Pages

Wednesday, May 26, 2010

Keturunan Yahudi

Keturunan Yahudi ini adalah dari anak-anak Nabi Yaakub, seramai 12 orang. Mereka juga disebut Asbath, suku Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Asbath adalah cabang keturunan Bani Israil - Yahudi, sebagaimana halnya kabilah-kabilah Arab adalah keturunan Nabi Ismail.

Dalam surah al- Araf ayat 160 disebutkan,"Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar," yakni menjadi jemaah yang banyak , dengan kata-kata Asbatha.
Tetapi kemudiannya suku Yahudi ini bergabung sesama mereka hingga berjumlah tiga belas suku, walaupun itu adalah satu cara yang palsu. Mereka ini adalah Yahudi Khazar (kabilah ketiga belas) yang melarikan diri. (bacalah buku The Thirteenth Tribe yang ditulis oleh seorang penulis Yahudi bernama Arts Kistler) bahwa majoriti kaum Yahudi sekarang ini bukan berasal dari dua belas kabilah keturunan Nabi Yaakob sebagaimana kisah tentang mereka disebutkan dalam Al Quran dan Taurat. Bahkan, mereka telah menyimpang dari kabiah Khazar, kabilah ketiga belas. Keturunan mereka ini menyebar ke berbagai negara di Eropah Timur, khususnya di Poland, Hungary dan Rusia. Ertinya mereka tidak berasal dari Palestin, tetapi dari Asia Tengah.

Keluarnya Dajjal dengan mengaku sebagai nabi dan tuhan merupakan salah satu Hari Kiamat. Ini bukan bererti akhir dunia sebagaimana yang dibayangkan sesetengah orang. la merupakan peringkat awal bagi fasa terakhir dunia., iaitu fasa yang melalui beberapa abad sesudahnya. Peringkat awal itu dengan keluarnya Dajjal dan pengumuman dirinya sebagai al-Mahadi.

Sekarang ini Kristian Barat dan Amerika memerangi orang Islam berdasarkan manuskrip-manuskrip kuno. Di antaranya ada yang berasal dari kaum Muslim, lalu dicuri dan sebahagiannya berasal dari generasi-generasi sebelum kelahiran Nabi Isa atau sesudahnya. Jika tidak percaya pergilah ke Vatican, Universiti-universiti di Sweden, Jerman dan beberapa tempat di Perancis di mana terdapat gambar-gambar, lembaran-lembaran dan manuskrip-manuskrip orang Islam itu.


Akan muncul seorang yang menyebar fitnah besar menyebabkan tumpahnya darah jutaan
manusia.

Orang Yahudi dan Kristian yakin bahawa Dajjal adalah .Juru Penyelamat sejati yang telah lama mereka n a n t i k a n kedatangan dan kemunculannya......

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nuaim nim Hamad, Nabi Muhammad saw berwasiat kepda para pengikutnya yang akan menakluk Rom dan seterusnya Vatican untuk berhati-hati pada tempat-tempat tertentu. Di situ terdapat sesuatu tertentu. "Jika kamu semua telah menakluk Rom, masuklah ke gereja sebelah timur melalui pintu sebelah timur. Lalu ikatkan tujuh bendera dan bunuhlah yang ke lapan. Sebab dibawahnya terdapat tongkat Musa, Injil dan perhiasan Baitul Muqaddis.

Dajjal akan memimpin peperangan besar melawan Islam dan kaum Muslim dan menghadapi mereka yang berpaling darinya, walaupun orang Yahudi.

Akan muncul seorang yang menyebar fitnah besar menyebabkan tumpahnya darah jutaan manusia sebelum dia keluar.

Mengapakah Inggeris begitu bersedia melindungi Yahudi dan bersimpati pada mereka untuk mewujudkan cita-cita Yahudi di Palestin?

Kerana Inggeris, terutamanya penganut mazhab ortodoks sangat terpengaruh dengan kitab Taurat. Sebab Inggeris yakin apa yang terkandung dalam kitab Taurat mengenai Dajjal akan memimpin peperangan besar melawan Islam dan kaum Muslim keharusan kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestin. Orang Kristian percaya dengan kitab suci. Mereka semua mempercayai kitab itu yang menyebut prinsip-prinsip akidah bahawa orang Yahudi akan menguasai Palestin.

No comments: