Pages

Sunday, April 18, 2010

Penyiasat Konspirasi : Keperluan Membezakan Objektif Siasatanoleh Ibnuyaacob
Menentukan objektif dan keperluan membezakan objektif siasatan amat perlu khususnya kepada penyiasat-penyiasat konspirasi Yahudi beragama Islam. Penyiasat muslim dewasa ini terpaksa bergantung penuh kepada maklumat-maklumat pendedahan penyiasat barat.
* Penyiasat Muslim yang saya maksudkan ialah blogger yang menyebarkan maklumat konspirasi Yahudi melalui blog-blog mereka.
Biasanya proses menyiasat maklumat merangkumi dua perkara penting sebelum sesuatu maklumat disebarkan melalui blog:
a) Mengumpul fakta-fakta yang didedahkan
b) Membuat rumusan.
Kedua-dua aspek di atas terkandung di dalam maklumat yang didedahkan oleh penyiasat-penyiasat barat. Perkara (a) pula apabila dikumpul mengandungi tiga (3) perkara pula:
a) Fakta-fakta yang dikumpul
i. fakta asal
ii. pandangan/rumusan penyiasat
iii. dalil atas siasatan
Di dalam artikel atau maklumat yang didedahkan penyiasat konspirasi dari barat akan mengandungi tiga perkara di atas iaiatu a)ia)ii dan a)iii. Ketiga-tiga ini biasanya tidak disusun secara teratur. Maka perlu bagi penyiasat konspirasi Muslim memecah-mecahkan dahulu maklumat tersebut. Mengapa?
Kita tdak tahu pemikiran dan pegangan dan ideologi orang yang mendedahkan maklumat tersebut. Dalam hal pendedahan fakta mungkin ia betul, tetapi kebanyakan penyiasat barat melakukannya dalam keadaan berpemikiran anti-Islam.
Kebanyakan mereka masih tidak dapat membuang sifat bencikan Islam. Mereka sejak kecil, semenjak di sekolah-sekolah gereja telah pun ditanam sifat anti-Islam. Oleh itu, setiap pendedahan itu khususnya soal berkaitan agama kebohongan agama Kristian dan Yahudi akan disamakan dengan agama Islam.
Dalam meletakkan dalil atas kebenaran siasatan mereka, penyiasat-penyiasat barat biasanya akan meletakkan ungkapan-ungkapan dari Injil versi King James. Malah hampir 90 peratus blog konspirasi menggunakan versi ini.
Begitulah mereka menipu diri sendiri, mereka mendedahkan kebohongan Vatican dan Pope, mengaitkannya dengan konspirasi Yahudi tetapi dalam masa yang sama mereka mendalilkan fakta-fakta dengan Injil yang mereka sendiri tahu ianya dari Vatican.
Penyelesaian
Jalan penyelesaiannya ialah mencerakinkan maklumat / artikel yang ditulis kepada 3 bahagian yang disebutkan tadi. Perkara terbaik adalah mengambil fakta sahaja kemudian membuat rumusan sendiri berasaskan pandangan seorang Muslim.
Mengambil dalil-dalil dari Injil dan rumusan penyiasat barat juga perlu, tetapi cara kita mengambil haruslah bukan kepada aspek membenarkan semua dalil-dalil tersebut. Ungkapan-ungkapan Injil yang diambil haruslah dengan niat sokongan tambahan bukannya mengajak pembaca mempercayai ungkapan Injil.
Pemahaman Penyiasat Barat Tentang Dajjal
Permasalahan Dajjal masih lagi menjadi permasalahan bagi penyiasat dari barat. Objektif pendedahan penyiasat barat dalam semua maklumat akan menjurus kepada hasil berikut:
“konspirator-konspirator Yahudi sedang melakukan persiapan untuk menunggu kemunculan Raja Israel.”
Maksudnya; semua penyiasat barat termasuk David Icke, Alex Jones dan Texxe Marrs sendiri membuat tanggapan bahawa semua ahli-ahli Illuminati sedang merancang konspirasi-konsprasi untuk menyambut kedatangan Raja Israel.
Penyiasat-penyiasat ini percaya konspirasi dirancang oleh Yahudi sejak 300 tahun dahulu. Tetapi mereka tidak percaya bahawa Dajjal yang merancang.
Objektif Penyiasat Muslim Tentang Dajjal
Para penyiasat Muslim tidak harus terpesona dengan objektif mereka ini. Kita sebagai penyiasat muslim tiada role-model untuk melakukan metode-metode siasatan. Namun kita harus perbetulkan objektif siasatan
Apa sahaja siasaan haruslah berlandaskan objektif berikut:
“Semua konspirasi Yahudi di dalam dunia dirancang oleh Dajjal dan diturunkan pelan itu untuk tindakan ahli-ahli Illuminati tanpa diketahui oleh mereka sendiri.”
Maksudnya; kita mempercayai Dajjal merancang konspirasi supaya orang-orang Yahudi melakukan persiapan untuk menyambutnya. Berbeza dengan penyiasat barat, mereka percaya Yahudi merancang sendiri konspirasi untuk persiapan menanti kemunculan Dajjal.
Mereka percaya Dajjal hanya duduk sahaja dan bersembunyi di mana-mana.
Kesimpulan:
Sebagai umat Islam kita harus bijak mendapatkan maklumat dan membawa arus perjuangan itu sendiri. Ini kerana, suasana maklumat internet adalah yang paling mencurigakan walaupun maklumat yang didedahkan 100 peratus adalah sahih.
Yang mencurigakan sebenarnya bukanlah maklumat yang didedahkan itu, tetapi mengapa Dajjal membiarkan maklumat-maklumat konspirasi bertebaran ke seluruh dunia tanpa menyekatkannya sedangkan pusat maklumat internet seluruh dunia terletak di Amerika Syarikat.
Kita bimbang agenda memesongkan akidah berputar dalam maklumat-maklumat konspirasi. Kita bimbang Dajjal menggunakan maklumat pendedahan untuk mempersonakan pemikiran para penyiasat.
Penyiasat merasakan ia semakin berjaya mendedahkan maklumat Dajjal tetapi sebaliknya Dajjal yang berjaya mengikat tumpuan penyiasat agar terus berlegar-legar dalam dunia konspirasi tanpa sebarang haluan.
Wallhu’alam

No comments: