Pages

Friday, June 4, 2010

5 PERKARA MENGHAIRANKAN


Keadaan dunia semua ajaib tetapi aku hairan terhadap anak Adam yang tertipu dalam lima perkara:
  1. ” Aku hairan orang yang mempunyai kelebihan dunia kenapa tidak digunakan untuk keperluan hidupnya “.
  2. ” Aku hairan orang yang pandai berbicara kenapa masih menurut hawa nafsunya serta mengabaikan perintah Allah SWT dan membaca Al-Quran”.
  3. ” Aku hairan orang sihat kenapa tidak berpuasa setiap bulan tiga hari “.
  4. ” Aku hairan orang selalu tidur hingga pagi kenapa tidak solat dua rakaat waktu malam untuk mendapat pahala “.
  5. ” Aku hairan orang yang berani melanggar larangan Allah SWT, kenapa tidak memikir akibatnya”.

No comments: