Pages

Monday, February 22, 2010

Talmud dan Yahudi

www.iluvislam.com
Oleh : Amir Zal*
Editor : naadherah
Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


“Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para Ahli Kitab (Talmud) daripada ayat-ayat Taurat. (Talmud Kitab Erubin: 2b – edisi Soncino)

Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi Yahudi, bahkan ia lebih penting dari Kitab Taurat.

Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi ia juga menjadi ideologi, prinsip serta arahan menguruskan negara . Talmud juga menjadi prinsip dan juga world-view pada Yahudi pada umumnya.

Kepercayaan dan kebergantungan Yahudi dengan Kitab Talmud adalah melebihi dari Kitab Perjanjian Lama atau Taurat. Buktinya, Talmud telah pun menegaskan perkara ini iaitu, yang mengingatkan kepada kaum Yahudi,

“Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para Ahli Kitab (Talmud) daripada ayat-ayat Taurat” [Erubin’ 2b, edisi Soncino].

Pendeta Talmud mendakwa bahawa sebahagian dari kandungan Kitab Talmud adalah himpunan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa a.s. secara lisan. Namun, sehinggalah kedatangan Nabi Isa a.s., kitab Talmud belum dikumpulkan secara tertulis sebagaimana bentuk yang ada sekarang.

Sungguhpun demikian, Nabi Isa a.s. sendiri mengutuk tradisi mishnah (Talmud awal), termasuklah mereka yang mengajarnya kerana kandungan Kitab Talmud keseluruhan adalah bertentangan dengan Kitab Taurat.

Apa yang lebih melucukan ialah penganut Kristian menyangka bahawa kitab Perjanjian Lama merupakan kitab tertinggi agama Yahudi.

Dakwaan tersebut ternyata silap, tafsiran terhadap kitab Perjanjian Lama hanya boleh dibuat dengan mendapat huraian dari kitab Talmud.

Menurut Hyam Maccoby, dalam bukunya ‘Judaism on Trial’, mengutip kenyataan Rabbi Yehiel ben Joseph,

“Tanpa Talmud, kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat… Tuhan telah melimpahkan kemampuan ini kepada mereka yang arif, kerana tradisi merupakan suatu keperluan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka… dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin mampu memahami Taurat.”

Terdapat sebuah lagi kitab Yahudi yang dikenali sebagai Gemarah iaitu kitab tafsir pendeta yang kemudiannya kitab mishnah dibukukan bersama dengan kitab Gemarah dan kemudiannya dikenali sebagai Talmud.

Namun, kitab Talmud mempunyai dua versi iaitu Talmud Jerusalem dan Talmud Babilonia dan ia dipandang sebagai kitab yang paling berwibawa.

Kelompok Yahudi yang menolak Talmud dan masih berpegang teguh dengan kitab Taurat saja dikenali sebagai Karaiyah dan kelompok ini paling dibenci serta sering menjadi mangsa kezaliman pendeta Yahudi ortodoks.

Contoh Kandungan Talmud

Erubin 2b,
“Barang siapa yang tidak taat kepada para rabbi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka”.

Moed Kattan 17a,
“Bilamana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota, di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana”.

Sanhedrin 58b,
“Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh”.

Sanhedrin 57a,
“Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya”.

Baba Kamma 37b,
“Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi; tetapi jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya”.

Baba Mezia 24a,
“Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya”. (Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kamma 113b).

Sanhedrin 57a,
“Jika seorang Yahudi membunuh seorang Cuthea (kafir), tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya”.

Baba Kamma 37b,
“Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel”.

Baba Kamma 113a,
“Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir”.

Yebamoth 98a,
“Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang”.

Abodah Zarah 36b,
“Anak-perempuan orang kafir sama dengan ‘niddah’ (najis) sejak lahir”.

Abodah Zarah 22a – 22b,
“Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu”.

Gittin 69a,
“Untuk menyembuhkan tubuh ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu, lalu dimakan”.

Shabbath 41a,
“Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan”.

Yebamoth 63a,
“’… Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di Sorga”.

Sanhedrin 55b,
“Seorang Yahudi boleh mengahwini anak-perempuan berumur tiga tahun (tiga tahun satu hari)”.

Sanhedrin 54b,
“Seorang Yahudi dibolehkan bersetubuh dengan anak perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah sembilan tahun”.

Kethuboth 11b,
“Bilamana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya”.

Yebamoth 59b,
“Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang dibolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga dibolehkan kahwin dengan seorang pendeta Yahudi”.

Abodah Zarah 17a,
“Buktikan bilamana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar”. Hagigah 27a, “Nyatakan, bahawa tidak akan ada seorang rabbi pun yang akan masuk neraka”.

Baba Mezia 59b,
“Seorang rabbi telah mendebat Tuhan dan mengalahkan- Nya. Tuhan pun mengakui bahawa rabbi itu memenangi debat tersebut”.

Gittin 69b,
“Untuk menyembuhkan penyakit lumpuh, ambil kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsem; tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, kerana hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas”.

Pengakuan Talmud

Abodah Zarah 70a,
“Seorang rabbi ditanya, apakah anggur yang dicuri di Pumbeditha boleh diminum, atau anggur itu sudah dianggap najis, kerana pencurinya adalah orang-orang kafir (orang bukan Yahudi). Rabbi itu menjawab, tidak perlu dipedulikan, anggur itu tetap halal (kosher) bagi orang Yahudi, kerana kebanyakannya pencuri yang ada di Pumbeditha, adalah Yahudi”.

Genosid Dihalalkan oleh Talmud

Perjanjian Kecil,
Soferim 15, Kaidah 10, “Inilah kata-kata dari Rabbi Simeon ben Yohai, ‘Tob shebe goyim harog’ (Bahkan orang kafir yang baik sekali pun seluruhnya harus dibunuh).

Ehud Sprinzak, profesor di Universiti Jerusalem menjelaskan tentang falsafah Kahane dan Goldstein,

“Mereka percaya bahawa telah menjadi iradat Tuhan, bahawa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap goyim”.

Rabbi Yitzak Ginsburg menyatakan,

“Kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang goyim tidaklah sama”.

Rabbi Jaacov Perrin berkata,

“Satu juta nyawa orang Arab tidak sama dengan jari keliking orang Yahudi”.

Doktrin Talmud: Orang Goyim Bukanlah Manusia

Yebamoth 61a,
“Telah diajarkan: Begitulah Simeon ben Yohai menerangkan (61a) bahawa kubur goyim tidak termasuk tempat yang suci untuk mendapatkan ‘ohel’ (memberikan sikap ‘ruku’ terhadap kuburan), kerana telah dikatakan, wahai domba-domba-Ku yang ada di padang gembalaan-Ku, kalian adalah manusia (Adam)”.

Ezekiel (34: 31);
“Kalian disebut manusia (Adam); tetapi kaum kafir itu tidak disebut manusia keturunan Adam.”

Berakoth 58a,
“Shila seorang Yahudi memberikan hukuman rotan kepada seseorang yang telah bersetubuh dengan seorang perempuan Mesir. Orang yang dirotan itu pergi mengadukannya kepada pemerintah, dan berkata: ‘Ada seorang Yahudi yang memberikan hukuman rotan tanpa izin dari pemerintah’. Seorang petugas diperintahkan untuk memanggilnya (Shila). Ketika ia (Shila) tiba, ia ditanya: ‘Mengapa engkau mencambuk orang ini?’ Ia (Shila) menjawab: ‘ Kerana ia telah menyetubuhi keldai betina’ “Petugas itu berkata kepadanya: ‘Apakah engkau mempunyai saksi-saksi?’ Ia (Shila) menjawab: ‘Saya mempunyainya’. Kemudian (nabi) Elijah turun dari langit dalam bentuk manusia dan memberikan bukti. Petugas itu berkata lagi kepadanya: ‘Kalau demikian halnya seharusnya orang itu dihukum mati!’ Ia (Shila) menjawab: ‘Kerana kami telah diasingkan dari negeri kami, kami tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati; lakukanlah terhadapnya sesuai kehendak kalian’ “Ketika mereka masih mempertimbangkan perkara itu Shila pun berteriak: ‘Kepada-Mulah ya Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa’ ~

No comments: