke Palestin. Antara tahun 1919 dan 1939, penduduk Yahudi di Palestin bertambah dari 58 000 kepada 348 000 orang. Dalam tempoh yang sama, penduduk Arab di Palestin menokok dari 642000 kepada 978 000 orang . Zionis menubuhkan Dana Kebangsaan Yahudi untuk membeli tanah di Palestin tetapi mereka dapat memperluas bahagian tanah mreka sebanyak 5.6 peratus sahaja.

Rakyat Palestin membantah penghijrahan Zionis yang semakin pesat, tetapi Britain tidak bertindak balas. Pada tahun 1936, Palestin mengisytiharkan mogok pada peringkat negara sebagai membantah penghijrahan haram kaum Yahudi ini. Tidak lama kemudian mogok rakyat Palestin bertukar menjadi pemberontakan bersenjata terhadap British. Namun pada tahun 1939, British bersama kaum Yahudi telah menghancurkan pemberontakan itu.


1943- Kemerdekaan Lubnan: Kuasa diagih-agihkan mengikut agama, dengan kekuatan sesuatu komuniti agama didasarkan pada bilangan yang diandaikan. Kuasa orang Kristian tidak dapat ditandingi, dipastikan oleh nisah enam ahli Kristian kepada setiap lima ahli Islam di parlimen. Presiden mest seorang Kristian Maronite. Perdana Menteri seorang Islam Sunni, Speaker Parlimen seorang Islam Syiah dan seterusnya, suatu struktur berasaskan kepercayaan agama atau gabungan yang terbentuk daripada komuniti bangsa. Pegawai kanan Angkatan Tentera Lubnan kebanyakannya orang Kristian.

1939-45 - Perang Dunia Kedua meletus. Dasar British berkaitan Palestin berubah dan tiba-tiba sahaja mereka cuba mengehadkan penghijrahan Yahudi untuk menghalang orang Arab daripada menyokong Jerman, para pemimpin Yahudi mengaturkan penghijrahan secara haram dan terus terang menentang British.

Di Eropah, Hitler memulakan penghapusan orang Yahudi. Sebelum Jerman tewas, berjuta-juta orang Yahudi telah dibunuh. Lebih daripada 200 000 orang Yahudi dapat berhijrah ke Palestin .

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan masa ini.

Syria, Lubnan dan Jordan mencapai kemerdekaan tetapi tidak Palestin.

Pertempuran ganas antara orang Yahudi dengan rakyat Palestin berlaku. Britain tidak lagi dapat mengawal keadaan dan membiarkan PBB memikul tanggungjawab ke atas isu Palestin

1946 - Resolusi Pemecahan yang ditetapkan oleh PBB membahagikan Palestin di bawah mandat orang Zionis – Yahudi dengan orang Palestin. Rakyat Palestin menolak pembahagian tanah air mereka. Zionis bersiap sedia untuk menghadapi pemecahan dn memulakan kempen ganas terhadap rakyat Palestin untuk memaksa mereka lari meninggalkan kampong halaman.

1947 - Askar British meninggalkan Palestin. Zionis mengisytiharkan Negara Israel untuk Yahudi, Negara-negara Arab menghantar angkatan tentera untuk menentang negara baru ini. Sejumlah 800 000 rakyat Palestin lari sebelum kemaraan askar Israel. Angkatan tentera Arab terpaksa berundur dan hanya mampu mengekalkan Tebing Barat Palestin dan Gaza.Jordan merampas Tebing Barat dan Mesir mengambil alih pentadbiran Gaza.

1948 - Dengan peranan Amerika, Britain dan Perancis Israel diterima sebagai negara anggota PBB. Pada masa yang sama, PBB mengarahkan Israel untuk membenarkan rakyat Palestin kembali, tetapi Israel tidak mematuhi arahan ini. Akhirnya rakyat Palestin terpaksa tinggal di kem pelarian di bawah kelolaan UNRWA ( Agensi Bantuan & Kerja Amal PBB ) di Jordan, Lubnan, Syria, Tebing Barat dan Gaza. Rakyat Palestin tidak menubuhkan sebarang gerakan penentang tetapi sebaliknya mereka bersikap tidak peduli, menanti dan berharap sahaja kedatangan tentera Arab untuk membebaskan Palestin.
Kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin tidak dapat diterima oleh dunia1956 - Mesir memiliknegarakan Terusan Suez. Israel, Britain dan Perancis menentang Mesir. Kesatuan Soviet menyokong Mesir dan mengancam akan mengebom Paris dan London. Amerika Syarikat memaksa penyerang berundur. Sekumpulan penuntut Palestin – salah seorang daripada mereka Yassir Arafat – memutuskan untuk bertindak sendiri dan mereka menubuhkan gerakan penentang Palestin: Al-Fatah (“pembukaan”).

1958 - 8 Mei: Perang Saudara Lubnan yang pertama bermula, dan peperangan ini berakhir pada 14 Oktober.

1964 Negara-negara Liga Arab menubuhkan Palestine Liberation Orgtanization atau PLO ( Pertubuhan Pembebasan Palestin ). Fatah tidak menganggotai PLO kerana mereka menganggap PLO terlalu dipengaruhi oleh negara-negara Arab.

1965 1 Januari : Fatah menjalankan operasi gerilanya yang pertama di Israel.


1967 Perang Jun: Angkatan tentera Arab ditumpaskan. Dalam tempoh enam hari sahaja Israel menambah wilayahnya sebanyak tiga kali ganda dengan menakluki Semananjung Sinai di Mesir, Bukit Jowlan ( Golan ) di Syria, Tebing Barat dan Gaza. Kini seluruh Palestin diduduki. Sejumlah 416 000 pelarian baru dari Tebing Barat dan Gaza tiba di Jordan, Mesir Syria dan Lubnan. Kuasa besar – AS dan Rusia – memulakan serangan diplomatik untuk memujuk negara-negara Arab supaya mengiktiraf Israel, dan sebagai balasan Israel akan beredar dari kawasan-kawasan yang didudukinya. Tiada sepatah perkataan pun disebut tentang hak kebangsaan rakyat Palestin.


1968 – 69 Perjanjian Kaherah mengesahkan kehadiran rakyat Palestin bersenjata di Lubnan dan menggunakan sebahagian kawasan selatan sebagai tempat melancarkanserangan ke atas Israel.

Ketiadaan angkatan bersenjata selepas kekalahan tentera Aran dalam Perang Jun kemudian diganti dengan kehadiran Fatah. Beberapa lagi kumpulan komando ditubuhkan, seperti Barisan Depan Umum bagi Pembebasan Palestin dan Barisan Demokratik, Pada tahun 1969, kumpulan komando mengambil alih PLO dan pemimpin Fatah, Yassir Arafat, dilantik sebagai Pengerusi PLO. Pangkalan gerila turut ditubuhkan di Jordan.

21 Mac 1968: Pertempuran Karameh – kumpulan gerila Palestin di Jordan Berjaya menumpaskan angkatan tentara Israel.

PLO mengambil alih kuasa ke atas kem pelarian di Lubnan dan di Jordan.

Disember 1968: Israel menyerang lapangan terbang Beirut; bermulalah konflik di Lubnan berkaitan isu Palestin.

1970-71 Peristiwa September Hitam. Banyak sekali operasi gerila PLO yang dilancarkan dari Jordan, tindakan balas dendam oleh Israel terhadap pangkalan gerila dan kampong Jordan, perampasan empat buah kapal terbang di Jordan, dan bertambahnya kekuatan tentara PLO mencetuskan konfrontasi antara gerakan pembebasan dengan Raja Hussein dari Jordan. Selepas beberapa pertempuran dan pembunuhan beribu-ribu rakyat Palestin, angkatan tentera Raja Hussein berjaya mengusir keluar gerakan pembebasan dari Jordan pada September 1971. PLO memindahkan ibu pejabatnya dari Jordan ke Lubnan. Serangan gerila yang berterusan terhadap Israel menyebabkan Israel melancarkan serangan udara terhadap selatan Lubnan.

Presiden Nasser dari Mesir meninggal dunia. Presiden Sadat menggantikannya.

1973 Perang Oktober : Usaha damai kuasa-kuasa besar ke atas Timur
Tengah beransur-ansur menjadi buntu kerana Israel enggan
bertolak ansur . Untuk memecahkan kebuntuan, Mesir dan Syria
memulakan serangan terhadap angkatan tentera Israel di Sinai
dan Jowlan ( Golan ). Negara-negara Aran memulakan sekatan minyak. Rundingan damai yang baru bermula.


1974 Pengerusi PLO, Yassir Arafat, menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung PBB. Sebahagian besar negara di dunia – 105 buah negara – mengiktiraf PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestin. Pada masa yang sama, PBB mengiktiraf hak rakyat Palestin terhadap tanah air kampong halaman mereka sendiri.1975 Banyak sekali operasi gerila dari selatan Lubnan menyebabkan Israel memulakan operasi pengeboman yang dahsyat terhadap kem pelarian Palestin di kawasan berkenaan. Mereka turut menyerang kampong Lubnan untuk memaksa penduduk lari meninggalkan rumah mereka. Zionis menegaskan bahawa selatan Lubnan juga milik negara Yahudi, kadang-kadang dirujuk sebagai “Tebing Utara” Israel. Rabai IDF mengeluarkan risalah dengan bandar dan kampong di Lubnan dinamai dengan nama Ibrani kuno sahaja. Beirut ditandakan Be’ erot ( telaga-telaga), manakala Lubnan diperihalkan sebagia “tanah puak Asher” ( Ha’aretz, 26 Julai 1982).

13 April: Sayap kanan Phalange Kristian menyerang basa yang sarat dengan rakyat Palestin dan beberapa orang rakyat Lubnan. Mereka dibunuh beramai-ramai. Perang Saudara Lubnan bermula. Sayap kanan Angkatan Tentera Lubnan bertindak untuk membersihkan semua kawasan Beirut Timur dan kawasan utaara daripada Gerakan Kebangsaan Lubnan ( Lebanese National Movement atau LNM) dan Pertubuhan Palestine.

PBB mengutuk Zionis sebagia bersifat perkauman.

Mesir di bawah pemerintahan Sadat dan Israel menandatangani Perjanjian Interim yang kedua; lapangan minyak Abu Rudeis diletakkan semula di bawah kawalan Mesir.

1976 Seluruh anggota sayap kanan Barisan Lubnan menyerang kawasan orang Islam, Palestin dan Kristian yang berdegil di Beirut Timur: kem-kem Palestin ditawan, Dbayyeh ( ditawan pada 14 Januari); Jisr al –Basha ( lebih kurang 2000 orang Kristian) dan Tal al-Za’atar (30 000 rakyat Palestin dan rakyat Lubnan, ditawan pada 12 Ogos ); daerah sesak Syiah, Maslakh dan Karantina ( ditawan pada 18 Januari ), pinggir Bandar Syiah, Nabab (ditawan pada 6 Ogos ), dan Badawi, kawasan kecil Kristian Armenia. LNM dan angkatan bersenjata Palestin – dikenali sebagai “ Angkatan Bersenjata Bersama” – membalas dengan menawan bandar pantai Damour; penduduk Kristian Maronite diusir.

Pertengahan Januari: Angkatan Tenera Lubnan berpecah. Unit-unit tentera yang menentang persubahatan Kuasa Pemerintahan Tentera dengan sayap kanan angkatan bersenjata Kristian menarik diri daripada angkatan tentera dan membentuk Angkatan Tentera Arab Lubnan di bawha kuasa pemerintahan Lt. Ahmad Khatib.

Jun: Angkatan Bersenjata Bersama hampir-hampir menewaskan sayap kanan Barisan Lubna apabila angkatan tentera Syria memasuki Lubnan atas undangan Presiden Lubnan, Suleiman Franjieh. Kejayaan gerakan umum dan progresif tiba-tiba terencat. Syria bermula dengan menyerang angkatan tentera campuran LNM/PLO dan dua tahun kemudian berlawan dengan sayap kanan campuran Maronite.
1977 16 Mac: Kamal Jumblatt, pemimpin LNM, dibunuh.

19 November: Presiden Mesir, Anwar Sadat, ke Jerusalem untuk memulakan rundingan damai. Lawatannya dikutuk oleh Liga Arab, terutamanya PLO.

1978 Mac: Israel menyerang selatan Lubnan, 2000 orang awam terkorban dan 200 000 lagi menjadi orang pelarian, enam buah kampong dimusnahkan dan 82 buah lagi dirosakkan. Israel dipaksa berundur tetapi mereka menubuhkan “zon penampan” – “Lubnan Bebas” – selebar 10 km di wilayah Lubnan.

1979 Perjanjian damai yang akhir ditandatangani antara Israel dengan Mesir. Israel dikehendaki mengembalikan Sinai kepada Mesir; pemindahan selesai pada tahun 1982. Sementara Mesir dan Israel sedang berunding, tentera udara Israel mengebom kem pelarian Palestin di Lubnan, Mesir dipecat daripada Liga Arab.

Sayap kanan Angkatan Tentera Lubnan yang disokong Israel mengisytiharkan negara mereka sendiri di beberapa bahagian selatan Lubnan.

1980 Iraq menyerang Iran. Bermula Perang Teluk.

1981 Pesawat pengebom Israel menyerang dan menghancurkan sebuah reaktor nuklear di Baghdad, Iraq.

300 orang terbunuh dan 800 tercedera dalam serangan udara Israel ke atas kawasan orang awam di Beirut. Angkatan tentera Israel dengan cara teratur membinasakan jambatan-jambatan menyeberangi Sungai Litani. Para diplomat Amerika merundingkan gencatan senjata di sempadan Lubnan – Israel.

Disember: Israel secara tidak sah merampas Bukit Jowlan ( Golan) Syria.

1982 Jun : Cubaan membunuh duta Israel ke London oleh kumpulan Palestin yang radikal dan anti – PLO dijadikan alasan bagi Israel untuk menyerang Lubnan ( Perang Arab- Israel yang keenam); pengepungan Beirut selama tiga bulan; pengusiran angkatan bersenjata PLO dan angkatan tentera Syria dari Beirut.

14 September : Pembunuhan bakal Presiden Lubnan , Bashir Gemayel secara kebetulan (?) selepas beliau enggan mengikut Perjanjian Damai dengan Israel.

15-17 September : Pembunuhan beramai-ramai di Sabra dan Shatila, dijalankan oleh anggota militia Kata’ib yang diketuai Elias Hobeika dan di bawah perlindungan/sokongan tentera Israel.

1983 Angkatan tentera di bawah kuasa Phalange menguasai Beirut Barat.

Penentangan di bawah sokongan Syria meletus dalam Fatah dan PLO; pertempuran di lembah Biqa’a dan Tripoli, utara Lubnan berakhir dengan pemecatan askar yang setia kepada Pengerusi PLO, Arafat.

1984 Februari: Pemberontakan popular di Beirut Barat mengakhiri kuasa Phalange.


1985 Tentangan orang awam yang bersenjata terhadap askar Israel memaksa mereka berundur dari kebanyakan kawasan Lubnan ang kemudiannya diambil alih oleh Amal, Hizbullah dan Parti Komunis; enklaf PLO di Saida dan kem pelarian Rashidiyya berhampiran Tyre.

Mei: Militia Amal menyerang Sabra,Shatila, Bourj al –Barajneh. Bermulalah Perang Kem.

1986 Januari: Pertempuran Empat Hari di Shatila;
April: Pertempuran Dua Puluh Hari di Shatila;
Julai: Pertempuran Tiga Puluh Lima Hari di Shatila;
September: Pertempuran Enam Bulan bermula di Rashidiyya, kemudian di Bourj al – Barajneh pada Oktober, dan akhirnya di Shatila pada November.

1987 Februari: Sekatan makanan ditarik balik di Bourj al – Barajneh dan Shatila; namun tembakan curi berterusan.

Penyatuan semula PLO semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan Palestin di Algiers.

Disember: Meletusnya Intifadah, pemberontakan popular di Tebing Barat dan Gaza di bawah pendudukan Israel.

1988 Januari: Amal menarik balik pengepungan Shatila dan Bourj al Barajneh.
Mei: Pertempuran di kem-kem di Beirut, di bawah sokongan Syria, Shatila dan Bourj al Barajneh ditawan, mereka yang setia kepada Arafat diusir.
Disember: Mesyuarat Majlis Kebangsaan Palestin di Algiers mengisytiharkan pelembagaan negara Palestin.

Hanya Amerika, Britain dan Perancis boleh selesaikan masaalah Rakyat Palestin, dengan mengisytiharkan secara rasmi Palestin Merdeka yang dinafikan oleh Israel selama ini, dan ketiga-tiga negara besar Barat ini hendakalah memaksa Israel mengiktiraf nya secara rasmi dan Rejim Yahudi itu hendaklah menarik semua penduduknya keluar dari garisan pendudukan haram yang diberikan hak dibumi Palestin ini pada tahun 1948 dulu.

Negara-negara Arab serta OIC hendakalah menempatkan tentera mereka dibawah lambang PBB mengawal keamanan disempada Wilayah Palestin dengan Israel. Untuk melaksanakan ini Malaysia hendaklah memainkan peranan penting melobi PBB dengan menggunakan penyatuan negara-negara Arab , Negara-negara Umat Islam diseluruh dunia yangmana Umat Islam kini berjumlah lebih dari satu billion orang !!!

Pendedahan Siong Politik Najib

19
Nov
09Pendedahan Siong Politik Najib
post info
By Anwar Ibrahim
Categories: Analisis, Anwar, Demokrasi, Isu Semasa, Malaysia and Sidenotes
12 Comments Dari Perak Express

Oleh Hasmi Hashim

Beginilah saya tuliskan gelora hati; saya bacakan ke hadapan anak-anak zaman; hendaknya mencetuskan keinsafan; jadi azimat; jadi semboyan yang bergema di lubuk sanubari; apabila hari ini yakin saya rasakan, betapa telah “Sempurnalah Sebuah Kejahatan”:

Maka sempurnalah
Makna sebuah kejahatan
Pemerintah ganas bersiong tajam
Tidakkah kita mendengar?
Bertempek
Gegak gempita
Serigala dan tuannya
Bergema di gedung kekuasaan.

Dipenjara
Dipukul
Diterajang di gelap sel keseorangan
Tangan bergari tak bisa bertahan
Ditelanjangi
Diaibkan anak-isteri
Fitnah jadi senda gurau
Merampas, meragut, membunuh, tapi
Tetap sahaja tertawa riang.

Telah,
Sempurnalah sebuah kejahatan
Tatkala orang alim terhadang, untuk
Mengadap Tuhan

Hina-dinanya maruah yang diinjak di duli kaki kekuasaan.

Beruratkan keadilan
Bernadikan kebenaran
Menjelmalah kembali kuderatmu
Laksana gelombang tentera berkuda di kala malam, dan
Segagah manapun empayar keangkuhan
Takkan dapat tertahan-tahan.

Kita runtuhkan kejahatan
Jatuhkanlah segera hukuman
Keinsafan yang berseru ini
Tak dapat tertahan-tahan.

Selepas gelombang Reformasi 1998; sedekad berlalu, buat pertama kalinya Perdana Menteri Ke-6, Najib Razak bakal menyaksikan penentangan rakyat terhadapnya bermula. Politik ganas bersulam tipu-daya, mulai disedari umum kini; nan lebih ganas daripada mana-mana pemimpin Asia mutakhir, malah, tidak pernah berlaku waima di bawah rejim kuku besi Dr Mahathir Mohammad sekalipun.

Wajar kita akui, brutaliti dan penindasan sedikit mereda sepanjang tempoh Abdullah Badawi menjadi PM. Hanya itulah pilihan yang Abdullah ada selepas prestasi demokrasi dan imej buruk warisan PM sebelumnya. Tapi, Najib bukan Abdullah. Najib bukan juga Dr Mahathir.

Paras lembut hanya ‘hiasan’ apabila muncul di kaca TV dan akhbar ~ itupun dengan bayaran RM20 juta kepada APCO Worldwide, sebuah syarikat perundingan awam Yahudi yang berpengkalan di Amerika; yang segera dibayar untuk berkhidmat khusus kepada Najib. Namun, itu semua belum tentu mampu menutup pekung dan politik bertaring tajam yang sering cuba Najib sembunyikan.

Abdullah, dapat Najib persenda begitu sahaja agar segera berambus keluar dari pejabat PM. Prestasi hambar BN dijadikan mata pisau tajam mengelar dan mengakhiri karier politik Abdullah di pusara yang muram; sedangkan tanggungjawab mengemudi pilihanraya lazimnya terpikul oleh orang nombor dua. Dalam pilihanraya umum lalu, orang nombor dua itu, timbalan Abdullah, tak lain adalah Najib sendiri.

Nah! Dalam kata mudah, memang ada tanda di mana Najib mensabotaj Abdullah ~ Abdullah laksana “si bujang tidak berteman”, terkapai-kapai keseorangan. Hanya, Najib juga tidaklah menyangka sehingga sebegini banyak kerusi yang hilang di pihak BN; seketika tertelan air liur apabila menyedari BN turut terlepas dua negeri perindustrian strategik, Selangor dan Pulau Pinang.

Tapi bagi kelompok Najib, tak mengapa, kalau itulah harga yang perlu dibayar demi melempar Abdullah ke luar pagar Putrajaya, maka ‘langsaikan’ sahaja ~ bernasib baik juga mereka belum putus nyawa di peringkat federal. Bagi mereka, itulah yang penting! Di sinilah peranan dan ‘khidmat’ Dr Mahathir seketika pernah digunakan kembali. Kelihatan sepanjang menjelang pilihanraya umum ke-12, bahkan sepanjang tempoh kempen, Dr Mahathir seolah-olah ‘berkempen’ untuk oposisi. Seolah-olah…

Objektif pun tercapai! Menantu Abdullah, yang memenangi jawatan Ketua Pemuda Umno sekalipun gagal menelaah dari sudut dan peringkat ini. Atau, tak berani…

Dia dengan bangga pula menyebutkan bahawa Najib memintanya “menguatkan kembali parti”; sementara Najib melantik anak Dr Mahathir yang kalah lawan menantu Abdullah, sebagai timbalan menteri. Betapa dangkalnya, sehingga begitu rupa bapa mertuanya diperlakukan, sumpah setia diikrarkan buat Najib. Alahai lemahnya! Sekali ini:

Tidakkah kita mendengar?
Bertempek
Gegak gempita
Serigala dan tuannya
Di gedung kekuasaan.

Rekod Najib naik takhta bukan hanya dengan tipu helah menikam dari belakang ketuanya sendiri, tetapi juga ketika hebohnya kes pembunuhan model Monggolia. Kes itu dikatakan terkait dengan Rosmah Mansor, isteri Najib. Kemudian, kematian Teoh Beng Hok, setiausaha seorang ADUN Selangor, memeranjatkan seluruh negara.

Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan hanya untuk menyiasat bidang tugas dan cara penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Suruhanjaya itu bukan menjurus langsung kepada kematian anak muda berkenaan tetapi hanya kepada “soal-soal teknikal”. Licik sekali bukan?

Projek pertama Najib seraya menggenggam kuasa ialah menghalakan serbuan ke Perak. Rampasan kuasa pun dilakukan, berapa sahaja modalnya yang diperlukan pasukan khas itu, sebutkan~ sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah politik tanahair, pun berlaku.

Itu semua telah benar-benar mencemarkan ketulusan demokrasi. Tak kiralah budak suruhan mana yang dibayar untuk menjayakan “projek” itu; sehingga wujud laporan berlakunya ugutan dan penculikkan. Isteri dan anak-anak ‘orang yang hilang’, tidak tahu di mana suami atau ayah mereka berada… tiba-tiba muncul di dalam sidang media, bersama Najib. Politikkah ini?

Isu ugutan, isu penculikkan, juga berlaku ke atas beberapa orang melibatkan beberapa kes yang lain. Kerakusan rejim ini tak mengenal warna kulit. Penyiasat bebas, yang pernah membuat Akuan Bersumpah yang menggemparkan seluruh negara, tiba-tiba hilang, tak dapat dihubungi. Kemudian muncul semula dengan mengubah akuan sumpahnya, dan menarik balik mana-mana kenyataan yang melibatkan Najib mahupun Rosmah.

Ketiga: kita tak lupa kes yang menimpa Raja Petra Kamaruddin. Pendedahan demi pendedahan yang dibuat oleh pengendali portal Malaysia-today menyebabkan Petra terpaksa berhadapan dengan laluan mustahil mendapat pengadilan. Beliau nampaknya tak punya pilihan lain, kecuali menghilangkan diri demi keselamatannya, isteri dan keluarga.

‘Kejayaan’ Najib ialah beliau dapat belajar gaya politik Dr Mahathir ~ “matlamat membenarkan cara”. Pengkhianatan dilakukan kepada sesiapa sahaja, termasuk bos atau ketua sendiri. Abdullah adalah si malang itu: contoh yang ada.

Dr Mahathir bukannya tak tahu. Dia juga tahu semua file Najib, dan seperti biasa, file-file itu perlu disimpan untuk ‘tujuan lain’. Kalau tidak menurut perintah, bakal “ku bongkar semua.”

Serangan peribadi, yang langsung tak punya asas, hanya dek dendam kesumat, mula dilancarkan kepada Azmin Ali, Dr Wan Azizah Ismail, apatah lagi Anwar Ibrahim sebelum tiba giliran Tok Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat. Kesemua serangan tak lebih hanya isu yang sangat peribadi; daripada soal merekayasa fitnah liwat kali kedua, tuduhan “RM3 bilion”, mengungkit kerjaya isteri Azmin yang pernah bekerja dalam bidang jual-beli saham, sampai ‘rasuah’ naik haji. Tak wujud langsung soal dasar dan polisi; membicarakan soal kepentingan ekonomi dan rakyat.

Najib tahu erti kuasa adalah apabila beliau “berkuasa muthlak”, sepertimana Dr Mahathir dahulu. Tidak cukup hanya sekedar bergelar Perdana Menteri. Watak lain harus ditikam mati, dan memakai teori betapa “orang Melayu bodoh” dan “mudah lupa”.

Perlu dibentang semua peristiwa dan kes-kes tadi di selembar halaman agar benar-benar dapat tergambar gaya politik Umno-BN di bawah rejim Najib ~ nampaknya akan lebih tajam siongnya daripada rejim sebelum ini. Politik yang penuh tipu-daya ini sesungguhnya bukan sahaja membuang masa dan tak menguntungkan, malah akan menghancurkan seluruh tamadun bangsa. Kerana itulah ia cukup berbahaya.

Sepertimana rakyat pernah bangkit dahulu, sekali lagi kita perlu bangun melawan demi menyelamatkan bangsa dan umat. Ayuhlah kita lakukan sebelum terlambat!

Kita runtuhkan kejahatan
Jatuhkanlah segera hukuman
Keinsafan yang berseru ini
Tak dapat tertahan-tahan.

PPSMI: Surat Terbuka Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad

PPSMI: Surat Terbuka Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad
post info
By Anwar Ibrahim
Categories: Analisis, Hebahan, Isu Semasa, Pakatan Rakyat, Pendidikan and Sidenotes
134 Comments Kepada Pengerusi Yayasan Kepimpinan Perdana Tun Dr Mahathir Mohamad. Salam sejahtera dan semoga sihat sahaja. Saya menulis surat kepada Tun kerana ada banyak hal yang kita perlu muhasabahkan bersama.

Sebagai umat Islam yang mengaku menjadi umat Muhammad s.a.w, kita mestilah sentiasa memperbaharui taubat.

Saya menyeru diri saya sendiri termasuk Tun dan kepimpinan Melayu Umno dulu, kini dan selama untuk sama-sama bermuhasabah mengenai sejauhmanakah kita telah berusaha memperbaiki taraf hidup Melayu, Muslim dan bangsa Malaysia seluruhnya.

Mutakhir ini, kita melihat keadaan yang membimbangkan. Khir Toyo mula menyerang Elizabeth Wong dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Saya dapat menghidu semua ini. Selepas kes Eli, maka gambar mereka berdua disiarkan di Agenda Daily. Memang tepat.. Khir Toyo akhirnya menyerang Khalid pula.

Rakyat tahu bahawa saat menjelangnya Perhimpunan Agung Umno, Khir Toyo cuba menonjolkan dirinya sebagai ‘bakal’ Ketua Pemuda dengan cara menunjukkan kejaguhan beliau menghentam parti lawan.

Walhal, apa salahnya mengorbankan lembu-lembu untuk rakyat. Beliau mengelak daripada memandu kereta rasmi, sebaliknya menggunakan kereta sendiri. Apa salahnya menggunakan peruntukan itu untuk ‘maintenance’ kereta peribadinya sendiri?

Kalau watak Khir soleh dan warak sangat, tanya semula anak-anak Selangor di Al-Azhar dan Timur Tengah yang terpaksa mengikat perut kerana sukar mendapat peruntukan wang zakat. Banyak betul kalau kita mahu bahaskan hal-hal hipokrit manusia yang bergelar pemimpin ini.

Rakyat tahu, pemimpin Umno rasa cemburu dan iri hati dengan kemenangan Pakatan Rakyat. Hal ini terpaksalah diakui oleh Khir sendiri. Siapa suruh beliau menghadiahkan penyapu kepada salah seorang kakitangan bawahannya?

Wanita-wanita yang teraniaya

Sejarah menunjukkan, sesiapa yang menganiayai wanita-wanita di dalam sesebuah negeri, maka kerajaan mereka bakal diterbalikkan oleh Tuhan.

Kita sama-sama anak Kedah. Langkawi bukan asing kepada kita. Pulau itu pernah ditimpa musibah akibat menghukum Mahsuri tanpa proses keadilan yang benar-benar telus. Sebelum meninggal dunia, Mahsuri bersumpah: “Langkawi menjadi padang jarak padang tekukur selama 7 keturunan!”

Doa orang yang teraniaya, khasnya wanita itu jangan kita buat main. Tidak lama sesudah itu, Langkawi diserang dan dilanggar dengan kejamnya.

Anak perempuan Sang Rajuna Tapa dibunuh sultan tanpa diteliti dosa-dosanya, isteri Laksamana Bentan Megat Seri Rama dibunuh cuma kerana mengidam buah nangka raja. Semua ini contoh-contoh klasik.

Bagaimana pula dengan contoh-contoh moderen dan pasca-moderen berhubung kaum wanita yang terbunuh tanpa keadilan ini?

Wanita berdoa menggunakan hati dan perasaan. Kaum Adam menggunakan pemikiran. Sebab itulah doa kaum wanita lebih mudah dimakbulkan Tuhan. Marilah kita lihat dan bermuhasabah, sudah berapa ramaikah wanita-wanita yang terbunuh di dalam negara kita mutakhir ini.

Kita mungkin terlupa nama Mustakizah. Contoh popular ialah Altantuya of Mongolia. Tunggulah azab Tuhan. Najib masih belum menerima pembalasan.

Tapi, mereka ini semuanya dilantik dan terangkat ketika tuan menjadi Perdana Menteri. Tun juga mesti bertanggungjawab termasuk rakyat yang mengangkat Najib melalui undi-undi mereka.

Keadilan sukar ditegakkan bagi kes-kes ini. Mereka sedang ghairah di puncak kekuasaan. Jadi, sebelum kita menyeru anak-anak didik kita bermuhasabah, marilah kita bermuhasabah mengenai hal-hal yang sedikit ringan. Apa kata Tun, untuk kali yang pertamanya, kita berbicara mengenai isu PPSMI ini?

Menjadi amalan khalifah terdahulu, mereka kerap bermuhasabah. Tapi, dalam realiti sekarang akhbar-akhbar boleh juga menjadi saluran, sumber peringatan kepada sang pemimpin untuk kembali membetulkan kesilapan mereka.

Hari kematian Tun makin hampir

Tiada siapa yang dapat menduga ajal seseorang. Mungkin Tun akan meninggal dunia esok, lusa, minggu ini, minggu depan, bulan ini atau bulan depan. Kita tidak tahu bilakah maut datang menjemput.

Dan, saya juga risau, jika usia muda saya direnggut sekarang, maka tidak sempatlah saya sampaikan peringatan kepada tuan berhubung maksud kehadiran surat ini.

Maka, sebelum terlambat.. Saya rasa perlulah saya menyampaikan peringatan kepada Tun berhubung isu-isu yang pernah Tun lakukan sepanjang pemerintahan sebelum ini.

Kalau mahu disentuh semua, tentulah panjang berjela. Maka, saya memilih satu perkara sahaja yang rasanya perlulah Tun lakukan sebelum Tun meninggal dunia.

Hal itu berkaitan dengan PPSMI. Umum diketahui bahawa Tun adalah pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini. Jadi, saya dan rakan-rakan amat berharap supaya Tun dapat segera betulkan hal ini melalui kenyataan-kenyataan Tun. Jangan sampai murid-murid dan guru-guru sekolah kita menderita dengan sebab PPSMI ini.

Roh Tun di alam barzakh kelak akan terseksa dengan sebab PPSMI ini. Dasar ini telah banyak memenatkan mereka. Pada era penjajahan, sememangnya keseluruhan murid-murid pada zaman itu terpaksa belajar dengan menggunakan bahasa Inggeris.

Sebenarnya, mereka pun bermasalah dengan matapelajaran mereka itu. Tapi, apabila ditinjau semula, kita masih boleh menerima keadaan tersebut kerana kita belum merdeka sepenuhnya.

Kini.. selepas merdeka, kebanyakan guru, murid-murid dan setiap anggota masyarakat kita tidak dapat menerima dasar tersebut. Dasar ini telah menyusahkan mereka. Di sini, kalau Tun enggan membantah PPSMI, maka padah akan menimpa roh Tun kelak setelah kematian Tun nanti.

Setiap kali mereka merungut dengan sebab kesusahan ini, maka roh Tun akan terseksa mendengar kutukan dan kecaman mereka ke atas Tun. Sekurang-kurangnya, Tun perlu mengeluarkan kenyataan membantah PPSMI ini. Tiada salahnya..

Kenapa dahulu, Tun boleh keluarkan kenyataan bahawa AUKU sudah tidak lagi diperlukan, dan sekarang tidak boleh keluarkan pandangan membantah PPSMI? Sedangkan kedua-duanya; AUKU dan PPSMI adalah produk dasar yang diperkenalkan melalui gagasan Tun.

Usia Tun sudah lanjut dan hampir menuju ke alam barzakh. Banyak betul yang perlu Tun perbetulkan segera. Saya dan rakan-rakan cuma meminta agar Tun dapat berikan kenyataan kepada kerajaan supaya PPSMI itu ditarik balik pelaksanaannya.

Itu saja. Kami tidak minta lebih-lebih. Sementara waktu yang masih tersisa ini, manfaatkanlah segala waktu dengan membanyakkan muhasabah.

Umno berjiwa Inggeris?

Arakian.. baru-baru ini, saya membeli buku Memoir Shamsiah Fakeh. Termuat di dalamnya beberapa pandangan berhubung perbezaan antara Umno dan PKMM.

Menarik juga sesekali diselak jendela pemikiran watak-watak Melayu berhaluan kiri. Pandangan beliau mengenai Umno adalah seperti berikut:-

Sewaktu aku berada di Kampung Gemuruh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, aku sering ikut dalam pertemuan yang dianjurkan oleh Umno iaitu kependekan dari bahasa Inggeris, United Malaya National Organization.

Sebenarnya dalam bahasa Melayunya ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau singkatannya Pekembar, tetapi pertubuhan ini lebih suka memakai nama Umno. Seterusnya, nama Umno saja yang digunakan sehingga sekarang.

Tun.. Nampak kelihatan jelas di sini bagaimana Shamsiah Fakeh tidak senang dengan sikap Umno yang mengenepikan nama pertubuhan Pekembar, bahasa Melayunya sendiri. Pemakaian nama Umno itu sendiri menunjukkan bagaimana Umno terjajah dengan mudahnya daripada sudut pemikiran mereka.

Oh ya Tun..sekarang jam 10:15 malam. Kebetulan ketika sedang menaip kepada Tun ini, mesin faks di tepi saya sedang mencetak surat cabaran daripada Ketua Pemuda PAS Salahuddin Ayub kepada Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein. Saya catit sedikit kenyataan yang tertera di dalam surat tersebut..

“Saya sebagai Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan ini mengemukakan cabaran untuk berdebat dengan YB Dato’ Seri sebagai Ketua Pergerakan Pemuda Umno Malaysia dalam isu Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI).

“Saya menyerahkan pemilihan tarikh, tempat dan masa yang sesuai kepada pihak YB Dato’ Seri dan mencadangkan supaya ianya disiarkan secara langsung di mana-mana saluran televisyen untuk membolehkan rakyat mengadilinya.

“Saya berharap YB Dato’ Seri dapat memberikan jawapan dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.”

Tamat isi surat. Tapi, menurut Tun, adakah Hishammuddin itu boleh berdebat? Saya tidak fikir beliau berani. Seorang ahli remaja Putera Umno pernah memberitahu saya tentang sikap Hishammuddin ketika beraksi di atas pentas sebelum berucap dalam Perhimpunan Agung Umno dahulu.

“Dato’ Hishammuddin upah budak-budak untuk tepuk tangan kepadanya ketika dia mahu naik ke pentas untuk berucap,” kata ahli Putera Umno tersebut.

Bermakna, Dato’ Hishammuddin sendiri sedar bahawa beliau tiada sokongan akar-umbi ke atas dirinya sendiri, sehinggakan beliau terpaksa ‘mengupah’ orang-orang tertentu untuk bertepuk tangan apabila dia sedang berucap.

Sebab itu, saya yakin bahawa cabaran Salahuddin Ayub yang baru saya taip kepada Tun ini tidak akan disambut oleh Hishammuddin. Saya lebih yakin kepada Tun untuk mempertahan PPSMI itu sendiri. Tun mungkin tidak lari.

Sebaliknya, Hishammuddin akan mencari helah nanti. Kalau tak percaya, tengoklah selepas ini. Bukannya mudah Kumpulan Prihatin mahu menyusun pertemuan dengan Hishammuddin.

“Pembantu Hishammuddin akan selalu cakap bahawa jadual menteri tu dah penuh,” kata seorang penggiat Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP). “Jadi, kami tak dapat ruang untuk turut berbincang dengan Hishammuddin berhubung isu PPSMI ini.”

Kemudian, apabila GMP mengajak orang-ramai pakat-pakat turun ke jalan raya, Hishammuddin, Naina Merican GPMS dan juak-juaknya mula menyusun ayat-ayat klise, “Kenapa harus turun ke jalanan. Marilah berbincang secara elok-elok.”

Apa Tun rasa kalau Tun berada di tempat saya? Memang mulut dan hati saya jadi jahat dan panas baran tatkala mendengar perkataan seumpama ini. Nak maki, mencarut pun ada.

Tapi, itulah ujian dan dugaan dalam perjuangan ini. Saya memang panas baran. Mamalialah katakan. Lagi pun saya orang muda yang memang disifatkan sebagai ‘angry young man’; (tetapi sedikit berjiwa romantis).

Saya yakin Hishammuddin akan mengelak pertembungan dengan Salahuddin Ayub. Sehingga surat ini ditulis, saya tidak tahu adakah Tun mahu bermuhasabah terhadap keburukan PPSMI atau masih lagi mahu memperjuang dasar tersebut.

Jika Tun mahu menebus kesilapan, maka saya syor Tun menggantikan tempat Salahuddin dan betulkan semula Hishammuddin (itu pun kalau Hishammuddin berani sahut cabaran Salahuddin).

Tapi, jika Tun tetap tegar pendirian dalam mempertahan PPSMI, maka saya ada syor lain pula.

Antara ramai-ramai Menteri Pelajaran Umno, selain Tun dan Hishammuddin, Tun Abdul Rahman Yaakob adalah sosok yang begitu istiqamah menentang PPSMI.

Jadi, jika debat antara Hishammuddin dan Salahuddin itu terbatal, tertangguh atau ditunda, maka ruang kekosongan itu mungkin boleh diisikan dengan debat antara Tun dengan Tun Abdul Rahman Yaakob. Ini berlaku jika Tun masih lagi tegar mempertahan PPSMI.

Soalan cepu saya kepada Tun, beranikah Tun berdebat dengan Tun Abdul Rahman Yaakob berhubung isu PPSMI itu?

Sekian Tun.. Tun buatlah keputusan dengan bijaksana dan penuh waspada. Jika Tun insaf dengan kesilapan Tun dalam memperkenal PPSMI, maka saya minta Tun dapat menasihati Abdullah Ahmad Badawi, Hishammuddin dan kelompok mereka agar segera memansuhkan PPSMI itu.

Tapi, jika Tun masih tegar dengan pendirian Tun, bahawa PPSMI ini suatu tindakan yang sah, betul dan wajar, maka saya mencabar Tun berdebat dengan mantan Menteri Pelajaran, Tun Abdul Rahman Yaakob sebelum menjelangnya kematian Tun, sebelum ajal datang menyambar maut.

Kalau Tun bijaksana dalam bermuhasabah, bermula hari Tun membaca surat ini, maka hendaklah Tun melakukan solat sunat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk yang tepat tentang bagaimana yang seharusnya Tun lakukan selepas ini.

Saya berwasiat begini, kerana usia dan hayat tempoh Tun akan berakhir tidak lama lagi. Mungkin juga hayat dan tempoh hayat saya juga tak panjang. Soalnya, yang paling penting.. adakah kita bersedia bertemu Tuhan di Padang Mahsyar kelak untuk bersoal jawab dengan Tuhan berhubung isu PPSMI ini?

Malam ini juga, di Dewan Perhimpunan Cina Selangor, telah berhimpun segala pimpinan Pakatan Rakyat dalam meratibkan jiwa sengsara rakyat dalam isu PPSMI ini. Dan mereka telah berusaha keras untuk memansuhkan PPSMI.

Harap Tun membuat keputusan dengan bijaksana sebelum ajal Tun menjelang tiba tidak berapa lama lagi.

Syahadan.. Tun, berjuanglah bersama kami.. Mansuhkan PPSMI!

ALI BUKHARI AMIR
10:57 p.m, 23 Februari
Sekolah Pemikiran Kg Baru

Asal-usul Dasar Penswastaan

Asal-usul Dasar Penswastaan
Hentikan rompakan kroni, tolak penswastaan

Penswastaan ialah satu dasar ekonomi yang dianjur oleh kaum pemodal kapitalis pada tahun 1980-an dahulu. Ia adalah dasar ekonomi yang mula-mula dianjurkan oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Ia merupakan dasar ekonomi kapitalis fahaman kanan yang ekstrem.

Sebelum dasar penswastaan diperkenalkan, banyak negara dalam dunia ini masih memiliki harta-harta dan syarikat-syarikat milik awam. Banyak syarikat yang berjaya ini dimiliki dan dikendalikan oleh kerajaan. Syarikat awam ertinya syarikat yang dimiliki oleh orang ramai.

Kaum pemodal meleleh air liur apabila melihat syarikat-syarikat air, elektrik, pos, telefon, penerbangan, sekolah, hospital dan seribu satu macam syarikat yang dimiliki oleh rakyat. Kaum pemodal tidak dapat menahan nafsu duitan mereka untuk merompak syarikat-syarikat ini.

Syarikat-syarikat milik kerajaan bermula dengan cita-cita untuk memberi khidmat kepada orang ramai. Syarikat-syarikat ini diusahakan bukan atas dasar mencari untung maksimum.

Dalam masa yang sama syarikat-syarikat ini juga berjalan dengan pengendalian yang baik dan profesional. Untung bukan slogan syarikat-syarikat ini. Rugi juga bukan moto syarikat ini.

Khidmat untuk orang ramai ialah syahadah untuk semua syarikat milik kerajaan. Syarikat-syarikat ini berimankan "khidmat terbaik untuk kesejahteraan ramai". Syarikat milik orang ramai didirikan untuk memberi khidmat kepada semua mereka.

Tiba-tiba Dr Mahathir Mohamad melancarkan skim cepat kaya pada tahun 1980-an. Syarikat-syarikat Tenaga Nasional, Telekom Malaysia, MAS, bekalan air, khidmat pos, hospital, Taman Negara dan jalan raya ?semua ini contoh syarikat dan harta orang yang diagih-agihkan olehnya kepada kaum kerabat dan kroninya.

Inilah skim cepat kaya Mahathir yang dijadikan dasar gerombolan United Malays National Organisation. Pada tahun-tahun itu, ketika Mahathir masih di takhta, kita ada mendengar berita Mamat Basikal Buruk jadi taukeh gedung-gedung perniagaan.

Kita mendengar Mat Drebar Lori jadi pemilik empangan terbesar. Kita mendengar Mat Sekolah Tak Tamat menjadi tuan punya syarikat penerbangan. Kita mendengar cerita Mat Tak Pandai Cakap Inggeris menjadi pemilik loji air.

Semua harta dan syarikat yang dimiliki orang ramai telah diambil alih untuk dijadikan milik peribadi. Semuanya dirompak untuk diagihkan kepada kroni.

Cara rompakan ini cukup senang: Para kroni mengajukan cadangan-cadangan dengan kertas kerja kepada Unit Perancangan Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Bunyinya cukup lunak tetapi hakikatnya amat berlainan. Badan perancangan ini juga dirasuah untuk meluluskan rompakan ini. Para birokrat di badan perancangan ini juga mendapat habuan untuk meluluskan rompakan ini. Mereka bersubahat untuk sama-sama merompak.

Hasilnya di zaman Mahathir banyak lanun dan perompak menjadi kaya-raya.

Bayangkan puluhan puluh tahun syarikat dan harta ini cuba dibangunkan sedikit demi sedikit. Syarikat MAS - dari dua buah kapal terbang yang disewa akhirnya menjadi sistem penerbangan antarabangsa.

Bayangkan dari hanya beberapa buah peti pos akhirnya perkhidmatan pos berjaya memberikan khidmat ke seluruh negara.

Cuba fikirkan bagaimana hutan diteroka, jalan raya dan landasan keretapi dibuat.

Berapa bilion ringgit pelaburan telah dicurahkan oleh kerajaan? Berapa banyak masa, tenaga dan berapa banyak nyawa rakyat telah digunakan untuk mendirikan syarikat-syarikat ini?

Dalam sekelip mata sahaja semua harta ini dirompak oleh Mahathir. Harta-harta milik kita semua ini dengan begitu senang diagih-agihkan kepada kaum keluarga dan kroni.

Dasar rompak harta orang ramai inilah yang dipanggil dasar penswastaan. Dasar ini juga dikaitkan dengan apa yang dipanggil dasar globalisasi. Dasar ini membolehkan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa datang sama menjarah dan merompak harta negara kita.

Apakah kita lupa syarikat Air Kelantan pada satu masa dahulu sebahagian besarnya adalah milik Thames Water dari United Kingdom?

Tidakkah kita berasa takut apabila air yang kita minum ini tuan empunyanya ialah orang luar? Tidakkah kita berasa gerun apabila hospital kita adalah milik Singapura, Britain atau Amerika Syarikat?

Tidakkah kita terganggu apabila syarikat telefon kita kini dimiliki oleh Jepun, Korea Selatan dan Australia?

Dasar penswastaan telah berjalan lebih 20 tahun. Porak-peranda hasil pelaksanaan dasar ini sedang kita lihat. Sekolah dan universiti bukan lagi gudang ilmu untuk mendidik warga bangsa tetapi menjadi gedung "menipu" untuk membuat duit.

Hospital yang dulunya milik kita bersama kini apabila kita jatuh sakit kita pula kena bayar. Kita diberi ubat yang "tidak bermutu" tetapi jika hendakkan ubat yang bermutu ?sila bayar.

Jika tidak ada duit, maka jawabnya kita dapat rawatan lekeh atau tidak ada rawatan langsung.

Lihat pula berapa banyak jalan raya sedang dihalang dengan tol. Air dan api dinaikan tarifnya saban tahun. Telefon terus melonjak sewanya. Untung, untung dan untung dijadikan akidah syarikat-syarikat swasta ini.

Dahulu - ketika semua syarikat ini dimiliki oleh orang ramai ?jika dapat untung, keuntungan ini akan dimasukkan ke dalam dana negara. Apabila syarikat ini diswastakan, apabila ada untung, maka untung ini masuk ke dalam poket tuan pemilik saham syarikat ini.

Inilah bezanya antara syarikat milik kerajaan dengan syarikat yang diswastakan.

Minggu lalu Najib Razak telah cuba melakukan tindakan seumpamanya. Najib sedang membuka jaringan kroni-kroni baru. Sime Darby kroni pertama Najib. Jika diselidik dan dihalusi, maka pasti akan kita ketemui bahawa Najib dan kaum kerabatnya mungkin ada memiliki kepentingan.

Sime Darby ingin merompak Institut Jantung Negara melalui penswastaan. Ia telah dipersetujui oleh Najib. Dia sendiri membuat kenyataan - dia tidak akan menghalang niat Sime Darby.

Lihat dengan licik Najib telah "membocorkan" berita rancangan ini sesudah Parlimen ditutup untuk bercuti satu bulan. Najib tidak mahu projek penswastaan (baca: rompakan) IJN ini dibincangkan di Parlimen. Pasti perancangan ini telah lama berjalan secara senyap-senyap.

Pasti ada rundingan yang telah dibuat. Kenapa projek penswastaan ini tidak diberitahu secara telus kepada wakil rakyat di Parlimen? Kenapa dengan tiba-tiba Najib bersetuju? Mana dia dasar ketelusan yang selalu diuar-uarkan oleh gerombolan United Malays National Organisation?

Semua perjanjian penswastaan dibuat dalam gelap. Hingga ke hari ini kita ?orang ramai ?masih belum dapat membaca perjanjian antara kerajaan dengan syarikat pemegang konsesi lebuh raya. Perjanjian syarikat ini telah dibuat dengan kerajaan.

Ertinya perjanjian ini dibuat dengan kita semua. Kerajaan itu ialah orang ramai. Orang ramai ialah kita semua kerana kita yang melantik kerajaan. Kalau kita melantik kerajaan, kenapa kita tidak boleh mengetahui apa yang dijanjikan?

Justeru, dasar penswastaan ini wajib dihentikan. Dasar ini membawa mudarat kepada orang ramai. Tugas kerajaan bukan untuk mengayakan kroni dan kaum kerabat.

Tugas kerajaan yang berjiwa rakyat ialah mendahulukan kepentingan ramai daripada kepentingan kroni dan anak bini. Tugas utama kerajaan ialah untuk memastikan rakyat terbanyak hidup selesa dengan pembahagian dan agihan ekonomi yang adil.

Rakyat wajib berwaspada dengan dasar penswastaan. Orang ramai perlu membuka mata dan berjaga-jaga kerana perompak-perompak harta orang ramai ini masih berkeliaran.

Selagi mereka berkuasa, rompakan harta rakyat akan berterusan. Untuk ini kita tidak ada pilihan ?hentikan dasar ini dan mereka ini kita nyahkan daripada tampuk kuasa.