Pages

Wednesday, December 1, 2010

2 golongan dari penduduk neraka


by Nasiruddin Dahlan


sabda rasulullah saw

 ada 2 golongan dari penduduk neraka yg belum pernah aku lihat, suatu kaum yg mempunyai cemeti seperti ekor lembu untuk memukul manusia dan para wanita yg berpakaian tapi bertelanjang,berlenggang-lenggok,kepala mereka seperti bonggol unta yg bergoyang-goyang. wanita seperti ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya sedangkan baunya dpt tercium selama perjalanan sekian dan sekian (hadis riwayat Muslim)

Apa yang dimaksud dengan syaitan dari golongan manusia?Syaitan merupakan kata benda (nomina) umum untuk setiap entitas yang congkak, pembangkang dan menyesatkan. Baik dari golongan manusia atau dari golongan jin atau dari golongan mana pun. Dalam al-Qur'an syaitan tidak disebutkan sebagai entitas khusus, melainkan pada manusia jahat, penyebar fitnah, perosak juga disebut sebagai syaitan.
Kerana itu, yang dimaksud dengan "syathin al-ins" adalah manusia yang tersesat dan menyimpang kerana membangkang segala titah Ilahi dan juga berada pada tataran menyesatkan dan menyimpangkan orang lain.
"Sya-i-tha-n" huraiannya dari kata "sya-tha-na" yang bermakna menjauh. Lantaran menjauh dan menjaga jarak dari segala perbuatan baik dan menjauh dari rahmat Tuhan, maka ia dipanggil dengan nama ini.[1]
Syaitan adalah kata benda jenis yang bersifat umum. Sementara Iblis adalah kata benda khusus dan 'alam. Dengan kata lain, panggilan syaitan dilekatkan pada segala entitas atau makhluk pengganggu, menyesatkan, penentang, congkak, baik dari golongan manusia atau non-manusia. Iblis adalah nama syaitan yang telah menipu Nabi Adam dan senantiasa bersama para tenteranya berusaha mengganggu dan menggoda manusia.[2]
Shihah al-Lughah menyebutkan: Setiap makhluk yang sangat susah menerima kebenaran dan hakikat, baik dari golongan manusia atau jin atau dari kalangan haiwan maka ia adalah syaitan.[3]
Dari hal-hal yang digunakan untuk redaksi syaitan dalam al-Qur'an, juga dapat disimpulkan bahwa syaitan adalah entitas dan makhluk pengganggu dan merugikan. Sebuah entitas yang terlempar dari jalan lurus dan berada pada tataran untuk menganggu orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an: "Innama yurid al-syaitan an yuqi' bainakum al-adawa wa al-baghdha"[4] (Qs. Al-Maidah [5]:91)
Dalam al-Qur'an, syaitan tidak disebut sebagai makhluk khusus, melainkan bahkan kepada manusia-manusia jahat dan perosak juga disebut sebagai syaitan. "Wa kadzalika ja'lna likulli nabi aduwwa syathin al-ins wa al-jin."[5]
Iblis juga disebut sebagai syaitan lantaran kejahatan dan kerosakan yang terdapat pada dirinya.[6]
Redaksi syaitan juga disandarkan bahkan kepada mikroba-mikroba. "Jangan engkau inapkan sampah-sampah di rumah kalian. Kerana sampah-sampah tersebut merupakan tempat tinggal syaitan."[7] Kerana sampah-sampah merupakan tempat berkumpulnya segala haiwan dan serangga pengganggu maka ia disebut sebagai syaitan (dalam hadis tersebut).
Di samping itu, Allah Swt dalam al-Qur'an pada banyak ayat menyebut orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, gemar marah, bersikap angkuh, berlaku munafik, dan sebagainya juga sebagai syaitan.[8]
Kerana itu, syaitan memiliki makna yang beragam dimana salah satu contoh yang paling nyata dari makna itu adalah Iblis dan serdadunya. Contoh lain dari makna syaitan ins adalah manusia-manusia perosak dan menyesatkan. Dan juga pada sebahagian perkara bermakna mikroba-mikroba pengganggu.[9]
Dengan kata lain, syaitan dalam makna aslinya nampaknya memiliki makna ajektif; artinya "jahat". Dalam al-Qur'an disebutkan dengan makna ini. Kecuali yang terkadang berkenaan dengan Iblis dan terkadang bermakna umum pada setiap makhluk jahat dimana kejahatan telah inheren dan menghujam kukuh pada dirinya.  Kerana itu, boleh jadi syaitan itu berasal dari golongan jin atau manusia. Dan dari kalangan syaitan-syaitan jin yang memiliki kedudukan tertinggi dalam mempraktikkan perbuatan jahat, menyesatkan, menyimpang, paling angkuh adalah Iblis.[10]
Akan tetapi terkait dengan apakah Iblis berasal dari golongan para malaikat atau dari golongan "jin" terdapat perbedaan pendapat:
Secara lahir dari sebahagian ayat-ayat al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa Iblis berasal dari golongan para malaikat. "Waidz Qulna lilmalaikah usjudu li Adam fasajadu illa Iblis kana aba wastakbara wa kana minal kafirin."[11]
Pada ayat yang lain disebutkan, ""Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam.” Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, lalu mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain dari-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim." (Qs. Al-Kahf [18]:50) Dengan demikian Iblis berasal dari golongan jin dan lantaran ia melakukan ibadah selama ribuan tahun, ia berada pada barisan para malaikat dan atas alasan itu ia menjadi objek wicara dalam ayat tersebut.[12] 
Kesimpulan:
Syaitan merupakan sebuah entitas yang memiliki kondisi pembangkang dan penentang dan pada saat yang sama ia adalah penyebar fitnah dan menyesatkan. Dan boleh jadi syaitan ini berasal dari golongan manusia, jin dan haiwan atau dari jenis yang lain. Dan yang dimaksud dengan syaitan ini adalah manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat seperti ini. [Indonesia.islamquest.net] 
Untuk telaah lebih jauh, silahkan Anda merujuk pada beberapa indeks berikut ini:
1.      Setan dan Kematian, pertanyaan 398 (Site: 849)
2.      Bisikan dan Godaan Setan, pertanyaan 762 (Site: 805)
3.      Tujuan Penciptaan Setan, pertanyaan 233 (Site: 1752)
4.      Tujuan dan Agenda Setan, pertanyaan 234.
Catatan Kaki:

[1] Majma' al-Bahrain, klausul sya-tha-na.
[2] Ja'far Syariatmadari, Syarh wa Tafsir Lughat Qur'an, jil. 2, hal. 490; Muhammad Bistuni, Syaithan Syinasi az Didgah-e Qur'an, hal. 12.
[3]  Shihah al-Lughat, Bab al-Nun, Fashl al-Syin, klausul Sya-tha-na, jil. 5, hal. 2144.
[4] "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian." (Qs. Al-Maidah [5]:91)
[5] "Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin; sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah menawan untuk menipu (manusia)." (Qs. Al-An'am [6]:112)
[6] Muhammad Bistuni, Syaithan Syinasi az Didgha-e Qur'an Karim, hal. 13-14.  
[7] Muhammad Reisyahri, Mizan al-Hikmah, jil. 13, hal. 6430.  
[8] Muhammad Jawad Musawi Gharawi, Adam az Didgha-e Qur'an, jil. 2, Fashl 9, Ithlaqata-e Syaithan, hal. 327-398.  
[9] Muhammad Bistuni, Syaithan Syinasi az Didgha-e Qur'an Karim, hal. 13-14.  
[10] Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Ma'arif Qur'an, jil. 1-3, hal. 297-298.   
[11] "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka bersujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur, dan (dengan demikian) ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." (Qs. Al-Baqarah [2]:34)
[12] Untuk keterangan lebih jauh, silahkan lihat: Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Ma'arif Qur'an, jil. 1-3, hal. 298-299; Murtadha Muthahhari, Asynai ba Qur'an, jil. 9, hal. 185.

Iblis dan jawatannya dalam menggoda manusia


 by albakriah


Editor :SerikandiUmar_rosnza
Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Iblis Azazil nekad untuk menjadi penderhaka, lalu dia meminta supaya Allah s.w.t. panjangkan umurnya hingga ke hari kiamat iaitu selagi wujudnya manusia.
Dia (Iblis) berkata(Al-Israk:62):
“Terangkan kepadaku inikah orang yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil.” Permintaannya diperkenankan. Allah s.w.t. murka kepada syaitan laknatullah di atas sifatnya yang sombong, degil dan dengki.
Firman Allah:
“Pergilah, siapa di antara mereka yang mengikuti kamu maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup.” Lalu Iblis Azazil dihalau dari syurga.Allah berfirman (Shaad:77-78):
“Kalau demikian, keluarlah engkau dari syurga, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang direjam. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat-Ku terus menerus hingga ke hari kiamat.
Alam syaitan yang ghaib itu berpusat di empayar Iblis. Iblis laknatullah mengetuai kerajaannya selaku maharaja hingga ke hari kiamat. Ianya tiada pilihanraya di mana ada syaitan yang mencabar kerusinya. Iblis duduk di singgahsana memberi arahan dan terima laporan daripada syaitan yang berkhidmat untuknya, persis seorang presiden sebuah negara. Iblis mempunyai barisan menteri kanan yang setiap satunya mempunyai kerajaan tersendiri yang bernaung di bawah empayar Iblis.
Lima menteri kanan itu terdiri daripada anak-anaknya sendiri. Mari kita mengenali menteri-menteri ini:
1. Dasim
Malaun ini dikatakan anak emas Iblis laknatullah. Kenapa? Dasim serta seluruh rakyat kerajaannya berperanan memutuskan ikatan perkahwinan. Iblis sangat benci, berang dan dengki setiap kali ijab kabul dilafazkan. Si laknat ini tidak mengenal erti putus asa dalam menimbulkan rasa benci dan marah antara suami isteri. Apabila lafaz talak dijatuhkan, maka itulah kemuncak kegemilangan bagi kerajaan Dasim yang terkutuk.
2. Al-A’war
Membentuk dan memudahkan laluan zina dan keruntuhan moral ialah tugas kementerian si durjana ini. Gembiralah Iblis apabila zina berleluasa dan lahir anak-anak luar nikah, kerana itu petanda keturunan Adam pincang.
3. Maswath
Anak Iblis yang satunya ini merupakan pakar jurusan menipu. Dia dan pengikutnya sentiasa membisikkan fitnah, khabar angin dan penipuan sehingga tersebar luas dalam kelompok manusia. Permusuhan dan sangka buruk sesama manusia merupakan matlamat hidupnya.
4. Zalnabur
Si terkutuk ini pula dan kakitangannya berkeliaran menghasut manusia hingga tercetusnya caci-maki, pertengkaran dan pembunuhan. Pusat operasinya adalah di tempat-tempat tumpuan orang ramai, seperti di pasar atau shopping mall.
5. Tsaba
Geng syaitan ini memburu orang yang ditimpa musibah atau masalah. Mangsa banjir, mangsa tanah runtuh, mangsa rogol mahupun mereka yang kematian orang tersayang termasuk dalam senarai ‘most wanted’ Tsaba. Mempraktikkan strategi yang menimbulkan buruk sangka terhadap Allah, manusia yang terpedaya akan mengeluh atas takdir diri dan menyalahkan Allah s.w.t. atas semua yang terjadi.
Tidak ada yang terlepas dari gangguan syaitan kecuali mereka yang dilindungi Allah s.w.t. Sebenarnya sejak dilahirkan, setiap bayi ditemani seekor syaitan bernama ‘qarin’ (syaitan ini umpama ‘baby sitter’ berbanding syaitan-syaitan lain yang mempunyai tugas tersendiri). Hanya selepas nyawa terpisah dari badan, tugas ‘qarin’ dikira beres.
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tangisan bayi ketika kelahirannya (adalah akibat perbuatan jahat) dari syaitan.” (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.)
“Setiap anak Adam pasti akan ditusuk di bahagian tepi (badannya) dengan jari-jarinya (Iblis) ketika dilahirkan, melainkan Isa bin Maryam sahaja. Iblis telah cuba melakukan tusukan tetapi tusukannya telah terhalang”. (Riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah r.a.)
Alam syaitan yang ghaib itu berpusat di empayar Iblis. Iblis laknatullah mengetuai kerajaannya selaku maharaja hingga ke hari kiamat. Ianya tiada pilihanraya di mana ada syaitan yang mencabar kerusinya. Iblis duduk di singgahsana memberi arahan dan terima laporan daripada syaitan yang berkhidmat untuknya, persis seorang presiden sebuah negara. Iblis mempunyai barisan menteri kanan yang setiap satunya mempunyai kerajaan tersendiri yang bernaung di bawah empayar Iblis.
Lima menteri kanan itu terdiri daripada anak-anaknya sendiri. Mari kita mengenali menteri-menteri ini:
1. Dasim
Malaun ini dikatakan anak emas Iblis laknatullah. Kenapa? Dasim serta seluruh rakyat kerajaannya berperanan memutuskan ikatan perkahwinan. Iblis sangat benci, berang dan dengki setiap kali ijab kabul dilafazkan. Si laknat ini tidak mengenal erti putus asa dalam menimbulkan rasa benci dan marah antara suami isteri. Apabila lafaz talak dijatuhkan, maka itulah kemuncak kegemilangan bagi kerajaan Dasim yang terkutuk.
2. Al-A’war
Membentuk dan memudahkan laluan zina dan keruntuhan moral ialah tugas kementerian si durjana ini. Gembiralah Iblis apabila zina berleluasa dan lahir anak-anak luar nikah, kerana itu petanda keturunan Adam pincang.
3. Maswath
Anak Iblis yang satunya ini merupakan pakar jurusan menipu. Dia dan pengikutnya sentiasa membisikkan fitnah, khabar angin dan penipuan sehingga tersebar luas dalam kelompok manusia. Permusuhan dan sangka buruk sesama manusia merupakan matlamat hidupnya.
4. Zalnabur
Si terkutuk ini pula dan kakitangannya berkeliaran menghasut manusia hingga tercetusnya caci-maki, pertengkaran dan pembunuhan. Pusat operasinya adalah di tempat-tempat tumpuan orang ramai, seperti di pasar atau shopping mall.
5. Tsaba
Geng syaitan ini memburu orang yang ditimpa musibah atau masalah. Mangsa banjir, mangsa tanah runtuh, mangsa rogol mahupun mereka yang kematian orang tersayang termasuk dalam senarai ‘most wanted’ Tsaba. Mempraktikkan strategi yang menimbulkan buruk sangka terhadap Allah, manusia yang terpedaya akan mengeluh atas takdir diri dan menyalahkan Allah s.w.t. atas semua yang terjadi.
Tidak ada yang terlepas dari gangguan syaitan kecuali mereka yang dilindungi Allah s.w.t. Sebenarnya sejak dilahirkan, setiap bayi ditemani seekor syaitan bernama ‘qarin’ (syaitan ini umpama ‘baby sitter’ berbanding syaitan-syaitan lain yang mempunyai tugas tersendiri). Hanya selepas nyawa terpisah dari badan, tugas ‘qarin’ dikira beres.
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tangisan bayi ketika kelahirannya (adalah akibat perbuatan jahat) dari syaitan.” (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Godaan Iblis dalam solat

Sumber http://ukhwah.com

Dalam Islam sembahyang yang dilakukan oleh seseorang itu boleh mencegah seseorang daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Atas alasan ini, iblis dan syaitan itu akan memperhebatkan seseorang itu supaya tidak mendirikan sembahyang atau mendirikan sembahyang tetapi dalam keadaan tidak sempurna, mengganggunya, seperti yang saudara alami. Inilah yang dinamakan ``was was syaitan''.

Apabila seseorang itu berdiri mendirikan sembahyang, iblis sama berdiri, ikut orang itu sembahyang. Ikut rukuk ketika rukuk dan sebagainya. Ketika itu ia akan menyelinap dalam ingatan dan mendatangkan berbagai-bagai gambaran serta ingatan dalam fikiran contohnya diperingatkan kembali kerja-kerja yang belum sempurna, masalah yang sedang dihadapi, gambaran indah yang telah berlaku dan lain-lain lagi.ingatan datang menyelinap itu berlaku ketika sedang bersembahyang kerana sembahyang merupakan faktor utama yang boleh mencegah seseorang daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran.

Atas alasan inilah maka iblis itu datang untuk merosakkan sembahyang, tidak diterima Allah dan akhirnya menjadi sia-sia. Iblis pernah bersumpah di hadapan Allah, yang dia akan menipu manusia, menggoda dan menyesatkan kecuali mereka yang ikhlas di kalangan umat manusia.

Ibadah sembahyang memerlukan tumpuan yang lebih dan menyeluruh berbanding dengan orang yang sedang makan dan minum atau hendak tidur iaitu pada rukun qauli (yang melibatkan perkataan) dan fi'liy (perlakuan). Oleh kerana itu khayalan atau ingatan seumpama itu tidak seharusnya terjadi ketika sembahyang, tetapi ia tetap terjadi. Hal demikian menunjukkan adanya gangguan ketika seseorang itu sedang sembahyang.

Godaan syaitan yang sering terjadi ketika seseorang itu bersembahyang ialah ketika berniat, iaitu dengan mendatangkan rasa waswas yang boleh menyebabkan seseorang itu membatalkan niatnya dan mengulanginya lafaz niat beberapa kali. Selain menyebabkan tumpuan seseorang kepada pelbagai gambaran dan khayalan, iblis juga menggoda manusia dengan mendatangkan keraguan dan ketidakpastian terhadap bacaan dalam sembahyang, terutamanya dalam bacaan al-Fatihah.

rasa waswas seperti ini adalah akibat gangguan iblis dan syaitan dalam usaha merosakkan ibadah manusia. Apabila keraguan itu timbul, seseorang itu akan lebih berusaha mengulanginya berulang kali, menyebabkan timbulnya rasa tidak yakin terhadap keseluruhan sembahyang.iblis dan syaitan itu sentiasa mendorong manusia melakukan kejahatan dan menahan manusia daripada melakukan kebaikan. Keturunan iblis dan syaitan yang dinamakan Thibr mengambil peranan khas untuk menggoda dan membisikkan pada manusia supaya melakukan kebinasaan, merobek dan mengoyak baju, menampar muka dan menjerit-jerit dengan teriakan seperti yang dilakukan oleh manusia pada zaman jahiliah apabila berlaku kematian.

A'war bertindak mendesak, menggoda dan mendorong manusia melakukan zina. Mabsut bertindak mendorong manusia agar sentiasa berdusta. Dasim pula sentiasa menggoda manusia supaya bersengketa dengan saudara- mara, yang menyebabkan berlakunya pergaduhan dalam keluarga, manakala Zalanbur pula sentiasa berlegar-legar di pasar, merangsang manusia agar melakukan penipuan, sentiasa menipu timbang, nilai barang, ingkar janji, menyorok barang untuk menaikkan harga dan sebagainya.

Imam Muslim dalam sahihnya daripada hadis Uthman bin Abdul Asy menyatakan. Aku telah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antaraku dengan sembahyangku, mengelirukan sembahyangku.

Rasulullah menjawab: Itu adalah perbuatan syaitan yang dinamakan khinzab.Kerana itu, apabila engkau merasakan berlaku gangguan, engkau hendaklah berlindung kepada Allah daripada gangguannya dan tiup di sebelah kiri tiga kali. Aku telah melakukan apa yang disuruh oleh baginda. Maka Allah telah menghilangkan rasa waswas itu daripada sembahyangku.

Selain itu, gangguan iblis dan syaitan juga sering berlaku ketika seseorang itu sedang mengambil air sembahyang. Dalam sebuah hadis dijelaskan: Bagi wuduk itu ada satu kumpulan syaitan dinamakan al-Wilhan, maka berhati-hatilah.Akibat daripada gangguan makhluk jenis ini, seseorang itu boleh terganggu akibat waswas yang menyelinap dalam dirinya, menyebabkan orang yang berkenaan mengulangi bacaan niatnya berkali-kali, membasuh anggota wuduk berkali-kali, terasa air tidak sampai pada kulit anggota wuduk, tidak tiba pada hujung dahi, tepi telinga dan sebagainya. Terasa juga air tidak sampai pada celah-celah kuku dan sebagainya. Semuanya itu berlaku akibat daripada waswas syaitan yang boleh menyebabkan seseorang itu mengambil wuduk hingga basah dan mengambil masa yang begitu lama.

Pemaaf Sifat Mulia


Allah berfirman yang bermaksud:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang yang bodoh.” (Surah al-A‘raf 7: 199)

Lihatlah teladan pembukaan Kota Makkah (Fathu Makkah) yang amat masyhur dalam sirah. Rasulullah s.a.w. dengan ringan hati memaafkan penduduk Makkah yang pernah menentang Baginda dengan begitu hebat.

Allah juga berfirman yang bermaksud:

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (Surah al-Baqarah 2: 263)

Ingin jadi mulia? Amalkan memberi maaf sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Tidak akan berkurang sedekah akan harta, tidak akan bertambah atas seorang hamba dengan sebab memberi kemaafan melainkan bertambah kemuliaan dan tidak akan tawaduk seseorang terhadap Allah melainkan Allah akan mengangkat darjatnya.” (Riwayat Muslim no. 2588)

Memohon maaf tidak sepatutnya bermusim, malah ia perlu menjadi tradisi harian seorang Muslim. Taburkan maafmu pada setiap malam saat sebelum mata terlelap buat siapa jua walaupun mereka tidak pernah memohon maaf daripadamu.

Sumber: Majalah Solusi isu 26 ms 13 di bawah kolum Mahmudah vs Mazmumah

Kuil Kemboja abadikan nama Angelina Jolie

2010/12/01

PHNOM PENH: Aktres terkenal Amerika Syarikat, Angelina Jolie mungkin tidak memiliki daya penarik kepada penduduk Kemboja, lokasi terkini penggambarannya, namun penganut Hindu menggunakan namanya untuk sebuah kuil mereka. 

Rajan Zed, presiden Persatuan Universal Hindu, memberitahu agensi berita WENN, bintang itu amat disayangi penganut Hindu di Kemboja.
Justeru, mereka menamakan sebuah kuil tempat ibadat di Angkor dengan nama ‘Kuil Angelina Jolie.’
“Ia tapak kurun ke-12 digelar Ta Prohm, selain dikenali sebagai Brahma Lama dan pada asalnya dinamakan Rajavihara atau rumah agama diraja. Kini ia digelar Kuil Angelina Jolie,” kata Rajan. 

Jolie pernah menjalani penggambaran filem Lara Croft: Tomb Raider pada 2000. 
Kawasan kuil itu tempat pelbagai adegan penggambaran filem Tomb Raider dengan Jolie memegang watak Lara Croft memerangi satu persatuan rahsia digelar Illuminati kerana memiliki satu azimat lama. 

Sebuah restoran tempatan menjual koktel ‘Tomb Raider’ menjadi pilihan Jolie. Sementara itu, anak lelakinya, Maddox dilahirkan di wilayah Siem Reap, tempat terletaknya kuil itu. 
Penghormatan tidak rasmi yang diberi kepada Jolie bersama tanggungjawab kerana Zed menggesa pelakon itu menggunakan statusnya sebagai “penaung suci Kemboja” bagi membantu memulihara tapak itu. – Agensi

Irama Mozart boleh maniskan pisang
2010/12/01

TOKYO: Sebuah syarikat buah-buahan Jepun memainkan irama Mozart kepada buah pisangnya yang masak, mendakwa ia menghasilkan buah manis. 

Syarikat Toyoka Chuo Seika memainkan muzik klasik berterusan selama seminggu menggunakan pembesar suara dekat tanaman pisang yang sedang masak.Irama yang digemari termasuk String Quartet 17 Mozart dan Piano Concerto 5 dalam D major, lapor akhbar Japan Times. – Agensi

WikiLeaks hadapi dua serangan elektronik

2010/12/01

WASHINGTON: WikiLeaks, menghadapi dua serangan elektronik sejak kelmarin yang bertujuan menyekat pengguna membaca beribu-ribu dokumen sulit yang memalukan Amerika Syarikat di mata masyarakat antarabangsa tetapi laman web pembocor rahsia itu terus berjaya berfungsi. 

Laman web berkenaan menghadapi serangan pertama Ahad lalu sebelum ia menyiarkan 25,000 kabel diplomatik Amerika. Serangan biasanya menggunakan taktik menghantar banyak permintaan untuk mendapat data ke laman web sasaran. Kesan serangan itu belum jelas, lapor Cable News Network (CNN).WikiLeaks kembali pulih serangan serangan pertama dengan menyiarkan dokumen berkenaan yang dikumpul dari kedutaan Amerika di seluruh dunia.
WikiLeaks menyifatkan penyiaran kabel diplomatik itu sebagai pendedahan maklumat rahsia terbesar dalam sejarah. 

“Dokumen itu mendedahkan kepada dunia kegiatan hal ehwal antarabangsa kerajaan Amerika,” katanya dan mendedahkan serangan elektronik kedua ke atasnya dalam mesej di Twitter. 

Sumber serangan terbaru tidak diketahui tetapi pakar komputer Arbor Networks tindakan terbaru membabitkan taktik lebih sofistikated kerana menyerang pelayan WikiLeaks dan tidak hanya meminta data. 

Seorang penggodam, Jester, yang pernah menyerang laman web militan Islam, mendakwa menggunakan aplikasi gelombang rendah untuk cuba melumpuhkan WikiLeaks. 
Tidak diketahui juga siapa yang ‘mengarahkan’ serangan dilakukan terhadap WikiLeaks yang dikecam Amerika dan sekutunya atas pendedahan terbaru. 

Apapun, tidak kira siapa yang melancarkan serangan dan kaedah yang digunakan gagal memberi kesan terhadap penyaluran maklumat WikiLeaks. 

Selain itu, sekalipun laman WikiLeaks terganggu, media termasuk akhbar Britain dan Amerika, The Guardian serta New York Times masih dapat mengakses dokumen rahsia itu dan menyiarkannya. – Agensi 

WikiLeaks akan bongkar lagi


SEORANG wanita membaca berita muka depan akhbar-akhbar utama di AS terbitan hari Isnin di luar bangunan Newseum di Washington, semalam. Akhbar-akhbar utama di AS dan Eropah mendedahkan dokumen diplomatik sulit AS yang diambil daripada laman web WikiLeaks, semalam.- REUTERS


KUALA LUMPUR 30 Nov. - Pengasas Wikileaks, Julian Assange merancang untuk mendedahkan pula dokumen sulit mengenai kepincangan dalam industri perbankan melibatkan bank-bank utama di Amerika Syarikat (AS).
Assange, 39, merancang mendedah berpuluh-puluh ribu dokumen dalaman berhubung kepincangan dalam bank-bank utama AS awal tahun depan, laporForbes Magazine.
Nama Assange terus menjadi sebutan apabila beliau mencetuskan kegemparan baru-baru ini bertindak mendedahkan rahsia sulit AS mengenai perang di Iraq dan Afghanistan melalui laman web itu, sehingga menimbulkan kemarahan negara kuasa besar itu.
Beliau terus menarik perhatian dunia apabila membuat pendedahan terbaru berhubung berpuluh-puluh ribu dokumen sulit diplomatik AS sehingga menggugat pentadbiran Presiden Barack Obama.
Soalnya siapakah Assange?
Assange merupakan seorang warga Australia dan kini menetap di Sweden dan berhadapan tuduhan rogol dan mencabul.
Pada 20 Ogos, 2010, satu siasatan dibuka terhadap Assange di Sweden berhubung dakwaan beliau merogol seorang wanita di Enköping pada 14 Ogos. Dua hari kemudian beliau didakwa melakukan keganasan seksual terhadap seorang lagi wanita yang tinggal bersamanya di Stockholm.
Pada 18 November, Mahkamah Daerah Stockholm meluluskan permintaan untuk menahan Assange berhubung dakwaan merogol dan mencabul.
Assange mula mewujudkan laman web kontroversi itu pada 2006.
Beliau berpegang pada prinsip 'setiap individu boleh mengakses semua perkara' dan atas kepakarannya sebagai penggodam komputer, beliau mula menggodam laman-laman web kerajaan dan syarikat-syarikat dari seluruh dunia sebelum WikiLeaks diwujudkan lagi.
Pada pertengahan 1990-an, Assange didenda di Australia selepas mengaku bersalah di atas 24 tuduhan menceroboh laman-laman web.
Pada Julai lalu, beliau mendedahkan rahsia perang di Afghanistan menerusi laporan Afghan War Diary yang menyaksikan pembongkaran 92,000 dokumen sulit, diikuti 400,000 dokumen maklumat sulit AS berhubung perang Iraq pada bulan lalu.
Ahad lalu, beliau mendedahkan lebih 250,000 dokumen mengandungi maklumat diplomatik AS serta kenyataan-kenyataan memalukan pemimpin-pemimpin dunia.
Pada 20 November, satu waran tangkap antarabangsa telah dikeluarkan melalui Interpol oleh Polis Sweden bagi menangkapnya. Satu waran tangkap turut dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah (EU) melalui Schengen Information System.
Pada 29 November, Peguam Negara Australia, Robert McClelland memberitahu sidang media bahawa Australia akan melancarkan siasatan ke atas WikiLeaks dan kegiatan Assange berikutan pendedahan dokumen sulit AS itu.
Pada hari yang sama, Timbalan Menteri Luar Ecuador, Kintto Lucas menawarkan Assange untuk tinggal di negara itu tanpa sebarang syarat. - Agensi

AS kawal ketat maklumat
HILLARY CLINTON memberi komen mengenai skandal pembocoran maklumat diplomatik Amerika Syarikat (AS) pada sidang akhbar di Jabatan Negara AS, Washington kelmarin.


WASHINGTON - Pentadbiran Amerika Syarikat (AS) kelmarin menyatakan ia amat kesal dengan pendedahan sebarang maklumat rahsia dan akan mengetatkan kawalan keselamatan bagi menghalang pembocoran maklumat seperti pendedahan kabel diplomatik Jabatan Negara AS oleh WikiLeaks.
Lebih 250,000 kabel diplomatik diperoleh laman web berkenaan yang kemudian diserahkan kepada akhbar New York Times dan kumpulan media lain.
Pendedahan tersebut membawa kepada penyiaran berita mengenai urusan dalaman diplomatik AS termasuk penilaian yang melucukan dan memalukan terhadap pemimpin-pemimpin dunia.
Setiausaha Negara AS, Hillary Clinton menyatakan pembocoran ratusan ribu maklumat diplomatik itu merupakan satu serangan ke atas masyarakat antarabangsa selain AS.
Beliau yang membuat komen pertama mengenai pembocoran maklumat oleh WikiLeaks itu menyatakan pemberi maklumat kepada laman itu bertindak secara haram.
Menurutnya, pentadbiran Presiden Barack Obama sedang mengambil beberapa langkah agresif untuk menangkap mereka yang bertanggungjawab mencuri maklumat tersebut. - Agensi

Lori 'tergantung' di atas gaung


GAMBAR menunjukkan lori yang 'tergantung' di atas gaung di bandar Qingzhen, China baru-baru ini.

QINGZHEN - Seorang pemandu lori nyaris maut apabila kepala lorinya 'tergantung' dari atas gaung sedalam lebih 100 meter di China, lapor sebuah akhbar semalam.
Dalam kejadian cemas baru-baru ini, brek lori tersebut gagal berfungsi ketika ia membelok di sebatang jalan raya.
Kenderaan itu yang membawa muatan 40 tan metrik arang batu terbabas lalu merempuh penghadang keselamatan dan sebuah beting pasir yang menyebabkan ia terhenti.
"Pemandu itu yakin dia akan mati dan kami memujuknya supaya bertenang dan keluar dengan memanjat bahagian belakang lorinya," kata seorang jurucakap polis. - Agensi, KOSMO

WikiLeaks ada satu lagi fail misteriLONDON - Laman web WikiLeaks menggesa orang ramai memuat turun satu fail 'insurans' misteri yang dipercayai menyimpan maklumat yang akan disebarkan jika pengasasnya, Julian Assange dibunuh, lapor sebuah akhbar semalam.
Dalam satu mesej di laman jaringan sosial Twitter semalam, WikiLeaks menyiarkan pautan kepada fail dikenali sebagai Pirate Bay bersama komen: "Kini adalah masa sesuai untuk memuat turun 'insurans sejarah".
Fail gergasi itu yang bersaiz hampir 2 Gigabit (GB), dipercayai menyimpan beribu-ribu dokumen rahsia Amerika Syarikat (AS) dengan tujuan untuk memalukan kerajaan dan berpotensi menjejaskan hubungan AS dengan negara-negara sekutunya.
Fail tersebut berada di Internet sejak musim panas tahun ini dan ia dikunci dengan menggunakan kod rahsia.
Jika berlaku kematian Assange, kunci rahsia itu akan dibuka sekali gus mendedahkan dokumen-dokumen sulit tersebut kepada sesiapa yang memuat turun fail itu dan memiliki kuncinya.
Tidak dapat dipastikan mengapa WikiLeaks kini menggesa pengguna Internet supaya memuat turun fail berkenaan tetapi keputusan itu dipercayai berkemungkinan kerana ia merancang untuk mendedahkan kuncinya tidak lama lagi. - Agensi

Ribut salji ganjil di London
DUA orang berjalan di sebuah kawasan diliputi salji tebal di Croydon, selatan London semalam.


LONDON - Ribut salji yang berlaku buat pertama kali di luar musim sejuk melanda bandar raya ini semalam telah menjejaskan jadual penerbangan, ratusan sekolah ditutup dan menyebabkan dua mati manakala perlawanan bola sepak Liga Scotland terpaksa ditangguhkan.
Seorang pegawai ramalan kaji cuaca, Tom Morgan memberi amaran bahawa suhu akan kekal berada antara satu darjah Celsius hingga dua darjah Celsius dengan tiupan angin yang kuat.
Dua kematian berlaku dalam ribut itu melibatkan seorang lelaki berusia 53 tahun yang maut apabila sebuah trak penunda melanggar dua kenderaan lain di lebuh raya berdekatan Concater di utara England.
Seorang lagi lelaki maut apabila keretanya terbabas ke dalam parit di Lincolnshire, timur England.
Lapangan Terbang London dilaporkan membatalkan dan menunda beberapa penerbangan namun lapangan terbang tersibuk Britain, Heathrow meneruskan operasinya seperti biasa.
Anggota-anggota polis dan seorang petani turut menyelamatkan kira-kira 60 buah kenderaan yang terkandas di kawasan sama. - AFP

Orang beriman tidak takut melainkan kepada Allah
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ
 Hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.
 Surah At-Taubah, Ayat 18