Pages

Wednesday, December 15, 2010

Zionis menguasai dunia

KOLONIALISME

Pengenalan
 • Kolonialisme adalah konsep penguasaan politik secara keseluruhan oleh kaum penjajah terhadap tanah jajahannya.
 • Imperialisme ialah penguasaan sesuatu pihak k tas pihak lain dengan pebagai cara dan matlamat.
 • Penjajah utama ialah Inggeris, menawan hampir kesemua wilayah Islam
 • Gerakan kolonialisme dilancar seawal Perang Salin Abad 11-13 (10971292). Motif Perang Salib seolah untuk agama (Kristian ) tapi hakikatnya untuk 3G ( God, Gold and Glorys) iaitu perluasa politik dan ekonomi.
Dasar PengKristian :
 • 192 bila Bani Akhmar Turki tewas, Setiap Yahudi mesti dibaptis dalam tempoh 3 bulan , jika tidak keluar.
 • Februari 1502 bangsa pendatang ( Islam ) di Serville mesti dibaptis jika tidak akan dibunuh
 • Negara terawal melancarkan kolonialisme ialah Sepanyol dan Portugis.Bukan Inggeris kerana mereka ( Sepanyol, Pulau Sicily ) pernah dikuasai Islam dan ditamadunkan oleh Islam. Christopher Columbus belayar kerana mendapat idea Ibn Rusyd.
 • Perjajahan melalui dasar lansung dan tidak lansung. Mereka juga mengamalkan dasar pecah dan perintah. sistem sekularisme dipaksakan di tanah jajahan.
 • Bentuk penjajahan : politik, ekonomi tradisional kepada kapitalis, budaya Islamkepada budaya bebas barat,, sistem kekeluargaan Islam kepasa sistem kekeluargaan baratsosial, sistem perndangan, bahasa Arab kepada bahasa Inggeris,

ZIONISME / FREEMASON
Maksud Zionisme


 • Ialah pnempatan semula Yahudi di Bukit Zion dan sekitarnya di Palestin • Maksud Freemason


 • Ialah perkumpulan bebas. Bermula di London,British pada 1717 • Maksud Illuminati 1776
  Matlamat Freemason
  • Hapuskan segala agama kerana
  • Hapuskan segala kerajaan beraja kerana
  • Hapuskan sistem kekeluargaan
  • Hapuskan kerajaan yang baik
  Kaedah kotor Freemason
  • Sogok wang
  • Gunakansek dan wanita cantik. Contohnya melalui Pertandingan Ratu Cantik
  • Kuasai media massa kerana
  • Kuasai tokoh-tokoh/ pemimpin yang cerdas dan bakal menguasai peperintah kerajaan.
  Kejayaan-Kejayaan Freemason
  • Revolusi Peranchis berjaya dicetuskan dengan 3 tokoh utama iaitu " The Enligthenment" iaitu Montersques, Voltaire dan Rousseou
  • Di Perachis : Napoleon sebagai ahli Freemason tulen dan paling berjaya. Beliau melaungkan slogan persamaan, kebebasan dan persaudaraan.
  Kesannya:
  • Runtuhnya istem keagamaan di Peranchis
  • Runtuhnya kerjaan beraja di Peranchis
  • Di Turki : Menjatuhkan kerajaan beraja Khalifah Othmaniah di Turki melalui ahli-ahli Freemasonnya iaitu Mustafa Ataturk, Anwar Pasha, Jemal Fasha, Halede Edib dan Talat Fasha.
  • Di Turki, Mustafa melancarkan gerakan menturkikan Islam
  • Menanamkan semangat nasionalisme Turki dalam segenap bidang dan mengenepikan segal;a unsur Arab
  • Di Palestin: Theodore Heart mencadangkan Palestin diambil semula dari Mesir untuk dijadikan tanah tumpha darah Yahudi.
  • Sultan Abdul Hamid dari Turki enggan meberikan Plestin sebagai tanah Yahudi kerana hanya ada 8% Yahudi di Palstin pada waktu itu 1917.
  • ***Sebelum itu Yahudi merempat di serta Eropah.
  • ***Zaman Hitler, Yahudi disiksa dan berjuta dibunuh.
  MODENISME
  Pengenalan:
  • Lebih bahaya/lebih kekal daripada kolonialisme kerana menyebarkan nilai, falsafah dan idea yang berteraskan akal logik, sains dan teknologi.
  • Modenisme dikaitkan dengan Renaissance Barat mula kaji Islam.
  • Modenisme adalah satu faham mementingkan hidup keduniaan. Malah mempertuhankan kemodenan.
  • Selalu menentang agama dan tradisi kerana agama lambang kekolotan dan anti ketamadunan.
  • Selalu merujuk kepada kemajuan barat dan menjadikan barat sebagai negara contoh yang harus diikuti.
  Pecahan kepada Modernisme ialah :
  Humanisme
  • Tokohnya Erasmus of Rotterdam
  • mempercayai kekuatan akal.
  • mementingkan kebahagiaan dunia, dan tidak dunia akan datang.
  • Manusia boleh berdiri sendiri dan tidak bersandar kepada Tuhan.
  • Dunia ini satu-satunya kehidupan.Tidak ada kehidupan akhirat.
  Machiavelli
  • Tujuan menghalalkan cara -
  • Tokohnya Niccolo Machiaveli melalui buku the Prince.
  Revolusi Sains
  • berani menolak agama
  • Tokohnya spt Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton
  Empirisme
  • Tokohnya Sir Francis Bacon dari England.
  • Bapa Sains England.
  • Mendakwa ilmu pengetahuan yang benar hanya melalui ujian,pancaindera dan pengalaman.
  • Sanis akan menggantikan agama.
  • Manusia akan mencipta syurga di dunia ini.
  Naturalisme Newton
  • mendakwa tidak ada hubungan manusia dengan penciptaNya.
  • Aliran ini menjauhkan manusia dari Tuhannya.
  • Sesuatu tidak akan berubah hanya dengan doa.
  Aliran Relativiti-
  • oleh Russell dan Heraclitus
  • Lawannya absolute .\/ mutlak
  • tidak ada sesuatu bersifat mutlak dan tetap . Semuanyaboleh berubah
  • Sesuatu yang benar hari ini mungkin salah esoknya jika dibuktikan kesalahannya.
  • Boleh berubah ikut masa dan tempat.
  Aliran Rasionalisme
  • oleh Decartes (dari Peranchis) ,Spinoza, Libnig, dan Pascal
  • Berjaya menarik ramai tokoh Islam seperti Sukarno, Nurcholis Mjid dll
  • Hampir sama dengan idea empiris
  • Kebenaran dan pengetahuan hanya dicapai melalui akal.
  Skeptisme
  • Tokohnya Pyrrho of Elis, Sextus.
  • iaitu ragu dan sangsi terhadap sesuatu.
  • tidak pernah yakin dengan apa-apa sahaja.
  • Skeptisme ini muncul kerana bosan dengan polemik agama berabad-abad dalam Kristian.
  Liberalisme
  • oleh John Locke
  • Ia berasaskan falsafah individualime dan autonomisme.
  • Manusia semulajadinya bebas, tiada ikatan dan tidak terkongkong dan boleh berdiri sendiri.
