Namun, selepas kempen mengurangkan amalan merokok di tempat-tempat awam dijalankan dengan giat di Eropah, tabiat merokok telah berubah dengan drastiknya di Barat Eropah.
Ketika penggunaan tembakau mengalami kejatuhan di Barat, kajian terbaharu pula menunjukkan tabiat itu meningkat dalam kalangan negara membangun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), daripada satu bilion penghisap rokok global, hampir 80 peratus perokok adalah di negara-negara berpendapatan rendah dan pertengahan.
Jumlah perokok di negara China merupakan yang tertinggi daripada gabungan perokok di negara berpendapatan rendah dan pertengahan.
Sehubungan itu, kerajaan China kini memperhebatkan kempen untuk menangani gejala itu dengan meningkatkan larangan menghisap rokok, mengenakan denda yang lebih tinggi dan larangan merokok sepenuhnya di tempat awam di Beijing.
Daripada 5.8 trilion perokok pada 2014, penduduk negara manakah yang paling ramai menghisap rokok?