Pages

Sunday, August 22, 2010

Puasa dapat membersihkan segala bahan berbahaya dalam perut


http://www.lovely0smile.com/2010/Sora/Sora-019.jpg
Puasa boleh menghilangkan segala bahan racun yang berada dalam perut.
Surah Al-Baqarah, Ayat ;184.
(Iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan[114], maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
[114]. Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.

No comments: