Pages

Sunday, November 30, 2014

Aku Benci Islam, Tapi Aku Akhirnya Mencari Takdirku.

Awalnya Benci Islam, Sekeluarga di India Jadi Mualaf

Terlalu bencinya pada Islamsampai berfikir sanggup jadi apa saja asaljangan muslimTapi hidayah itu akhirnya datang juga.

SARIYAgadis asal KeralaIndiadibesarkan dalam keluarga yang sangat taatdalam agamaDatuknya pengasas Gereja di Kerala. Pemuka agama di sanasering menjadikan ibu Sariya sebagai contoh wanita terbaik bagi jemaah 

Namun lama-lama, ibu Sariya mula mengalami keraguan sehingga akhirnya diamenjadi seorang muslim. Semua itu mungkin kerana pengaruh peguam keluargabernama Ibrahim Khan seorang muslim taat, dan mempunyai pengetahuan luassoal agama.

Meski kehadirannya singkattapi mampu mengubah ibu Sariya menjadi muslimdalam beberapa minggu sahajaSaat itu Sariya masih 13 tahun. Sebagai anaktertuaSariya merasa bingung dengan keadaan keluarganya yang pecah,kerana ibunya memilih bercerai dan pindah ke Bombay.

Sariya sangat membenci Islam kerana ia anggap Islam telah memusnahkankeluarganyaAyahnya memilih pergi meninggalkan Sariya dan adik-adiknya. Kerana terlalu bencinya pada IslamSariya pernah berfikir dia boleh menjadiapa saja asal jangan muslim 


Meski begitudia masih menghormati dan mencintai ibunya yang kini seorangmuslimah. Sampai saat ituSariya masih tidak mengerti kenapa ibunya memilihIslam

Seorang wanita berpendidikan dan berbudaya seperti ibunya memilih agamayang berbau zaman pertengahan. Hingga akhirnya dia memberanikan diribertanya kepada ibunyaSariya dapat jawapan singkat 

"Baca kitab suci dari agama yang kamu yakini itulaman demi halaman."

Dari situlah Sariya mula dituntun menuju IslamWalaupun masih mudaSariyaseperti diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami apa yang dibacanya.Sariya mencari banyak sekali ketidakselarasan dan kesalahan 


Namun Sariya keras kepaladia masih terus membaca semuanya meski dihatinya mula timbul keraguan. Setelah beberapa lamaibunya menghantarsepucuk surat disertai tulisan Surat Al-Ikhlas dan terjemahannya.

Begitu membaca surat tersebuthati Sariya mulai tergelitik untukmembacanya berulang-ulang. Saat tidak ada lagi baki surat untuk dibaca,Sariya beralih ke Al-Quran dan dia benar-benar terpesona.

Dalam Al-Quran dia mencari kebenaran yang selama ini dicarinyaDiamendapat semua jawapan yang membuatnya ragu-ragu. Perlu dua tahun bagiSariya untuk mempelajari Al-QuranSaat itu usianya sudah 15 tahun.

"Aku tahu aku akhirnya mencari takdirku," kata Sariya.

Kemudian Sariya pergi ke Bombay dan saat berada di lapangan terbang diamengucapkan dua kalimah syahadah disaksikan oleh ibunya. Ibunyamengatakan, ia selalu berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah kepadaanak perempuannya. Dan ternyata dikabulkanAllahu Akbar 


Adik-adik Sariya masih kecil dan mereka mengikuti langkahnya menjadi muslim.Sariya memutuskan 'hijrah' ke BombayDia dan adik-adiknya diterima olehkomuniti muslim Bombay dengan penuh suka citaMereka mengajarkan bahasaArab dan pengetahuan tentang Islam 

Kerala, India.

Setelah 10 tahun memeluk IslamSariya merasa hidupnya makin terarah danpenuh ketenangan.

"Apabila berkumpul bersama keluargaaku mengatakan telah membantupembinaan sebuah madrasah bagi anak-anak penghafal Al-QuranSalah satucita-citaku adalah membina masjid di tempat kelahirankuKerala," kata Sariya. Al-hamdulillah! (IH)

No comments: