Pages

Friday, August 20, 2010

3 Ayat yang mendorong doktor amerika memeluk Islam


http://www.youtube.com/watch#!v=Cuh2T-p2SH4&feature=related


Selama beberapa tahun berulang-alik  dari Hospital tetapi apabila pada suatu malam terpandang papan yang mengukir kalimah dibawah sehingga menarik hatinya memeluk Islam... Subhanallah.
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

No comments: