Pages

Tuesday, March 1, 2011

Tuduhan Keji Syi'ah Terhadap Ahlus Sunnah

Tuduhan Keji Syi’ah Terhadap Ahlus Sunnah
Di antara tuduhan keji yang dilontarkan oleh Syiah kepada umat Islam ialah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Majlisi dalam Bihar Al-Anwar, jilid XXIV, hal. 311, bab. 67 dan oleh Al-Kulaini dalam Ar-Raudhah riwayat nomor 431, dari Imam Al-Baqir, bahwasanya ia berkata, “Demi Allah, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya semua manusia itu anak-anak pelacur, kecuali golongan kita.”
Diriwayatkan oleh Al-Iyasyi dalam Tafsir Al-Iyasyi, jilid. II, hal. 234, Daar At-Tafsir – Qumm Iran, dari Ja’far bin Muhammad Ash-Shadiq, bahwasanya ia berkata, “Setiap anak yang lahir pasti sedang didatangi iblis. Jika tahu ia dari golongan kita, si iblis terhalang darinya. Dan jika tahu ia bukan dari golongan kita, si iblis akan memasukkan jari telunjuknya ke anus anak itu sehingga tersumbat. Jika anak itu laki-laki, iblis akan menyerang wajah. Dan jika anak itu perempuan, iblis akan mengincar kemaluannya yang nanti akan menjadi seorang pelacur.”


Diriwayatkan oleh Al-Majlisi dalam Bihar Al-Anwar, jilid XI, hal. 85, bab “Tentang Keutamaan Berziarah ke Kubur Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada Hari Arafah, Hari Raya Fithri dan Hari Raya Adha.” Dan juga diriwayatkan oleh Ash-Shaduq dalam Faqih Man La Yahdhuruhu Al-Faqih, jilid II, hal. 431, Tentang Pahala Ziarah ke Kubur Nabi dan Para Imam, Daar Al-Adhwa’ – Bairut, dari Abu Abdillah 'Alaihis salam, ia –perawi– berkata, “Sesungguhnya Allah lebih dahulu memandang para peziarah kubur Al-Husein pada sore Hari Arafah, sebelum Dia memandang orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Benarkah begitu?.” Ia menjawab, “Benar. Karena di antara orang-orang yang sedang wukuf di Arafah terdapat anak-anak zina. Sementara di antara para peziarah (kubur Husein) tersebut tidak terdapat anak-anak zina.”


Al-Allamah Abdullah Syibr dalam kitabnya Tasliyah Al-Fu’ad fi Bayan Al-Mauti wa Al-Ma’ad, hal. 162, Daar Al-A’lami – Bairut, menulis pasal yang ia beri nama, “Sesungguhnya pada hari kiamat nanti manusia akan dipanggil dengan menggunakan nama-nama ibu mereka, kecuali kaum Syiah.” Ia menuturkan beberapa riwayat, yang antara lain, “….Pada hari kiamat kelak manusia akan dipanggil dengan menggunakan nama-nama ibu mereka, kecuali golongan kami. Sesungguhnya mereka (Syiah) akan dipanggil dengan menggunakan nama-nama ayah mereka, karena kelahiran mereka yang sangat bagus.”


Diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi VI, hal. 391, Daar Al-Adhwa’ – Bairut, dari Ali bin Asbath, dari Abul Hasan Ar-Ridha 'Alaihis salam, ia berkata, “Aku pernah mendengar ia menyebut-nyebut Mesir, lalu mengatakan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Janganlah kalian makan dalam bejananya dan janganlah kalian membasuh kepala kalian dengan airnya, karena sesungguhnya hal itu dapat menghilangkan sifat cemburu dan menimbulkan sifat tidak punya rasa cemburu.”


A. Tuduhan Keji Syiah Terhadap Aisyah Radhiyallahu 'anha


Orang-orang Syiah menganggap bahwa firman Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi dalam surat At-Tahrim: 10,


ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ


“Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shaleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)." )Qs. At-Tahrim: 10).


Adalah menyinggung tentang Aisyah dan Hafshah Radhiyallahu 'anhuma.


Sebagian ulama Syiah menafsiri kalimat, Fakhaanataahumaa ‘lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing’ dalam firman Allah tadi, dengan melakukan perzinaan. Semoga Allah melindungi kita dari padanya.


Seorang tokoh ulama dan ahli tafsir Syiah, Al-Qummi dalam kitabnya Tafsir Al-Qummi ketika menafsiri ayat tadi mengatakan, “Demi Allah, yang dimaksud dengan kalimat, Fakhaanataahumaa ‘lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing’, tidak lain ialah berselingkuh atau tegasnya berbuat zina. Oleh karena itu, hukuman had harus dijatuhkan kepada si Fulanah atas kejahatan yang telah dilakukannya di jalan ( ). Dan si Fulan mencintainya, sehingga ketika si Fulanah hendak pergi ke …. Si Fulan berkata kepadanya, “Kamu tidak boleh pergi tanpa ditemani mahram. Akhirnya si Fulanah menyerahkan dirinya untuk dinikahi si Fulan.”


Saudara kami sesama Muslim, orang-orang Syiah mengamalkan taqiyah ketika mereka menggunakan kalimat fulanah, bukan menyebut langsung nama Aisyah. Atau mereka memakai kode tanda kurung kosong atau titik-titik. Semua itu termasuk cara taqiyah mereka.


Salah satu bukti yang menguatkan kalau yang dimaksud dengan kalimat fulanah adalah Aisyah, ialah riwayat-riwayat dusta yang dikemukakan oleh Syiah. Di sana disebutkan, “Sesungguhnya ketika turun firman Allah surat Al-Ahzab ayat 6,


النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ


“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka…” (Qs. Al-Ahzab: 6).


dan Allah mengharamkan kaum muslimin atas istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sepeninggal beliau, Thalhah marah-marah. Ia mengatakan, “Kami diharamkan atas istri-istri Muhammad. Sementara ia bisa menikahi wanita-wanita kami. Seandainya nanti Muhammad telah dimatikan oleh Allah, kami akan benar-benar bergoyang di antara gelang-gelang istrinya, sebagaimana ia bergoyang di antara gelang-gelang wanita kami.”


Riwayat tadi juga dikemukakan oleh Al-Bahrani dalam Al-Burhan, jilid. III, hal. 333-334, oleh Sulthan Al-Janabidzi dalam Bayan As-Sa’adah, jilid III, hal. 253, Zainuddin An-Nabathi dalam As-Shirath Al-Mustaqim, jilid. III, hal. 23 dan 25.


Aisyah Radhiyallahu 'anha dituduh berbuat zina oleh seorang ulama Syiah yang bergelar Al-Hafidz Rajab Al-Barsi dalam kitabnya Masyariq Anwar Al-Yaqin, hal. 86, cet. Al-A’lami – Bairut, ia mengatakan, “Sesungguhnya Aisyah berhasil mengumpulkan uang sebanyak empat puluh dinar dari hasil perselingkuhan, lalu ia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membenci Ali.”


Aisyah Radhiyallahu 'anha dituduh berzina oleh seorang ulama Syiah, Al-Majlisi ketika ia mengemukakan suatu riwayat yang menyebutkan, bahwa Aisyah Radhiyallahu 'anha dan Ali Radhiyallahu 'anhu pernah tidur satu ranjang dan dalam satu selimut, dalam kitabnya Bihar Al-Anwar, jilid XI, Daar Ihya’ At-Turats Al-Arabi – Bairut. Riwayat selengkapnya ialah, Ali bercerita, “Aku bepergian bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tidak membawa seorang pelayan pun selain aku. Dan beliau hanya membawa selembar selimut satu-satunya. Aisyah ikut bersama beliau. Beliau tidur dengan posisi diapit oleh Aisyah dan aku. Kami bertiga dalam satu selimut. Ketika bangun untuk melakukan shalat malam, beliau menurunkan selimut dengan tangannya dari bagian tengah antara aku dan Aisyah, sehingga selimut menyentuh alas yang ada di bawah kami.”


B. Tuduhan Keji Syiah Terhadap Umar Radhiyallahu 'anhu


Orang-orang Syiah menuduh bahwa Umar menderita penyakit di anusnya yang hanya bisa disembuhkan dengan air kencing laki-laki. Tuduhanya yang menjijikkan ini diceritakan oleh Al-Allamah Syiah, Ni’matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyah, jilid I, bab. I, hal. 63, cet. Al-A’lami – Bairut. Mereka juga menyatakan bahwa Umar suka disodomi.


Seorang ulama Syiah ahli tafsir Syiah, Al-Iyasyi dalam kitabnya Tafsir Al-Iyasyi, jilid. I, hal. 302 dan seorang ulama Syiah yang juga ahli tafsir, Al-Bahrani dalam kitabnya Al-Burhan, jilid I, hal. 416, bahwasanya seseorang menemui Abu Abdillah. Ia mengucapkan salam, “Assalamu ‘alaika, wahai Amirul Mukminin.” Seketika Abu Abdillah berdiri dan berkata, “Jangan begitu. Itu tadi adalah nama yang hanya patut bagi Ali 'Alaihis salam. Siapapun selain beliau yang disebut seperti itu dan ia suka, berarti ia orang yang tidak punya rasa malu. Dan jika tidak suka, berarti ia sedang diuji. Dan itulah makna firman Allah dalam kitab-Nya surat An-Nisa’ ayat 117, “Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syetan yang durhaka.”


Orang itu bertanya, “Lalu apa yang harus aku ucapkan kepada Al-Qaim anda?”


Abu Abdillah menjawab, “Ucapkan kepadanya, ‘Assalamu ‘alaika, wahai yang sisa (keuntungan) dari Allah. Assalamu ‘alaika, wahai putra Rasulullah’.”


Padahal telah diketahui bahwa Umar Al-Faruq Radhiyallahu 'anhu adalah orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin.


Al-Allamah Syiah, Zainuddin An-Nabathi dalam kitabnya Ash-Shirath Al-Mustaqim, jilid. III, hal. 28, menghina Umar bin Khathab dengan mengatakan, “Asal usul Umar adalah orang jahat…. Neneknya adalah seorang pelacur.”


C. Tuduhan Keji Syiah Terhadap Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu


Seorang ulama Syiah, Zainuddin An-Nabathi dalam kitabnya Ash-Shirath Al-Mustaqim, jilid. III, hal. 30, bahwasanya seorang perempuan dihadapkan kepada Utsman untuk dijatuhi hukuman had. Dan setelah menggauli perempuan tersebut, Utsman menyuruh untuk menjatuhkan hukuman rajam kepadanya.


Dalam sumber yang sama ia juga mengatakan, “Sesungguhnya Utsman Radhiyallahu 'anhu adalah orang yang bisa dipermainkan. Dan bahwasanya ia adalah seorang yang banci.”


Tuduhan keji tersebut juga dikemukakan oleh Ni’matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyah, jilid. I, bab. I, hal. 65, cet. Tauzi’ Al-A’lami – Bairut.


Referensi: Mengungkap Hakikat Syiah, Agar Tidak Terpedaya, Abdullah Al-Mushili, hal. 123-129. [syiahindonesia.com].
Raih amal shalih, sebarkan informasi ini...
Arrahmah.com

Jerman mahu beku pemindahan wang ke Libya

Utusan Malaysia Online - Terkini: "

01/03/2011 3:09am

GENEVA 1 Mac - Menteri Luar Negara Jerman, Guido Westerwelle mencadangkan pembekuan segala pembayaran kepada Libya selama 60 hari untuk menghalang duit itu digunakan Muammar Gaddafi yang bersedia untuk bertempur.

“Oleh itu, kami akan bekerja memastikan segala pengaliran wang ke sana disekat,” ujar Westerwelle selepas bermesyuarat dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat (AS), Hillary Clinton.

Ujarnya, dia hanya bercakap bagi pihak Jerman tetapi dia amat pasti beberapa buah negara turut akan mempertimbangkan idea tersebut. - Reuters"

Libya tak kuasai semua minyak

Utusan Malaysia Online - Terkini: "

01/03/2011 3:09am

BRUSSELS 1 Mac - Rejim Muammar Gaddafi tidak lagi mengawal kebanyakan pangkalan minyak dan gas Libya, menurut Kesatuan Eropah (EU), hari ini.

Pesuruhjaya Tenaga EU, Gunther Oettinger berkata, dia tidak bersetuju dengan cadangan kepungan keatas pengeksportan minyak dari Libya kerana pangkalan-pangkalan di sana kini di tangan mereka yang turut menentang kerajaan Gaddafi.

“Ada sebab kukuh untuk percaya majoriti lapangan minyak dan gas tidak lagi di bawah kawalan Gaddafi,” ujarnya. - AFP"

Rakyat sayangkan saya” - Gaddafi

Utusan Malaysia Online - Terkini: "“

01/03/2011 3:09am

WASHINGTON 1 Mac - Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi menegaskan rakyatnya sayang dengannya di dalam sebuah wawancara bersama media asing, hari ini.

“Semua rakyat saya sayangkan saya. Mereka sanggup mati untuk melindungi saya,” ujar pemimpin veteran ini kepada wartawan ABC, Christian Amanpour.

Menurut Amanpour menerusi mesej di Twitternya, Gaddafi yang telah memerintah negara utara Afrika lebih 41 tahun itu turut menafikan berlakunya demonstrasi di Tripoli.

Gaddafi telah menjayakan wawancara bersama stesen televisyen Amerika Syarikat (AS) itu serta dengan BBC dan The Times, London. - AFP"

Industri minyak Libya kucar-kacirMADRID 28 Feb. - Industri minyak Libya kini berada dalam keadaan kucar-kacir dan tiada siapa tahu bilakah ia akan berakhir.
Lelaki bersenjata mencuri kelengkapan dari kilang pemprosesan minyak. Komando Britain dan Jerman menjalankan serbuan rahsia di kawasan padang pasir Libya bagi menyelamatkan pekerja minyak yang terkandas ketika keselamatan di kem-kem minyak terpencil semakin berkurangan.
Pekerja pelabuhan Libya yang takut ditangkap dalam tindakan keras yang diarahkan Presiden Muammar Gaddafi, tidak hadir ke tempat kerja, menyebabkan kapal-kapal tangki gagal diisi dengan minyak dan hanya terapung di Laut Mediterranean.
Syarikat-syarikat minyak Eropah yang mengekstrak emas hitam itu kini beroperasi dalam keadaan krisis ketika usaha membawa keluar pekerja mereka dengan selamat dilakukan, di tengah-tengah maklumat bercanggah tentang jumlah minyak yang masih dipam dan di mana ia disimpan.
Situasi itu dijangka berlanjutan dan tidak akan kembali pulih dalam masa terdekat.
Buat masa ini, tiada siapa tahu sama ada Gaddafi atau penunjuk perasaan yang mahu menyingkirkannya akan mengakhiri krisis Libya dengan mengawal simpanan minyak terbesar Afrika itu.
Terbaru, syarikat pengeluar minyak dan gas asli terbesar China, China National Petroleum Corp (CNPC) hari ini menghentikan pengeluarannya di Libya dan membawa keluar semua pekerjanya dari negara itu.
CNPC dalam satu kenyataan berkata, pihaknya telah menghentikan operasi pengeluaran dan menutup kilang memproses minyak di negara Afrika itu selepas kem-kem minyak dan tapak operasinya diserang.
Minggu lalu, syarikat minyak seperti Total, Repsol, Eni, BASF serta OMV dari Australia menyatakan mereka akan menurun atau menghentikan pengeluaran di Libya. - AFPUtusan Malaysia Online - Luar Negara

Al-Qaeda dakwa AS dirikan rejim baru
Ayman al-Zawahiri sambil memegang senapang menyampaikan mesej al-Qaeda menerusi laman web SITE, kelmarin. - AFP


NICOSIA 28 Feb. - Pemimpin nombor dua al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri mendakwa Amerika Syarikat (AS) mendirikan rejim baru pro-AS di Tunisia dan Mesir, dan beliau menuntut umat Islam bangkit untuk menentang 'penindas' dan 'penceroboh'.
Menurut perkhidmatan pemantauan SITE hari ini, Zawahiri yang berasal dari Mesir menyiarkan mesej audio ketiga mengenai pemberontakan rakyat di dunia Arab, dirakamkan dalam tempoh antara kejatuhan rejim Tunisia dan penyingkiran kerajaan Hosni Mubarak di Mesir.
Sambil membidas Washington, Zawahiri juga menyeru rakyat Tunisia supaya menolak 'penjajah Perancis' dan menegakkan 'pemerintahan yang menjadi contoh muafakat dan keadilan bagi saudara-saudara kamu'.
AS membelakangkan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali pada pertengahan Januari lalu apabila beliau ternyata sudah menjadi liabiliti, kata orang kanan Osama bin Laden itu.
"Namun urusan negara masih terletak di tangan orang Amerika, ejen-ejen dan askarnya," dakwa Zawahiri.
Perkara yang sama berlaku di Mesir, katanya dalam mesej yang dirakamkan sebelum Mubarak disingkirkan oleh tentera pada 11 Februari berikutan protes besar-besaran selama lebih dua minggu.
Zawahiri berkata, satu 'alternatif sekular' kini muncul di Mesir dalam bentuk bekas Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), Mohamed ElBaradei yang beribu pejabat di Vienna, Austria. - AFPUtusan Malaysia Online - Luar Negara

Pemberontak tunggu serangan
SEORANG penduduk berdiri di atas kereta kebal tentera Libya yang berpaling tadah dan menyokong kumpulan pemberontak, memegang sepanduk yang berbunyi ‘Kami Menuntut : Kebebasan’ di bandar Zawiyah, Libya, kelmarin. – REUTERS


TRIPOLI 28 Feb. – Pemberontak Libya sedang menunggu serangan balas daripada pasukan keselamatan Muammar Gaddafi, selepas pemimpin negara ini enggan memenuhi kehendak penunjuk perasaan untuk mengundurkan diri.
Pemberontak yang merampas Zawiyah, kira-kira 50 kilometer (km) dari barat Tripoli berkata, kira-kira 2,000 askar yang setia kepada Gaddafi kini mengepung bandar itu.
‘‘Kami akan melakukan yang terbaik dalam mempertahankan bandar ini. Mereka akan serang tidak lama lagi. Jika kami bertempur kerana mahukan kebebasan, kami bersedia untuk mati,’’ kata bekas anggota polis berpangkat mejar yang menyertai pemberontakan.
Gaddafi kini menggempur pemberontakan yang merebak di seluruh Libya selepas demonstrasi besar-besaran menggulingkan pemimpin negara jiran, Tunisia dan Mesir.
Tindakan keras Gaddafi dalam menggempur pemberontakan menyebabkan kematian beratus-ratus orang di Libya.
Penduduk di beberapa bahagian di Tripoli juga telah membina sekatan terhadap pasukan keselamatan kerajaan.
Seorang jeneral di sebuah bandar di timur negara itu yang berjaya dirampas oleh tentera berkata kepada Reuters bahawa pasukannya kini bersedia membantu pemberontak di barat negara ini.
‘‘Saudara kami di Tripoli menyatakan mereka masih berada dalam keadaan baik, mereka tidak memerlukan pertolongan. Jika mereka memintanya, kami bersedia untuk bergerak,’’ kata Jeneral Ahmed el-Gatrani, pegawai kanan tentera di Benghazi.
Para penganalisis menjangka pasukan pemberontak akhirnya akan mengambil alih ibu negara dan membunuh atau menangkap Gaddafi.
Bagaimanapun, kata para penganalisis, Gaddafi mempunyai kekuatan untuk menimbulkan huru-hara atau perang saudara, prospek yang diberi amaran oleh pemimpin Libya itu dan anaknya. – REUTERS
Utusan Malaysia Online - Luar Negara

Berlusconi tak hadir bicara kes penipuan cukai


2011/03/01

MILAN: Perbicaraan Perdana Menteri Silvio Berlusconi berhubung dakwaan penipuan cukai berlangsung semalam, satu daripada tiga kes yang dihadapkan ke mahkamah selepas Mahkamah Tinggi Itali melucutkan hak imuniti beliau daripada pendakwaan.

Berlusconi tidak hadir pada perbicaraan hari pertama itu. Beberapa kes membabitkan Berlusconi dijangka mendominasi politik Itali dalam masa beberapa bulan akan datang termasuk perbicaraan tuduhan beliau membayar gadis bawah umur untuk khidmat seks.
Kes semalam membabitkan pemilikan hak stesen televisyen swasta terbesar Itali, Mediaset.
Perdana menteri dan beberapa lagi eksekutif Mediaset dituduh sengaja menaikkan harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan hak televisyen menerusi syarikat pesisir yang dikawal Berlusconi dan mengaut keuntungan untuk mewujudkan dana haram.

Berlusconi menafikan semua pertuduhan dan berkata majistret berhaluan kiri mempunyai motif politik untuk menjatuhkannya.

Perbicaraan itu ditunda sehingga setahun tetapi ia diteruskan selepas mahkamah perlembagaan melucutkan imuniti Berlusconi secara automatik daripada pendakwaan.

Sementara dalam kes berasingan di mana Berlusconi dituduh membayar penari kelab malam untuk seks dan menyalah guna kuasa dengan menggunakan jawatannya untuk menutup hubungan sulit itu, bermula 6 April. – Reuters
Berita Harian Online | Berlusconi tak hadir bicara kes penipuan cukai

Mubarak dilarang keluar negara

2011/03/01

KAHERAH: Mesir semalam mengenakan larangan keluar negara terhadap Hosni Mubarak dan keluarganya, selain membekukan aset bekas presiden itu yang meletak jawatan berikutan bantahan rakyat 11 Februari lalu.

Selain Mubarak larangan itu turut dikenakan ke atas isterinya Suzanne, dua anak lelaki mereka Ala dan Gamal, dan isteri masing-masing, kata seorang sumber jabatan kehakiman semalam.
Mubarak yang meletak jawatan selepas memerintah secara kuku besi selama hampir tiga dekad, melepaskan kuasa kepada tentera dan kini menginap di pusat peranginan Mesir, Sharm el-Sheikh.
Pada 21 Februari lalu, pendakwa raya Mesir, Abdel Magid Mahmud memohon kerajaan asing membekukan aset luar negara bekas presiden itu dan keluarganya.

Pendakwa raya itu memberi arahan kepada menteri luar Ahmed Abul Gheit menghubungi kerajaan asing terbabit bagi melaksanakan pembekuan berkenaan.

Sumber kehakiman berkata ketika itu pejabat pendakwa raya menerima beberapa aduan berhubung kekayaan Mubarak dan keluarga di luar negara yang menyebabkannya melancarkan siasatan.

Mubarak didakwa menghimpun kekayaan yang besar ketika berkuasa tetapi penasihat undang-undangnya berkata dakwaan berkenaan hanyalah khabar angin.
Perancis berkata minggu lalu ia akan memenuhi permintaan Mesir itu.
“Kami sedang berbincang dengan negara Eropah lain bagaimana untuk memenuhi permintaan pihak berkuasa Mesir ini,” kata jurucakap kementerian luar Perancis, Bernard Valero.

Switzerland yang membekukan aset Mubarak beberapa jam selepas pemimpin itu digulingkan berkata bekas presiden itu memiliki ‘berpuluh juta francs’ disimpan dalam institusi kewangan Switzerland. – AFP
Berita Harian Online | Mubarak dilarang keluar negara

Negara Barat mahu serang Libya


TENTERA Tunisia cuba menenangkan rakyat Mesir yang mengadakan protes di khemah pelarian di sempadan Libya–Tunisia, semalam.
TENTERA Tunisia cuba menenangkan rakyat Mesir yang mengadakan protes di khemah pelarian di sempadan Libya–Tunisia, semalam.


Tindakan ketenteraan berikutan ada ancaman pembunuhan beramai-ramai

PARIS: Negara Barat dikatakan menimbangkan untuk melancarkan tindakan ketenteraan terhadap Libya berikutan ancaman pembunuhan beramai-ramai dan prospek ratusan ribu rakyat negara Arab utara itu menjadi pelarian di Eropah.
Bagaimanapun, langkah berkenaan tidak akan dilancar tanpa kelulusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Pegawai kanan, termasuk perdana menteri Perancis Francois Fillon tidak mengetepikan kemungkinan pesawat Pertubuhan Perjanjian Atlantik Udara (NATO) digunakan untuk menguatkuasakan zon larangan terbang di ruang udara Libya bagi menghalang pemimpin kuku besi Muammar Gaddafi melancarkan serangan udara terhadap rakyatnya sendiri. Sabtu lalu, Majlis Keselamatan PBB mengenakan beberapa sekatan ke atas rejim Gaddafi dan mendesak tindakan ganas bagi menangani bantahan rakyat dihentikan segera.

Bagaimanapun badan dunia itu tidak memberi sebarang kelulusan bagi masyarakat antarabangsa melancarkan tindakan ketenteraan terhadap Libya.

“Kami sedang menimbang semua pilihan agar Kolonel Gaddafi benar-benar faham apa yang mungkin dihadapinya. Saya tahu ada yang menyebut penyelesaian ketenteraan dan penyelesaian ini memang sedang diteliti kerajaan Perancis,” kata Fillon.

Bagaimanapun, Fillon berkata Perancis tidak boleh bertindak bersendirian tanpa penyertaan sekutu NATOnya dan tanpa kebenaran PBB.
NATO pula berkata ia menyokong resolusi Majlis Keselamatan PBB itu.
“Kami juga menyedari resolusi itu tidak menyebut keperluan zon larangan terbang,” kata jurucakap NATO Oana Lungescu .

Timbalan Pengarah Institut Hubungan Antarabangsa dan Strategik di Paris, Jean-Pierre Maulny berkata jika pembunuhan beramai-ramai berlaku di Libya, masyarakat antarabangsa tidak akan boleh berdiam diri.

NATO, katanya, adalah badan paling sesuai untuk menguatkuasakan zon larangan terbang itu tetapi langkah ketenteraan lain perlu kebenaran PBB.

Sementara itu di BENGHAZI, seorang sukarelawan kesihatan berkata wilayah timur Libya yang sudah dikuasai pemberontak akan mula mengalami masalah kekurangan makanan dan perubatan serius dalam masa tiga minggu.

Timur Libya jatuh ke tangan penunjuk perasaan yang menentang Gaddafi yang enggan meletak jawatan walaupun berhadapan dengan bantahan yang berterusan.

Pergolakan yang tercetus sebaik saja rakyat Mesir berhasil menjatuhkan pemimpin mereka Hosni Mubarak 11 Februari lalu, menjejaskan import dan bekalan makanan segar tempatan dengan kebanyakan kedai dan kilang masih lagi ditutup sejak bandar raya itu berhadapan dengan tunjuk perasaan seminggu lalu.

“Kita akan mengalami kekurangan makanan, minuman, perubatan dan peralatan perubatan serius dalam masa dua hingga tiga minggu. Kita perlukan bantuan luar,” kata Khalifa el-Faituri, seorang sukarelawan yang berkelayakan dalam kesihatan umum dan farmakologi. – AFP/AP
Berita Harian Online

Wanita 29 tahun timang cucu

LONDON: Seorang wanita berusia 29 tahun yang bakal menjadi nenek paling muda di Britain berkata, ia bagaikan mimpi ngeri apabila mendapat tahu anak perempuannya, 14, hamil.
Kelly John berkata, dia selalu berharap Tia tidak akan mengulang kesilapannya, hamil ketika berusia 14 tahun.

Bagaimanapun, selepas mendapat tahu mengenai berita yang mengejutkan itu, bakal nenek terbabit berikrar akan melakukan apa saja bagi membesarkan cucunya.

Tia yang masih bersekolah dan teman lelakinya, Jordan Williams, 15, juga berikrar akan membuktikan mereka mampu menjadi ibu bapa yang baik walaupun dalam usia mentah. Namun, bapa Tia, Shem Davies yang berpisah dengan ibunya lama dulu berkata, dia juga menaruh harapan sama untuk membesarkan anak mereka ketika Kelly hamil dulu.

Dia memberitahu News of the World: “Saya tidak tahu bagaimana untuk menjadi seorang bapa - saya sendiri masih budak ketika itu.” Pasangan itu berpisah ketika berusia 15 tahun - kini anaknya pula yang hamil dan dia berharap Tia tidak akan melakukan perkara sama. Tia dan Jordan berkata, mereka selalu menggunakan kondom - dan kehamilan itu dianggap sebagai satu anugerah. Remaja dari Bridgend, Wales itu bersedia untuk memberitahu berita gempar itu kepada ibunya apabila mendapat tahu ujian kehamilannya positif.


Kelly memberitahu The Sunday Newspaper: “Mimpi ngeri yang membimbangkan saya ialah sekiranya Tia akan mengulang kesilapan yang saya lakukan dengan hamil pada usia muda. Apabila saya mendapat tahu berita itu, saya dapat rasa bagaikan dunia ini terhenti dan saya hanya mampu menangis.

Kelly, pelayan dengan gaji 92 pound (RM455) seminggu berikrar untuk membantu anaknya menghadapi ujian GCSE ketika bayi itu membesar. William pula berharap untuk menjadi jurulatih kecergasan jika mendapat keputusan GCSE yang baik. - DMmyMetro

EU segerakan sekatan senjata, perjalanan kepada Gaddafi

BRUSSELS: Kesatuan Eropah (EU) menandatangani sekatan senjata dan perjalanan ke atas Muammar Gaddafi dan kerajaannya, kata diplomat, semalam.
Tindakan itu dijangka hanya diambil hujung minggu ini, tetapi EU menyegerakannya bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya.

Kata sumber, EU juga dijangka membekukan semua aset Gaddafi, keluarga dan kerajaan Libya.

Libya turut berdepan masalah apabila EU melarang anggotanya menjual gas pemedih mata kepada rejim Gaddafi. Negara Eropah terus mendesak Gaddafi - berkuasa sejak lebih empat dekad lalu - supaya berundur selepas protes rakyat terhadapnya terus memuncak.

Diplomat EU berkata, menteri dari 27 negara kesatuan itu bertemu di Brussels dan memberi sokongan rasmi terhadap sekatan Majlis Keselamatan PBB ke atas rejim Gaddafi.


Sehingga semalam, tentera yang setia kepada Gaddafi masih gagal menguasai semula wilayah yang ditawan penunjuk perasaan. - Reuters
myMetro

Jet tentera Libya ditembak jatuh

ALGIERS: Penentang kerajaan menembak jatuh sebuah jet tentera yang menyerang orang awam berhampiran bandar Misrata, kata saksi semalam.
Misrata terletak kira-kira 200 kilometer di timur ibu negara Libya, Tripoli.

Saksi berkata, sebuah pesawat pejuang terhempas ketika juruterbangnya melepaskan tembakan ke arah sebuah stesen radio tempatan.

“Penunjuk perasaan kemudian menawan juruterbang terbabit,” katanya.

Saksi itu berkata, tentera yang setia kepada Muammar Gaddafi bertempur dengan penentang kerajaan sejak malam kelmarin bagi menguasai pangkalan udara berhampiran Misrata.


Katanya, tentera kerajaan hanya menguasai sebahagian kecil pangkalan itu, manakala selebihnya dikuasai penunjuk perasaan.

Sementara itu, harga barangan keperluan harian di Tripoli meningkat dengan drastik Seorang penduduk Tripoli berkata, harga beras meningkat 500 peratus menjadi RM122 bagi kampit seberat lima kilogram.

Keadaan itu memaksa orang ramai berbaris membeli roti, tetapi keadaan tetap sukar apabila penyokong Gaddafi berkawal di Tripoli.

Pekedai pula hanya dibenarkan menjual lima buku roti untuk sesebuah keluarga. - ReutersmyMetro

AS tawar bantuan


LEPAS GERAM...orang ramai mengoyakkan poster Gaddafi ketika membantah kekejaman pemimpin Libya itu di Zawiyah, semalam. Bandar itu kini dikuasai penentang kerajaan.
LEPAS GERAM...orang ramai mengoyakkan poster Gaddafi ketika membantah kekejaman pemimpin Libya itu di Zawiyah, semalam. Bandar itu kini dikuasai penentang kerajaan.


WASHINGTON: Amerika Syarikat mengumumkan kesediaannya menawarkan ‘sebarang bantuan’ kepada rakyat Libya yang kini gigih menumbangkan rejim Muammar Gaddafi.
Ketika penentang kerajaan menguasai beberapa bandar di barat Libya, Setiausaha Negara AS, Hillary Clinton, menyertai desakan pemimpin lain dunia, termasuk Barack Obama, menggesa Gaddafi berundur.

“Kita baru saja memulakan proses menyingkirkan Gaddafi.

“Mula-mula, kita perlu melihat rejimnya berakhir dan tiada lagi pertumpahan darah,” katanya Menurut Hillary, Washington tidak sabar melihat Gaddafi disingkirkan daripada kedudukannya sebagai pemimpin Libya secepat mungkin.

Kenyataan itu dibuat ketika Hillary bersedia menghadiri mesyuarat peringkat menteri di Suruhanjaya Tinggi Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu semalam.


Pada pertemuan itu, dia dijadual mengadakan rundingan dua hala dengan rakan sejawatnya dari negara lain mengenai Libya.

Sementara itu, akhbar The New York Times melaporkan, pegawai AS dan Eropah membincangkan pelan menguatkuasakan zon larangan terbang ke atas Libya bagi menghalang pembunuhan ke atas rakyat negara itu oleh tentera yang setia kepada Gaddafi.

Memetik sumber, akhbar itu melaporkan, setakat ini keputusan muktamad belum dicapai.

Menteri Luar Itali, Franco Frattini, pula berkata perjanjian persahabatan di antara negara itu dengan Libya yang dimeterai pada 2008 kini dianggap digantung. Pegawai kanan AS juga mengaku mereka membincangkan kemungkinan mengganggu siaran komunikasi di Libya bagi menghalang Gaddafi menyebarkan ucapan atau kenyataan kepada orang ramai.

Akhbar itu turut menyatakan, AS memberi pertimbangan sama ada tentera negara itu boleh membina kemudahan di Tunisia atau Mesir bagi membantu pelarian Libya. - AFP
myMetro

Pakar geologi cari piramid besar di Jawa Barat
GAMBAR menunjukkan Gunung Lalakon, Jawa Barat yang menjadi tumpuan para pengkaji geologi di Indonesia bagi mengetahui sama ada ia mengandungi piramid.


KOTAWARINGIN, Indonesia - Sepasukan pakar geologi dan sejarah sedang mengkaji sama ada terdapat sebuah piramid besar di dalam sebuah gunung di Jawa Barat, lapor sebuah akhbar semalam.
Mereka melakukan kajian tersebut di Gunung Lalakon yang setinggi 998 meter dari permukaan laut dan terletak di Desa Jelegong, di sini, berhampiran kota Bandung.
Selepas tiba di puncak gunung, pasukan itu memasang alat-alat geologi termasuk 56 sensor dari puncak Lalakon hingga ke lereng gunung itu.
Alat-alat itu berfungsi untuk menganalisis struktur dan kepadatan batuan pada kedalaman beberapa ratus meter ke dalam bumi.
"Tujuan kami adalah untuk mengenal pasti apakah terdapat bangunan yang tersembunyi di dalam gunung itu," kata seorang anggota pasukan tersebut, Agung Bimo Sutedjo.
- AgensiKosmo! Online - Dunia

Kanak-kanak serigala di BangkokSUPATRA SASUPHAN


BANGKOK - Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun di Thailand, Supatra Sasuphan digelar 'perempuan serigala' kerana wajahnya yang dipenuhi dengan bulu, lapor sebuah akhbar semalam.

Walaupun kerap diejek oleh rakan-rakan sebaya, Supatra yang tinggal di sini berkata, dia kini amat popular selepas Guinness Book of Records mengiktirafnya sebagai perempuan yang memiliki bulu badan paling lebat di dunia.

"Saya gembira nama saya berada dalam Guinness Book of Records. Ramai orang terpaksa berusaha keras untuk tersenarai tetapi saya cuma perlu menjawab beberapa soalan," katanya.

Kanak-kanak itu merupakan antara 50 penghidap penyakit ganjil dikenali sebagai Sindrom Ambras yang menyebabkan tubuhnya dipenuhi bulu.

Dia memiliki bulu lebat yang tumbuh di seluruh wajah, telinga, tangan kaki dan belakangnya.

Pelbagai kaedah rawatan termasuk rawatan laser setakat ini gagal menghentikan bulu-bulu tersebut daripada tumbuh semula. - AgensiKosmo! Online - Dunia

Bumi berharga RM14,844 trilion
GAMBAR menunjukkan rupa bentuk Bumi.


LOS ANGELES, Amerika Syarikat (AS) - Seorang saintis telah mencipta formula untuk menilai harga planet Bumi dan dia menetapkan Bumi berharga 3,000 trilion (RM14,844 trilion), lapor sebuah akhbar semalam.
Saintis berkenaan yang bertugas di Universiti California-Santa Cruz, Greg Laughlin, membuat pengiraan itu berdasarkan faktor usia Bumi, saiz, suhu jisim dan beberapa statistik penting yang lain.
Dia mendapati Bumi adalah planet termahal berbanding planet-planet lain di cakerawala.
Cruz mencipta formula tersebut untuk menetapkan nilai planet-planet yang ditemui oleh kapal angkasa Kepler berharga £600 juta (RM2.9 bilion) milik Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan (NASA).
"Saya percaya selama ini sukar untuk kita membayangkan nilai sesuatu planet terutamanya planet- planet yang menyerupai Bumi," katanya pada minggu lalu.
"Justeru, saya mencipta formula metrik ini supaya mudah untuk saya membuat penilaian sama ada sesuatu planet itu berharga atau sebaliknya," tambah Cruz.
Menurutnya, terdapat sekitar 1,235 planet di alam semesta dengan Marikh bernilai sekitar £10,000 (RM49,500), Zuhrah pula cuma 1 penny (RM0.04). - Agensi
Kosmo! Online - Dunia

Hakim bebas guru dituduh laku seks dengan pelajar
SARAH PIRIE


PRESTON, Britain - Seorang guru balet, Sarah Pirie, 27 dibebaskan daripada tuduhan mengadakan hubungan seks dengan seorang pelajarnya, Reece Washington yang berusia di bawah umur, lapor sebuah akhbar semalam.
Sarah didakwa menjalin hubungan seks dengan Reece semasa dia berumur 15 tahun.
Dia dibebaskan selepas pihak pendakwa raya di sebuah mahkamah di sini menyatakan tiada bukti munasabah bahawa Sarah melakukan hubungan seks dengan Reece.
Pembebasan tersebut dibuat walaupun terdapat gambar yang menunjukkan guru itu berbaring bersama dengan pelajarnya itu.
Reece yang sebelum ini disifatkan sebagai penari berbakat bertemu Sarah di Akademi Tarian Clifton, Lytham St Annes, Lancashire.
Dia mendakwa gurunya itu mengajaknya menaiki keretanya, meminum alkohol dan menjalin hubungan seks dengannya pada tahun lalu.
Guru itu hanya dikenakan hukuman penjara tertangguh selama 35 minggu pada bulan lalu selepas dia mengaku menculik Reece.
Kelmarin, pelajar itu mengemukakan perasaan tidak puas hati kerana pihak pendakwa raya mengabaikan gambar yang menunjukkan dia berbaring di atas katil bersama Sarah.
"Apa yang saya mahu ketahui ialah kenapa mereka (pihak pendakwa raya) tidak membenarkan juri melihat gambar itu dan bukti-bukti lain sebelum membatalkan pertuduhan. Saya bersedia memberikan bukti. Namun, saya diberitahu bahawa bukti itu tidak perlu kerana Sarah telah mengaku bersalah. Saya rasa benar-benar kecewa," kata Reece. - Agensi
Kosmo! Online - Dunia

AS rayu dunia hukum GaddafiGENEVA - Setiausaha Negara Amerika Syarikat (AS), Hillary Rodham Clinton merayu masyarakat dunia supaya menghukum pemerintah Libya, Muammar Gaddafi dan rejimnya kerana kekejaman yang dilakukan oleh mereka.
Hillary berkata, antara tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Gaddafi ialah membunuh askar-askar yang enggan menembak saudara sebangsa mereka.
Dia membuat rayuan tersebut ketika bercakap dalam sidang Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di sini semalam.
Tegasnya, Gaddafi perlu meletak jawatan serta-merta tanpa penangguhan atau keganasan lanjut.
Hillary menyatakan demikian selepas menggesa sekutu-sekutu AS di Eropah supaya melaksanakan sekatan keras terhadap pentadbiran Libya.
Gesaan beliau dipersetujui EU yang melaksanakan larangan perjalanan, sekatan senjata dan pembekuan aset ke atas Libya semalam.
Jerman bagaimanapun mengemukakan usul lebih serius dengan mencadangkan sekatan ekonomi 60 hari terhadap rejim Gaddafi.
Sekatan itu bertujuan menghalang Gaddafi daripada menggunakan hasil jualan minyak negara dan pendapatan lain untuk terus menindas rakyatnya. - Agensi
Kosmo! Online - Dunia

Gaddafi tak lagi kawal minyak
BEBERAPA penunjuk perasaan antipemerintah menempatkan sebuah mesingan di bandar Benghazi, Libya semalam.


BRUSSELS - Rejim pimpinan pemerintah Libya, Muammar Gaddafi tidak lagi mengawal kebanyakan kemudahan minyak dan gas di negara itu, kata Pesuruhjaya Tenaga Kesatuan Eropah (EU), Gunther Oettinger
"Terdapat maklumat bahawa majoriti kawasan minyak dan gas di Libya kini tidak lagi dikawal oleh Gaddafi," kata Oettinge dalam satu sidang media selepas mesyuarat menteri-menteri tenaga EU di sini semalam.
Pada sidang media tersebut, beliau menolak cadangan menguatkuasakan sekatan ke atas eksport minyak Libya kerana kemudahan-kemudahan minyak negara itu telah jatuh ke tangan pihak penentang.
EU sebelum ini bersetuju melaksanakan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Gaddafi dan 25 anggota keluarganya serta orang-orang kanannya selain menyekat bekalan senjata, peluru dan bahan berkaitan ke Tripoli.
Langkah tersebut dilaksanakan selepas Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada minggu lalu, bersetuju menguatkuasakan sekatan ke atas rejim Gaddafi dalam usaha menghalang pemimpin itu daripada terus bertindak zalim terhadap penentang-penentangnya. - AFP
Kosmo! Online - Dunia

Semua aset Hosni Mubarak dirampas


KAHERAH - Pihak pendakwa raya Mesir merampas semua aset bekas presiden Mesir, Hosni Mubarak (gambar) dan keluarganya semalam.
Keluarga bekas pemimpin itu juga dilarang untuk pergi ke luar negara.
Hosni meletakkan jawatan pada 11 Februari lalu selepas para penunjuk perasaan berhimpun di Dataran Tahrir, Kaherah selama 18 hari bagi menuntut peletakan jawatannya.
Beberapa laporan yang tidak disahkan menyatakan bahawa Hosni dan keluarganya mungkin mempunyai aset berjumlah berbilion-bilion dolar.
Pada 20 Februari lalu, peguam negara Mesir sudah membekukan semua aset milik Hosni, isteri, dua anak mereka dan isteri masing-masing.
Mesir kini diperintah sebuah majlis ketenteraan.
Hampir 80 juta penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan memperoleh pendapatan di bawah AS$2 sehari (RM6.10).
Hosni didakwa cuba untuk menutup matanya berhubung gejala rasuah yang berlaku dalam kalangan keluarganya.
Beliau memimpin Mesir hampir 29 tahun selepas Anwar Sadat mati ditembak oleh militan Islam. - Agensi
Kosmo! Online - Dunia