  • Hak untuk hidup mengikut selera individu. Orang lain tak boleh ganggu-gugat
  • Lahirlah ekonomi bebas dan pasaran bebas.
  • Diperkembangkan oleh Adam smith.
  Aliran Kapitalime
  • Tokohnya Adam Smith.
  • iaitu menjadikan keuntungan dan pengumpulan kekayaan sebagai matlamat.
  Ultilitarianisme.
  • iaitu salu aliran falsaah moral yang menutamakan faedah sebagai ukuran nilainya.
  • Tokohnya Jeremy Bentham John Stuart Mill.
  • Ukuran baik buruk sesuatu perkata bergantung kepada akibatnya.
  • Baik jika mendatangkan keseronokan dan
  • buruk jika mendatangkan kesusahan.
  Hedonisme
  • iaitu kesenangan sebagai ukuran kebaikan.
  The Enlightenment
  • Tokohnya Rousseau hasil Revoluisi Peranchis.
  • Revolusi ini adalah kemuncak penolakan orang barat terhadap agama Kristian dan apa sahaja yang berhubungan dengannya.
  Sekularisasi
  • sangat popular
  • Agama sekadar ibadat, sekadar dalam bentuk ritual dan hanya di masjid sahaja. agama bukan satu cara hidup.
  • iaitu menolak agama .Menentang apa sahaja yang berkaitan dengan agama.
  • Mmisahkan agama daripada segenap bidang kehidupan. aktiviti kehidupan
  • Semua kerajaan di dunia Islam mengamalkan sekularisasi..
  Nasionalisme
  • oleh Hans Kohn iaitu
  • (1) ketaatan tertinggi bukan kepada Tuhan, raja, kelas, keluarga tetapi kepada entiti nasionaliti.
  • (2) Bentuk organisasi yang ideal bkan wangsa, empayar dunia atau negeri-negeri faudal negara-negeri.
  • (3) Semangat nasionalime harus menresap kepada majoriti rakyat bukan cuma segolongan kecil sahaja.
  • Kewarganegaraan dilucutkan jika tidak ada semangat nasionalisme
  • Nation state sebagai matlamat utama.
  Positivisme
  • oleh Augustus Comte
  • .Katanya sejarah manusia melalui 3 tahap iaitu teologi, metafizikal dan positif. Pada peringkat positif, manusia menolak ketenangan metafizik,
  • Sebaliknya mementingkan ses uatu yang dapat dilihat, dapat dibktikan
  • kebenaran hanya melalui ujian pancaindera.
  • Macam empiris dan rasional
  Aliran Idealime
  • oleh Emanual Kant
  • iaitu menekankan motif pelakunya.
  • Manusia unggul ialah manusia yang betindak dengan rasa tanggungjawab.
  • Sebaliknya menimbulkan kontroversi " Si Penipu lebih bahagia daripada SiJujur".
  Darwinisme / Teoi Evolusi
  • oleh Charles Darwin
  • iaitu manusia berasal dari manusia mawas. Semua haiwan berasal dari sel purba.
  • Kesannya tidak wujud peranan Tuhan sebagai pencita.
  • Menolak idea Adam sebagai manusia pertama
  • iaitu perkembangan dan rantaian setiap jenis haiwan.
  • Ia adalah ajaran sesat yang diiktiraf kerana pernah diajarkan di sekolah-sekolah pada satu ketika dahulu.
  Komunisme / Sosialisme
  • oleh Hegel dan Marx.
  • iaitu menekankan faktor ekonomi untuk memahami perjalanan sejarah.
  • Yang menentukan super struktur( bangunan atas) iaitu substruktur. (bangunan bawah). substruktur ialah ekonomi.
  • Superstruktur ialah agama, hukum, kebudayaan dsb.
  • Menekankan keadilan sosial kepada semua orang. iaitu masyarakat tanpa kelas. Nampak adil iaitu tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tapi pelaksanaannya berlainan. Contohnya di Rusia sekarang ini.
  • Islam diimbangi oleh zakat dan fitrah serta derma.
  • Islam mengikhtiraf usaha individu, intelektual kerana ia sesuatu yang natural ( semulajadi / fitrah).
  • Yang ada bakat akan teraniaya dalam sistem komunis.
  Aliran Pragamatisme
  • oleh Charles Sanders Peirce, John Dewey
  • iaitu sesuatu teori ( pendapat) hanya dapat dikatakan benar hanya apabila dapat dilaksanakan.
  • Jika tidak dapat dilaksanakan maka teori itu tidak lagi benar.
  • Tokoh terbaik -----(Dr Mahathir).
  • Tidak mementingkan wujud/tidak wujudnya Tuhan
  • tapi mementingkan apakah untungnya jika percaya kepada Tuhan.
  Women Liberation
  • Kebebasan hak wanita
  • Tokohnya perempuan simpanan Sigmund Freud
  • Wanita hendaklah dilayan samarata seperti lelaki.
  • Ini kerana wanita barat tidak dapat hak-hak manusia yang sewajarnya.
  • http://members.fortunecity.com

  No comments: