Pages

Sunday, August 1, 2010

SYIAH yang menyeleweng


SYIAH


Soalan: Assalamualaikum. Ustaz saya bertanya pasal Syiah. dah banyak kali saya email. Tolong jawab pasal Syiah. Saya di Selangor ada sahabat yang ikut Syiah. Mcm mana Syiah n ustaz. Blh ikut ke Ahlisunnah ke? sila jwb.

Jawapan:

Wa'alaikumussalam. Tidak harus mengikut ajaran Syiah samaada di Selangor atau dimana sahaja. Mereka bukan Ahli Sunnah. Sila baca penjelasan di bawah pasal SYIAH;1. LATAR BELAKANG

Kebangkitan fahaman Syiah secara meluas di Malaysia bermula dari kemenangan revolusi Islam yang diketuai oleh Ayatullah Al-Khomeini di Iran pada tahun 1979 dan menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Atas nama kerajaan Islam itulah rakyat Malaysia telah memberi sokongan tanpa menyedari orang-orang Iran yang berfahaman Syiah telah menyebarkan fahaman mereka dengan meluasnya di Malaysia.

2.1 Penyebaran fahaman Syiah di Malaysia dilakukan melalui beberapa cara :

a) Lawatan pembesar-pembesar Iran ke Malaysia yang di susuli dengan kempen dan penerangan fahaman mereka serta lawatan pelawat-pelawat Malaysia ke Republik itu.

b) Melalui pelajar-pelajar Malaysia yang ditawarkan belajar ke Republik itu dengan diberi biasiswa dan kemudahan asas yang secukupnya atau melalui pegawai-pegawai Kedutaan Iran di Malaysia yang membuat lawatan ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia.

c) Memberi hadiah berupa buku fahaman Syiah kepada perpustakaan-perpustakaan umum seperti perpustakaan universiti, masjid dan toko-toko buku yang terkenal.

2.2 Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang beberapa tahun lalu :

a) Syiah Tayyibi Bohra (Dawood Bohra)

Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia dikenali sebagai golongan yang memiliki kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Klang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjid sendiri dengan jumlah pengikut dianggarkan 200 hingga 400 orang.

b) Syiah Ismailiah

Kumpulan ini dikenali dengan nama kedai Perbhai yang bergerak di Lembah Klang. Bilangan pengikutnya lebih kecil dari kelompok Bohra.

c) Syiah Ja’fariyah @ Imamiah Ithna Asyariah

Kumpulan ini dipercayai mula bertapak di Malaysia pada tahun 1979. pengaruh ajaran dan fahaman ini menular melalui bahan bacaan dan individu seperti pensyarah IPT. Beberapa buku utama Syiah telah dijadikan rujukan dan telah diterjemah dalam Bahasa Melayu. Pengikut kumpulan ini dianggarkan 300 hingga 500 orang.

2. PERKEMBANGAN SYIAH DI SELANGOR

Berdasarkan kajian dan siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan polis, Syiah di Negeri Selangor dikategorikan seperti berikut :

3.1 Pusat Pengajian Tinggi

Beberapa buah Pusat Pengajian Tinggi telah dikenal pasti menjadi sasaran Syiah bergerak iaitu Universiti Malay, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Teknologi Mara.

3.2 Orang Awam

Hasil penyiasatan JAIS bersama Polis dan JAKIM didapati beberapa orang penyebar fahaman ini telah bergerak cergas dalam kelompok kecil untuk berkempen dari rumah ke rumah. Di antara individu yang telah dikenalpasti ialah Syed Jaafar bin Abdul Hamid Al-Sagof, beliau didapati menyebarkan fahaman ini di Taman Permata dan Taman Melor di Hulu Klang.

3.3 Menubuhkan Persatuan

Terdapat usaha-usaha kumpulan ini menubuhkan persatuan untuk mengembangkan fahaman Syiah kepada orang ramai yang dikenali dengan nama “Darul Husaini” tetapi pendaftaran ditolak pada 19September 1992 atas nasihat MAIS dan JAKIM.

4 PENYELEWENGAN SYIAH

Berikut adalah antara cirri-ciri ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah:

4.1
Imam Adalah Maksum

Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia, kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada iktiqad mereka Imam memelihara syariat dalam kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal 72.

4.2 Kemunculan Imam Mahadi Bersama Orang Yang Telah Mati

Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahadi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman seperti Saidina Abu Bakar, Omar, Uthman, Aishah, Hafsah, Muawiah dan lain-lain lagi.

Fakta ini dijelaskan dalam kertas Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al- Muzaffar, hal 83

4.3 Berpura-Pura

Mengikut aqidah Syiah, al-Taqqiyah ialah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masaalah arak dan menyapu khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku Al-Usul Min Al-Kafi juz 2 oleh Abu Jaafar Muhammad bin Yaakub bin Ishak al-Khulaini al-Razi. Hal

4.4 Menyanjung Saidina Ali Secara Keterlaluan

Syiah menyanjung Saidina Ali secara berlebih-lebihan hingga disamatarafkan dengan Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul Min Al-Kafi oleh Al Khulaini. Jld.1.Hal. 197

4.5 Menghalalkan Nikah Mut’ah

Golongan Syiah menghalalkan Nikah Mut’ah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Man La Yahduruhu Al- Faqih oleh Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Hussain Bahawiah Al-Qanuni. Juzu’ 1 hal 358

4.6
Menambah Syahadah

Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad S.A.W. Perkara ini dinyatakan didalam kitab Al-Usul Min Al-Kafi oleh Khulaini, Juzu’1, hal 441

4.7 Menolak Hadis Yang Diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadis Mutawatir.

Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Bait sahaja. Pegangan ini disebut dalam buku Aslu Al Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad Al Husain Ali Kasyif Al-Ghita’, hal 149

4.8 Menolak Ijmak Ulama’

Golongan Syiah tidak menerima pakai Ijmak Ulama’ buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat Imam mereka, kerana ijmak pada mereka adalah kesalahan, sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Asyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, hal 51


4.9
Menolak Qias

Golongan Syiah juga menolak Qias kerana beramal dengan qias akan merosakkan agama. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Aslu al- Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’, hal 149:


4.10 Mengubah ayat al-Quran

Dipercayai Syiah telah menambah beberapa ayat dalam al-Quran yang bukan dari ayat Al-Quran sebenar. Sila rujuk: m_syiq@yahoo.com untuk maklumat lanjut.


4.11
Menyeksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharam

Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan mnyeksa tubuh badan sempena 10 Muharam bagi menangisi kematian Saidina Husain. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’, Baina al-Syiah wa al-Tasyayu’, oleh Doktor Musa al-Musawi. Hal 98:


4.12 Menghina Isteri-Isteri Nabi.

Golongan Syiah juga menghina isteri-isteri nabi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah al-‘Awam Maqbul oleh Syed Manzur Husain, hal 3304.13
Mengharuskan Jama’ Sembahyang Dalam Semua Keadaan

Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahan (Fiqh Lima Mazhab diantara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahar al-Hilliyyah terjemahan Prof Madya Dr.Lutpi Ibrahim(thn. 1993) hal. 36:

Ja’fari: harus menjamakkan diantara sembahyang Zohor dan Asar, Maghrib dan Isyak sama ada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebab

4.14 Sembahyang Duha Adalah Bid’ah.

Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim. Hal 31 :

Ja’fari : sembahyang Duha adalah bid’ah. Para imam mazhab empat ianya sunat. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam al-Jami’ Baina al-Sahihain daripada Marwan al-‘Ajali, dia berkata: aku berkata kepada Ibn Umar “anda mengerjakan sembahyang Duha? Dia menjawab: “tidak”. Akupun bertanya lagi, Abu Bakr? Dia menjawab: “tidak”. Humaidi pula meriwayatkan dari Aisyah di dalam Musnad Aisyah, dia berkata sesungguhnya Nabi S.A.W tidak pernah mengerjakan sembahyang Duha. Abdullah b. Umar juga berkata, “Sembahyang Duha adalah bid’ah dari segala bid’ah


5 Terakhir

KEPUTUSAN

"Keputusan berdasarkan kajian termasuk kajian luar dapat disimpulkan bahawa fahaman Syiah didapati menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang berlandaskan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Umat Islam yang menganut fahaman ini hendaklah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar”
SUMBER
Soal-Jawab Agama: SYIAH

Selayang Pandang Tentang Syiah Yang Perlu di Ketahui!

Camar Putih: Selayang Pandang Tentang Syiah Yang Perlu di Ketahui!

27.7.10


1. LATAR BELAKANG

Kebangkitan fahaman Syiah secara meluas di Malaysia bermula dari kemenangan revolusi Islam yang diketuai oleh Ayatullah Al-Khomeini di Iran pada tahun 1979 dan menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Atas nama kerajaan Islam itulah rakyat Malaysia telah memberi sokongan tanpa menyedari orang-orang Iran yang berfahaman Syiah telah menyebarkan fahaman mereka dengan meluasnya di Malaysia.

2.1 Penyebaran fahaman Syiah di Malaysia dilakukan melalui beberapa cara :

a) Lawatan pembesar-pembesar Iran ke Malaysia yang di susuli dengan kempen dan penerangan fahaman mereka serta lawatan pelawat-pelawat Malaysia ke Republik itu.

b) Melalui pelajar-pelajar Malaysia yang ditawarkan belajar ke Republik itu dengan diberi biasiswa dan kemudahan asas yang secukupnya atau melalui pegawai-pegawai Kedutaan Iran di Malaysia yang membuat lawatan ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia.

c) Memberi hadiah berupa buku fahaman Syiah kepada perpustakaan-perpustakaan umum seperti perpustakaan universiti, masjid dan toko-toko buku yang terkenal.

2.2 Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang beberapa tahun lalu :

a) Syiah Tayyibi Bohra (Dawood Bohra)

Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia dikenali sebagai golongan yang memiliki kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Klang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjid sendiri dengan jumlah pengikut dianggarkan 200 hingga 400 orang.

b) Syiah Ismailiah

Kumpulan ini dikenali dengan nama kedai Perbhai yang bergerak di Lembah Klang. Bilangan pengikutnya lebih kecil dari kelompok Bohra.

c) Syiah Ja’fariyah @ Imamiah Ithna Asyariah

Kumpulan ini dipercayai mula bertapak di Malaysia pada tahun 1979. pengaruh ajaran dan fahaman ini menular melalui bahan bacaan dan individu seperti pensyarah IPT. Beberapa buku utama Syiah telah dijadikan rujukan dan telah diterjemah dalam Bahasa Melayu. Pengikut kumpulan ini dianggarkan 300 hingga 500 orang.

2. PERKEMBANGAN SYIAH DI SELANGOR

Berdasarkan kajian dan siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan polis, Syiah di Negeri Selangor dikategorikan seperti berikut :

3.1 Pusat Pengajian Tinggi

Beberapa buah Pusat Pengajian Tinggi telah dikenal pasti menjadi sasaran Syiah bergerak iaitu Universiti Malay, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Teknologi Mara.

3.2 Orang Awam

Hasil penyiasatan JAIS bersama Polis dan JAKIM didapati beberapa orang penyebar fahaman ini telah bergerak cergas dalam kelompok kecil untuk berkempen dari rumah ke rumah. Di antara individu yang telah dikenalpasti ialah Syed Jaafar bin Abdul Hamid Al-Sagof, beliau didapati menyebarkan fahaman ini di Taman Permata dan Taman Melor di Hulu Klang.

3.3 Menubuhkan Persatuan

Terdapat usaha-usaha kumpulan ini menubuhkan persatuan untuk mengembangkan fahaman Syiah kepada orang ramai yang dikenali dengan nama “Darul Husaini” tetapi pendaftaran ditolak pada 19September 1992 atas nasihat MAIS dan JAKIM.

4 PENYELEWENGAN SYIAH

Berikut adalah antara cirri-ciri ajaran Syiah yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah:

4.1 Imam Adalah Maksum

Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia, kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Pada iktiqad mereka Imam memelihara syariat dalam kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal 72.

4.2 Kemunculan Imam Mahadi Bersama Orang Yang Telah Mati

Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahadi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman seperti Saidina Abu Bakar, Omar, Uthman, Aishah, Hafsah, Muawiah dan lain-lain lagi.

Fakta ini dijelaskan dalam kertas Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al- Muzaffar, hal 83
4.3 Berpura-Pura

Mengikut aqidah Syiah, al-Taqqiyah ialah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masaalah arak dan menyapu khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku Al-Usul Min Al-Kafi juz 2 oleh Abu Jaafar Muhammad bin Yaakub bin Ishak al-Khulaini al-Razi. Hal

4.4 Menyanjung Saidina Ali Secara Keterlaluan

Syiah menyanjung Saidina Ali secara berlebih-lebihan hingga disamatarafkan dengan Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul Min Al-Kafi oleh Al Khulaini. Jld.1.Hal. 197

4.5 Menghalalkan Nikah Mut’ah

Golongan Syiah menghalalkan Nikah Mut’ah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Man La Yahduruhu Al- Faqih oleh Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Hussain Bahawiah Al-Qanuni. Juzu’ 1 hal 358

4.6 Menambah Syahadah

Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad S.A.W. Perkara ini dinyatakan didalam kitab Al-Usul Min Al-Kafi oleh Khulaini, Juzu’1, hal 441

4.7 Menolak Hadis Yang Diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadis Mutawatir.

Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Bait sahaja. Pegangan ini disebut dalam buku Aslu Al Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad Al Husain Ali Kasyif Al-Ghita’, hal 149

4.8 Menolak Ijmak Ulama’

Golongan Syiah tidak menerima pakai Ijmak Ulama’ buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat Imam mereka, kerana ijmak pada mereka adalah kesalahan, sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Asyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, hal 51


4.9 Menolak Qias

Golongan Syiah juga menolak Qias kerana beramal dengan qias akan merosakkan agama. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Aslu al- Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’, hal 149:


4.10 Mengubah ayat al-Quran

Dipercayai Syiah telah menambah beberapa ayat dalam al-Quran yang bukan dari ayat Al-Quran sebenar. Sila rujuk: m_syiq@yahoo.com untuk maklumat lanjut.


4.11 Menyeksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharam

Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan mnyeksa tubuh badan sempena 10 Muharam bagi menangisi kematian Saidina Husain. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’, Baina al-Syiah wa al-Tasyayu’, oleh Doktor Musa al-Musawi. Hal 98:


4.12 Menghina Isteri-Isteri Nabi.

Golongan Syiah juga menghina isteri-isteri nabi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Tuhfah al-‘Awam Maqbul oleh Syed Manzur Husain, hal 3304.13 Mengharuskan Jama’ Sembahyang Dalam Semua Keadaan

Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahan (Fiqh Lima Mazhab diantara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahar al-Hilliyyah terjemahan Prof Madya Dr.Lutpi Ibrahim(thn. 1993) hal. 36:

Ja’fari: harus menjamakkan diantara sembahyang Zohor dan Asar, Maghrib dan Isyak sama ada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebab

4.14 Sembahyang Duha Adalah Bid’ah.

Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim. Hal 31 :

Ja’fari : sembahyang Duha adalah bid’ah. Para imam mazhab empat ianya sunat. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam al-Jami’ Baina al-Sahihain daripada Marwan al-‘Ajali, dia berkata: aku berkata kepada Ibn Umar “anda mengerjakan sembahyang Duha? Dia menjawab: “tidak”. Akupun bertanya lagi, Abu Bakr? Dia menjawab: “tidak”. Humaidi pula meriwayatkan dari Aisyah di dalam Musnad Aisyah, dia berkata sesungguhnya Nabi S.A.W tidak pernah mengerjakan sembahyang Duha. Abdullah b. Umar juga berkata, “Sembahyang Duha adalah bid’ah dari segala bid’ah

Rakaman Haji 1938
http://www.hespress.com/_img/makka2.jpg
Rakaman video jemaah haji 1938
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=6676
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=6676

DURIAN BELANDA ADALAH PENAWAR SEBENAR KANSER     Buah Durian Belanda
Durian Belanda atau Soursop, buah dari pohon Graviola adalah pembunuh semulajadi sel kanser yang ajaib dengan 10 ribu kali lebih kuat dari pada terapi kemo. Tapi kenapa kita tidak tahu?

Kerana salah satu perusahaan dunia telah menutup rahsia penemuan penyelidikan tentang khasiat buah ini sebaik mungkin, mereka ingin agar dana penyelidikan yang dikeluarkan sangat besar, selama bertahun-tahun, ditambah pula keuntungan yang melimpah  dengan cara menjadikan pohon Graviola Sintetis sebagai bahan utama ubat rawatan kanser.
Pohonnya rendah, di Brazil dinamai 'Graviola', di Sepanyol 'Guanabana' bahasa Inggeris dipanggil 'Soursop'. Di Indonesia, dikenali sebagai buah Sirsak manakala di Malaysia dipanggil sebagai Durian Belanda. Buahnya agak besar, kulitnya berduri lembut, isi buah berwarna putih, rasanya masam-masam manis, dimakan dengan cara membuka kulitnya atau dibuat jus.

Khasiat dari buah durian belanda ini memberikan kesan anti tumor / kanser yang sangat kuat, dan terbukti secara perubatan menyembuhkan segala jenis kanser. Selain menyembuhkan kanser, buah ini juga berfungsi sebagai anti bakteria, anti fungus , berkesan melawan berbagai jenis parasit dan cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, kemurungan, stress, dan menormalkan kembali sistem saraf yang kurang baik.
Salah satu contoh betapa pentingnya kewujudan Institut Sains Kesihatan bagi orang-orang Amerika adalah kerana institut ini telah membuka tabir rahsia buah ajaib ini. Fakta yang membingungkankan adalah: Jauh dipedalaman hutan Amazon, tumbuh 'pohon ajaib', yang akan merubah cara berfikir anda, doktor anda, dan dunia mengenai proses penyembuhan kanser dan harapan untuk bertahan hidup.
Hasil penyelidikan membuktikan  “pohon ajaib” dan buahnya ini :
i)  Menyerang sel kanser secara efektif dan semulajadi, TANPA rasa mual, berat badan turun, rambut gugur, seperti yang terjadi pada terapi kemo.
ii) Melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah dari jangkitan yang mematikan.
iii) Pesakit merasakan lebih kuat, lebih sihat selama proses perawatan / penyembuhan.
iv) Menambah tenaga dan penampilan fizikal semakin bertambah baik.
Sumber berita sangat mengejutkan ini berasal dari salah satu pengeluar farmasi terbesar di Amerika. Buah Graviola telah diuji lebih dari 20 makmal, sejak tahun 1970-an hingga  beberapa tahun berikutnya. Hasil ujikaji dari ekstrak (sari) buah ini adalah :
1. Secara berkesan memilih sasaran dan membunuh sel jahat dari 12 jenis kanser yang berbeza, diantaranya kanser : Usus Besar, Payu Dara, Prostat, Paru-Paru dan Pankreas.
2. Daya kerjanya 10,000 kali lebih kuat dalam memperlambatkan pertumbuhan sel kanser dibandingkan dengan Adriamycin dan Terapi Kemo yang biasa digunakan!
3. Tidak seperti terapi kemo, ekstrak buah ini secara selektif hanya memburu dan membunuh sel-sel jahat dan TIDAK membahayakan atau membunuh sel-sel yang sihat.

Penyelidikan telah dilakukan secara ekstensif pada pohon “ajaib” ini,selama bertahun-tahun tapi kenapa kita tidak tahu langsung mengenai hal ini ? Jawabnya adalah : Begitu mudah kesihatan kita, kehidupan kita, dikendalikan oleh yang memiliki wang dan kekuasaan!
 
Salah satu perusahaan ubat terbesar di Amerika dengan aset jutaan dollar melakukan penyelidikan luar biasa pada pohon Graviola yang tumbuh dihutan Amazon ini. Ternyata beberapa bahagian dari pohon ini : kulit kayu, akar, daun, isi buah dan bijinya, selama berabad-abad lamanya telah menjadi penawar bagi suku Indian di Amerika Selatan untuk menyembuhkan : sakit jantung, asma, masalah berkaitan hati dan rematik. Dengan bukti-bukti ilmiah yang minimum, perusahaan yang mengumpulkan dana dan sumber usaha manusia yang sangat besar bagi tujuan melakukan penyelidikan dan berbagai ujian. Hasilnya sangat menakjubkan. Graviola secara ilmiah telah terbukti sebagai agen pembunuh sel kanser yang berkesan !

Tapi… kisah Graviola hampir berakhir disini. Kenapa?

Dibawah undang-undang persekutuan, sumber bahan semulajadi untuk ubat adalah DILARANG dipatentkan.

Perusahaan menghadapi masalah besar dan mereka berusaha sedaya upaya dengan pembiayaan sangat besar untuk membuat klon tiruan dari Graviola ini agar ianya dapat dipatentkan sehingga dana yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan ujian dapat dituntut dan bahkan mengaup keuntungan besar. Tapi usaha ini tidak berhasil kerana Graviola tidak berjaya diklon. Perusahaan gigit jari setelah mengeluarkan dana jutaan dolar untuk usaha penyelidikan mereka.

Ketika mimpi untuk mendapatkan keuntungan besar beransur-ansur pudar, kegiatan penyelidikan juga turut berhenti. Lebih parah lagi, perusahaan menutup projek ini dan memutuskan untuk TIDAK menerbitkan hasil penyelidikan ini.

Beruntunglah, ada salah seorang ilmuwan dari kumpulan penyelidik tidak sanggup melihat kekejaman ini terjadi. Dengan mengorbankan kerjayanya, dia menghubungi sebuah perusahaan yang biasa mengumpulkan bahan-bahan bersumberkan semulajadi dari hutan Amazon untuk penghasilan penawar.

Ketika para pakar penyelidik dari Institut Sains Kesihatan mendengar berita keajaiban Graviola, mereka mulai lakukan usaha penyelidikan. Hasilnya sangat mengejutkan. Graviola terbukti sebagai pohon pembunuh sel kanser yang berkesan.
The National Cancer Institute mulakan penyelidikan ilmiah yang pertama pada tahun 1976. Hasilnya membuktikan bahawa daun dan batang kayu Graviola mampu menyerang dan menghancurkan sel-sel jahat kanser. Sayangnya hasil ini hanya untuk keperluan dalaman dan tidak dihebahkan.

Sejak 1976, Graviola telah terbukti sebagai pembunuh sel kanser yang luar biasa pada ujikaji yang dilakukan oleh 20 makmal bebas yang berbeza.

Satu kajian yang dihasilkan oleh the Journal of Natural Products menyatakan bahawa kajian yang dilakukan oleh Catholic University di Korea Selatan, mendakwa bahawa salah satu unsur kimia yang terkandung di dalam Graviola, mampu memilih, membezakan dan membunuh sel kanser usus besar dengan 10,000 kali lebih kuat berbanding dengan Adriamycin dan terapi kemo!

Sebuah kajian di Purdue University pula membuktikan bahwa daun Graviola mampu membunuh sel kanser secara berkesan, terutama sel kanser: Prostat, Pankreas, dan Paru-paru.

Setelah hampir 7 tahun tidak ada berita mengenai Graviola, akhirnya berita keajaiban ini pecah juga, melalui informasi dari Lembaga-lembaga seperti disebutkan terdahulu.
Kisah lengkap tentang Graviola, dimana memperolehnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya, dapat dijumpai dalam Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother’s milk, sebagai bonus istimewa percuma terbitan Health Sciences Institute.  Sekarang anda tahu manfaat durian belanda yang luar biasa ini. Rasanya manis-manis masam begitu menyegarkan. Buah yang 100% semulajadi tanpa sebarang kesan sampingan. Sebarkan maklumat berharga ini kepada keluarga, saudara, sahabat dan teman yang anda kasihi.

"Harap dapat kirimlanjutkan (Forward) artikel diatas kepada teman-teman dan insan tersayang yang anda kasihi sebagai satu amalan kebajikan dan sumbangan ikhlas dari anda untuk mereka semua".
-SusuDotMy-

Top of The World


o        <>ASSALAMUALAIKUM, RAKAN-RAKAN YANG DIHORMATI...berwaspada dengan beberapa perkara-perkara yang memungkinkan penyebaran virus HIV secara tidak diduga !!!!!
Berikut adalah artikel yang perlu   diambil perhatian sekiranya anda belum   membacanya. .. Sila baca artikel   berikut mengenai orang yang HIV positif   seronok menyebarkan virus HIV. Ianya   pernah ke udara di dalam Televisyen   Thai di mana pesakit HIV ditangkap &   didakwa, tapi apa gunanya, beliau   telah   merosakkan ramai orang awam yang tak   berdosa. Jadi sila   berhati-hati ... Beberapa tempat   berbahaya dan kebarangkalian menemui jarum   penyuntik yang telah digunakan penagih
1. Di kawasan pantai. Apabila anda   berjalan di pantai sila pakai   selipar atau kasut, ada penagih dadah   yang melakukan aktiviti di tepi   pantai danmenimbus jarum penyuntik di dalam pasir. Penyuntik ini   kemudiannya terdedah akibat ombak.
2. Di kawasan permainan kanak-kanak.   Satu lagi kawasan pilihan   penagih.T erdapat kes di Australia di   mana kanak-kanak yg tak berdosa telah tercucuk jarum penyuntik apabila   beliau turun daripada papan lunsur &   kemudiannya didapati HIV positif.
3. Di panggung wayang. Sila pastikan   kerusi yg anda duduki. Kes yang   terjadi apabila seorang perempuan duduk di kerusi beliau dan terasa   sesuatu benda mencucuk. Beliau berdiri   dan mendapati ada penyuntik dan   nota berbunyi "Welcome to the real   world, you are now HIV positive' .   Doktor telah memeriksa jarum tersebut & mengesahkan ianya terdapat   virus HIV. Ianya berlaku di Hawai jadi   berhati-hati ... .
4. Di Georgia & Florida , ada kes   menunjukkan pesakit HIV meletakkan   penyuntik di dalam tempat   mengembali kan syiling, mesin air minuman...jadi pastikan bila anda membeli air   atau kandi, perhatikan betul-betul   tempat mengembalikan wang   syiling..... ......... ......... ......... ....... .mungkin terdapat jarum   penyuntik di   dalamnya.  
5. Di restoran Burger King, pesakit   HIV yang juga pekerjanya   meletakkan sedikit darah di dalam   burger & mencampurkan dengan mayonis   dan salad. Ianya seperti sos. Jadi   cuba jangan pesan burger dengan   mayonis & sos Order di tempat lain. 

Ini adalah nyawa anda. Sila   'foward' maklumat ini sebanyak mungkin   kepada orang lain, especially   orang yang anda cintai, anak anda   dan sesiapa saja...
Dr Yasmin Anum Mohd Yusof
Associate Professor & Head Dept. of
Chemical Pathology
School of Medical Sciences
USM, Kubang Kerian, Kelantan ,
MALAYSIA .

Israel lancar peluru berpandu ke Gaza

2010/08/01

SEORANG lelaki mendukung budak perempuan Palestin yang cedera ke Hospital Al-Shifa selepas Israel menyerang Bandaraya Gaza dari udara kelmarin.
SEORANG lelaki mendukung budak perempuan Palestin yang cedera ke Hospital Al-Shifa selepas Israel menyerang Bandaraya Gaza dari udara kelmarin.
Komander Hamas terbunuh dalam serangan 

BANDARAYA GAZA: Pesawat perang Israel melepaskan tembakan peluru berpandu ke arah lima sasaran di seluruh Gaza, mengorbankan seorang komander kanan sayap tentera Hamas dan mencederakan 11 lain, kata kumpulan itu semalam.
Tentera Israel mengesahkan serangan udara itu dan berkata mereka membalas serangan roket dari Gaza ke arah bandar tepi pantai Israel di Ashkelon kelmarin. Serangan ke atas Ashkelon menyebabkan kerosakan namun tiada kecederaan dilaporkan.
Kejadian terbabit tercetus berikutan keadaan tenang selama beberapa minggu, dan menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlaku serangan lanjut. 
Pegawai sayap tentera Hamas, Izzedine al-Qassam, berkata Hamas akan membalas dendam atas pembunuhan Issa Batran, 42. Beliau berkata Israel mengenal pasti Batran sebagai komander sayap tentera di tengah Gaza dan seorang pembuat roket kanan. 

Hamas berkata lapan penyokong dan tiga orang awam cedera dalam serangan udara itu. 

Sasaran terkena peluru berpandu termasuk sebuah kem latihan tentera Hamas di sini, terowong penyeludupan bawah tanah di sempadan Gaza-Mesir dan kawasan setinggan di pinggir kem pelarian Nusseirat, kata pihak berkuasa Hamas. 
Hamas merampas Gaza pada 2007, dan terus mengambil alih kuasa daripada Presiden Palestin, Mahmoud Abbas yang disokong pada peringkat antarabangsa. 
Militan Islam terbabit dilaporkan membangunkan roket mentah sejak beberapa dekad lalu dan sudah melepaskan beratus-ratus daripadanya ke arah bandar di sempadan Israel. – AP

Puluhan gereja di amerika dan eropah membakar Al-Quran Al-Karimكنيسة دوف وفضيحة حرق "القرآن الكريم"
محيط - جهان مصطفى
ما أن تم الكشف عن مسلسل الفضائح الجنسية في عشرات الكنائس الكاثوليكية في أمريكا وأوروبا ، إلا وتصاعدت حملات الإساءة للإسلام بشكل أكثر شراسة مما كانت عليه في السابق .
ففي 30 يوليو / تموز ، دعت كنيسة "دوف" التبشيرية وهي كنيسة محلية في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى حرق "القرآن الكريم" علنا في ذكرى هجمات 11 سبتمبر .
Kerana marahkan skandel seks dalam gereja serta peristiwa 11 september puluhan gereja di amerika dan eropah membakar Al-Quran sebagai bantahan kepada umat Islam.
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن الكنيسة بدأت بالفعل بالترويج للاستفزاز السابق من خلال صفحتها على موقع "فيس بوك" الاجتماعي العالمي على الإنترنت ، داعية المسيحيين الراغبين بالمشاركة إلى زيارتها لإحراق المصاحف.
وسرعان ما خرج القس تيري جونز المشرف على كنيسة "دوف" بتصريحات عنصرية شن خلالها هجوما على الإسلام ، قائلا :" إنه ليس ديناً سماوياً بل هو من نتاج الشيطان وإن المؤمنين به سيذهبون إلى النار ، الإسلام من نتاج الشيطان وهو يتسبب بدفع مليارات البشر إلى جهنم ، إنه دين مخادع وعنيف ".
وتابع القس المتطرف أنه سيقوم في ذكرى هجمات سبتمبر بتنظيم حملة لحرق القرآن حول العالم .
ورغم أن شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن جونز كان أصدر كتاباً يحمل عنوان "الإسلام من الشيطان" وهو يبيع في كنيسته تذكارات من أكواب وقمصان ومواد أخرى كتب عليها العبارة السابقة ، إلا أن توقيت إعلانه عن حملة حرق "القرآن الكريم" لا يخلو من مغزى واضح وهو التغطية على الفضائح الجنسية في عشرات الكنائس الكاثوليكية .
صحيح أن البعض حاول الربط بين تصريحات جونز والجدل المحتدم داخل أمريكا حاليا حول موافقة المجلس المحلي لمدينة نيويورك مؤخرا على طلب تقدمت به منظمة إسلامية أمريكية لبناء مسجد مجاور للموقع المعروف باسم "جراوند زيرو" حيث كان يرتفع برجا مركز التجارة العالمي قبل أن ينهارا إثر هجمات 11 سبتمبر ، إلا أن المتابع للتطورات داخل أمريكا يلمس بوضوح أن هناك حملة مخططة للهجوم على الإسلام ، حيث كشفت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية في 29 يوليو أن كبريات المدن بالولايات المتحدة تشهد حملة دعائية معادية للإسلام تتخذ من حافلات المواصلات العامة وسيلة للترويج لأفكارها وإذكاء جدل حول مكانة الإسلام في المجتمع الأمريكي.
إعلانات دعائية
أحد المساجد في أمريكا
وأضافت الصحيفة أن جماعة تطلق على نفسها اسم "أوقفوا أسلمة أمريكا" بدأت بإلصاق إعلانات دعائية في حافلات نقل الركاب العامة في المدن الكبرى تحث فيها المسلمين على الردة عن دينهم .
ومن الشعارات التي تحملها الملصقات الدعائية في الحافلات وتدعو المسلمين للارتداد عن دينهم " "هل أنت مستعد لتحمل فتوى ضدك؟" و"هل أسرتك أو جماعتك تهددك؟" و"هل تركت الإسلام؟" .
ما سبق يؤكد أن هناك مؤامرة يتم تنفيذها بخطوات مدروسة لإثارة فزع الأمريكيين من الإسلام بعد تراجع مرتادي الكنائس وتزايد اعتناق الإسلام .
فمعروف أن الفضائح الجنسية لم تعد تقتصر على كنائس أوروبا والولايات المتحدة فقط وإنما طالت أيضا أروقة الكنيسة الأم ذاتها ، حيث كشفت قناة "راي 24 " التليفزيونية الإيطالية مؤخرا أن الفاتيكان يواجه أزمة داخلية منذ سنوات على خلفية تورط عدد من رجال الكنيسة في جرائم اغتصاب لعشرات الأطفال والقصر من أبرزهم القس جاميلي المقرب من بابا الفاتيكان والمعروف عنه نشاطاته التبشيرية ، حيث يشرف على حوالي 267 جميعة تبشيرية في العالم .
وفي السياق ذاته ، كشفت صحيفة " لاريبيبليكا " الإيطالية أن الاعتداءات الجنسية والتي تورط فيها حوالي 4 آلاف كاهن وقسيس وكاردينال لم تعد تقتصر على الأطفال والقصر من النساء فقط ، بل شملت أيضا الراهبات ، حيث قام بعض القساوسة والأساقفة في الكنائس الكاثوليكية بالاعتداء الجنسي على الراهبات واغتصابهن وإجبارهن بعد ذلك على الإجهاض لمنع الفضيحة ، وشمل ذلك 23 دولة منها : الولايات المتحدة والبرازيل والفلبين والهند وإيطاليا وحتى داخل الكنيسة الكاثوليكية "الفاتيكان" نفسها.
هجوم البابا
بابا الفاتيكان
ويبدو أن نشر الرسوم المسيئة في 2005 وهجوم بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر المتواصل على الإسلام منذ 2006 كان يهدف بالأساس للفت انتباه مرتادي الكنيسة بعيدا عن الفضائح السابقة من ناحية وللحد من اعتناقهم الإسلام من ناحية أخرى ، ولعل هذا ما ظهر واضحا في مقابلة  نشرتها صحيفة " لاريبيبليكا " الايطالية مع بطريرك البندقية الكاردينال أنجلو سكولا وقال خلالها بكل صراحة وهو يعلق على الفضائح الجنسية إن الحرب على الإسلام تتصدر أعمال أجندة البابا ، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية ولأوروبا أهم قضية في القرن الحادي والعشرين.
وهناك أيضا تصريحات البابا نفسه ، حيث دعا في 17 مايو 2008 إلى ضم كل البشر إلى المسيحية، واصفا هذا الأمر بـ "الواجب" و"الحق الثابت"  بالنسبة إلى الكنيسة وكل مؤمن بالمسيح.
تلك الدعوة - التي تضع أمام المسيحيين فى العالم أجمع مبررات شن الحرب ضد العالم الإسلامي - لم تكن الأولى من نوعها ، فهو خرج على العالم في 2006 أيضا بتصريحات غريبة شن خلالها هجوما حادا على الإسلام وزعم أنه انتشر بحد السيف ، قائلا خلال محاضرة ألقاها بجامعة ريجنزبورج بألمانيا في 12 سبتمبر 2006  :" إن العنف ونشر الدعوة بحد السيف يكمن في بنية وأسس العقيدة الإسلامية "، وهو ما اعتبر حينها مباركة للحروب الاستباقية التي يشنها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة ، فطالما أن "العنف " هو جوهر العقيدة ، على حد زعمه ، فسيظل يفرز "إرهابا" بشكل دائم وبالتالي لاغنى عن مثل تلك الحروب.
والخلاصة أن تصاعد حملة الإساءة للإسلام في أمريكا وأوروبا غير بعيدة عن مسلسل الفضائح الجنسية لعشرات القساوسة والأساقفة الكاثوليك والذي تسبب في تراجع مرتادي الكنائس من ناحية وتسارع وتيرة اعتناق الإسلام في عقر دار الغرب نفسه من ناحية أخرى .

Gambar bayi cacat kesan dari bahan kimia peperangan amerika di Iraq
http://moheet.com/image/22/225-300/229635.jpg
Pada tahun 2004 kajian yang dibuat oleh kerajaan britain dan Ireland yang menjangkakan banyak lagi bayi cacat akan lahir dibumi Iraq hasil dari kesan bahan kimia yang digunakan oleh tentera amerika. amerika tidak menggunakan senjata-senjata bahaya tersebut di tanah air mereka tetapi senjata tersebut digunakan di Iraq dan Afghanistan secara leluasa.
في ذروة الخلافات بين الكتل السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة ، كشفت دراسة بريطانية عن كارثة فاقت في بشاعتها ما يتصوره العقل والمقصود هنا ما حدث في مدينة الفلوجة عام 2004 .
فوفقا للدراسة التي أشرف عليها الطبيب كريس باسبي من جامعة أولستر في أيرلندا الشمالية ونشرتها صحيفة " الإندبندنت " البريطانية في 24 يوليو / تموز مايو ، فإن الزيادة في معدلات الوفيات في أوساط الأطفال والإصابة بالسرطان واللوكيميا بمدينة الفلوجة التي تعرضت في 2004 للقصف والحصار الأمريكي لأسابيع للقضاء على المقاومة فاقت المعدلات المعروفة في هيروشيما وناجازاكي اللتين قصفتا بقنبلة نووية عام 1945.
ورغم أن الأطباء العراقيين في الفلوجة كانوا اشتكوا منذ 2005 من زيادة أعداد الأطفال المصابين بعيوب خلقية تراوحت بين فتاة مولودة برأسين إلى الإصابات بالشلل في الأطراف السفلى ، بالإضافة إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالسرطان مقارنة بالفترة التي سبقت الهجوم الأمريكي على مسلحي الفلوجة ، إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أيضا ارتفاعا في جميع حالات السرطان بمعدل أربعة أضعاف و12 ضعفا في الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال أقل من 14 عاما.
كما أكدت الدراسة التي شارك في إعدادها 11 باحثا وشملت 711 منزلا في الفلوجة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من 2010 أن الإصابة باللوكيميا ارتفعت بمعدل 38 ضعفا وأن معدلات سرطان الثدي زادت بنسبة عشرة أضعاف ، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أورام المخ لدى الكبار.
وأشار باسبي إلى أنه رغم أن ارتفاع معدلات اللوكيميا في هيروشيما زاد 17 ضعفا ، فإن ما يثير الدهشة في حالة الفلوجة هو سرعة الإصابة بالسرطان وليس مجرد انتشاره.
طفل برأس زائد
وكشف أيضا عن التغيير في نسبة المواليد من الذكور والإناث ، فبينما كانت في الحالات الطبيعية 1050 من الذكور مقابل 1000 من الإناث ، انخفضت نسبة المواليد الذكور بعد 2005 بمعدل 18%، فأصبح كل 850 مولودا ذكرا يقابلهم 1000 فتاة ، موضحا أن التغير في النسبة بين الذكور والإناث يعد مؤشرا على الضرر الوراثي الذي يؤثر على الذكور أكثر منه على الإناث .
وأضاف باسبي أن تأثير الحرب على المدنيين كان الأشد على سكان الفلوجة منه على أي مكان آخر وذلك بسبب الاستمرار في محاصرة المدينة وحجبها عن بقية أنحاء العراق بعد 2004.
ورغم أنه قال إنه لا يستطيع أن يحدد السبب الحقيقي وراء حالات السرطان والتشوهات الخلقية ، فإنه أكد أن مثل تلك النتيجة تنجم عن تعرض كبير لمؤثرات وقعت خلال الهجوم الأمريكي عام 2004 ، مشيرا إلى أن أنواع السرطان مشابهة لتلك التي أصابت الناجين من سكان هيروشيما الذين تعرضوا لـ "الإشعاع المؤين" إثر سقوط القنبلة الذرية.
وأضاف باسبي أن مدى التغير الجيني الذي يعاني منه سكان الفلوجة يشير إلى استخدام اليورانيوم والفوسفور الأبيض ، قائلا :" أعتقد أنهم (أي الأمريكيين) استخدموا سلاحا جديدا ضد المباني لتخترق الجدران وتقتل من بداخلها".
ورغم استمرار الاحتلال الأمريكي في التغطية على المجزرة التي ارتكبها في الفلوجة بل وعزلها عن العالم الخارجي ، إلا أن ما ذكره باسبي قد يكون مقدمة لفضح المستور في هذا الصدد خاصة وأن صحيفة "الاندبندنت" أيضا كانت كشفت في 4 مايو الماضي أن وزارة الدفاع البريطانية تحقق في تقارير حول تورط القوات البريطانية في استخدام أسلحة كيماوية أثناء الهجوم الأمريكي على مدينة الفلوجة العراقية ، مما ترتب عليه زيادة عدد الأطفال المشوهين في المدينة.
وأضافت الصحيفة "تلك القضية تثير أسئلة صعبة حول دور بريطاني فى الهجوم الأمريكي على مدينة الفلوجة عام 2004 والذي ترتب عليه مقتل المئات من العراقيين ، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال العراقيين ولدوا مشوهيين نتيجة لاستخدام أسلحة محرمة".
وتابعت أن أهالي من يعتقد بإصابتهم بتشوهات جراء استخدام تلك الأسلحة بدأوا في إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية التي يتهمونها بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب .

Tolong ganti besi penghadang dengan yang lebih selamat.


Ngeri : Besi penghadang tembus kereta


NGERI...keadaan kereta dinaiki mangsa yang ditembusi besi penghadang jalan.

KUALA LIPIS: Seorang tukang sapu wanita terbunuh selepas kereta Proton Pesona dinaikinya terbabas dan melanggar besi penghadang jalan sehingga menyebabkan besi itu menembusi kereta mangsa di Kilometer 81, Jalan Lipis-Merapoh, dekat sini, petang kelmarin.

Dalam kejadian kira-kira jam 4.20 petang, Halimah Hamat, 57, dari Gua Musang, Kelantan yang bekerja sebagai tukang sapu di Sekolah Kebangsaan Tengku Muhamad Fakhri Petra, Kelantan maut di tempat kejadian akibat cedera di kepala.


Suami mangsa, Yusuf Che Hamid, 60, yang bekerja sebagai tukang kebun di sekolah yang sama dikatakan mengalami cedera ringan sebelum dikejarkan ke Hospital Kuala Lipis (HKL) untuk menerima rawatan lanjut.

Ketua Polis Daerah, Superintendan Abdul Razak Hassan berkata, turut cedera anak saudara mangsa yang duduk di bahagian penumpang belakang, Nuraiman Azhar, 7.

Menurutnya, siasatan awal mendapati sebelum kejadian, mangsa bersama suaminya dikatakan dalam perjalanan menghala ke Seremban, Negeri Sembilan dari Gua Musang, dipercayai untuk menziarahi saudaranya.

Katanya, kereta Proton Pesona dipandu Yusuf dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke kanan jalan sebelum melanggar besi penghadang jalan mengakibatkan besi itu menembusi kereta mangsa.

Abdul Razak berkata, mangsa duduk di bahagian penumpang depan dirempuh besi penghadang jalan sebelum meninggal dunia di tempat kejadian.

“Jenazah mangsa dituntut ahli keluarganya selepas bedah siasat selesai dijalankan di HKL, malam kelmarin.


Read more: http://biaqpila.blogspot.com/2010/08/ngeri-besi-penghadang-tembus-kereta.html#ixzz0vKG6JMnZ

Patung Nabi Isa terbakar dipanah petir

Allah Maha Besar!!!!! Allahuakbar! !

Salam,

Sedikit terjemahan kepada email ini:

Sculpture 'King of Kings' iaitu patung besar Jesus Christ ini didirikan di
perkarangan Solid Rock Church di Monroe, Ohio, US.  Ia setinggi 19 meter
dan 12 meter lebar dengan aksi 'Jesus' mendepangkan tangan seolah2 berdoa
ke langit.  Penghuni Monroe amat memegahkan patung ini dan menamakannya
'Touchdown Jesus'.  patung ini diperbuat dari plastik dan getah fiber.

Pada 15/06/2010, patung ini dipanah petir dan kilat lalu hangus terbakar.

Begitulah kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah SWT bilamana manusia lupa
siapa pencipta sebenarnya.

Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT sepanjang masa, insya-Allah.


Khairil/Dukhan


                                                                            
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                       
                                                                            
                       صباح الخير .. حيا الله الطيبين                       
                                                                            
  تعرض تمثال اليسوع قرب كنيسة الصخرة العظيمة في مدينة مونرو إحدى مدن ولاية  
                                   أوهايو                                   
                                                                            
      الأمريكية يوم الثلاثاء 15-6-2010 إلى صاعقة من السماء أتت به إلى       
                       القواعدويبلغ ارتفاع التمثال 6                        
                                                                            
  طوابق. ولم يتبق من التمثال سوى قطع من العوازل الحرارية وأجزاء من المعادن  
                                ورغوة احتراق                                
                                                                            
  وبقايا جبس مصهور كانت تنسج أحشاء التمثال الشهير إضافة إلى مظهره الخارجي   
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic18634.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/b94e92f8c1a8d90cb0a6ff17b79a93d0.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic25472.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/06bbbda0e159fe0fa27083b0dbca3dbd.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic20972.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/31a5b11bb5fbb59c9c55ef08f1537873.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic22830.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/86fa7b750ec3d33e56cd99c570c35710.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic24901.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/7c1b56c99524938878e80aa6c3b2ad1f.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic28442.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/811b36a47e51436da52ff11e57c169e3.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic05177.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/7d4acd5c86936f8d4445a4f4e9a64a3b.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic13877.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/c23452b8bf171cc86b49be01bc153779.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic25770.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/56bebe3c2f8c09437da9f0f944901527.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic00702.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/59d74eaddef49dc0cf0a3adc13eba73f.jpg  
                                                                            
                                                                            
                (Embedded image moved to file: pic14364.jpg)                
  http://imagecache.te3p.com/imgcache/ec8bb243df9568423284428810ac0201.jpg  
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                    وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ...

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                     --                                     
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 ~*~*~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~ 
                                                                            
            *~*{ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين }*~*             
                                                                            
  *~*{ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أللهم وأتوب إليك  
                                    }*~*                                    
                                                                            
 ~*~*~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~*~*~*~*~ *~*~*~*~* ~ 
                                                                            

Klip Keong Racun cetus kegilaan baru
JOVITA (kiri) dan Shinta pada mulanya sekadar bergurau menyanyikan semula lagu Keong Racun sebelum menjadi popular setelah disiarkan menerusi laman YouTube.


BANDUNG - Selepas gempar dengan klip video seks tiga artis terkenal menerusi Internet sejak bulan lalu, Indonesia kini menjadi tumpuan jutaan peminat laman web sosial YouTube dari seluruh dunia gara-gara kemunculan klip Keong Racun.
Klip lagu dangdut lama itu telah dilayari lebih sejuta kali sejak disiarkan pada 18 Jun lalu selepas dinyanyikan semula secara mimik bibir selama 5 minit 14 saat oleh dua penuntut universiti swasta di sini, Jovita Adityasari dan Shinta Nuriansyah, kedua-duanya berusia 19 tahun.
Populariti klip itu turut mendapat liputan pelbagai akhbar di Britain dan laman Twitter apabila ia mengatasi angka capaian klip-klip lain dalam tempoh singkat termasuk filem box office Hollywood, Inceptionlakonan aktor Leonardo DiCaprio.
Malah, fenomena Keong Racun menaikkan semula nama Lissa, penyanyi asal lagu ciptaan komposer Subur Tahroni pada 2008, yang kini mendapat perhatian apabila sebahagian besar stesen radio tempatan kembali memutarkan semula lagu puisi itu.
"Keong bererti siput mengisahkan seorang lelaki mata keranjang yang mempermainkan cinta wanita. Saya berhasrat menemui dua pelajar itu kerana melariskan lagu ini sehingga rezeki saya bertambah baik," kata Lissa kepada wartawan. - Agensi

Menjanda akibat obses langsingMEMAKAN pil pelangsing tanpa pemantuan pengamal perubatan boleh membawa maut.


BERGAYA persis model atau setidak-tidaknya memperoleh kembali bentuk badan asal selepas bersalin menjadi impian hampir semua wanita.
Malah, obsesi wanita dalam memiliki tubuh seumpama model tersohor, Tyra Bank membuatkan ramai yang sanggup menelan pelbagai jenis pil, jamu atau minuman yang dipercayai mampu menguruskan badan.
Ditambah pula dengan rasa takjub terhadap keberkesanan produk tersebut, Harnani (bukan nama sebenar) hampir kehilangan nyawa gara-gara obsesi mengurangkan berat badan.
"Ia berlaku selepas saya melahirkan anak kedua. Saya terburu-buru untuk menurunkan berat badan. Semua gara-gara rakan sepejabat asyik menegur bentuk tubuh saya ketika itu," ungkap bekas jurutera berusia 30-an berkenaan.
Tidak tahan lagi mendengar teguran rakan sepejabat, Harnani mula mengambil minuman pelangsing yang disarankan oleh seorang teman.
"Tapi saya masih tak puas. Rasa lambat sangat prosesnya. Awalnya saya hanya meminum produk cecair, tetapi kemuaian beralih kepada penggunaan krim dan makan majun," katanya.
Ada rakan yang menasihati Harnani tentang bahaya pengambilan produk pelangsing secara berlebihan, namun dia bertekad untuk menguruskan badan sehingga membuatkannya memekakkan telinga.
"Keluarga pun ada yang marah sebab khuatir perbuatan itu akan menjejaskan kesihatan saya apatah lagi sewaktu hamil, saya menghidapi komplikasi darah tinggi. Tapi, setiap kali terlihat pelakon atau model yang bertubuh langsing, saya seperti dirasuk untuk memilik tubuh seperti itu," cerita Harnani.
Turun mendadak
Dia kemudian beralih kepada pil setelah jamu dan krim gagal mengembalikan susuk seperti sebelum berkahwin.
Cerita Harnani, dalam masa empat bulan, tubuhnya susut dan lemak di kawasan pinggul, paha serta perut hilang mendadak.
Malah, nafsu makan juga seolah hilang terus. Harnani hanya memakan buah-buahan, sup sayur serta minuman berjus.
"Masuk bulan ke lima, saya mula rasa gembira dengan perubahan bentuk badan. Tapi, dalam masa yang sama, badan saya sering saja lemah dan suami kerap menegur muka saya pucat," imbas Harnani.
Mengesan ada yang tidak kena, suami menggesa Harnani melakukan pemeriksaan kesihatan dan diagnosis doktor membuatkan Harnani hampir terduduk.
"Kedua-dua buah pinggang saya rosak. Itulah harga yang perlu saya bayar untuk kelihatan langsing. Bukan itu saja, rumah tangga saya bergoncang hebat dan akhirnya, kami bercerai," tuturnya dalam menahan sebak.
Harnani tidak menafikan obsesinya terhadap produk menguruskan badan menjadi antara penyebab pertengkaran antara dia dan suami.
Umpama nasi sudah menjadi bubur, Harnani kini meneruskan hidup keseorangan sambil gigih menjalani dialisis buah pinggang tiga kali seminggu.
"Sambil-sambil itu, ada juga buat kelas tuisyen serta menolong kawan membuat pelbagai produk seperti kek cawan, tudung atau baju untuk dijual menerusi Internet," jelasnya.
Menyingkap mengenai bala penggunaan produk pelangsing badan, ia bukanlah sesuatu yang baru malah hampir setiap tahun, pasti akhbar melaporkan kes individu maut akibat mengambil produk tersebut.

TIDAK yakin dengan penampilan dan sikap suka membandingkan bentuk tubuh dengan model menjadi antara faktor obsesi menguruskan badan.


Pil beracun
Menurut rencana keluaran The International Soiety of Drug Bulletins (ISBD) pada Julai 2002, kebanyakan kes melibatkan pil langsing berasaskan herba dikesan mengandungi fenfluramine dan nicotinamide yang diharamkan penggunaannya dan penjualannya hampir di seluruh dunia.
Fenfluremin tergolong dalam kumpulan ubat anoretik yang bertindak mengurangkan paras serotin dalam otak. Ia merencatkan selera makan dan seterusnya mengakibatkan pesakit mengalami penyusutan berat badan. Serotin merupakan sejenis bahan kimia yang berfungsi sebagai pengutus saraf dalam otak.
Ia bertindak menghalang serotin dalam plasma darah daripada diserap ke dalam platelet (sel-sel pembekuan) darah sekali gus menyebabkan paras serotin dalam darah meningkat.
Jelas buletin perubatan itu, kandungan serotin yang terlalu tinggi dalam darah boleh merosakkan salur darah terutama pada paru-paru dan jantung, injap jantung, kerosakan hati, strok, serta gangguan mental.
Di samping itu, kegagalan hati fungsi hati boleh berlaku dalam masa seminggu hingga sebulan jika bahan itu diambil secara berterusan.