Pages

Thursday, April 29, 2010

Ayat-ayat Al Quran tentang syaitan

114. [ الناس] An-Naas (MANUSIA) An-Naas : 4
[114 : 4] dari kejahatan (bisikan) SYAITAN yang biasa bersembunyi, (QS. 114:4)
[81 : 25] Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan SYAITAN yang terkutuk, (QS. 81:25)

67. [ الملك] Al-Mulk (KERAJAAN) Al-Mulk : 5[67 : 5] Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar SYAITAN, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. (QS. 67:5)
[59 : 16] (Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) SYAITAN ketika mereka berkata pada manusia: Kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata: Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. (QS. 59:16)58. [ المجادلة] Al-Mujaadilah (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) Al-Mujaadilah : 19
[58 : 19] SYAITAN telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan SYAITAN. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan SYAITAN itulah golongan yang merugi. (QS. 58:19)58. [ المجادلة] Al-Mujaadilah (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) Al-Mujaadilah : 10


[58 : 10] Sesungguhnya pembicaraan rahsia itu adalah dari SYAITAN, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal. (QS. 58:10)

[

57. [ الحديد] Al-Hadiid (BESI) Al-Hadiid : 14[57 : 14] Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu Mereka menjawab: Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (SYAITAN) yang amat penipu. (QS. 57:14)48. [ الفتح] Al-Fath (KEMENANGAN) Al-Fath : 12[48 : 12] Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan SYAITAN telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. (QS. 48:12)

[

47. [ محمد] Muhammad (NABI MUHAMMAD SAW.) Muhammad : 25[47 : 25] Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, SYAITAN telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (QS. 47:25)

47. [ محمد] Muhammad (NABI MUHAMMAD SAW.) Muhammad : 14[47 : 14] Maka apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang (SYAITAN) menjadikan mereka memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? (QS. 47:14)43. [ الزخرف] Az-Zukhruf (PERHIASAN) Az-Zukhruf : 62[43 : 62] Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh SYAITAN; sesungguhnya SYAITAN itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 43:62)43. [ الزخرف] Az-Zukhruf (PERHIASAN) Az-Zukhruf : 38[43 : 38] Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami (di hari kiamat) dia berkata: Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka SYAITAN itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia). (QS. 43:38)43. [ الزخرف] Az-Zukhruf (PERHIASAN) Az-Zukhruf : 37[43 : 37] Dan sesungguhnya SYAITAN-SYAITAN itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. (QS. 43:37)43. [ الزخرف] Az-Zukhruf (PERHIASAN) Az-Zukhruf : 36[43 : 36] Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran (Rabb) Yang Maha Pemurah (Al-Quran), Kami adakan baginya SYAITAN (yang menyesatkan) maka SYAITAN itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (QS. 43:36)41. [ فصلت] Fushshilat (YANG DIJELASKAN) Fushshilat : 36[41 : 36] Dan jika SYAITAN mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 41:36)38. [ص] Shaad (SHAAD) Shaad : 41


[38 : 41] Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Rabbnya;Sesungguhnya aku diganggu SYAITAN dengan kepayahan dari siksaan. (QS. 38:41)


[38 : 38] dan SYAITAN yang lain yang terikat dalam belenggu. (QS. 38:38)38. [ ص] Shaad (SHAAD) Shaad : 37[38 : 37] dan (Kami tundukkan pula kepadanya) SYAITAN-SYAITAN semuanya ahli bangunan dan penyelam, (QS. 38:37)37. [ الصافات] Ash-Shaaffaat (YANG BERSHAF-SHAF) Ash-Shaaffaat : 65[37 : 65] mayangnya seperti kepala SYAITAN-SYAITAN. (QS. 37:65)37. [ الصافات] Ash-Shaaffaat (YANG BERSHAF-SHAF) Ash-Shaaffaat : 8[37 : 8] SYAITAN-SYAITAN itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. (QS. 37:8)37. [ الصافات] Ash-Shaaffaat (YANG BERSHAF-SHAF) Ash-Shaaffaat : 7[37 : 7] dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap SYAITAN yang sangat durhaka, (QS. 37:7)36. [ يس] Yaasiin (YAASIIN) Yaasiin : 62[36 : 62] Sesungguhnya SYAITAN itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? (QS. 36:62)36. [ يس] Yaasiin (YAASIIN) Yaasiin : 60


