Pages

Monday, July 5, 2010

Ahli Sunnah, Wahhabiyyah dalam perbandingan kerangka peradaban


Oleh Muhammad Uthman EL-Muhammadi

Tafsiran Sunni menyeluruh, terbuka mengikut batasan prinsip rohani serta intelektual
SELEPAS melihat perbandingan Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Wahabi mengenai akidah, kerohanian dan ibadatnya, juga aspek hukum dan akhlaknya, minggu ini rencana ini bertumpu kepada pengamatan ringkas kerangka peradaban. Bagi memahami ajaran Ahli Sunnah dan perbandingannya dengan Wahabi dalam aspek ini, kita boleh bermula dengan beberapa kenyataan.
Antaranya, peradaban pada matlamat terakhirnya dalam ajaran agama adalah untuk menjadi alam yang mana kebesaran Tuhan dan kalimah-Nya terserlah; justeru kitab suci al-Quran menyatakan (maksudnya); “Dialah Tuhan yang menjadikan tujuh lapis langit dan bumi demikian juga, turun perintah di kalangan semua itu supaya kamu mengetahui bahawa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan bahawa Allah meliputi segala-galanya dengan ilmu-Nya’� (al-Talaq:12).
Begitu juga ayat (bermaksud): “Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada-Ku /menyembah-Ku” (al-Dhariyat: 56); dan bermaksud “Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi Raja yang Maha Suci, Maha Tinggi dalam kekuasaan lagi Maha Bijaksana” (al-Jumuah:1) dan yang sepertinya
Maka alam ini dijadikan untuk merealisasikan kebesaran dan kalam-Nya. Dan manusia dijadikan khalifah-Nya di bumi dengan diajarkan nama benda dengan khasiat dan kelebihan seperti dihuraikan oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Tafsir al-Kabir dan al-Baidhawi dalam tafsirnya. Huraiannya dilanjutkan dalam hasyiahnya oleh Syaikh Zadeh. Dan manusia membina peradaban dengan mengimarahkan hidup di bumi.
Ahli Sunnah dan Wahabi ada beberapa titik pertemuan dalam hal ini. Bagaimanapun tafsiran Sunni adalah luas dan mencakupi sedangkan tafsiran Wahabi terbatas, sempit dan tidak kelihatan membuka ruang yang memadai untuk perkembangan tamadun. Ini terbukti dalam sejarahnya yang bermula di Najd itu.
Satu lagi kenyataan � bahawa agama sekurang-kurangnya boleh difahami pada beberapa peringkat; pertama ia wahyu dan nubuwwah (dengan pemahaman mengenai al-Quran dan hadis); kemudian agama seperti yang dihuraikan dalam teks yang menyatakan secara terperinci ilmu yang berpunca daripada wahyu dan nubuwaah itu, dan pemahaman manusia mengenai itu semua.
Tahap berikutnya adalah apabila agama diamalkan umat manusia dalam kumpulan ramai atau masyarakat dan di sinilah timbul tamadun atau peradaban. Tafsiran Sunni menyeluruh dan terbuka dalam batasan prinsip rohani dan intelektual, tafsiran Wahabi sangat terbatas dan terhad.
Berhubung peradaban, kita boleh ajukan pertanyaan � tidakkah peradaban ‘khaira ummatin’ di Madinah itu Ahli Sunnah sifatnya? (‘ma ‘ana ‘alaihi wa ashabi’, ‘mengikut cara hidupku dan sahabatku’ seperti yang ada dalam hadis)? Kita jawab, ya Ahli Sunnah. Tidakkah peradaban di Damsyik itu Ahli Sunnah? Begitu juga di Baghdad, Andalusia, Istanbul, di Melaka, Samudera Pasai dan Aceh itu Sunni?
Peradaban ini dalam kerangka Ahli Sunnah yang menjadi alam yang di dalamnya ada kebesaran Tuhan dan kalam-Nya. Ya, memang ada kelemahannya kerana dunia ini bukan jannatul-firdaus, tetapi inilah alam manusiawi yang di dalamnya terjelma kebesaran Ilahi dan kalam-Nya dengan cara yang sebaik-baiknya sebelum kemunculan alam yang kekal abadi itu.
Dan alam manusiawi yang kita sebut sebagai peradaban itu muncul dalam kerangka kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, bukan Khawarij, Batiniyyah dan lainnya (sudah tentu bukan Wahabi sebab ia hanya muncul pada abad ke-18). Golongan lain boleh berada dan berfungsi di dalam peradaban Sunni itu sebab kerangka ini sangat toleran dan bertasamuh.
Ini terbukti dalam sejarah hampir 15 abad itu; kerangka lain jelas tidak mempunyai sifat-sifat yang ada padanya. Ia adalah kerangka ‘menengah’ yang menjadi corak bagi umat ini. Maka peradaban dalam kerangka inilah yang kita perlu teruskan dan semarakkan lagi kejayaannya.
Tidakkah kalangan sahabat dan Tabiin serta generasi yang diakui berikutnya, Ahli Sunnah semuanya? Tidakkah al-Juwaini pengikut Ahli Sunnah? Begitu juga Al-Baqillani, Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, al-Sanusi dan Salah al-Din al-Ayyubi? Dan da’i terkenal al-syahid Hasan al-Banna adalah pengikut Ahli Sunnah? Dan Said Nursi di Turki itu Ahli Sunnah?
Ringkasnya mereka dan ramai yang lain adalah pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah, termasuk imam mazhab dan pengikut mereka; mereka di dunia Melayu adalah Ahli Sunnah dan pengikut Imam al-Asy’ari. Teks usul al-din di dunia Melayu adalah teks memaparkan aliran Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari.
Apakah kerangka itu? Sekadar menyebut beberapa unsur kerangka yang dicirikan oleh elemen pokok seperti: Tauhid dengan huraiannya yang mencakupi semua perkara, daripada tauhid mengenai Tuhan, kehidupan manusia, diri manusia, masyarakat dan umat. Tauhid semacam ini tidak ada dalam Wahabi.
Bagi tauhid dalam pemahaman ilmu dan tamadun, kenabian dengan kedudukannya sebagai punca ilmu pengetahuan, panduan mengenai ilmu pengetahuan, panduan hidup bertamadun dan masyarakat. Pemahaman luas mengenai sunnah begini tidak ada dalam Wahabi. Bicaranya hal sunnah � bidaah, talqin, kenduri arwah, qunut, maulidurrasul, melawat kubur, tawassul, zikir beramai-ramai, berzanji, menyebut ‘sayyidina’ dan yang sepertinya yang diselesaikan lebih 50 tahun lalu di Malaya (nama sebelum Malaysia).
Sukar untuk dimengertikan bagaimana ada pihak menganggap bicara seperti ini bicara pembangunan umat atau bicara mengajak kepada keluasan dan kematangan berfikir. Adakah intelektual sebegini yang hendak dikembangkan? Ini sukar dipertahankan.
Hidup dunia dan akhirat diberikan perspektif yang betul secara integrasi tidak terpisah-pisah antara keduanya, dengan itu tidak ada sekularisme dalam erti falsafah di dalamnya; demikian pula yang lain-lain yang sepertinya.
Kemuliaan ilmu pengetahuan dan kemajuannya serta pengembangannya � yang berfaedah dijayakan dan berbahaya tidak dijayakan. Epistemologi atau huraian falsafah ilmu pengetahuan yang luas sebegini tidak ada dalam Wahabi, ia sebaliknya didominasi oleh haram-halal, sunnah-bidaah, hidayah-dalalah dalam pembahagian simplistik itu.
Huraian falsafah tidak ada tempat di dalamnya. Pernah berlaku pada satu seminar atau mesyuarat, apabila terdengar kata ‘falsafah’ seorang pengikut fahaman itu mengeluarkan pertanyaan � bagaimana ini? Falsafah tidak ada dalam Islam (yang ada hanya al-Quran dan Sunnah); mantik tidak ada tempat di dalamnya; astronomi tidak ada tempat di dalamnya (sebab itu berlaku peristiwa puasa terpaksa diqada sebab berlaku kesilapan melihat anak bulan di sebuah negeri, akibat mereka menolak astronomi dan aplikasinya).
Kedudukan yang wajar antara agama, wahyu dan ilmu pengetahuan ada dalam sejarah Sunni. Ini tidak ada dalam Wahabi yang bermula dengan penolakan beberapa elemen teknologi dan pengetahuannya seperti yang ada dalam sejarah gerakan itu. Kedudukan sepadu antara ilmu akli dan nakli jelas misalnya dalam Kashshaf Istilahat al-Funun oleh al-Tahanawi dan yang sepertinya.
Kedudukan yang harmoni antara seni dan sains serta teknologi jelas dalam sejarah Sunni; antaranya tercatat dalam Introduction to the History of Science oleh G Sarton jilid 3; Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimahnya membuat beberapa rumusan mengenai perkembangan intelektual ini; hanya ada berlaku sedikit gangguan dalam sejarah tentang bidang ini. Dalam kerangka Wahabi, asal perkembangan begini tidak ada; ia hanya timbul kemudian dalam sejarahnya. Islamisasi ilmu dalam kerangka epistemologi Asya’irah dalam Ahli Sunnah sudah berlaku dalam alam Ahli Sunnah; dalam Wahabi ia hanya baru mula untuk berlaku.
Hubungan harmoni individu, keluarga dan masyarakat dengan adab dan peraturannya. Wahabi mempunyai ciri yang sangat malang dari segi adab dan akhlak terutama hubungannya dengan ulil amri yang menyayat hati; penolakan tasauf menjadikan jiwanya keras dan kasar, kecuali dalam kalangan mereka yang terkesan dengan pengaruh kerohanian Ahli Sunnah.
Kedudukan sepadu dan terarah dalam hubungan antara ulil amri dan umat umumnya, jelas dalam Ahli Sunnah; dalam kalangan Wahabi ia banyak menunjukkan konflik sebab ajarannya dari asal sememangnya sedemikian.
Bagi kedudukan epistemologi Asyariah dalam Ahli Sunnah (termasuk Maturidiyyah) membabitkan hubungan dengan pemikiran moden dan pasca moden pula, kerangka Ahli Sunnah paling perkasa dan utuh mengemudi manusia menghadapi pemikiran moden dan pasca moden; nampaknya tidak ada yang lain dalam dunia ini yang sepertinya. Wahabi langsung tidak boleh dibandingkan dengannya; ia seperti kanak-kanak baru mumaiyiz berbanding dengan hakim yang penuh bijaksana.
Budaya ‘al-din al-nasihah’ yang berkesan dan menyeluruh dalam Ahli Sunnah, bukan budaya ‘anti-establishment;’ dalam Wahabi nampaknya yang ada adalah budaya ‘anti-establishment’ daripada awal lagi. Kemajuan duniawi sebagai suasana untuk pembentukan hidup membina peribadi manusia berdasarkan ‘budaya uswatun hasanah’ bukan budaya ‘selebriti’ (walaupun selebriti dalam perspektifnya yang betul dibenarkan).
Bagi kesedaran mengenai kedudukan hubungan harmoni di kalangan bangsa dan kaum serta agama, panduan Sunni memadai dalam hal ini; panduan intelektual dan rohaniah Wahabi tidak memadai.
Demikianlah secara ringkasnya perbincangan mengenai ajaran Ahli Sunnah dalam perspektif pembangunan ummah Islamiah dan elemen penting dalam pembinaannya berbanding pandangan Wahabi. Dengan itu maka pemikiran Sunni dalam bidang ini perlu diteruskan di Malaysia dan dunia Melayu dengan membuat perincian dalam bahagian yang memerlukannya, dengan pembetulan dan penambahan di mana yang diperlukan serta langkah praktikal. Ini berserta penyusunan langkah jangka pendek dan jangka panjang bagi menjayakannya. Dan intelektualiti cara Wahhabi mesti dijauhi bagi mengelak malapetaka intelektual, rohani dan tamadun berlaku di sini. Na’udhu billahi min dhalik! Moga-moga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, amin. Wallahu a’lam.
http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Sunday/Rencana/20091205234316/Article/

TURKI & Israel Adakan Rundingan Rahsia


ANKARA 1 Julai - Menteri Turki dan Israel mengadakan pertemuan rahsia di Brussels untuk mencari jalan damai berikutan krisis yang timbul selepas serangan komando Zionis ke atas flotila bantuan ke Gaza bulan lalu.

Menteri Luar Turki, Ahmet Davutoglu dan Menteri Perdagangan Israel, Benjamin Ben Eliezer bertemu selama lebih dua jam semalam di Brussels ketika Davutoglu dalam rangka lawatan bagi membincangkan usaha negara ini untuk menyertai Kesatuan Eropah (EU).
"Perbincangan itu berjalan semalam di Brussels atas permintaan Israel. Kami telahpun menyampaikan nota kepada Israel tentang apa yang kami mahukan daripada mereka... Permintaan kami itu ditegaskan sekali lagi dalam pertemuan itu," kata pegawai itu.
Ia merupakan mesyuarat dua hala pertama peringkat menteri sejak hubungan antara kedua-dua negara sekutu ini renggang pada 31 Mei lalu apabila komando Israel menyerang kapal Turki yang membawa bantuan ke Genting Gaza.
Amerika Syarikat (AS) sebelum ini menyuarakan kebimbangan mengenai merosotnya hubungan Israel-Turki.
Lapan rakyat Turki dan seorang warga AS-Turki terbunuh dalam serbuan komando Israel itu yang merencatkan hubungan dua hala kedua-dua negara itu, yang mula bermasalah sejak Israel melancarkan perang ke atas Gaza tahun lalu.
Ankara memanggil pulang dutanya dari Tel Aviv dan membatalkan tiga latihan perang bersama, selain melarang pesawat tentera Israel daripada menggunakan ruang udaranya.
Pegawai kanan Turki mahu Israel meminta maaf berhubung korban dalam serangan ke atas flotila itu, memberi pampasan kepada keluarga mangsa, bersetuju untuk berhadapan siasatan antarabangsa dan membebaskan tiga kapal Turki yang ditahan.
Turki juga mahu sekatan ke atas Gaza dihentikan.
Bagaimanapun, pertemuan tersebut menimbulkan kemarahan Menteri Luar Israel, Avigdor Lieberman yang dikenali sebagai lancang dan sombong, yang menyelar tindakan itu sebagai satu penghinaan kepada Kementerian Luar dan Perdana Menteri Israel. - AFP
sumber

Tentera Zionis Serang Masjid di Al-KhalilPasukan tentera zionis Israel menyerbu sebuah masjid di kota Tebing Barat al-Khalil (Hebron), dan memaksa para jemaah Palestin untuk meninggalkan masjid tersebut.

Insiden ini terjadi pada Ahad malam (4/7) ketika tentera Israel mengepung Masjid Al-Rihiya di wilayah selatan al-Khalil, lapor pejabat berita Ma'an.
Pasukan Israel dilaporkan memerintahkan untuk mengevakuasi penduduk lanjut usia dari masjid tersebut, namun menghadapi perlawanan dari penduduk setempat.
Para tentera zionis juga menggunakan beberapa warga Palestin sebagai perisai manusia selama konfrontasi dengan pemuda setempat, mereka juga menembakkan gas air mata, peluru karet berlapis, dan peluru tajam untuk membubarkan para penunjuk perasaan.
Pasukan Israel juga menangkap dua warga Palestin dalam insiden tersebut.(fq/mna)
sumber

Ulama: Haram Kelab Rotari, Kelab Lions


JAKARTA 2 Feb. - Ulama Indonesia hari ini mahu pertubuhan antarabangsa seperti Kelab Rotari dan Kelab Lions diharamkan atas dakwaan ia adalah sebahagian daripada konspirasi Zionis.

Forum Ulama Umat (FUU) mendakwa dua kelab tersebut adalah barisan depan "kafir" Freemason dan pergerakan Zionis dunia yang mengancam Islam di negara ini.

"Mereka mengumpulkan dana dan memberikannya kepada Amerika dan Zionis Israel.

"Kami mendesak semua umat Islam agar tidak menganggotai Kelab Rotari dan Kelab Lions. Jika tidak mereka dianggap sebagai kafir," kata Pengerusi FUU, Atian Ali Mohammad Da'i.

Beliau turut mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengharamkan pertubuhan tersebut.

Bagaimanapun, Raja Juli Antony dari Institut Maarif yang merupakan kumpulan Islam berfahaman sederhana memberitahu akhbar The Jakarta Post bahawa tiada bukti Kelab Rotari dan Kelab Lions mewujudkan ancaman terhadap Islam malah banyak menyumbang kepada pembangunan Indonesia melalui kerja-kerja amal.

Seorang anggota kanan badan Islam tertinggi di negara ini, Majlis Ulama Indonesia (MUI) berkata, pihaknya telah mengharamkan beberapa bentuk amalan yoga pada minggu lalu tetap tidak menyatakan sebarang perkara mengenai dua kelab tersebut.

Kelab perkhidmatan awam yang ditubuhkan seawal 1900 lagi dan dianggarkan mempunyai 2.5 juta anggota di seluruh dunia diharamkan di Indonesia pada 1962 atas sebab-sebab tertentu, namun dibenarkan beroperasi semula pada tahun 2000. - AFP
sumber

Dajjal, Freemason, Illuminati dan Amerika


Amerika Syarikat adalah satu negeri besar yang sebenarnya dikendalikan oleh segelitir elit rahsia yang bertuhankan Lucifer atau Dajjal. Rakyat Amerika pun banyak yang tidak menyedari hal ini. Para elit ini memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia dan sangat bernafsu untuk menjajah semua umat manusia untuk diperbudaknya. Tujuan akhir kelompok elit ini adalah menciptakan satu dunia yang baru dimana mereka menjadi penguasa satu-satunya dan selain mereka adalah budak/ hamba, dan satu dunia yang hanya memiliki satu agama bernama Pluralisme.
Berbagai organisasi dibentuk oleh elit Luciferian ini dengan nama-nama yang berbeza. Di antaranya adalah Freemasonry, Illuminati, Bohemian Groove, The Round Table, Bildeberger, Zionis, Trilateral Commission, Neo-Liberal, Liberal Christianity atau juga Judeo-Christian, Islamic Liberal (di Indonesia bernama Jaringan Islam Liberal atau JIL), Gereja Syaitan, dan sebagainya. Mereka inilah sesungguhnya penguasa dunia sekarang dan yang juga menjajah rakyat Amerika Syarikat.
Kelompok Luciferian atau Dajjal ini telah berhasil menjajah kembali Indonesia sejak kejatuhan Soekarno. Orde Baru (The New Order) adalah ciptaan mereka yang menyimbolkan jika negara kaya ini merupakan modal bagi pelaksanaan The New World Order. Jenderal Suharto merupakan salah satu tokoh sentral yang membawa negeri ini kembali ke dalam masa penjajahan lagi. Jika dulu orang-orang bule langsung datang ke negeri ini dan melakukan penjajahan, maka sekarang sudah tidak perlu lagi demikian, kerana banyak orang-orang Indonesia sendiri yang ternyata mahu diajak bersekutu dengan kaum Dajjal untuk menghisap kekayaan bangsa dan negerinya sendiri. Banyak orang Indonesia yang mahu menjadi pelayan bagi kepentingan kelompok Dajjal dalam menghancurkan negerinya sendiri. Ini dilakukan tentu ada imbalannya. Orang Indonesia yang menjadi budak-budak Dajjal Internasional ini diberi kemewahan hidup, kaya raya, dan dengan begitu sangat mencintai dunia yang bagi mereka adalah surga. Inilah salah satu tipu daya Dajjal kepada manusia.
Sejak masa Harto, Indonesia telah jatuh ke dalam cengkeraman kelompok Dajjal Internasional. Kondisi ini diteruskan oleh para penguasa seterusnya sampai detik ini. Semua orang Indonesia, apakah itu para intelektual, tokoh dan aktivis agama, rohaniawan, awam maupun militer, yang tertipu oleh tipu daya Dajjal ini, tertipu oleh kelazatan kehidupan duniawi yang ditawarkan dan diberikannya, mahu menjadi budak-budak Dajjal dengan senyum yang lebar. Mereka semua telah terlena dan terbius oleh dunia yang diciptakan Dajjal sehingga merasa nyaman dan tidak ingin keluar dari lingkungan yang penuh dengan segala kemewahan dan kelezatan. Bahkan banyak yang sujud syukur ketika namanya masuk ke dalam lingkungan Dajjal bagaikan hendak memasuki gerbang surga. Padahal semua ini adalah tipuan Iblis.
Ada banyak tokoh Indonesia yang menjadi anggota kelompok Dajjal Internasional. Bahkan di tahun 2006, terdapat sekurangnya lima tokoh Indonesia yang jelas-jelas masuk dalam daftar keanggotaan Trilateral Commission untuk wilayah Asia-Pasific. Dan berapa banyak tokoh Indonesia yang masuk menjadi anggota Neo Liberalis dengan simbol piramid? Cuba anda tengok sekarang, siapa parti politik yang simbolnya adalah membentuk piramid (segitiga) dengan tangannya? Piramid adalah simbol kelompok Dajjal yang paling purba, merujuk pada bentuk piramid Mesir Kuno yang merupakan induk bagi ilmu sihir Kabbalah.
Banyak yang tidak percaya dengan apa yang telah dipaparkan dengan begitu gamblang. Semua ini disebabkan otak dan wawasan manusia Indonesia yang telah banyak diracuni oleh upaya disinformasi dan cuci otak melalui media-media besar dan sebagainya, hingga orang-orang jahat didukung habis-habisan dan orang-orang baik yang menyeru kepada ketauhidan malah dianggap sebagai agen Mossad, agen BIN, dan sebagainya. Dunia memang telah terbalik. Dan di sudut yang paling gelap di sana, Dajjal tengah tertawa terbahak-bahak melihat banyak manusia Indonesia yang dengan bodoh dan bebalnya begitu bangga mengibarkan panji NeoLib sekarang ini. Mereka dengan senyum mengembang tengah berlari melewati jalan Dajjal yang begitu mulus dan lapang, namun tidak eadar jika dihujung jalan itu ada jurang yang amat dalam bernama Neraka Jahanam. 

Freemason Gesa Hancurkan Al-Aqsa


Kementerian Wakaf dan Agama pemerintahan Hamas Palestin di jalur Gaza memperingatkan bahawa ada kelompok-kelompok ekstrimis Freemasonry yang beroperasi secara rahsia di Amerika, memberikan tekanan yang kuat untuk mempercepatkan penghancuran Masjid Al-Aqsha.
Peringatan ini datang setelah bocornya rencana rahsia kelompok-kelompok masonik Amerika yang ingin menghancurkan dan membongkar masjid Al-Aqsha secara maksimum - dari apa yang mereka sebut sebagai rahsia dari "Segel Sulaiman."
Dalam sebuah pernyataan yang diterima IOL, pada hari Selasa (12/1) Menteri Wakaf di Gaza, Dr Talib Abu Sha'ar mengatakan: "Kelompok-kelompok Masonik ini telah melakukan penetrasi ke Amerika melalui orang Amerika sendiri, dan hal itu menunjukkan ritual agama mereka."
Freemasonry mendefinisikan dirinya sebagai gerakan spiritual yang memerlukan "kemajuan manusia", tapi gerakan ini telah banyak mendapat kritikan di banyak negara; sebagai akibat dari kerahsiaan kegiatan mereka, mereka dituduh sebagai gerakan terbesar yang berjuang untuk pemikiran agama yang sekular, untuk alasan tersebut gerakan ini telah dilarang di dunia Islam dan Universiti Islam Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa haram keberadaannya di Mesir.
Mengutip akhbar Washington Post baru-baru ini - menginformasikan bahawa sumber-sumber AS mengatakan bahawa kelompok-kelompok ekstremis Yahudi Freemasonry, yang beroperasi secara rahsia di Amerika Syarikat, telah memberikan tekanan yang kuat untuk mempercepat penghancuran Masjid Al Aqsa.
Menteri Wakaf menyatakan bahawa kelompok-kelompok ekstremis Freemasonry telah menyatakan lebih dari sekali melalui berbagai media bahwa masjid Al-Aqsha akan dihancurkan segera, dan ia menyerukan kepada seluruh bangsa Arab dan umat Islam serta pemerintah negara-negara Islam di dunia untuk peduli terhadap masalah ini.(fq/iol)

Kakitangan Zionis di Sekeliling Kita Hari Ini

Di awal acara, Ust Syawal selaku pengerusi membuka acara dengan pembacaan ayat suci Alquran beserta sari tilawahnya.
Masuk sesi utama, Munarman mulai membongkar selok belok zionis. Istilah "Zionisme" berasal dari akar kata Zion atau Sion yang pada masa awal sejarah Yahudi merupakan sinonim dari perkataan Jerussalem. Zion berasal dari bahasa Inggeris, dan bahasa Ibraninya adalah Tsyon. Erti dari istilah ini adalah "bukit" iaitu bukit suci -Jerussalem Surgawi- juga berarti Theokrasi Yahudi. Zion merupakan nama bukit yang dijadikan ibu kota Israel pada masa kekuasaan Raja Daud.
Freemansory
Terkait dengan zionis, ada yang disebut dengan Freemansory, iaitu organisasi Yahudi Internasional, sekaligus gerakan rahsia paling besar dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Freemansory terdiri dari dua kata yang di satukan. Free artinya bebas atau merdeka, sedangkan Mason adalah juru bangun atau pembangun.
Maka gerakan ini membangun kebebasan dalam segala hal, termasuk bebas dari perintah Allah SWT, bebas dari aturan-aturan agama yang sangat mengikat. Tujuan akhir dari gerakan ini adalah membangun kembali cita-cita khayalan mereka, iakni mendirikan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple.
Freemason berdiri di Britain secara rasmi pada tahun 1717. Tapi tampaknya, sebelum tahun itu pun, Freemasonry telah wujud. Bahkan sejak abad sebelumnya. Beberapa anggota Freemason meyakini, mereka ada sejak zaman Fir'aun. Itu pula yang menjelaskan mengapa mereka mengenakan simbol-simbol Mesir Kuno dalam tradisi dan aktiviti ritual mereka, seperti penggunaan simbol Dewa Horus, Piramid, Matahari, dsb.
Illuminati
Illuminati adalah sebuah persaudaraan kuno yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang, walaupun tidak ada bukti nyata keberadaan persaudaraan ini. Illuminati bererti pencerahan baru. Penganut illuminati disebut Illuminatus yang bererti Yang Tercerahkan. Illuminati sebelumnya bernama Perfectibilists didirikan oleh Adam Weishaupt (1748-1811) seorang keturunan Yahudi.
Illuminati adalah orang-orang yang mencari jawaban apa yang disebut agama sebagai misteri Tuhan. Menurut mereka dengan ilmu pengetahuan tidak ada lagi misteris Tuhan, semua ada jawabannya.
Orientalisme
Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang Islami. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap Islam dan dunia Islam. Caranya dengan mengungkapkan kemunduran pola pikir dunia Islam dalam rangka pertarungan peradaban antara Timur dengan Barat.
Orientalisme bermula dari zaman daulah Islamiyah di Andalusia. Sebahagian lain mengatakan awal mula organisasi ini adalah ketika perang salib. Sasaran gerakan ini adalah; menumbuhkan keragu-raguan terhadap keyakinan umat atas kerasulan Muhammad SAW, menumbuhkan keraguan terhadap kebenaran Al Quran dan memutarbalikannya.
Sasaran lainnya ialah; memperkecil nilai fikih Islam dan menganggapnya sebagai adopsi dari hukum Romawi, memojokkan bahasa Arab dan menjauhkannya dari ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, menampilkan Islam kepada sumber Yahudi dan Nasrani, dan mengkristiankan umat Islam.
Dalam bidang ekonomi mereka menjajah Lembaga-lembaga kewangan perusahaan raksasa. Dalam politik mereka melemahkan semangat ukhuwah Islamiyah dan memecah-belah umat agar mudah dikuasai.
Contoh Fakta Zionis Indonesia
Zionis berusaha menggerogoti Islam dari pinggir yaitu dari arah timur lalu akhirnya ke pusat jazirah arab. Di Indonesia sendiri ada fakta yang menunjukkan zionis sudah ada sejak zaman kerajaan.
Kerajaan Majapahit pada abad 12, ditemukan bukti sejarah bahwa kerajaan ini telah menggunakan tulisan Arab. Tapi sejarah ditutupi dan diarahkan bahawa kerajaan ini adalah bersifat Hindu.
Fakta lain, Gerakan Boedi Oetomo pun ternyata didirikan oleh orang yang dididik oleh Yahudi Internasional Freemason. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan di seluruh Indonesia
Contoh lagi, Gedung Bappenas, terletak di Taman Surapati, gedung ini merupakan salah satu aset kawasan Menteng, kota taman pertama di Indonesia. Gedung ini pernah dijadikan pusat pertemuan dan ritual penyembahan berhala Yahudi.
Baru-baru ini pemerintah Israel meluncurkan laman mereka dalam Bahasa Indonesia. Laman ini dibuat dan dikelola oleh Kedutaan Besar Israel di Singapura, sangat jelas bagaimana pemerintah Israel berusaha merebut hati orang Indonesia agar dapat diakui oleh bangsa Indonesia.
Satu lagi yang perlu diwaspadai ialah Israel sangat ahli dalam bidang intelijen, maka intelijen Indonesia dididik untuk memusuhi umat Islam. Apabila intel Indonesia memiliki hati nurani tidak mungkin termakan oleh mereka.
Protokol Yahudi
Ustadz Abu M. Jibriel Abdul Rahman sebagai pembicara kedua kembali membongkar zionis. Protokol Yahudi ialah doktrin-doktrin Yahudi Israel yang ditujukan kepada para gentile (non-yahudi) untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara dan tipu daya jahat, menghalalkan segala cara.
Beberapa protokol mereka ialah; mendorong masyarakat dunia menjadi pecandu miras dan dadah agar pola fikir masyarakat menjadi bejat, menerapkan politik adu domba antara penguasa dan rakyat agar mudah menguasai negara tersebut, membelokkan pandangan kepada Allah SWT dan agama kepada pemikiran materi hingga sibuk memikirkan dunia daripada memikirkan agama.
Ustadz Abu Jibriel melanjutkan, protokol lain ialah dengan menghancurkan autoriti petinggi agama, menekan negara-negara eropa untuk membantu menebar fitnah dengan benua lain, menguasai infrastruktur sarana dan prasarana publik agar mudah mempola kehidupan negara itu, menguasai seluruh media massa sehingga berita yang dirilis sesuai dengan misi Yahudi.
Dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 120: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
Karaktor Jahat Yahudi
Karekter jahat Yahudi menurut Al Quran di antaranya; merubah ayat-ayat kitab Allah SWT, menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan ini dari Allah SWT, mencampur adukkan Al Haq dan Al Bathil, membuat dan menyembah patung lembu saat ditinggalkan Nabi Musa AS, bangsa yang keras dan pembantah kerana tidak mau beriman kecuali melihat Allah SWT.
Hal lainnya yaitu; Yahudi adalah manusia penghianat dan ingkar janji, pemalas tapi ingin hidup mewah, pembunuh para nabi, enggan melaksanakan Taurat, menuduh Allah SWT faqir dan mereka yang kaya, menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang untuk mereka, melanggar perjanjian hari sabtu hingga mereka berubah menjadi kera.
Lebih sadis lagi; mereka haus darah peperangan dan pembunuhan, pembenci Nabi Muhammad SAW dan ummatnya, biang kejahatan dan kemungkaran, bangsa terlaknat kerana menuduh Allah SWT mempunyai anak, pelaku terorisme, pembunuhan materi dan pemakan harta haram.
Strategi Yahudi Menghancurkan Masyarakat Dunia
Jalan pertama untuk mewujudkan cita-cita agung bangsa Yahudi ialah; menghancurkan agama dan sistem keyakinan yang ada di muka bumi. Bangsa Yahudi meletakkan agama sebagai musuh nombor satu, sebab agama adalah soko guru akhlak dan moraliti kehidupan sosial yang sihat. Ketika moral hancur maka kebejatan moral satu bangsa pasti rosak.
Di antara cara Yahudi merosak dan menghancurkan masyarakat dunia dan strategi zionisme untuk mencapai cita-citanya ialah; Seks bebas (bisnes utama Israel adalah pelacuran), Perilaku seks sejenis (penyakit kelainan ini dipropaganda dengan dalih kebebasan hak individu atau HAM), Sastera dan Seni (majoriti filem bertajuk hedonisme, terorisme, dan porno adalah produk Yahudi), Ghazwul Fikri (perang pemikiran).
Mengenal Musuh Islam
Kembalikan Islam sebagai sebuah sistem, jangan jadikan Islam hanya sekadar agama. Apabila Islam hanya agama maka Yahudi bergembira, kerana aktiviti Islam hanya di masjid saja, sehingga mudah di hancurkan.
Strategi yang digunakan oleh kaum zionis adalah dengan mempelajari musuhnya. Sedangkan kelemahan kaum muslimin adalah tidak mempelajari musuh-musuh Islam, bahkan tidak ingat siapa musuhnya. Maka sekarang kita pelajari siapa musuh Islam? Apa ide mereka? Isi kitab suci mereka? Bagaimana konsep mereka?
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. Al Baqarah, 2:193).
(M. Arifin Sholeh/arrahmah.com)

Illuminati-Freemason-Kabbalah dalam Filem Sherlock Holmes (akhir)
Dalam dunia nyata, terdapat beberapa langkah kongkrit yang diambil oleh kaum globalis dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka ini; Pertama dengan mengendalikan sistem monitor dunia dalam satu karong besar seperti IMF atau Bank Dunia sehingga akan tercipta ketergantungan yang sadis terhadap lembaga ini yang dengan itu pula mereka mampu membuat kembang-kempis nafas sebuah negara dengan mudah. Bahkan salah satu ucapan Rotschild yang masyhur adalah; "Give me control over a nations economic, and I don't care who writes its laws." (Beri aku kesempatan untuk mengendalikan ekonomi suatu bangsa, dan aku tidak akan pedulikan siapa yang berkuasa).
Kedua, setelah tonggak kewangan dapat dikuasai, maka mereka akan menciptakan krisis demi krisis yang akan terus dibina hingga menjadikan sebuah kekacauan super hebat yang terus berkepanjangan. Dari sinilah muncul puncak histeria ketakutan tersebut, dan tentunya, orang yang ketakutan akan mudah dikendalikan layaknya lembu yang dicucuk hidungnya. Maka pada titik ini sangat mudah bagi mereka untuk mengaut kekayaan sebuah negara, sangat mudah bagi mereka untuk interfensi dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan isu sosial-budaya sebuah negara. Dan tentunya sangat mudah sekali bagi mereka untuk menanamkan faham Sekular, Plural, Liberal dalam lini kehidupan sebuah bangsa.
Ketiga, pembentukan paradigma dan ideologi orang awam melalui media massa, akhbar, dan industri hiburan baik muzik maupun perfileman kepada sebuah central object yang mereka kehendaki. Maka lihat saja saat mereka membuat rekayasa 9/11 dan menyebutnya sebagai tindakan "Islam Terroris" tak hairan jika seluruh dunia serempak turut menyahutnya dengan "Aaaamiiin…"
Perhatikan saja bagaimana dunia dibuat seolah "beriman" bahawa kiamat benar-benar akan terjadi pada tahun 2012 hanya gara-gara sebuah filem yang mereka blow-up dengan begitu antusiasnya. Dan saksikan saja bagaimana mereka sangat berminat menciptakan dunia hiburan penuh kamuflase yang dapat membuat pemuda-pemudi menjadi "generasi sampah" dan terus terlelap dalam mimpi indah mereka. Semua itu mereka lakukan sebagai wujud dari mind control yang merupakan bentuk halus dari sebuah hipnotis massal.
Jangan dilupakan juga bahwa filem Sherlock Holmes ini adalah produksi Warner Bros, dimana Jack Warner –salah satu pendiri Warner Brothers– dan juga Louis B. Mayer (MGM), dan Darryl Zanuck (20th Century Fox) adalah orang-orang Freemason yang memiliki industri perfileman terbesar di Holywood. Warner Bros juga-lah yang mengangkat serial sihir Harry Potter yang penuh kontroversi itu ke layar lebar.
Selain langkah-langkah di atas, para globalis juga memiliki rancangan terkejam berwujud "depopulasi penduduk" yang diaplikasikan dengan menciptakan sejumlah perang dunia dan menciptakan virus-virus mematikan yang sengaja mereka buat untuk mengurangi jumlah "manusia kelas rendah" dan menjadikan dunia ini sebagai tempat bagi "manusia pilihan" saja. Oleh kerananya tidak menutup kemungkinan jika mereka akan menggulirkan perang dunia ke-III dengan poin konflik perebutan tanah Palestin, Iraq, Afghanistan yang akan memicu clash antara Arab dan Barat. Tidak hairan pula jika variasi virus baru –seperti selsema burung dan selsema babi– terus bermunculan di negara-negara miskin.
Kaum globalis sebenarnya bukanlah murni penganut Yahudi, mereka jauh lebih sesat daripada Yahudi yang telah sesat itu. Yahudi dan Kristian Ortodoks sebenarnya memiliki keserupaan teologi, bahawa mereka masih mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, namun mereka kemudian tersesat ketika mengatakan bahwa 'Uzair (Ezra) dan Isa (Yesus) adalah anak Tuhan. Mereka juga terkunci hatinya kerana tidak menerima Risalah Muhammad saw. meskipun hal itu telah termaktub jelas di dalam Taurat dan Injil mereka.
Itulah sebabnya mereka dinamakan dengan "Ahlu Kitab", di mana syariat Islam memiliki beberapa hukum khusus berkaitan dengan musyrik ahli kitab ini. Namun sekarang Yahudi dan Nasrani yang kita kenal sungguh berbeza, banyak di antara mereka yang jauh lebih tersesat dan keluar dari "akidah" Ahlu Kitab. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tapi beralih menyembah Lucifer, Baphomet, Sun-God atau bahkan menjadi seorang Atheis yang sama sekali tak bertuhan. Lalu timbullah "tarekat-tarekat" sempalan seperti Freemasonry dan Zionisme yang bahkan orang Yahudi Ortodoks sendiri mengecamnya.
Dari sini kita dituntut untuk proporsional dalam menilai Yahudi sebagai Ahlu Kitab, atau Yahudi sebagai Ahlu Dzimmah atau Yahudi sebagai Kafir Muharib, atau Yahudi sebagai Zionis. Namun apapun itu, yang namanya Yahudi tetap saja Yahudi, mereka adalah musuh bersama umat Islam. Hal inilah yang seharusnya menjadi koreksi utama bahwa musuh utama kita bukanlah sesama muslim yang hanya berbeda madzhab, ormas maupun parti saja. Namun common enemy kita sebagai umat Islam adalah jelas, yaitu semua yang memusuhi Islam baik itu Yahudi, Nasrani, Freemasonry, Illuminati, atau apa sajalah namanya persekutuan itu selama mereka menimbulkan kerusakan di muka bumi dan menciptakan permusuhan terhadap Islam.
Konspirasi globalis memang bukanlah isapan jempol dan ia benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Kumpulan organisasi sejenis Bilderberg, Trilateral Commission, Bohemian Club, Round Table Groups dan sebagainya adalah beberapa kelab yang memiliki misi generik yang sama dalam mewujudkan "Tata Dunia Baru". Namun hal tersebut tak perlu membuat kita menjadi tidak pede dan memandang mereka begitu dahsyat dan sangat"wah!". Lalu ketika ada sesuatu terjadi langsung diklaim sebagai "konspirasi," sedikit-sedikit "Yahudi," ada ini-itu "Freemasonry." Tentu ini adalah sikap permisif yang terkesanminder menghadapi realiti.
Sehebat apapun propaganda mereka sesungguhnya tak lebih dari sebuah makar syaitan yang lemah seperti sarang labah-labah. Bukan salah Yahudi jika kita terjebak dalam umpan mereka, bukan salah setan jika manusia terhasut oleh bujukannya. Itu memang sudah menjadi pekerjaan iblis untuk terus menyesatkan, menjerumuskan dan mencelakakan manusia. Bagi kita umat Islam, jihad melawan hawa nafsu adalah lebih berat dan lebih utama dibanding jihad melawan musuh di medan perang. Lalu, bagaimana mungkin kita menaklukkankan pasukan dajjal jika mengalahkan diri sendiri saja belum mampu?.
Musa Yusuf al-Amien
Mahasiswa Program Diploma Universiti Al-Azhar Cairo
YM & FB : yusuf_677@yahoo.com

sumber

"Bagaimana wudhu' zahir dan batin?" cuba pratikkan

Seorang ahli ibadah bernama Isam Bin Yusuf, sangat warak dan khusyuk
solatnya. Namun, dia selalu khuatir kalau-kalau ibadahnya kurang khusyuk
dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih ibadahnya,
demi untuk memperbaiki dirinya yang selalu dirasainya kurang khusyuk.

Pada suatu hari, Isam menghadiri majlis seorang abid bernama Hatim Al-Assam
dan bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya tuan solat?"

Hatim berkata, "Apabila masuk waktu solat, aku berwudhu' zahir dan batin."

Isam bertanya, "Bagaimana wudhu' zahir dan batin itu?"

Hatim berkata, "Wudhu' zahir sebagaimana biasa iaitu membasuh semua anggota wudhu' dengan air".

Sementara wudhu' batin ialah membasuh anggota dengan tujuh perkara :-
* Bertaubat
* Menyesali dosa yang telah dilakukan
* Tidak tergila-gilakan dunia
* Tidak mencari/mengharap pujian orang (riya')
* Tinggalkan sifat berbangga
* Tinggalkan sifat khianat dan menipu
* Meninggalkan sifat dengki.

Seterusnya Hatim berkata, "Kemudian aku pergi ke masjid, aku kemaskan semua anggotaku dan menghadap kiblat.

Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku rasakan:
1.aku sedang berhadapan dengan Allah,
2.Syurga di sebelah kananku,
3.Neraka di sebelah kiriku,
4.Malaikat Maut berada di belakangku, dan
5.aku bayangkan pula aku seolah-olah berdiri di atas titian 'Siratal mustaqim' dan
menganggap bahawa solatku kali ini adalah solat terakhir bagiku,
kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik."

"Setiap bacaan dan doa didalam solat, aku faham maknanya kemudian aku
rukuk dan sujud dengan tawadhuk, aku bertasyahud dengan penuh
pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku bersolat
selama 30 tahun."

Apabila Isam mendengar, menangislah dia kerana membayangkan ibadahnya
yang kurang baik bila dibandingkan dengan Hatim.

Untuk munafaat kita bersama, Tolong sampaikan email ini kepada sahabat2. Sabda Nabi, ilmu itu milik Tuhan, barang siapa menyebarkan ilmu demi kebaikan, insyaAllah Tuhan akan menggandakan 10 kali kepadanya


"Bertakwalah kepada ALLAH di mana kau berada & sambunglah perbuatan jahat itu dgn kebaikan supaya terhapus (kejahatannya), & bergaullah sesama manusia dgn budi yg baik (akhlak yg baik)."
[ Riwayat At-Tirmidzi ]