[36 : 60] Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah SYAITAN? Sesungguhnya SYAITAN itu musuh yang nyata bagi kamu, (QS. 36:60)

35. [ فاطر] Faathir (PENCIPTA) Faathir : 8


[35 : 8] Maka apakah orang yang dijadikan (SYAITAN) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan dengan orang yang tidak ditipu SYAITAN)? maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. 35:8)35. [ فاطر] Faathir (PENCIPTA) Faathir : 6[35 : 6] Sesungguhnya SYAITAN itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), kerana sesungguhnya SYAITAN-SYAITAN itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (QS. 35:6)35. [ فاطر] Faathir (PENCIPTA) Faathir : 5[35 : 5] Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah SYAITAN yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. (QS. 35:5)31. [ لقمان] Luqmaan (LUQMAN) Luqmaan : 33[31 : 33] Hai manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapanya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (SYAITAN) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah. (QS. 31:33)31. [ لقمان] Luqmaan (LUQMAN) Luqmaan : 21[31 : 21] Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab: (Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun SYAITAN itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)? (QS. 31:21)
29. [ العنكبوت] Al-'Ankabuut (LABA-LABA) Al-'Ankabuut : 38[29 : 38] Dan (juga) kaum Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan SYAITAN menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, (QS. 29:38)28. [ القصص] Al-Qashash (KISAH-KISAH) Al-Qashash : 15[28 : 15] Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Firaun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: Ini adalah perbuatan SYAITAN sesungguhnya SYAITAN itu musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya). (QS. 28:15)

27. [ النمل] An-Naml (SEMUT) An-Naml : 24[27 : 24] Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan SYAITAN telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (QS. 27:24)26. [ الشعراء] Asy-Syu'araa (PARA PENYAIR) Asy-Syu'araa : 223

[26 : 223] mereka menghadapkan pendengaran (kepada SYAITAN) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. (QS. 26:223)26. [ الشعراء] Asy-Syu'araa (PARA PENYAIR) Asy-Syu'araa : 221[26 : 221] Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa SYAITAN-SYAITAN itu turun? (QS. 26:221)26. [ الشعراء] Asy-Syu'araa (PARA PENYAIR) Asy-Syu'araa : 210[26 : 210] Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh SYAITAN-SYAITAN. (QS. 26:210)25. [ الفرقان] Al-Furqaan (PEMBEDA) Al-Furqaan : 55[25 : 55] Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (SYAITAN untuk durhaka) terhadap Rabb-nya. (QS. 25:55)25. [ الفرقان] Al-Furqaan (PEMBEDA) Al-Furqaan : 29[25 : 29] Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Dan SYAITAN itu tidak akan menolong manusia. (QS. 25:29)24. [ النور] An-Nuur (CAHAYA) An-Nuur : 21[24 : 21] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah SYAITAN. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah SYAITAN, maka sesungguhnya SYAITAN itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:21)

23. [ المؤمنون] Al-Mu'minuun (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) Al-Mu'minuun : 97
[23 : 97] Dan katakanlah. Ya Rabbku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan SYAITAN. (QS. 23:97)22. [ الحج] Al-Hajj (HAJI) Al-Hajj : 53[22 : 53] agar Dia menjadikan apa yang dimaksudkan oleh SYAITAN itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat, (QS. 22:53)22. [ الحج] Al-Hajj (HAJI) Al-Hajj : 52
[22 : 52] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, SYAITANpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimaksud oleh SYAITAN itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (QS. 22:52)22. [ الحج] Al-Hajj (HAJI) Al-Hajj : 4[22 : 4] yang telah ditetapkan terhadap SYAITAN itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke dalam azab neraka. (QS. 22:4)22. [ الحج] Al-Hajj (HAJI) Al-Hajj : 3[22 : 3] Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap SYAITAN yang jahat, (QS. 22:3)21. [ الأنبياء] Al-Anbiyaa' (PARA NABI) Al-Anbiyaa' : 82[21 : 82] Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan SYAITAN-SYAITAN yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memelihara mereka itu, (QS. 21:82)20. [ طه] Thaahaa (THAAHAA) Thaahaa : 120[20 : 120] Kemudian SYAITAN membisikan fikiran jahat kepadanya, dengan berkata : Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa (QS. 20:120)

[19 : 83] Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim SYAITAN-SYAITAN itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh?, (QS. 19:83)19. [ مريم] Maryam (MARYAM) Maryam : 68[19 : 68] Demi Rabbmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama SYAITAN, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. (QS. 19:68)19. [ مريم] Maryam (MARYAM) Maryam : 45[19 : 45] Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab oleh Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi SYAITAN. (QS. 19:45)19. [ مريم] Maryam (MARYAM) Maryam : 44[19 : 44] Wahai bapaku, janganlah kamu meyembah SYAITAN. Sesungguhnya SYAITAN itu durhaka kepada Yang Maha Pemurah. (QS. 19:44)18. [ الكهف] Al-Kahfi (GUA) Al-Kahfi : 63
[18 : 63] Muridnya menjawab: Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali SYAITAN dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. (QS. 18:63)17. [ الإسراء] Al-Israa' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI) Al-Israa' : 64[17 : 64] Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh SYAITAN kepada mereka melainkan tipuan belaka. (QS. 17:64)17. [ الإسراء] Al-Israa' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI) Al-Israa' : 53[17 : 53] Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya SYAITAN itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya SYAITAN itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (QS. 17:53)

17. [ الإسراء] Al-Israa' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI) Al-Israa' : 27[17 : 27] Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara SYAITAN dan SYAITAN itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. (QS. 17:27)16. [ النحل] An-Nahl (LEBAH) An-Nahl : 100[16 : 100] Sesungguhnya kekuasaannya (SYAITAN) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. (QS. 16:100)16. [ النحل] An-Nahl (LEBAH) An-Nahl : 99


[16 : 99] Sesungguhnya SYAITAN itu tidak ada kekuasannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Rabbnya. (QS. 16:99)16. [ النحل] An-Nahl (LEBAH) An-Nahl : 98
[16 : 98] Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari SYAITAN yang terkutuk. (QS. 16:98)


16. [ النحل] An-Nahl (LEBAH) An-Nahl : 63


[16 : 63] Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi SYAITAN menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka SYAITANmenjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang pedih. (QS. 16:63)15. [ الحجر] Al-Hijr (BATU GUNUNG) Al-Hijr : 43


[15 : 43] Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut SYAITAN) semuanya. (QS. 15:43)


15. [ الحجر] Al-Hijr (BATU GUNUNG) Al-Hijr : 17[15 : 17] dan Kami menjaganya dari tiap-tiap SYAITAN yang terkutuk. (QS. 15:17)

14. [ إبراهيم] Ibrahim (NABI IBRAHIM) Ibrahim : 22

[14 : 22] Dan berkatalah SYAITAN tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (QS. 14:22)


13. [ الرعد] Ar-Ra'd (GURUH) Ar-Ra'd : 33[13 : 33] Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah: Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan (oleh SYAITAN) memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan (yang benar). Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorangpun yang dapat memberi petunjuk. (QS. 13:33)


12. [ يوسف] Yusuf (NABI YUSUF) Yusuf : 100[12 : 100] Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya keatas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: Wahai ayahku inilah tabir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Rabbku telah menjadikan suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah SYAITAN merosakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 12:100)


12. [ يوسف] Yusuf (NABI YUSUF) Yusuf : 42
[12 : 42] Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka SYAITAN menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Kerana itu tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya. (QS. 12:42)12. [ يوسف] Yusuf (NABI YUSUF) Yusuf : 5


[12 : 5] Ayahnya berkata: Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya SYAITAN itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (QS. 12:5)


9. [ التوبة] At-Taubah (PENGAMPUNAN) At-Taubah : 37
[9 : 37] Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikannya dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (SYAITAN) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi pertunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. 9:37)


8. [ الأنفال] Al-Anfaal (RAMPASAN PERANG) Al-Anfaal : 48


[8 : 48] Dan ketika SYAITAN menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: Tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan),SYAITAN itu balik ke belakang seraya berkata : Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. (QS. 8:48)

8. [ الأنفال] Al-Anfaal (RAMPASAN PERANG) Al-Anfaal : 11

[8 : 11] (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteramanan daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan SYAITAN dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu). (QS. 8:11)
7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 202
[7 : 202] Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu SYAITAN-SYAITAN dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan). (QS. 7:202)


7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 201


نَ

[7 : 201] Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa was-was dari SYAITAN, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. (QS. 7:201)7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 200[7 : 200] Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan SYAITAN, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 7:200)7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 175

[7 : 175] Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh SYAITAN (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. (QS. 7:175)


7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 30
[7 : 30] sebahgian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan SYAITAN-SYAITAN pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. (QS. 7:30)

7 [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 27


[7 : 27] Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh SYAITAN sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan SYAITAN-SYAITAN itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. 7:27)
7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 22[7 : 22] Maka SYAITAN membujuk keduanya (untuk makan memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah baginya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb mereka menyeru mereka: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: Sesungguhnya SYAITAN itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua (QS. 7:22)

7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 21[7 : 21] Dan dia (SYAITAN) bersumpah kepada keduanya: Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua, (QS. 7:21)7. [ الأعراف] Al-A'raaf (TEMPAT TERTINGGI) Ayat 20


[7 : 20] Maka SYAITAN membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan SYAITAN berkata: Rabb kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga). (QS. 7:20)


6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 142[6 : 142] Dan diantara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah SYAITAN. Sesungguhnya SYAITAN itu musuh yang nyata bagimu, (QS. 6:142)

6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 128

[6 : 128] Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah berfirman): Hai golongan jin (SYAITAN), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman: Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. 6:128)

6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 121


[6 : 121] Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya SYAITAN itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu;dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS. 6:121)6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 113[6 : 113] Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (SYAITAN) kerjakan. (QS. 6:113)

6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 112[6 : 112] Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu SYAITAN-SYAITAN (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. 6:112)

[

6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 71


[6 : 71] Katakanlah: Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh SYAITAN di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): Marilah ikuti kami. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam, (QS. 6:71)6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 68[6 : 68] Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika SYAITAN menjadikan kamu lupa (maka larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (QS. 6:68)


6. [ الأنعام] Al-An'aam (BINATANG TERNAK) Ayat 43[6 : 43] Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan SYAITANpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. 6:43)5. [ المائدة] Al-Maa'idah (HIDANGAN) Ayat 91[5 : 91] Sesungguhnya SYAITAN itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. 5:91)


5. [ المائدة] Al-Maa'idah (HIDANGAN) Ayat 90


[5 : 90] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan SYAITAN. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. 5:904. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 120


يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً


[4 : 120] SYAITAN itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal SYAITAN itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (QS. 4:120)
4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 119[4 : 119] dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan SYAITAN menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. 4:119)

4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 118[4 : 118] yang dilaknati Allah dan SYAITAN itu mengatakan: Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya), (QS. 4:118)

4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 117

[4 : 117] Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah SYAITAN yang durhaka, (QS. 4:117)4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 83

[4 : 83] Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah kerana kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut SYAITAN, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. 4:83)

4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 76


[4 : 76] Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan SYAITAN itu, kerana sesungguhnya tipu daya SYAITAN itu adalah lemah. (QS. 4:76)


4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 60[4 : 60] Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan SYAITAN bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS. 4:60)

4. [ النساء] An-Nisaa' (WANITA) Ayat 38[4 : 38] Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka kerana riyak kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Dan barangsiapa yang mengambil SYAITAN itu menjadi temannya, maka SYAITAN itu teman yang seburuk-buruknya. (QS. 4:38)
3. [ آل عمران] Ali 'Imran (KELUARGA 'IMRAN) Ayat 175[3 : 175] Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah SYAITAN yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (QS. 3:175)3. [ آل عمران] Ali 'Imran (KELUARGA 'IMRAN) Ayat 155
[3 : 155] Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh SYAITAN, disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. 3:155)


3. [ آل عمران] Ali 'Imran (KELUARGA 'IMRAN) Ayat 36[3 : 36] Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: Ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada SYAITAN yang terkutuk. (QS. 3:36)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 275[2 : 275] Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan SYAITAN lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:275)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 268[2 : 268] SYAITAN menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan kurnia. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:268)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 257
[2 : 257] Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah SYAITAN, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:257)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 208[2 : 208] Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah SYAITAN. Sesungguhnya SYAITAN itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)

2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 169[2 : 169] Sesungguhnya SYAITAN itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2:169)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 168[2 : 168] Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah SYAITAN; karena sesungguhnya SYAITAN adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:168)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 102[2 : 102] Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh SYAITAN-SYAITAN pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanyaSYAITAN-SYAITAN itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (QS. 2:102)2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 36
[2 : 36] Lalu keduanya digelincirkan oleh SYAITAN dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: Turunlah kamu! sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. 2:36)

2. [ البقرة] Al-Baqarah (SAPI BETINA) Ayat 14
[2 : 14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: Kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada SYAITAN-SYAITAN mereka, mereka mengatakan: Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. (QS. 2:14)

No comments: